Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców U-Ż

Cienka żółta linia

WACHOWSKA MAŁGORZATA zob. MATUSIAK - WACHOWSKA MAŁGORZATA

WACHOWSKI LEON GUSTAW, mgr inż. technolog drewna (mechanicznej technologii drewna).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1956) matura 1956, język łaciński, język rosyjski (c); Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu (obecnie Akademia Rolnicza), Studium Modernizacji Zakładów Przemysłowych.
WYCHOWAWCA:
prof. Wanda Gorgoniowa ULUBIONY NAUCZYCIEL: Wojciech Węgrzyn, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
st. technolog - Dział Technologiczny O.P.P.D. w Opolu, Branżysta w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwalidów w Opolu, Gł. technolog Spółdzielni Inwalidów w Raciborzu, Kierownik Wydziału Maszynowej Obróbki Drewna w Kieleckich Fabrykach Mebli, nauczyciel technologii stolarstwa, obrabiarek, rys. zaw.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
PTTK - działalność turystyczna, Klub Wysokogórski Gliwice (Poznań, Opole), Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, Klub Górski w Opolu, PKE - Katowice, Partia Zielonych i inne. Systematycznie uczestniczę w zjazdach asnykowskich ale (wstyd się przyznać) nie prowadzę kroniki.
TWÓRCZOŚĆ: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - sekretarz rejonowy; organizacja placówek oświaty dla dorosłych; wygłaszanie prelekcji z zakresu turystyki, kultury dnia codziennego; przez 2 lata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pietrowicach Wlk./ k. Raciborza.
SUKCESY:
dyplom za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa - ZG PPTK 1976; zasłużony działacz Ziemi Raciborskiej; podziękowanie za pomoc w organizacji Warsztatów (Plastyka) dla Nauczycieli Krzakowice 93; zasłużony dla Oddziału PTTK w Opolu - Nr 32; odznaczony złotą odznaką PTTK.
ZAMIŁOWANIA:
taternik (zwyczajny) Jura Krakowsko-Częstochowska, Tatry, Alpy, Fogararza i inne; judo; przewodnictwo turystyczne - licencja przew. na Bieszczady, turystyka górska - przewodnik GOT i inne dyscypliny turystyczne.
ŻYCIE RODZINNE:
rodzina czteroosobowa - żona Barbara - emeryt, syn Rafał - kierowca mechanik, syn Grzegorz - nauczyciel wf, II st. specjal. zaw. - kierownik ośrodka szkolenia w karate w Raciborzu (2 DAN).
ADRES:
47-400 Racibórz, ul. Opawska 4/2 tel. (0-36) 415-37-44.

WACOWSKA VIOLA zob. ADAMSKA - WACOWSKA VIOLA

WAGA IGNACY, mgr inż. mechanik, inż. mechanik, gł. specjalista Urzędu Dozoru Technicznego Inspektorat w Krakowie, uprzednio 19 lat kierownik-dyrektor tej jednostki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1948) tzw. mała matura 1948, matura 1950 Liceum im. T. Kościuszki, klasa bez profilu; Wydziały Politechniczne AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Wojciech Węgrzyn, prof. Jan Żarnecki, prof. Wanda Woźniak, Mieczysław Dobrowlański, dyr. Ludomir Fabrycy.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik parowozowni i wagonowni PMP-PW (kolej piaskowa); rzeczoznawca d/s urządzeń ciśnień. U.D.T.; kierownik, naczelnik, dyrektor Inspektoratu Dozoru Technicznego w Krakowie; Gł. specjalista d/s urządzeń ciśnień. w IDT w Krakowie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w zjazdach wychowanków uczestniczę od 1978 roku, przy czym swoją bytność ograniczam do 1 dnia. My przyjezdni czujemy się wśród spotykających się często omal codziennie, jak intruzi; być może, że moje odczucia są chybione.
TWÓRCZOŚĆ:
nie param się, praca i dom zajmuje mój czas bez reszty.
SUKCESY:
posiadam wiele odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeń resortowych i regionalnych.
ZAMIŁOWANIA:
historia, kolejnictwo (parowozy), kotły parowe, trochę turystyka samochodowa.
ŻYCIE RODZINNE:
jestem żonaty od blisko 40 lat, razem z nami mieszka rozwiedziona córka z wnuczką 8 lat - lubi bardzo dziadka.
ADRES:
32-065 Krzeszowice, ul. Słoneczna 1 tel. prywatny (12) 821-421, tel. służbowy (12) 118-971 (jeszcze pracuję mimo ukończonych 65 lat).

WALASZ ANDRZEJ, pseud. Łoli, mgr inż. konstruktor maszyn przemysłu spożywczego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976) matura 1976, klasa matematyczno-fizyczna (a); Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zdzisława Płuciennik, Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
SKR Lisków - dyspozytor 1992, rzemieślnik - tartacznictwo.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
OSP Lisków - naczelnik.
SUKCESY:
w zakresie ochrony p.poż.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, troje dzieci.
ADRES: 62-850 Lisków, ul. Rzemieślnicza 4 tel. 22.

WALASZ, RYCZKOWSKA BOŻENA, mgr inż. zootechniki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa (c); Akademia Rolnicza w Poznaniu Zootechnika, Studium Podyplomowe Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Podyplomowe Studium Marketingu Produktów Rolnych i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Józef Miklikowski, Maria Hańczyk, Janina Chwilczyńska, Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Grabonogu ZSR Grabonóg.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, 1 dziecko.
ADRES:
63-800 Gostyń, ul. Wojska Polskiego 5/25.

WALASZ, ŚWIECKA DANUTA, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, klasa francuska (d); Akademia Ekonomiczna Poznań.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Maria Wróblewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Inspektor Kontroli Skarbowej.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, 1 dziecko.
ADRES:
01-603 Warszawa, ul. Dygasińskiego 14/7.

WALASZ HENRYK FRANCISZEK, pseud. Turecki, mgr inż. budownictwa drogowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1957-1961), matura 1961, klasa angielska (a); Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Lądowego 1961-1967 (dyplom - marzec 1967).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Krystyna Tustanowska, prof. Franciszek Zaręba, prof. Eleonora Gniatczyńska, prof. Jan Sudolski, prof. Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lata 69-70 - główny technolog w Żarskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 70-75 - z-ca dyr. i dyr. PBRol w Lubsku, 75-83 - dyr. Rejonu Dróg Publicznych w Ostrowie Wlkp., 83-85 - kier. robót bitumicznych Autostrada Nr 1w Iraku - firma “Dromex”, 85-91 - Inspektor w DODP - Poznań, 91- obecnie z-ca Kier. Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: SITK - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunkacji. Uczestniczyłem w zjeździe asnykowskim około roku 1972?.
SUKCESY: Złoty Krzyż Zasługi, srebrna i złota odznaka “Przodujący Drogowiec”.
ZAMIŁOWANIA:
niezbyt gorliwie uprawiane: historia, wszechświat.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty z absolwentką UAM w Poznaniu - chemia, syn - 28 lat mgr inż. - budownictwo, córka - 30 lat po AWF w Poznaniu, wnuczki: Ada - 7 lat, Weronika - 3 lata, Ala - 3 lata.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 108a/1 tel. dom. 7366938, praca 7362474.

WALASZ JULIAN, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1954) matura 1954, klasa łacińska (a); WSI Bydgoszcz.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jan Sudolski, Eleonora Gniatczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik sekcji technologicznej - Zjedn. Zakłady Rowerowe - Bydgoszcz; nauczyciel - Technikum Budowlane - Lisków; z-ca dyrektora - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów - Kalisz; z-ca dyrektora - Okręg. Zakł. Sprzętu i Masz. Drog. - Poznań; z-ca dyrektora - Kom. Przeds. Trans.-Sprzęt. - Kalisz; dyrektor - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd 1957 r., 1977 r.
SUKCESY:
nagrody pieniężne, odznaczenia państwowe i resortowe.
ZAMIŁOWANIA:
hodowla drobiu, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, jeden syn.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Zawodzie 8.

WALCZAK ELIGIUSZ, pseud. Sarenka, pseud. literacki Kor-Walczak, członek Związku Literatów Polskich, oddział w Poznaniu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1928-1930) matura 1939, język niemiecki.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Teodor Botner, Helena Kindlerówna.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pisarz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Związek Literatów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu.
TWÓRCZOŚĆ:
książki: Czas wiosennej mgły, Baśnie i legendy kaliskie, Pejzaż ze Starym Miastem, Opowieści czterech jeźdźców, Miasteczko Róży Wiatrów, Srebrne trawy oraz ok. 150 artykułów i drobnych form literackich.
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, Zasłużony dla Województwa Kaliskiego.
ZAMIŁOWANIA:
książki.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Feliksa z d. Kruszewska, jagiellonka, troje dzieci i siedmioro wnuków.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 17.

WALCZAK ELWIRA zob. WIŚNIEWSKA - WALCZAK ELWIRA

WALCZAK KRZYSZTOF, pseud. Sówka Choinówka, dr n. hum., bibliotekarz, nauczyciel akademicki.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kaliszu; I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa niemiecka (d); Uniwersytet Wrocławski.
WYCHOWAWCA, Jan Sudolski, Zdzisława Płuciennik, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Jan Sudolski, Zdzisława Płuciennik, Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. A. Parczewskiego w Kaliszu (od 1974 z przerwą w l. 1982-1989), udziela się studentom Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
przewodniczący (1990-1994) i wiceprzewodniczący (1994-1998) Rady Miejskiej Kalisza, prezes (od 1995) Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, współzałożyciel i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka w Warszawie. Wieloletni członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A.Asnyka.
TWÓRCZOŚĆ:
Kilka książek (m. in. Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta 1793-1945 oraz z W. Kościelniakiem Kronika miasta Kalisza) a także ok. 100 artykułów w czasopismach naukowych i społ. kulturalnych. Współautor Szkoły Kaliskiej i redaktor drugiego tomu tej monografii.
SUKCESY:
stworzenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, organizacja Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz współorganizowanie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przygotowanie wniosku o powołanie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, BKZ.
ZAMIŁOWANIA: książki pod każdą postacią, praca społeczna i naukowa oraz święty spokój.
ŻYCIE RODZINNE: bardzo udane; stale ta sama żona Łucja de domo Malinowska (analityk medyczny), dwoje dzieci - Maciej (romanista) oraz Agata (studentka bibliotekoznawstwa).
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/25 tel./fax (062) 753-25-66; e-mail kwalczak@info.kalisz.pl

WALCZAK MACIEJ, pseud. Ślimak, mgr filologii; pracownik branży ciepłowniczej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991) matura 1991, klasa I-III(f) (biologiczno-chemiczna, j. niemiecki), IV(b) (ogólna z niemieckim); Uniwersytet Wrocławski; w trakcie studiów pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu w Rennes.
WYCHOWAWCA:
prof. Barbara Kołacińska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Jan Marcinkiewicz, prof. Andrzej Urbaniak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
inspektor d/s marketingu w PEC S.A. Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
współzałożyciel Kaliskiego Klubu Fantastyki.
TWÓRCZOŚĆ:
I redaktor naczelny “Adama” w latach 1990-1991.
ZAMIŁOWANIA:
science-fiction, podróże, języki obce.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Elwira.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/25.

WANKE ANDRZEJ, dr nauk technicznych, dr hab. nauk rolniczych kształtowanie środowiska-melioracje rolne.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1952-1956) matura 1956, klasa angielska (b); Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna w Łodzi, Studium Podyplomowe w zakresie realizacji filmów dydaktycznych.
WYCHOWAWCA:
kl. VIII - Jan Męczyński, kl. IX - Janina Wojciechowska, kl. X-XI - Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent naukowy w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Puczniew k/Łodzi; starszy asystent, adiunkt w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW; adiunkt w Katedrze Kształtowania Środowiska i Melioracji; prowadzenie wykładów i ćwiczeń na 3 Wydziałach SGGW i Politechnice w Białymstoku.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
praca w 2 Komisjach Rektorskich; praca w Zarządach: Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Domostwo” w Warszawie, Ogrodu Działkowego im. Kaźmirkiewicza SGGW w Popówku k/Pruszkowa; uczestnictwo w zebraniach Klubu Kaliszan w Warszawie i jednym IX zjeździe Asnykowców na 200 lecie szkoły w 1973 r.
TWÓRCZOŚĆ:
oryginalne prace twórcze - 16; inne publikacje - 21; ekspertyzy, sprawozdania z badań - 22; filmy naukowo-dydaktyczne - 11; skrypt - 1; patent - 1.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Działkowca, Srebrna Odznaka SGGW, Złota Odznaka PSFN, Odznaka “Zasłużony Działacz Kultury”, 3 Nagrody Ministra III stopnia, 4 Nagrody na przeglądach i festiwalach filmowych (krajowe i zagraniczne), 3 Nagrody Rektora SGGW, 3 pisma gratulacyjne i z podziękowaniami.
ZAMIŁOWANIA: w latach szkolnych - fotografia, później - film, budownictwo w drewnie, działka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, 2 synów, 2 synowe.
ADRES:
00-377 Warszawa, ul. Czerwonego Krzyża 6/31. tel. 622-92-02.

WARSIEWICZ HALINA zob. PRACKA, WARSIEWICZ HALINA

WASIEWICZ WOJCIECH-WIT, lekarz weterynarii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1958-1962), matura 1962, klasa (c), łacińsko-rosyjska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW Warszawa - lekarz weterynarii, Akademia Rolnicza Wrocław - studia podyplomowe.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Józef Nowicki, mgr Mieczysław Leń.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Wojewódzkiego Laboratorium Weterynaryjnego w Kaliszu przy WZWET w Kaliszu, członek Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
praca w Zarządzie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Kaliszanie 2000”.
ZAMIŁOWANIA:
literatura, polityka, muzyka poważna.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, syn, wnukowie.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. 3 Maja 13a/18.

WASILEWSKA, ŚWIDERSKA URSZULA, technik dentysta.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973) matura 1973, klasa niemiecka (c); Pomaturalne Medyczne Studium Zawodowe - Warszawa.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Ireneusz Pawlikowski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
wykonuję zawód technika dentysty w ambulatorium Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w zjazdach nie uczestniczyłam.
SUKCESY:
nagrody Min. Spraw Zagranicznych.
ZAMIŁOWANIA:
teatr, kino, TV.
ŻYCIE RODZINNE:
dwoje dzieci - Bartek l. 20, Magdalena l. 18.
ADRES:
03-982 Warszawa, ul. B. Komorowskiego 18/25.

WENDE EDWARD JOACHIM, pseud. Wentyl (bo otwierałem okna po gimnastyce, a może i od nazwiska), mgr prawa, adwokat.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1949-1953) matura 1953; Uniwersytet Wrocławski.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska - polonistka.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
adwokat, senator R.P. I i II kadencji; przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu II kadencji; Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luxemburg 1991-1997; Sędzia Trybunału Stanu R.P. od 1993 r.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Senatorskiego.
SUKCESY:
Order Oficerski nadany przez Wielkiego Księcia Luxemburga Jeana w 1993 r.; Złota Odznaka “Zasłużony dla adwokatury polskiej”.
ZAMIŁOWANIA:
sport, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
wdowiec od 1995 r., dwoje dzieci Jakub ur. w 1968 r., Małgorzata ur. w 1971r.
ADRES:
00-265 Warszawa, ul. Piwna 31/33 m.13 tel. dom. 831-96-79.

WERNER JAN ZDZISŁAW, pseud. Babka, Starzec i inne, Dyplom Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, 4 lata polonistyki i historii sztuki w Uniwersytecie Warszawskim.
Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka (1928-1931) matura 1931, klasa z językiem niemieckim, klasa VIIa i VIIIa; WSD w Warszawie 1935, 4 lata humanistyki Uniwersytet Warszawski 1931-1935 (językoznawstwo u prof. W. Doroszewskiego, historia literatury pol. u prof. J. Ujejskiego i prof. Z. Szmydtowej, historia sztuki u prof. Batowskiego i prof. K. Michałowskiego, estetyka u prof. W. Tatarkiewicza, lektoraty językowe.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zygmunt Dzierżyński, Teodor Botner, Melania Kozłowska-Brokman.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dziennikarz i wydawca; 1934-1939 red. nocny “Polonii” katowickiej i red. gospodarczy; 1945-1950 - red. gosp. “Dziennika Zachodniego”; współzałożyciel wyd. “Życie Gospodarcze”; 1950-1975 red. dz. książek; red. nacz. “Życia Gospodarczego”; z-ca red. nacz. “Gazety Handlowej”; współpr. z Polskim Radiem; dyr. programowy “Polgosu”; współzałożyciel bytomskiego “Dziennika Gospodarczego; emeryt od 1975 r.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Drużynowy ZHP - 3 K.D.H. im. Sienkiewicza przy Gimn. im. Asnyka; członek klubu stud. “S”; organizator wyjazdu harcerzy na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze Czeskiej; prezes org. akad. “Młoda Prasa” w WSD; działacz powoj. org. dziennikarskiej SDP (rzecznik dyscypl., czł. Zarz. Gł.; członek PPR i PZPR - 1947-1985 r.; dowodził plutonem 29 P.S.K. we wrześniu 1939 r. osłaniając saperów niszczących mosty kaliskie, w odwrocie ranny w polu. Niewola jeniecka 1939-1945 (ucieczka przez front do kraju). Mąż zauf. skoncentr. jeńców - podchorążych.
TWÓRCZOŚĆ:
przyczynkarstwo prasoznawcze w “Prasie Polskiej”; współautorstwo Słownika Biograficznego Dziennikarzy; współautorstwo Sceptyka pełnego wiary (o Stefanie Otwinowskim) - Wyd. Literackie Kraków; autor książki o jeńcach-podchorążych z Oberlangen - MON 1990. 5 lat codziennych “gazetek mówionych” w niewoli.
SUKCESY:
Nagroda w konkursie SDP na wspomnienia (17 lat w Życiu Gospodarczym), dyplomy wydawnictw i org. dziennikarskich, autor, reżyser i aktor teatrów obozowych. Po wojnie ordery Polonia Restituta - Kawalerski i Oficerski, medale wojsk. i społecz.
ZAMIŁOWANIA: historia - głównie religii, prasy, Kalisza w latach 30-tych XX w.; zbieractwo (biblioteka), plastyka (obrazy, sztychy, rzeźba); pamiętnikarstwo, muzyka poważna.
ŻYCIE RODZINNE:
ożeniony z koleżanką z WSD, dziennikarką; córka, syn, wnuki, prawnuki. Brat Jerzy, też Asnykowiec, org. oporu na robotach przymusowych w III Rzeszy, zginął w Oświęcimiu w 1943r.
ADRES:
02-586 Warszawa, ul. Jarosława Dąbrowskiego 73/54 tel. 45-43-16.

WESOŁEK LUCJAN RYSZARD, pseud. Crispus (Kędzierzawy od czupryny), Wesół, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1950) matura 1950, klasa zawsze (b), typ przyrodniczy, j. francuski, później rosyjski; Akademia Medyczna w Łodzi.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Prof. Chwilczyńska, Ulatowski, K. Kuczewski, Rudnicka. Nielubiany: Dyr. Fabrycy.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Zastępca ordynatora oddz. wewnętrznego; dyrekcja ZOZ Łódź-Główna. Obecnie emerytura i praca zawód. “na pół gwizdka”.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
organizacja w 1949 kwesty ulicznej na rzecz zradiofonizowania szkoły. Udział w zjazdach sporadyczny - ale może będzie częstszy w spotkaniach klasowych.
TWÓRCZOŚĆ:
sporadyczne artykuły w prasie zawodowej.
SUKCESY: odznaczenia państwowe.
Zamiłowania: Rozrywki umysłowe, sport w TV - tenis i piłka nożna.
ŻYCIE RODZINNE:
Dzielna żona, dwie córki - mężatki oraz 2 wnucząt.
ADRES:
90-446 Łódź, Al. Kościuszki 128 m. 16 tel. 36-15-70

WĘGRZYN-SZULC (Węgrzyn) Sława, mgr lingwistyki stosowanej, lata w szkole: 1967-1971, profil klasy: angielski, matura: 1971, klasa: A.
WYCHOWAWCA: prof. Kordelas - 1 rok, prof. Rozpłochowski - 3 lata, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Henryk Rozpłochowski.
Ukończone szkoły - uczelnie: Wyższe Studium Języków Obcych przy Uniwersytecie Warszawskim, kursy jęz. włoskiego w Istituto di Cultura Italiana w W-wie oraz Laboratorio Internazionale Comunicazioni Sociali przy Universita di Sacro Cuore w Mediolanie.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: W latach 1978-2001 praca w FSO a nast. w Daewoo FSO, po redukcji etatów zwolniona w 2001 r. - założyłam firmę Italiano & Web, gdzie uczę języka włoskiego (uczniowie prywatni, szkoły językowe) oraz zajmuję się tworzeniem stron internetowych i opracowywaniem fotografii dla potrzeb www, i in.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Brałam udział we wszystkich z wyjątkiem dwóch (1973 r. oraz w 1993 r.) zjazdów asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ: tworzę strony www
SUKCESY: Moim największym osiągnięciem jest, że mimo wielu przeciwności losu radzę sobie, wreszcie robię to co lubię i co mi sprawia przyjemność i mam nadzieję, że złe lata się skończyły, a przyszłość będzie coraz lepsza dla mojej rodziny i dla mnie.
ZAMIŁOWANIA: język włoski, Włochy, psy zaprzęgowe (alaskan malamute), tworzenie stron internetowych, obróbka fotografii dla potrzeb www, op
ADRES:  tel. (22)722-66-55, e-mail: ja@sla-w.com

WICHLIŃSKA, BELIŃSKA ELŻBIETA (ANNA), mgr, nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978) matura 1978, klasa biologiczno-chemiczna; Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera I stop. w Kaliszu, Policealne Studium Zawodowe w Kaliszu (Ekonomiczne), Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA:
Irena Kowalska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Błaszczyk, Halina Pawlaczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Szkolnego Punktu Filialnego w Zadowicach.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu, zjazdy asnykowskie: 1978 - X, 1983 - XI, 1988 - XII, od 1990 r. członek zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu; Towarzystwo Miłośników Kalisza; Polskie Towarzystwo Tursytyczno-Krajoznawcze, przewodnik terenowy po mieście Kaliszu i województwie kaliskim.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Stefan, dzieci - córki: Ewa ur. 17.08.1991 r., Justyna ur. 12.03.1993 r., Izabela ur. 28.10.1995 r., syn Wojciech ur. 28.10.1995 r. - bliźniak, zmarł 29.10.1995 r.
ADRES:
62-811 Kościelna Wieś, ul. Szwedzka 24 tel. 616-690.

WICHLIŃSKI GRZEGORZ, nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952) matura 1952, klasa ogólna, rosyjski, łacina, VIIIc - XIc; Studium Nauczycielskie w Kaliszu - kierunek wychowanie plastyczne, zajęcia praktyczno-techniczne; Wyższe Studia Zawodowe w Opolu - kierunek praca-technika.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
ks. Stanisław Antczak, dyrektor-Ludomir Fabrycy, Wanda Gorgoniowa, Janina Chwilczyńska, Jan Sudolski, Jan Rudnicki, Wojciech Węgrzyn, Janina Wojciechowska, Kazimierz Czyżewski, Franciszek Zaręba, Marcin Kornaga.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Komendant Hufca ZHP w Gołuchowie; radny Rady Gminy w Gołuchowie - Przewodniczący Komisji Oświaty w latach 1990-1994; członek Towarzystwa Miłośników Kalisza w latach 1978, od roku 1989 członek zarządu a od 22.02.1990 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka; organizator corocznych mszy św. z okazji urodzin patrona szkoły; od 1957 r. uczestnik zjazdów a w ostatnich trzech zjazdach członek Komitetu Organizacyjnego; w latach 1990-1994 członek Rejonowej Rady Zatrudnienia w Pleszewie.
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi; nagroda 35-lecia pracy zawodowej; obecnie po 38 latach emeryt.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - żona Julianna (ślub 1958r.), trzy córki Barbara, Elżbieta, Katarzyna - wszystkie asnykówki; dziadek - 3 wnuków, 7 wnuczek, dzisiaj już emeryt nauczyciel; rodzina 18 osobowa; żona i dwie córki nauczycielki.
ADRES:
62-811 Kościelna Wieś, ul. Kaliska 4/4 tel. 616-678.

WIELGOSZ AGNIESZKA zob. DRAPIŃSKA, WIELGOSZ AGNIESZKA

WIELGOSZ JOANNA, specjalista ds. turystyki
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1996-2000), klasa z rozszerzonym j. angielskim, matura 2000, klasa A, Akademia Ekonomiczna, Poznań
WYCHOWAWCA:
mgr E. Tokarska, Pan Kubczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: pracownik biura podróży, Poznań.
ADRES: ul. Łódzka 246, 62-800 Kalisz, e-mail: asia@wielgosz.org

WIELGOSZ, STASIAK MARIA, lekarz stomatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1971) matura 1971, klasa biologiczna IIb, Akademia Medyczna Poznań.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Aleksandra Bogusławska, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Pracowni Protetycznej przy ZZOZ Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach od 1976r.
ŻYCIE RODZINNE:
syn ur. 1980r., obecnie uczeń I LO im. A. Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Braci Niemojowskich 105 tel. 571-985.

WIERZCHOWSKA, GŁADYSZ ELŻBIETA, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976), matura 1976, klasa ogólna; Uniwersytet Gdański.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Andrzej Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Naczelnik Wydziału Operacyjnego Bank Handlowy w Warszawie O/Kalisz.
ZAMIŁOWANIA: podróżowanie.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Miła 7.

WINCZAKIEWICZ JAN, obecnie emeryt, trochę pisarz, trochę malarz.
Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka (1930-1938) matura 1938; dyplom z literatury francuskiej na Uniwersytecie w Grenoble.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Stanisław Nowosielski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dziennikarz w Sekcji Polskiej Radia Francuskiego 1945-1985.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami w Paryżu, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn.
TWÓRCZOŚĆ:
tomiki poezji, przede wszystkim Czarne wino, Londyn i Wiersze przesiane, Kalisz; antologia Izrael w poezji polskiej, Przypowieści bluźniercze, Polak zwiedza Paryż - przekłady z literatury hiszpańskiej i francuskiej; ostatnio powieść Gdzie jest grób Hitlera; eseje, recenzje, artykuły w pismach.
SUKCESY:
Nagroda Kościelskich, Genewa; Nagroda tygodnika “Wiadomości”, Londyn; Nagroda Związku Pisarzy na Obczyźnie, Londyn; Obywatelstwo Honorowe Miasta Kalisza.
ZAMIŁOWANIA: brydż.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty.
ADRES:
8, rue des Lices, 41.000 - Blois, France tel. 54-74-66-84.

WISTEHUBE Grzegorz, pseud: Gruby, doktor medycyny
 Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977) matura 1977, klasa biologiczno-chemiczna, (d), j. niemiecki. AM. w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: Prof. H. Pawlaczyk
ULUBIONY NAUCZYCIEL: Prof. Ast /język polski
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Ordynator oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Duderstadt. Doln. Saksonia
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Udział w XIV zjeździe Asnykowców.
SUKCESY: Publikacje: Praca doktorska w czasopiśmie "Notfallmedizin" oraz w podręczniku Prof. Zapalskiego "Leczenie chorób żylnych w obrębie kończyn dolnych" rozdz. Metody znieczulenia.
ZAMIŁOWANIA: Tenis, wędkarstwo
ŻYCIE RODZINNE: Wspaniała żona i wspaniałe dzieci: Zosia i Tomek.
ADRES: Gregor Wistehube Georgstr. 39 D-37115 Duderstadt, email: gregor.wistehube@t-online.de

WIŚNIEWSKA - WALCZAK ELWIRA, studentka (Uniwersytet Wrocławski).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992) matura 1992, klasa ogólna, (c), j. francuski.
Kończy studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Halina Pawlaczyk, mgr Danuta Duczmańska, mgr Andrzej Urbaniak.
ZAMIŁOWANIA:
matematyka.
ŻYCIE RODZINNE: mąż Maciej.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/25.

WITCZAK TERESA, mgr inż technolog żywności.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978) matura 1978, klasa profil - podstawowy, j. angielski, klasa (c); Wyższy Instytut Przemysłu Spożywczego i Substancji Smakowych w Płowdiw - Bułgaria.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Maria Kostrzewa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
instruktor d/s kontroli jakości w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Kaliszu; specjalista d/s odbioru jakościowego w “Społem” O/Wojewódzki w Kaliszu (obecnie “Społem” SPH-P “Chemgos” w Nowych Skalmierzycach); technolog; inspektor w Rejonowym Urzędzie Pracy.
ADRES:
62-800 Kalisz, Niedźwiady 48.

WITKOWSKI (ANTONI) MICHAŁ, dr filozofii, nauczyciel akademicki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974 klasa francuska (e), (w IV połączona z d); Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Kazimiera Sitarz, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; współwłaściciel Kancelarii Prawno-Konsultingowej “Akson” w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo we wszystkich zjazdach asnykowskich od ukończenia szkoły.
TWÓRCZOŚĆ:
książka Z problematyki zmienności indywiduów. Przyczynek do ontologii kategorialnej (NAKOM 1992); artykuły w filozoficznych wydawnictwach w kraju i za granicą.
SUKCESY:
7 miejsce na I Mistrzostwach Świata Asnykowców w Narciarstwie Alpejskim.
ZAMIŁOWANIA:
góry, narty, kobiety, spotkania asnykowskie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona (asnykowiec), dwóch synów (asnykowcy in spe).
Adres:62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 4/2, e-mail: mwitkowski@info.kalisz.pl

WOJCIECHOWSKI JAN, operator filmowy zdjęć specjalnych - trickowych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1952-1956) matura 1956, klasa (a); Studium Fototechniczne.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo we wszystkich zjazdach.
TWÓRCZOŚĆ:
zdjęcia ikonograficzne, animowane do wielu filmów krótkometrażowych.
SUKCESY:
Nagroda Ministra Kultury i Sztuki.
ŻYCIE RODZINNE:
syn Michał.
ADRES:
02-132 Warszawa, ul. Baleya 3a/14 tel. 658-33-69.

WOJCIECHOWSKI JERZY, lekarz weterynarii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972) matura 1972, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Rolnicza Wrocław Wydział Weterynarii.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska, Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lekarz weterynarii - prezes spółki cywilnej Lecznicy Zwierząt.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny m. Syców; udział w zjazdach asnykowskich w r. 1978, 1983, 1988, 1993.
ZAMIŁOWANIA:
myślistwo, turystyka, narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona + 2 córki.
ADRES:
56-500 Syców, ul. Kolejowa 4.

WOJTAS STANISŁAW, dr nauk technicznych, inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1960-1964), matura 1964, klasa (c) z j. łacińskim; Politechnika Gdańska Wydział Elektryczny, 1970r.
WYCHOWAWCA:
Jan Sudolski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel akademicki, adiunkt w Politechnice Gdańskiej, w latach 1988-90 wykładowca w Technical University of Basvah, Irak.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich i NOT - przewodniczący kół w Politechnice Gdańskiej, spółdzielczość mieszkaniowa - przewodniczący Rady Nadzorczej, uczestnictwo w zjeździe asnykowskim w 1983 r.
TWÓRCZOŚĆ:
40 artykułów w czasopismach naukowych i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Halina, 2 dzieci.
ADRES:
80-809 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 19/68.

WOJTCZAK DANUTA, pseud. nie miałam, w 1981r. ukończyłam Policealne Studium Zawodowe Zaoczne i uzyskałam dyplom i tytuł technika ekonomisty.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, j. niemiecki, klasa (d), fakultet humanistyczny; jak wspomniałam wyżej ukończyłam Policealne Studium Zawodowe Zaoczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
1970-1973 - prof. Edmund Szlachta - najukochańszy, klasa maturalna 1973/74 - prof. Kazimiera Sitarz  (po połączeniu z klasą francuską).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1974 r. pracowałam w WPHW w Kaliszu, potem Cechu Rzemiosł Różnych, a od 1989 r. w FFiK “Haft” w Kaliszu, nadal jako referent.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazdy - 1978, 1983, 1988 -wszystkie imprezy zjazdu, 1993 - tylko spotkanie piątkowe; kiedyś (nie pamiętam dokładnych dat) byłam ławnikiem 8 lat w Kolegium i 4 lata w Sądzie Rejonowym w Kaliszu.
TWÓRCZOŚĆ:
niestety brak mi zdolności literackich, umiem tylko (choć nie lubię) pisać listy, kiedyś trochę malowałam w MDK-u.
SUKCESY:
Brązowy Krzyż Zasługi z 1987 r. (a jakże), innych kolorów nie zdążyłam dostać.
ZAMIŁOWANIA:
teraz już żadne, kiedyś wprost “połykałam” książki (obojętna tematyka).
ŻYCIE RODZINNE:
sama, choć nie samotna (bardzo modne określenie).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Grodzka 12-14/14 tel. 571-572.

WOJTCZAK-PTAK EDYTA, mgr filologii germańskiej, nauczyciel j. niemieckiego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-19793 matura 1973, profil ogólny z językiem niemieckim, klasa (d), Uniwersytet Wrocławski.
WYCHOWAWCA: Grażyna Ważała, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Maria Gajzler
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, dwoje dzieci: córka, syn.
ADRES:
56-500 Syców Al. 15-lecia 1/4 tel. 62 582 04 58

WOJTKOWIAK BOGDAN, pseud. Sadza, mgr inż., inżynier mechanik budowy okrętów.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1959-1962) matura 1962, klasa z j. niemieckim (b); Politechnika Gdańska Instytut Budowy Okrętów.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Szef Produkcji Stoczni Pólnocnej SA, obecnie Wiceprezes KMK Gdańsk Shiprepair Yard Ltd.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
biorę udział we wszystkich zjazdach od ukończenia uczelni.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo pełnomorskie.
ŻYCIE RODZINNE: żonaty, posiadam dzieci - syna i córkę.
ADRES:
80-463 Gdańsk, ul. Skarżyńskiego 8c/6.

WOJTYŁA ANDRZEJ, pseud. Dzidek, lekarz - specjalista chorób dziecięcych, PHD - Public Health Administration.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa ogólna; Akademia Medyczna - Poznań - 1980, Georgetown University - Washington DC - 1996, George Washington University - Washington DC - 1996, La Salle University - USA - phd - 1997.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Janina Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1991-1993 - poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, 1992-1993 - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, 1994-1996 - “visiting professor” Georgetown i George Washington University, USA, 1997- obecnie poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 1980-1990 - NSZZ “Solidarność”, 1990-1992 - NSZZ “Solidarność” RI, 1990-1992 - PSL “Solidarność”, członek Zarządu Krajowego, 1992-1994 - Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, członek Zarządu Krajowego, 1994- obecnie - Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek władz krajowych.
TWÓRCZOŚĆ: Wall Street Journal - USA - korespondent, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku - liczne odczyty i artykuły w roczniku PIN, liczne artykuły w “Rzeczpospolitej”, “Wprost”.
SUKCESY:
Certyfikat - ubezpieczenia zdrowotne: George Washington University. Certyfikat - Public Health Administration Georgetown University.
ZAMIŁOWANIA:
sporty siłowe, biegi długie, historia polityczna.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Ewa - mgr analityki medycznej (asnykowiec), syn Cezary - 11 lat, córka Katarzyna - 10 lat.
ADRES:
Biuro Poselskie - 7672604, dom - 7602497.

WOLFF KAZIMIERZ MARIAN, pseud. Zeus, mgr inż. energetyk, specjalista w zakresie marketingu i public relations.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa bez profilu dziedzinowego, język angielski (+rosyjski), oznaczenie klasy (a); Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (studia podyplomowe).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Krystyna Pawlicka, Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Starszy projektant w dziedzinie ciepłownictwa i instalacji, Wiceprezydent Kalisza, Główny Specjalista ds Marketingu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny Rady Miejskiej Kalisza w latach 1990-1998, w latach 1990-1994 członek Zarządu Miasta, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego, delegat na Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, członek-założyciel Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczestnik wszystkich zjazdów asnykowskich od ukończenia szkoły.
TWÓRCZOŚĆ:
autor artykułów prasowych (szkice, felietony), specjalistyczne artykuły, wykłady i prelekcje w dziedzinie organizacji miejskiego ciepłownictwa.
SUKCESY:
dobry humor i dobre zdrowie (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego).
ZAMIŁOWANIA:
czytelnictwo, biologia i psychologia, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Teresa i dwóch synów.

WOZNIAK ELWIRA zob. ADAMKIEWICZ - WOZNIAK ELWIRA,

WROTKOWSKA MAŁGORZATA, mgr filologii angielskiej, nauczyciel akademicki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, klasa ogólna (b), Uniwersytet Śląski w Katowicach, New York University: Studia podyplomowe (historia i kultura USA), Northern Arizone University: Studia podyplomowe dla menadżerów oświaty.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Prezes Towarzystwa Polsko-Brytyjskiego im. Josepha Conrada w Kaliszu; członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu; zjazdy 1983, 1988, 1993.
TWÓRCZOŚĆ:
udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Publikacje związane z uczestnictwem w wyż. wym.; artykuł pt. Educational Democratization in Poland: Tradition and Post-Communist Transformation.
SUKCESY: stworzenie i kierowanie NKJO w Kaliszu; udział w Programie Tempus - uzyskanie stypendiów dla wykładowców i studentów na Uniwersytetach w Anglii, Irlandii i Portugalii; organizacja praktyk pedagogicznych w Anglii, Holandii i Nemczech; uruchomienie sieci komputerowej oraz e-mail; zorganizowanie nowoczesnej biblioteki i czytelnii.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka krajowa i zagraniczna.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/13.

WRÓBLEWSKA, GRZESIŃSKA MAŁGORZATA, pseud. Wróbel, mgr filologii rosyjskiej, nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (e) ogólna, rosyjski/ angielski; Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny Filologia Rosyjska, Uniwersytet A. Mickiewicza Podyplomowe Studium Filologii Polskiej.
WYCHOWAWCA: prof. Maria Błaszczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel w Zespole Szkól Budowlanych, tłumacz przysięgły j. rosyjskiego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
animator Teatru Jednego Widza przy Zespole Szkół Budowlanych.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacje w czasopiśmie Uniwersytetu Wrocławskiego “Slavia Wratislaviensia” nt. twórczości Włodzimierza Wysockiego.
ZAMIŁOWANIA:
twórczość Wysockiego, współczesna literatura rosyjska, poezja.
ŻYCIE RODZINNE:
2 synów: Grzegorz i Przemysław.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 28/37 tel. 765-31-79.

WRÓBLEWSKI RADOSŁAW, lekarz neurolog
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1985-1989), matura 1989, klasa (e), profil biologiczno-chemiczny, język niemiecki; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi.
WYCHOWAWCA: mgr Andrzej Urbaniak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr H. Podgórna.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Lekarz-neurolog, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.
ŻYCIE RODZINNE: Żona Agnieszka-absolwentka II LO im T Kościuszki w Kaliszu. Uniwersytet Łódzki-Wydział fizyki. Syn-Kornel (1998).
ADRES: 84-120 Władysławowo, ul. 1000-lecia PP 19/16,  0-586742782,  e-mail: radekwr@poczta.onet.pl .

WYSOCKA JOLANTA zob. ZDOBYCH, WYSOCKA JOLANTA

WYSOGLĄD JANUSZ, pseud. "Jahu", "Smukły", mgr inż. melioracji wodnych
SP NR 4 w Kaliszu,  Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1957-1961), matura 1961, klasa (a), profil angielski, łacina, Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA: Krystyna Tustanowska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Krystyna Tustanowska, Kazimierz Paszyn.
Zawód, profesja: właściciel prywatnej firmy budownictwa wodnego "BUDWIM".
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie PT Kalisz, dyrektor Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Kaliszu do 1992 r., od 1992 właściciel firmy "BUDWIM" w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: aktualna praca - rada nadzorcza firmy "MELWOD" w Warszawie, praca w Zarządzie Stowarzyszenia Asnykowców, udział w Zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ: na razie brak (?).
SUKCESY: najlepszy student w kraju, odznaczenia resortowe Ministra Rolnictwa, Brązowy Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA: znaczki pocztowe, fotografie, krótkie podróże, dom i pies.
ŻYCIE RODZINNE: żona Jadwiga (liceum "Kościuszki, Sempołowska") inż. techologii drewna, córka Joanna ("Asnyk"-AM Łódz) - lekarz psychiatra, syn -Tomasz ("Asnyk") inż. ochrony środowiska AR Wrocław.
ADRES: 62-800 Kalisz ul. Hutników 3, tel. (62)7653573, 7653523, email: janusz_wysoglad@adres.pl  budwim@poczta.onet.pl 

WYSOGLĄD KRZYSZTOF, mgr inż. (budowa dróg, lotnisk, mostów) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1960-1964) matura 1964, klasa ogólna z j. angielskim; Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska (Studium Podyplomowe).
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kazimierz Paszyn, Krystyna Tustanowska (j. angielski).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca dyrektora Rejon Dróg 1970-1983; Dyrektor PP Polmozbyt Kalisz - 1983-1990 r.; Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Auto-Service “Rondo” Kalisz Spółka z o.o. od 1990 r.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
SITK, SIMP w ramach Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej.
ZAMIŁOWANIA:
sport, podróże, zwiedzanie całego świata.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Danuta położna, syn Maciej - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka i Uniwersytetu Wrocławskiego - prawnik - Sędzia Sądu Rejonowego, syn Wojciech - absolwent Zespołu Szkół Samochodowych, student Szkoły Biznesu.
Adres:62-800 Kalisz, ul. Widok 99/32 tel. 532-996.

ZABARSKI STANISŁAW, mgr inż. rolnictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971), matura 1971, klasa j. niemiecki (c); Akademia Rolnicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
Henryk Baszczyński, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta i inni.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Instruktor rolny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Kierownik RPDR w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
SITR - NOT, PZD, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, udział w 5 zjazdach.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, fotografika, sport, ogród.
ŻYCIE RODZINNE:
żona i dwoje dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Taczanowskiego 10.

ZAGWOJSKI ARTUR, lekarz pseud: nic mi nie utkwiło w pamięci

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa f, profil biologiczno-chemiczny, j. niemiecki, MSZ w Ostrowie Wlkp. - Wydział Fizjoterapii, AM w Łodzi - Wydział Lekarski.

WYCHOWAWCA: prof. Andrzej Urbaniak;  ULUBIONY NAUCZYCIEL prof. prof. A. Urbaniak, H. Podgórna, M. Błaszczyk

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: obecnie po stażu podyplomowym szukam pracy, lekarz klubowy siatkarek Winiary Kalisz od tego sezonu.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: W czasie nauki w "Asnyku" byłem redaktorem naczelnym miesięcznika "Adam", nie jestem członkiem Stowarzyszenia... i chyba czas to zmienić.

TWÓRCZOŚĆ: nic godnego uwagi.

SUKCESY: rodzina.

ZAMIŁOWANIA: medycyna, sport zwłaszcza siatkówka i jeździectwo, akwarystyka.

ŻYCIE RODZINNE: żona Agnieszka z. d. Kij absolwentka "Asnyka"  -mgr geografii; córka-Aleksandra ur w 2001 roku.

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Legionów 30-32/19, tel. GSM 0-608 659 550, email: mdarti@wp.pl 

ZABIEGAŁA JÓZEF, lekarz weterynarii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1952, klasa biologiczna XI(c); Wyższa Szkoła Rolnicza Wydział Weterynaryjny we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Wanda Gorgoniowa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik P.Z.L.Z. w Brudzewie, Zakładowy WIS w Kaliszu, Powiatowy WIS w Kaliszu, Wojewódzki WIS w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynaryjnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Oddziału Wielkopolskiego Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Poznaniu.
SUKCESY:
awanse zawodowe, odznaczenia resortowe i państwowe, liczne nagrody.
ZAMIŁOWANIA:
uprawa działki, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, jeden syn.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Graniczna 4/1.

ZALESKI MIROSŁAW, pseud. Zal, Mir, Vox, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969) matura 1969, klasa ogólna (a) j. angielski; Akademia Medyczna Poznań - dyplom 1976 r.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Aleksandra Bogusławska, Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Przychodni Międzyzakładowych 1977-1989 r.; Lekarz Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 1990-1993; Kierownik Przychodni Rejon V w Kaliszu od 1993 r. do chwili obecnej; Kierownik Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej przy MKS Calisia - lekarz klubowy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd Lekarzy w ramach Izby Lekarskiej - lata 1989-1993; członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1977 r.; wiceprezes Stowarzyszenia od 1990 r.; członek komitetów organizacyjnych dwóch ostatnich zjazdów; uczestnik sześciu kolejnych zjazdów; uczestnik wszystkich dotychczasowych Rajdów Samochodowych Asnykowców; organizator corocznych Balów Asnykowców; członek redakcji radiowej W asnykowskim kręgu “Radia Centrum” od I 1996 r.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka lat 70-tych, sport - kibic i działacz piłki nożnej, kibic siatkówki - “Augusto”.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Maria - psycholog, syn Michał l. 18 uczeń III klasy w I LO im. A. Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Staszica 6/12.

ZALEWSKA BEATA, mgr pedagogiki, nauczycielka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1980-1984), matura 1984, klasa ogólna z j. angielskim; Studium Nauczycielskie, Kolegium Artystyczno-Pedagogiczne w Kaliszu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
Maria Wróblewska Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel w SP nr 1 w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjeździe asnykowców w 1990 r.
SUKCESY:
nagrody dyrektora szkoły.
ZAMIŁOWANIA:
sport, teatr.
ŻYCIE RODZINNE:
panna.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Polna 35-45/2 tel. domowy 7661176.

ZAMOJSKI KRZYSZTOF STANISŁAW, pseud. Hrabia, mgr inż chemik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1963), wcześniej LO w Odolanowie, matura 1963, klasa Xc i XIc z j. łacińskim; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: Mikrokomputery w zarządzaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Kazimierz Paszyn, prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: jako student pobierałem stypendium ufundowane przez Złotoryjskie Zakłady Obuwia w Złotoryi (woj. legnickie); od 1970 r. jako stażysta, potem kierownik zmianowy, w 1975 r. zastępca dyrektora d/s techniczno-produkcyjnych; od 1976 r. dyrektor naczelny, a od 1995 r. prezes Zarządu Złotoryjskich Zakładach Obuwia Spółka Akcyjna.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w organizacjach zawodowych: NOT, WKTiR itp.; w organizacjach regionalnych: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej; Klub Oficerów Rezerwy, itp.; uczestniczyłem w zjazdach asnykowskich w 1966, 1988 i 1993 r.
TWÓRCZOŚĆ:
ograniczyłem się do pełnego zaangażowania w pracę zawodową i społeczną regionalną i branżową (Polska Izba Przemysłu Skórzanego).
SUKCESY:
odznaczenia państwowe: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, resortowe: złota odznaka Zasłużony dla Przemysłu Lekkiego, obronne z Ligi Obrony Kraju, zawodowe: odznaki i dyplomy.
ZAMIŁOWANIA:
książki i gra na fortepianie dla przyjemności własnej i przyjaciół.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Halina Zamojska - ślub w 1970 r., córka Magdalena - ur. w 1973 r. - mgr filologii germańskiej w 1997 r., kończy Zarządzanie i Marketing jako II fakultet; syn - Andrzej ur. w 1976 r. - student Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
ADRES:
59-500 Złotoryja, ul. Słowackiego 4/4.

ZAPART ANDRZEJ, pseud. Balon, dypl. technik obsługi ruchu turystycznego, aktualny zawód - handlowiec.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977) matura 1977, klasa biologiczno-chemiczna (f); Pomaturalne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego - Kalisz.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Józef Januszewicz, prof. Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Wydziału Kultury ZW ZSMP Kalisz 1982-1983; kierownik działu imprez WDK Kalisz 1983; Motorradwerk Zschopau NRD 1983-1984; działalność handlowa - właściciel 1985-1996 (sklepy, produkcja); kierownik działu handlowego Supermarket MS Wega “A” 1996 Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjeździe 1993 r.
ZAMIŁOWANIA:
sport (koszykówka), turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Barbara, córki - Martyna, Weronika.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 69/20 tel. 534-206; 63-400 Odolanów, ul. Rynek 4 tel. (0-64) 331-543.

ZARĘBA ROMUALD, mgr inż. budownictwa, inż. budowlany, projektant konstrukcji budowlanych, rzeczoznawca budowlany.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa ogólnokształcąca (c); Politechnika Poznańska - studia dzienne na Wydziale Budownictwa Lądowego w latach 1955-61, mgr inż. Roczne Studium Podyplomowe w zakresie betonu sprężonego i prefabrykacji na Politechnice Warszawskiej w r. 1968 - specjalizacja II stopnia.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jan Rudnicki kl. VIIIc, Franciszek Zaręba kl. IX-XIc.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik budowy, główny technolog i główny inżynier w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w latach 1961-74. Starszy projektant w Biurze Projektowym Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu, Prac. w Kaliszu w latach 1974-90. Z-ca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 1990-92. Kierownik budowy w Monachium (RFN) 1992-1994. Współwłaściciel Zakładu Projektowego “Grzelak-Zaręba” s.c. w Kaliszu 1994 i nadal.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Kalisz w latach 1965-74. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - reaktywowanie w 1981, członek Zarządu Głównego w Krakowie w latach 1989-98.
TWÓRCZOŚĆ:
Kierownik budowy wieży telewizyjnej Chełmce w latach 1963-64. Inspektor nadzoru kościoła przy ul. Polnej w Kaliszu 1970-73. Projektant osiedli mieszkaniowych w Jarocinie i Kępnie. Projektant konstrukcji kościołów w Szczytnikach i Kaliszu-Winiarach. Projektant odbudowy spalonego dachu na zespole klasztoru OO Jezuitów w Kaliszu. Projektant konstrukcji ołtarza papieskiego w Kaliszu (czerwiec 1997r.).
SUKCESY:
Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Inżynierów i Techników. Srebrna odznaka honorowa NOT. Złota odznaka honorowa PZITB w 1981 r. Zasłużony dla województwa konińskiego w 1984 r.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska (uprawnienia przewodnika górskiego), genealogia i heraldyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Halina z domu Szarkowska z Grodzieńszczyzny, dzieci: Maria Anna (18 lat), Jan Paweł (15 lat).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Toruńska 18 tel. dom. 57-24-68, tel. praca 7641-393.

ZASIADŁY KRZYSZTOF, mgr, ekonomista, handel zagraniczny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968) matura 1968, klasa (a); Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, 1973.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska (Jasia), Józef Goliński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: dyrektor biura - Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu 1976-1978; dyrektor Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Poznaniu do 1990; prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu 1990-1994; właściciel Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu od 1994; konsultant Ohio State University, USA od 1994; ekspert ONZ, Banku Światowego, Unii Europejskiej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w zjazdach i stowarzyszeniach asnykowców nie brałem udziału; w latach 90-tych: prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1993 r, Wiceprezes Grupy Roboczej Centrów Innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej; członek National Business Incubation Association USA, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie und Grunderzentren, Niemcy, International Council of Small Business; 1972-1973 przewodniczący SZSP WSE Poznań.
TWÓRCZOŚĆ:
autor i współautor oraz redaktor 9 podręczników i publikacji książkowych z dziedziny przedsiębiorczości; uczestnictwo z referatami w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach w Europie, Chinach, USA, Brazylii.
SUKCESY:
utworzenie w 1970 r. klubu studenckiego “Piekłoraj” - istnieje do dzisiaj; zainicjowanie w 1989 r. tworzenia ośrodka innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, przewodzenie temu ruchowi do chwili obecnej; osiągnięcie pozycji eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego i Unii Europejskiej.
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka, żeglarstwo, narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
małżeństwo - 1975 r., żona Barbara z Poznania, córka Katarzyna ur. 1985 r., syn Paweł ur. 1989 r.; od rozpoczęcia studiów w 1968 r. mieszkam na stałe w Poznaniu.
ADRES:
61-381 Poznań, os. Armii Krajowej 98/57 tel. (061) 767-540.

ZDANOWSKA, MNICH HELENA, dyplom organizatora pracy kulturalno-oświatowej, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej “Wieża Ciśnień”.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, j. francuski; Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Kazimiera Sitarz, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej “Wieża Ciśnień”.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działalność w Stowarzyszeniu: imprezy, radio, zbieram na kwiaty i nie tylko.
TWÓRCZOŚĆ:
twórczość artystyczna - śpiewam po północy (tylko!).
SUKCESY:
sukces - przytycie, nagroda - syn Bartosz.
ZAMIŁOWANIA:
życie bogate w przeżycia.
ŻYCIE RODZINNE:
skład niepełny - przeżycia pełne.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Ludowa 10/20.

ZDOBYCH, WYSOCKA JOLANTA, dr n. med., diagnostyk laboratoryjny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa biologiczno-chemiczna z jęz. niemieckim (d); Akademia Medyczna Łódź.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Kowalska, Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik pracowni immunnologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSzZ w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacja naukowa nt. Informatyzacja pracy laboratorium szpitalnego.
ZAMIŁOWANIA: literatura, podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, jedno dziecko - syn - 12 lat.
ADRES:
62-800 Kalisz, Wał Staromiejski 20/17.

ZDYB DOMINIK PIOTR, mgr inż. w zakresie chemicznej technologii drewna.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, język niemiecki, klasa(d); Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Drewna - ukończyłem 25.09.1997 roku.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Zdzisława Płuciennik.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
DLH NORDISK spółka z o.o. w Karlinie Oddział w Ostrowie Wlkp. ul. Chłapowskiego 45 - pracownik.
ZAMIŁOWANIA:
fotografia.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - Izabela Zdyb.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Mazurska 2-4/19 tel. 571364.

ZDYB TADEUSZ BOLESŁAW
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa język niemiecki (d); Politechnika Poznańska Wydział Mechaniczno-Technologiczny - 3 lata.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
samodzielny pracownik ds eksploatacji sieci gazowych - Dział Techniczny Sieci PGNIG Warszawa S..A. Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu ul. Majkowska 9.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Radny Miasta Kalisza 1988-1990 rok. Jako absolwent - udział we wszystkich zjazdach asnykowców.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi - otrzymałem w 1989roku.
ZAMIŁOWANIA:
działka, samochód, hodowla psów.
ŻYCIE RODZINNE:
dwoje dzieci: syn Dominik - absolwent Liceum A. Asnyka - 1992 rok, córka Kalina - uczennica III klasy Liceum A. Asnyka w Kaliszu.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Miłkowskiego 17 tel. 571924.

ZELTMAN ANDRZEJ, mgr inż. elektryk, emeryt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1950) matura 1950, klasa przyrodniczo-fizyczna, angielski, XI(a); Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny.
WYCHOWAWCY:
profesorowie Jan Męczyński, Magdalena Rudnicka, Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: wielu profesorów uczyło przez krótki okres czasu, trudno więc użyć słowa “ulubiony”; z dłużej uczących: prof. Janina Chwilczyńska, choć krótko - Krzysik.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
P.B.S.iP.B.W. “Hydroprojekt” Wrocław - projektant - 1955-1956; Zakład Energetyczny Kalisz - inż. d/s Linii Kablow. i Napow. - 1956-1959; Zakład Energetyczny Kalisz - kier. Zakładowej Dyspozycji Ruchu - 1959-1967; Samodz. Oddz. Wykonawstwa Inwestycyjnego przy ZE Kalisz - kierownik - 1967-1975; dodatkowo: Technikum Samochodowe - Wydz. Elektroenerget. - nauczyciel kontraktowy 1962-1967; Zakład Wykonawstwa Sieci El. Poznań - kier. Oddz. Ter. Kalisz 1975-1992; państwowe uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót elektrycznych (instalacje i sieci el.); rzeczoznawca Stow. Elektryków Polskich w dziale instalacji, urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych; emeryt od 1992.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 1956- do chwili obecnej, od 1976 funkcje wiceprezesa lub prezesa Zarządu Oddziału Kaliskiego (Wojewódzkiego) SEP; Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Wojewódzka w Kaliszu - od 1981 czł. Rady, Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej; Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie - członek 1957-1995; Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka - od utworzenia, udział w kom. org. zjazdów koleżeń. w okresie 1958-1983 (VII zjazd), udział we wszystkich zjazdach koleżeń.
ZAMIŁOWANIA:
wycieczki górskie, sport - obecnie jako widowisko, publicystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona (emerytka), dwie córki, dwóch zięciów, pięcioro wnucząt.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Partyzantów 5 tel. 57-35-88.

ZIENTARA PAWEŁ, mgr ekonomii, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971) matura 1971, klasa j. francuski zajęcia fakultatywne w klasie IV geograficzno-społeczne, klasa (d); Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 1976, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie 1983.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Józef Januszewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
prezes Zarządu w spółce “Bolmet” S.A., firma zajmuje się obrotem metalami kolorowymi i ich koncentratami w kraju i za granicą.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd 1996 r.
ZAMIŁOWANIA:
ogród.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Małgorzata oraz dwóch synów.
ADRES:
32-300 Olkusz, ul. Sikorska 37b tel. (035) 433-788.

ŻEŁUDZIEWICZ TADEUSZ, pseud. Tadzielusz, mgr inż. elektryk, specjalność: techniczna fizyka jądrowa, obecnie informatyk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1977), klasa (c); Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie (1977).
WYCHOWAWCA:
prof. Irena Magnuszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1977-1986 - starszy asystent naukowo-badawczy w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, pracowałem w tym okresie w Ośrodkach Badań Fizycznych, takich jak Desy (Hamburg) czy Cern (Genewa); 1987-1991 - Administrator Systemów Komputerowych (w Australii); od 1992 analityk projektant systemów informatycznych (w Krakowie).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w zjeździe w 1994.
TWÓRCZOŚĆ:
jestem współautorem ponad 20 publikacji naukowych z dziedziny eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka, majsterkowanie, od 2 lat śpiewam w krakowskim chórze “Canticum Novum”.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, 2 synów - starszy (24) mieszka oddzielnie, już żonaty i dzieciaty (córeczka), studiuje architekturę; młodszy (8) uczy się w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Krakowie.
ADRES:
31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 2/7 tel. (12) 33-69-65.

ŻUKIEWICZ EWA,  mgr inż. zootechnik, specjalność: technolog mleczarski.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), klasa (b); Akademia Rolnicza w Poznaniu (1981), studia podyplomowe Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie.
WYCHOWAWCA:
prof. Mirosława Wzgarda, Jan Marcinkiewicz, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Praca w prywatnej firmie dodatków funkcjonalnych do żywności jako technolog mleczarski (Firma VOYER dystrybutor na Polskę firmy SKW-Biosystems)
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
W miarę możliwości uczestniczę z wielką przyjemnością we wszystkich zjazdach ogólnych i rocznikowych.
ZAMIŁOWANIA:
Teatr, film, dobra muzyka, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
ŻYCIE RODZINNE:
opieka nad starszymi Rodzicami i psem.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Mariańska 4/3.

ŻYRO, GRZEGOREK MARLENA, technik budowlany.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1973), matura 1973, klasa (e); Pomaturalne Studium Budowlane w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: 15 lat pracy w Biurze Projektów w Kaliszu.
ZAMIŁOWANIA: rodzina, ogródek przydomowy.
ŻYCIE RODZINNE: mąż + 3 dzieci, małżeństwo “Asnykowe”.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Świętokrzyska 3 tel. 0-62/76-46-511, e-mail: grzegorek@mm.pl  

ŻYWIOŁOWSKA DONATA zob. SZMAJDZIŃSKA, ŻYWIOŁOWSKA DONATA

A-F G-J K-M N-P R-T U-Z

Cienka żółta linia