Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców A-F

Cienka żółta linia

ADAMASZEK TOMASZ, mgr inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1971), matura 1971, klasa (c); Politechnika Szczecińska Wydz. Elektryczny.
WYCHOWAWCA:
prof. Baszczyński.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwie córki.
ADRES:
71-380 Szczecin, ul. Noakowskiego 15/3 tel. 845550.


ADAMIAK EUGENIUSZ, mgr inż. bud. maszyn.
Mała matura w Gimnazjum T. Kościuszki, matura w Gimnazjum i Liceum A. Asnyka 1951, klasa humanistyczny-przyrod. - angielski; Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny - przerwał, Technikum Samochodowe w Kaliszu, 2-letnie Stud. Podwyższania Elementów Maszyn - Warszawa, Politechnika Poznańska - budowa maszyn.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska, Jan Żarnecki, Antoni Fiala.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
st. metalurg - laborant, st. mistrz, st. metalurg w dz. gł. metalurga, technolog w dz. gł. technologa, kontroler w plac. - Izby Pomiarów, kier. wydz. wałów korbowych-obr. mech., kier. plac.-regeneracji oprzyrządowania i narzędzi, kier. wydz. kół zębatych, pełnomocnik dyr. d/s nowych uruchomień, szef gospod. narzędziowej - to przebieg pracy w WSK Kalisz do r. 1991.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
prace w Komitecie Organizacyjnym Zjazdów byłych wychowanków Gimnazjum i Liceum Adama Asnyka w Kaliszu, udział w pracach Stowarzyszenia Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
twórczość technologiczna w WSK Kalisz: opracow. procesu szybkosprawnego miedziowania, mosiądzowania, chromowania porowatego pierścieni tłokowych. W 1969 r. w Zakładzie WSK - uzyskano I nagrodę Ministerstwa Przemysłu Maszynowego za opracowanie technologii ołowiowania tłoków ze stopów siluminum.
SUKCESY:
uczestniczyłem osobiście we wszystkich problemach w Zakładzie - technicznych w zakresie obr. elektrochemicznej, współpracowałem z instytutem ZMP w Warszawie, Inst. Obr. Skrawaniem Kraków.
ZAMIŁOWANIA:
to sumienna praca zawodowa, ciągłe uzupełnianie swych wiadomości teoretycznych.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty. Żona - pracownik Kuratorium Oświaty w Kaliszu, dwoje dzieci: syn i córka - oboje absolwenci Liceum A. Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Browarna 5/6 tel.57-36-59.


ADAMIN GRAŻYNA zob. TAMULIS, ADAMIN GRAŻYNA


ADAMKIEWICZ, TABAKA EWA BARBARA, pseud. Parówka, technik-ekonomista, mistrz krawiectwa lekkiego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973) matura 1973, klasa (b) profil humanistyczny; Policealne Studium Ekonomiczne w Poznaniu, kurs pedagogiczny, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
1969-1971 prof. Tadeusz Fursewicz, 1971-1973 prof. Henryk Baszczyński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
współwłaściciel pracowni sukien ślubnych i wizytowych - Kalisz, ul. Browarna 10. Właścicielem jest moja mama Z. Adamkiewicz. Mistrz krawiecki.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
należę do Koła Asnykowców i uczestniczyłam w zjeździe 1993 r.
ZAMIŁOWANIA:
uwielbiam starocie, zbieram słonie z trąbą do góry, mam ich około 100 i młynki do pieprzu, mam ich około 40, kocham malarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
jestem mężatką z 22 letnim stażem, mam troje wspaniałych dzieci, córkę Magdalenę - studentka, Martę - mam nadzieje przyszłą uczennicę Liceum Asnyka i 12-latka - syna Bartosza, mam wielorasowego psa.
ADRES:
Kalisz, ul. Legionów 14/m 15 tel. 75-32-500.


ADAMKIEWICZ, WOŹNIAK ELWIRA, pseud. Żyrafa, mgr pedagogiki specjalnej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa ogólna; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu i Podyplomowe Studium dla Głuchoniemych w Opolu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Józef Januszewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: WYCHOWAWCA
w Zakładzie dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniemej w Lublińcu.
ZAMIŁOWANIA:
poezja i gra na pianinie.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż i troje dzieci: Ewa lat 16 i bliźniaki Ania i Teresa lat 10.
Zmarła 13.3.1997 r.


ADAMSKA - WACOWSKA VIOLA, nauczycielka wychowania fizycznego, mgr turystyki i rekreacji, specjalizacja - hotelarstwo.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976), matura 1976, klasa (b); AWF Poznań Wydział Turystyki i Rekreacji.
WYCHOWAWCA:
prof. Czesław Kowalczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Irena Kowalska (Kruszyna).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel wychowania fizycznego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w 1996 r. - zjazd maturalny rocznika maturalnego z 1976 r. - dwudziestolecie matury
Organizowałam kolejny zjazd maturalny rocznika 1976 w maju 2001 oraz współorganizuję Mistrzostwa Asnykowców w narciarstwie alpejskim i snowboardingu. 
TWÓRCZOŚĆ:
pamiętnik.
ZAMIŁOWANIA:
robótki ogrodowe.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Marcin i urocze dzieci Katarzyna i Bolesław.
ADRES: 
Pólko 61, 62-817 Żelazków.


ALBIN TADEUSZ, mgr farmacji, major rez.
Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka (1929-1937), matura 1937; Wojskowa Szkoła Inżynierii, Szkoła Podchorążych Saperów w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie Wydział Farmaceutyczny.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Stanisław Krzysik.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
inspektor farmaceutyczny Zarządu Aptek woj. warsz. 1951-52, kierownik Apteki Społecznej w Sochaczewie 1952-53, kier. Apteki Społecznej w Gostyninie 1954-90, kier. Apteki Prywatnej w Gostyninie 1991-93.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
żołnierz wojny obronnej 1939; żołnierz konspiracji ZWZ-Armia Krajowa 1940-1945 jako ppor.-adiutant komendy obwodu “Głuszec”należący do rezerwowego 18 pp. w Skierniewicach; uczestnik zjazdów szkolnych w Kaliszu od r. 1963.
SUKCESY:
Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Armii Krajowej, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska, Krzyż Kampanii Wrześniowej.
ZAMIŁOWANIA:
socjologia, historia wojskowości.


ANDRZEJEWSKI STEFAN, inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1954-1958), matura 1958, klasa niemiecka (c); Politechnika Poznańska Studium Wieczorowe.
WYCHOWAWCA,
Jan Sudolski; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kier. budowy w kraju i za granicą, kier. działu wykonawstwa i kier. zesp. budów w Kal. Przeds. Bud.; obecnie od 1991 r. na rencie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział we wszystkich zjazdach po 1958 r.; członek i działacz PZITB - Pol. Zjedn. Inż. i Tech. Budownictwa.
SUKCESY:
złota i srebrna odznaka za osiągnięcia w budownictwie itp.
ZAMIŁOWANIA:
“brydż”, w przeszłości turystyka górska i kajakowa.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, troje dzieci (absolwentki “Asnyka”; ojciec Stanisław, także absolwent gimnazjum Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 123 tel. 75-37-711.


ANTCZAK ELŻBIETA zob. NIEDZIELSKA, ANTCZAK ELŻBIETA


ANTCZAK-GÓRKA BARBARA dr, adiunkt, nauczyciel akademicki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971), matura 1971, klasa (a) fakultet geograficzny; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
kl. I - Józef Kordelas, II - Henryk Rozpłochowski; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Irena Magnuszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
adiunkt na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wszystkie zjazdy Asnykowców od 1970 r.
TWÓRCZOŚĆ:
doktorat (opublikowany) i 17 artykułów naukowych, w tym 4 za granicą.
SUKCESY:
nagroda ministerialna za doktorat z dziedziny geomorfologii.
ZAMIŁOWANIA:
teatr.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż i 1 syn.
ADRES:
61-033 Poznań, ul. Krańcowa 48/103.


ANTCZAK JAN, dr n. medycznych, specjalizacja IIo z chirurgii i urologii, lekarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1949-1953, matura 1953, język rosyjski i łacina; Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (1953-1960).
WYCHOWAWCA:
kilku m.in. prof. Węgrzyn, Ulatowski (“Pictus”), Sudolski; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Rudnicki, Żarnecki, Wilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1961-1963 2-letnia okresowa służba w wojsku jako lekarz, 1963-1975 oddział chirurgiczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie, 1975-1980 praca na urologii Szpitala Wolskiego; potem powrót do Szpitala Bielańskiego - zastępca ordynatora oddz. urologii do 1986; od 10 lat konsultant urolog w tym szpitalu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
sekretarz oddz. Warszawskiego Pol. Tow. Urologicznego 1976-1981, skarbnik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 1980-1983, udział w 4 zjazdach Asnykowców - ostatnio 1993 r.
TWÓRCZOŚĆ:
autor lub współautor ok. 30 prac naukowych z dziedziny chirurgii lub urologii; w 1984 r. obrona pracy doktorskiej z zakresu urologii - temat kliniczny.
SUKCESY:
1968 i 1969 r. - lekarz I-ej polskiej wyprawy alpinistycznej w góry Etiopii, 1978 - lekarz okrętowy do Afryki Zachodniej.
ZAMIŁOWANIA:
podróże, historia, polityka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - lekarz pediatra IIo , córka - lekarz pediatra Io, zięć - chirurg dziecięcy, 2 wnuczki - bliźniaczki.
ADRES:
01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 18 m 13.


ANTCZAK JERZY mgr inż. elektryk, energetyk-automatyk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, klasa ogólna (a), jęz. angielski; Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska - studium podyplomowe.
WYCHOWAWCY:
Kazimierz Jasiulewicz, Czesław Biczysko, Irena Magnuszewska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: K. Jasiulewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Elektrownia Bełchatów - mistrz, specjalista techniczny, wdrażanie nowości technicznych w skali zakładu; czynny udział w przygotowaniu i uruchomieniu pierwszej w Polsce - i jak dotychczas największej - przemysłowej instalacji odsiarczania spalin przez Hoogovens Technical Services z Holandii, stąd liczne kontakty zagraniczne.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział we wszystkich Zjazdach Asnykowców od ukończenia szkoły; 20-lecie matury; praca w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w Kole Zakładowym i Oddziale Wojewódzkim - Piotrków Trybunalski.
TWÓRCZOŚĆ:
jedna publikacja zawodowa, w przygotowaniu następne.
SUKCESY:
odznaczenia resortowe i okolicznościowe.
ZAMIŁOWANIA:
dom, ogród, samochód, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona i dwie córki, przyjaciele.
ADRES:
97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 23 tel. (044) 335-646.


ANTCZAK SŁAWOMIR mgr inż. zootechnik, pośrednik finansowy, handel starociami na maleńką skalę
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa przyrodnicza (d), jęz. niemiecki; Akademia Rolnicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Edmund Szlachta;
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Zawsze prywatne przedsięwzięcia
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Staram się bywać na wszystkich ważniejszych spotkaniach Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
Bozia poskąpiła talentu.
SUKCESY:
jeszcze się turlam.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka klasyczna, kolekcjonowanie starej porcelany, wraz z żoną upiększanie ścian obrazami, wszelka literatura w ilościach hurtowych.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Alina herbu Wężyk, dzieci niestety nie mamy, Saba - suczka bokser tylko we wspomnieniach, gdyż już zdechła.
ADRES:
84-300 Lębork, Armii Krajowej 22/7, tel. dom 59/8626843, tel/fax biuro 59/8634666, tel. biuro 59/8621269, email: asantczak@poczta.onet.pl 


ANTONIAK ALINA zob. MARULEWSKA, ANTONIAK ALINA


ANWEILER PAWEŁ, pseud. EO, mgr teol. ewangelickiej, duchowny.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Krasickiego w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa ogólna (d) z jęz. niemieckim; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
WYCHOWAWCA:
1964/65, 1965/66 - dr Jan Sudolski, 1966/67 i 1967/68 - mgr Zdzisława Płuciennik; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Marian Stawicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1974-1976 wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, 1976-1979 administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kępnie, a od 1977 dodatkowo administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, Turku, Stawiszynie i Ostrowie Wielkopolskim, 1979-1991 administrator, a potem proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, 1986-1991 przewodniczący Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej i korespondent krajowy dla ekumenicznej Rady Młodzieży w Europie, od 1991 proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku a od 1992 biskup Diecezji Cieszyńskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim; członek Synodu Kościoła.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w kilku zjazdach asnykowców.
ZAMIŁOWANIA:
praca w ogrodzie, zbieranie zegarów i dzbanków.
ŻYCIE RODZINNE:
od 1976 r. w małżeństwie z Haliną z domu Menderk, 1982 r. urodził się nam syn Daniel.
ADRES:
43-300 Bielsko-Biała, pl. ks. Marcina Lutra 12,
e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl


BABIARCZYK MIECZYSŁAW, mgr inż. rolnictwa, nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1952-1957), matura 1957, klasa (c); 1958 Liceum Pedagogiczne, 1968 Studium Nauczycielskie, 1976 Akademia Rolnicza.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Mieczysław Leń, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1957-1990 nauczyciel, w latach 1968-1977 dyr. szk. podst., 1972-1977 gminny dyr. szkół, 1981-1989 z-ca dyr. Zesp. Szk. Rolniczych, 1989-1990 insp. oświaty i wychow.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach 1968, 1973, 1978, 1983, 1988.
SUKCESY:
nagrody resortowe, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
ZAMIŁOWANIA:
literatura.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - 1966; 3-je dzieci.
ADRES:
87-880 Brześć Kuj., St. Brześć 14A/13 tel. Włocławek 521-668.


BABIŃSKI LEONARD mgr inż. bud. lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1953), matura 1953, klasa (d), jęz. angielski; Politechnika Warszawska - dyplom 1960, Studia Podyplomowe - Proj. Zakładów Przem. Politechnika Warszawska, Studia Podyplomowe - Szacowanie Nieruchom, tamże (uprawnienia państwowe).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca dyr. zrzeszenia, dyrektor biura inwestycji - Centr. Związku Spółdzielni, wiceprezes Sp-ni.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w kilku zjazdach, członek Klubu Kaliszan w Warszawie (od jego powstania).
SUKCESY:
zasłużony dla budownictwa i p.m.b., zasłużony dla “Społem” ZSS, srebrna i złota odznaka C.Z.S.B.M., uprawnienia budowlane, uprawn. państw. w zakr. szacowania nieruchomości.
ZAMIŁOWANIA:
wędkarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwie córki (mężatki).
ADRES:
01-926 Warszawa, ul. Kwitnąca 19/6.


BADLAK-WOJTERSKA JOANNA, mgr ekonomii
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1993, oznaczenie klasy (A), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: Pani prof. Katarzyna Moss-Natkowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Europejska Grupa Doradcza, Mendżer ds. Edukacji.
ŻYCIE RODZINNE: mąż Artur i przecudna córeczka Adunia-ur. marzec 2004
ADRES: ul. Cegielniana 2/2, 62-800 Kalisz, tel. 0693 062 820, e-mail: asia@eurogrupa.pl 


BAŁWAS GRZEGORZ, mgr inż. technologii żywności, dyrektor działu olejowego - AW Ciech Petrol sp. z o.o.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1978-1982), matura 1982, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Żywności.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Janina Rakucińska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor działu olejowego 1994 - 1998.02.12.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem we wszystkich zjazdach po 1982 r. Spotykam się w Klubie “Pod Muzami”.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Anna, córki Marysia i Dorotka, syn Adam.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Karkonoska 16.


BAŁWAS JERZY, ur. 12.03.1937 r. w Kaliszu, pseud. Garbuzow - takim przezwiskiem obdarzyli mnie złośliwi koledzy, bowiem na przełomie kl. VIII i IX-tej wystąpiło u mnie skrzywienie kręgosłupa. Wówczas bardzo mnie to bolało i było bardzo przykrym. Dziś wybaczam im i dziwię się, że mieli tak mało kindersztuby; lekarz ginekolog-położnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (c), uczono nas języka łacińskiego (prof. Zbigniew Ulatowski) i rosyjskiego (prof. Wanda Gorgoniowa); Akademia Medyczna w Poznaniu w latach 1955-1960. W maju 1960-go roku otrzymałem absolutorium. Jeszcze w czasie studiów zostałem asystentem w Zakładzie Anatomii Prawidłowej w Poznaniu. Od trzeciego roku moich studiów byłem asystentem pracującym na dydaktyce i prowadziłem pracownię biochemii, a następnie pracownię mikrofotografiki. Liczne zdjęcia wykonane przeze mnie były zamieszczone w fachowych anatomicznych czasopismach. Pracę jako asystent zakończyłem w roku szkolnym 1960/61.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
w klasie ósmej wychowawcą był prof. Jan Rudnicki, we wszystkich następnych wychowawcą był prof. Franciszek Zaręba. Zawsze będę twierdził, że najwspanialszym wychowawcą i nauczycielem był prof. Franciszek Zaręba - “Franek”.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w 1961 r. rozpocząłem pracę w szpitalu kaliskim jako stażysta przeddyplomowy (przez rok czasu) i stażysta podyplomowy - przez następny rok. Pracowałem także w przychodni rejonowej i przychodni zakładowej przy Zakładach Mięsnych w Kaliszu. W 1966 roku powierzono mi kierownictwo Przychodni Higieny Pracy, ale w czerwcu tegoż roku wyjechałem z Kalisza do Cewic w powiecie Lębork. Objąłem stanowisko lekarza w wiejskim Ośrodku Zdrowia w Cewicach. Pracowałem także w szpitalu w Lęborku, gdzie rozpocząłem specjalizację z ginekologii i położnictwa. W Cewicach pracowałem przez 4 lata. Za swoją pracę otrzymałem specjalny list z podziękowaniem za najlepiej prowadzony ośrodek z Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Gdańsku. W czerwcu 1970 r. wróciłem na “stare śmieci”. Zostałem zatrudniony jako lekarz położnik w Błaszkach i miałem “własną” Izbę Porodową. Zorganizowałem poradnię K. Potem byłem także kierownikiem przychodni rejonowej w Błaszkach. W czasie prowadzenia Izby Porodowej urodziło się w Błaszkach ponad 2500 dzieci. Izbę rozwiązano w 1975 r. podczas zmian administracyjnych kraju. Zostałem przeniesiony do województwa sieradzkiego. Obecnie pracuję jako lekarz poradni K w Błaszkach.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w Zjazdach Koleżeńskich biorę udział od 1970 r.
TWÓRCZOŚĆ:
od czasów studenckich fotografuję dla własnej przyjemności. W 1960 roku i w 1961 roku zostałem wyróżniony dwoma drugimi nagrodami w Wystawach Międzyuczelnianych w Poznaniu. Otrzymałem Brązową Odznakę (krzyż) PCK, odznakę Zasłużonego Działacza Towarzystwa Rozwoju Rodziny.
SUKCESY:
“(koledzy uważają, że jestem najlepszym fotografem wśród ginekologów)”.
ZAMIŁOWANIA:
fotografia i żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Lidia (pierwsza i zapewne jedyna) “Jagiellonka” równolatka, syn Grzegorz Maria ur. w 1963 r., także asnykowiec, matura 1982, synowa Anna (lekarz pediatra), dwie wnuczki - Maria i Dorota, jeden wnuczek Adam.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Karkonoska 16 tel. 76-44-707.


BARAŃSKA MAŁGORZATA zob. PRZYGODZKA, BARAŃSKA MAŁGORZATA


BARBUSIŃSKI RYSZARD, pseud. Barbus, lekarz medycyny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1949), matura 1949, lic. przyrodnicze: Akademia Medyczna we Wrocławiu.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
obecnie emeryt.
ZAMIŁOWANIA:
archeologia, astroarcheologia.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwoje dorosłych dzieci, dwoje wnuków.
ADRES:
42-783 Myślina, ul. Nowa Kolonia 9.


BARTCZAK WOJCIECH, mgr historii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1977-1981), matura 1981, klasa ogólna (A), profil ogólny, Uniwersytet Warszawski
WYCHOWAWCA: pani prof. Maria Błaszczyk.
ŻYCIE RODZINNE: żona, dwie córki.
ADRES: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 6/14, 02-362 Warszawa, tel. 022 658 36 57.


BARTCZAK MAREK, mgr inż. w specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo, klimatyzacja, pseud: Bartek, lata w szkole: 1971-1975, matura 1975, klasa A, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu Politechnika Wrocławska wydział Inżynierii Środowiska.
WYCHOWAWCA: K. Jasiulewicz, C. Biczysko, I. Magnuszewska
ULUBIONY NAUCZYCIEL
: K. Jasiulewicz
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Biuro Projektów - projektant, redakcja "Ziemi Kaliskiej" - kierownik pracowni komputerowej, PEC Kalisz - specjalista, PEC Składy Kupieckie Kalisz - członek zarządu, Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice - prezes zarządu, dyrektor naczelny.
TWÓRCZOŚĆ: wyłącznie na własny użytek
SUKCESY: o tym niech świadczą inni
ZAMIŁOWANIA: literatura, internet
ŻYCIE RODZINNE szczęśliwe życie rodzinne w towarzystwie żony, syna i córki
ADRES: ul. Nowy Świat 16/18 62-800 Kalisz 0 62 5030262, email: mbartczak@mm.pl


BARTNIK JÓZEF, pseud. Hefajstos, nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1954), matura 1954, klasa z łaciną; Studium Nauczycielskie.
WYCHOWAWCY:
VIII - K. Czyżewski, IX - W. Węgrzyn, X - H. Baszczyński, XI - W. Gorgoń; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Fr. Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel, kierownik szkoły, stan. kier. w WSK kadry, dział. socjalno-bytowa, magazyny, adm. szkolna.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
prezes ZO PTTK, Rada Pracownicza - sekr.
SUKCESY:
odzn. PTTK, w tym Medal 25-lat w PTTK, srebrna odznaka PTTK, srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, działka, majsterkowanie.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 2 dzieci, 3 wnuków.
ADRES: tel.
0 601 738 103


BARTOLIK ZYGMUNT JAKUB, pseud. Zyga, mgr inż. elektronik

BARTOLIK ZYGMUNT JAKUBI Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa a, profil klasy: j. angielski, Politechnika Warszawska Wydz. Elektroniki.
WYCHOWAWCA:
mgr Aleksandra Bogusławska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Irena Magnuszewska, mgr Kazimierz Paszyn.
ZAWÓD, PROFESJA:
inżynier elektronik.
ZAJMOWANE STANOWISKA:
Obecnie pracuję w P. P. Hellena S. A.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Członek "Stowarzyszenia Asnykowców", uczestnictwo w zjazdach XI, XII i XIV oraz w Zjeździe rocznikowym z okazji 25-lecia matury. Współorganizator Zjazdu Rocznikowego z okazji 30-lecia matury.
TWÓRCZOŚĆ:
Nie jestem wierszokletą.
SUKCESY, NAGRODY:
I miejsce w sztafecie 4x100m na Igrzyskach Młodzieży Województwa Poznańskiego w 1969 roku.
HOBBY:
Fotografia i szachy.
ŻYCIE RODZINNE:
Żona Irena - nauczycielka I Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, dzieci: córka absolwentka liceum Adama Asnyka z 2002 r. (szkoła ukończona ze Złotym Laurem Asnykowskim), obecnie studentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, syn Jakub - uczeń liceum Adama Asnyka w Kaliszu.
ADRES:
e-mail: bartolik@kl.onet.pl, 62-800 Kalisz, tel. 0 601 738 103


BARTOSIK MARIA, lekarz chorób wewnętrznych, specj. reumatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa ogólna z jęz. angielskim (b); Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Lucyna Klimaszewska, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zastępca ordynatora Oddziału Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka, podróże zagraniczne.
ŻYCIE RODZINNE:
rodzice + pies bokser.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Polna 52 tel. 7663319.


BAZALIŃSKI TOMASZ, pseud. Bazyliszek, mgr inż. organizator przemysłu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (d); Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania.
WYCHOWAWCA:
prof. Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
COWOGAZ - właściciel - firma wykonawcza.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział we wszystkich zjazdach Asnykowców.
SUKCESY:
VIII Rajd Samochodowy Asnykowców - III miejsce.
ZAMIŁOWANIA:
praca.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Wanata 19.


BĄKOWSKI HENRYK, mgr - historyk i prawnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951), matura 1951, klasa (b) język francuski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1951-1956).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
od początku do matury - pani prof. Janina Wojciechowska (“Ameba”).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
emeryt + biuro doradztwa prawnego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach asnykowskich 1983, 1988, 1993.
TWÓRCZOŚĆ:
na szczęście nie miałem ciągot grafomańskich.
SUKCESY:
nie mam się czym chwalić.
ZAMIŁOWANIA:
praca na emeryturze po 12 godzin na dobę.
ŻYCIE RODZINNE:
dwoje dzieci: syn Artur jest inżynierem, córka Iza jest filologiem-tłumaczem, mieszka z rodziną w Holandii; dzieci mają ten sam dzień i ten sam miesiąc urodzenia w 1957 i 1958 r.
ADRES:
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Broniewskiego 15 m 4.


BELIŃSKA ELŻBIETA zob. WICHLIŃSKA, BELIŃSKA ELŻBIETA


BELKNER KARINA, magister logopeda; w niedalekiej przyszłości: nauczyciel j. niemieckiego
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa (d); profil ogólny;  j. niemiecki,  Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1993-1998); dodatkowo: 1997-1998 studentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim; obecnie: od 1999 studentka Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (kierunek główny: transnacjonalna germanistyka; kierunki poboczne: lingwistyka germańska i japanologia)
WYCHOWAWCA: Grażyna Wardzała, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Jan Marcinkiewicz, Maria Gajzler
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: od 2001 zatrudniona na Uniwersytecie Technicznym w Monachium  (Internationales Zentrum und Studienberatung)
SUKCESY: zdobycie rocznego stypendium (1998-1999) Fundacji Roberta Boscha dla absolwentów polskich uczelni (cel: popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech; tu: Duisburg/Ruhrgebiet)
ZAMIŁOWANIA: gra na flecie bocznym
ŻYCIE RODZINNE: w planach
ADRES: email: karina.belkner@gmx.de


BERNACKI GRZEGORZ, pseud. Balonik, lekarz medycyny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa (d); Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Płuciennik.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1968 r. (matura) udział w każdym zjeździe.
ŻYCIE RODZINNE:
żona; dwójka dzieci, syn i córka - absolwentka I LO.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Pułaskiego 8/6.


BIAŁECKA  ARLETTA, mgr  chemii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991), matura 1991, klasa (e); profil  biologiczno-chemiczny z językiem angielskim, Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, Akademia Ekonomiczna Wydział Gospodarki Narodowej (Studia Podyplomowe w zakresie Handlu Zagranicznego).


BIAŁEK ZBIGNIEW, pseud. klasa VIII-IX Kubek, X-XI Zbychu-Byku, mgr pedagogiki, nauczyciel-dyrektor szkoły.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1956-1961), matura 06.05.1961, klasa ogólna z j. niemieckim; Studium Nauczycielskie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filozoficzno-Historyczny kier. Pedagogika.
WYCHOWAWCA: Franciszek Zaręba, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel Technikum Samochodowe, nauczyciel III LO, wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, star. wizytator KOiW, dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1975r. do chwili obecnej Prezes ZW WOPR, od 1995 r. Przewodniczący RR SDRP, od 1990 r. radny Rady Miasta Kalisza, od 1994 r. - Wiceprzewodniczący. Udział we wszystkich zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
samodzielne i samowolne występy wokalne na spotkaniach towarzyskich asnykowców, na specjalne życzenie “Wakacje z blondynką”.
SUKCESY:
uratowanie życia - 16 osób. Nagrody: Kuratora, Inspektora, Wojewody, Prezydenta, Prezesa ZG WOPR.
ZAMIŁOWANIA:
malarstwo olejne, ratownictwo wodne, działalność polityczna a ponadto dobra z lat 60-tych muzyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - nauczycielka, syn - plastyk.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Widok 95/33 tel. dom. 7530156.


BIELEWICZ-CAJDLER MAGDALENA, magister historii sztuki
Lata w szkole: 1989-1993, rok matury: 1993, oznaczenie klasy: (d), profil klasy: ogólna z niemieckim, Historia Sztuki na Uniwersytecie we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA: Irena Kowalska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Od 1999 roku asystent dyrektora w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.
ŻYCIE RODZINNE: Mąż Artur - asnykowiec.
ADRES: Kalisz ul. Wrocławska 33/12, email: m.cajdler1@wp.pl


BIELEWICZ WITOLD, pseud. Bielus, instruktor rekreacji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967), matura 1967, klasa (b), jęz. angielski; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1976-1980 kierunek Rekreacja.
WYCHOWAWCA:
Kazimierz Paszyn, Edmund Szlachta, Jan Szkudlarek, Leokadia Gniatczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
wiceprezes Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kaliszu, wiceprezes Ogniska TKKF “Relaks” w Kaliszu, kierownik Działu d/s organizacji imprez w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
organizacja wystawy kolegi klasowego Roberta Mroczkowskiego. Ostatni Zjazd - Wieża Ciśnień. Wystawa pośmiertna prac (olej).
ZAMIŁOWANIA:
narciarstwo wodne i zjazdowe.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Elżbieta, córka Marta 15 lat.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Złota 12/2.


BIENIASIEWICZ KATARZYNA zob. MAK, BIENIASIEWICZ KATARZYNA


BIENIEWSKI MAREK, mgr inż.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa jęz. niemiecki (d); Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie - 1972 r.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Franciszek Zaręba.
ADRES:
1138 Heathfield (CRT) Winosor ONT N8S - 4N9 Canada.


BIERNACKI KRZYSZTOF, pseud. Bolek, mgr inż. urządzeń sanitarnych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (d); Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Sanitarnej.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent na Politechnice Wrocławskiej, mistrz® kierownik Wydziału Budowy Sieci DOZG Wrocław, projektant, inspektor nadzoru “Inwestprojekt” Kalisz, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Kalisz, obecnie szef Firmy Projektowo-Wykonawczej “COWOGAZ” Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
nasze stowarzyszenie, rajdy samochodowe Asnykowców, wszystkie zjazdy asnykowskie od 1969 r.
TWÓRCZOŚĆ:
niestety brak.
SUKCESY:
tylko III miejsce w VII Rajdzie Asnykowców.
ZAMIŁOWANIA:
praca długa i mozolna, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
ustabilizowane, żona, dwie ładne córki oraz jamnik Bibi.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Długa 38.


BIERNACKI Jacek, pseud: Docent, lekarz, asystent Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Zespolonego w Kaliszu
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa (e); profil klasy: biol-chem, Akademia Medyczna we Wrocławiu
WYCHOWAWCA: Aleksandra Bogusławska-Smakosz;
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Magnuszewska
ZAMIŁOWANIA: podróże, ogród.
ŻYCIE RODZINNE: żona - Luiza, syn - Adam.
ADRES: e-mail: luidoc@op.pl


BIERNACKI KRZYSZTOF, pseud. Bolek, mgr inż. urządzeń sanitarnych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (d); Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Sanitarnej.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent na Politechnice Wrocławskiej, mistrz® kierownik Wydziału Budowy Sieci DOZG Wrocław, projektant, inspektor nadzoru “Inwestprojekt” Kalisz, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Kalisz, obecnie szef Firmy Projektowo-Wykonawczej “COWOGAZ” Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
nasze stowarzyszenie, rajdy samochodowe Asnykowców, wszystkie zjazdy asnykowskie od 1969 r.
TWÓRCZOŚĆ:
niestety brak.
SUKCESY:
tylko III miejsce w VII Rajdzie Asnykowców.
ZAMIŁOWANIA:
praca długa i mozolna, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
ustabilizowane, żona, dwie ładne córki oraz jamnik Bibi.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Długa 38.


BIŚ WIESŁAW, dr nauk przyrodniczych; mikrobiolog, immunolog
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971), matura 1971, klasa (b); Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
kl.1 J. Kordelas, 2-4 H. Rozpłochowski
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Magnuszewska, mgr Chwilczyńska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
adiunkt na UAM.
TWÓRCZOŚĆ:
Działalność naukowa - 16 artykułów w piśmiennictwie krajowym i naukowym. Od 1988 roku mieszka w Szwecji i na tym kończy się działalność naukowa sensu stricto. Opowiadanie pt. "Opętanie" nagrodzone w konkursie literackim PZL - ODDZ. w Szwecji. Tomik wiersz pt. "Sztokholmski cmentarz" opublikowany w roku 2000.
ZAMIŁOWANIA:
Muzyka poważna, podróże, auta, literatura - chętnie pisze, rymuje, publikuje artykuły w prasie polonijnej.
ŻYCIE RODZINNE: . Już nie wdowiec... z planami na przyszłość , ale żonaty! Żona - jakby inaczej Wiesława.
ADRES:
Poczta internetowa; andreas.bis@cromtryck.com,  adres: Sikgatan10, 2 tr 133 44 Saltsjobaden Szwecja Telefony: (w Szwecji) + 8 717 4839, +8 564 50 540, albo komórka +70 797 3585


BLADOWSKA AGNIESZKA, mgr filologii włoskiej, dziennikarka i tłumacz przysięgły przy Sądzie Cywilnym i Karnym w Rzymie (języki: polski, włoski i angielski).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1981-1985), matura 1985, klasa biologiczno-chemiczny, jęz. angielski; 1992 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki; 1992-1993 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Rzym), Dipartimento di Lingue Moderne; 1993 - Instituto Diplomatico (przy włoskim MSZ); 1999 - Scuola Vaticana di Biblioteconomia (studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa: Watykańska Szkoła Bibliotekoznawstwa).
WYCHOWAWCA: mgr Maria Rudzka, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Hanna Podgórna (rusycystka).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Od stycznia 2004 redaktor naczelny „Naszego Świata”, miesięcznika informacyjnego dla Polaków we Włoszech, wydawanego przez Edizioni Stranieri in Italia (www.stranieriinitalia.it). „Nasz Świat” jest pierwszą polską gazetą sprzedawaną w kioskach na terenie całych Włoch. Współpracuje także z prasą włoską (m.in. „Corriere della Sera”, „Il Sole 24 Ore”, „Diario”, “La Repubblica”) i polonijną („Quo Vadis”).
Od 1998 do dziś - tłumacz przysięgły przy Sądzie w Rzymie. Od 2001 roku członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych oraz jedna z założycielek Włoskiego Klubu Tłumaczy w ramach tej organizacji.
1994-1998 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie; 1998-2000 Fundacja Jana Pawła II w Rzymie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: członek Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, w której reprezentuje laikat Polonii włoskiej; wiceprezes Stowarzyszenia "Polka-Roma, Italia", włoskiego oddziału międzynarodowej organizacji kobiet "Polka International"; na rzecz Polonii włoskiej poprzez witrynę www.polacco.it; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz A.P.A.J.T.E. (Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe) w Paryżu.
ZAMIŁOWANIA: języki obce, literatura piękna, podróże.
ŻYCIE RODZINNE: mężatka, córka Zosia.
ADRES: info@polacco.it


BLADOWSKI BOGDAN, pseud. Ewa, dr nauk prawnych, prawnik cywilista, sędzia Sądu Najwyższego - wykonujący zawód adwokata.
Gimnazjum im. T. Kościuszki (1947), I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1947-1949), matura 1949, klasa humanistyczna, jęz. francuski; Uniwersytet Poznański Wydział Prawa (1952).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
sędzia i przewodniczący wydziału Sądu Powiatowego, sędzia Sądu Wojewódzkiego i prezes Ośrodka w Kaliszu, Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, wiceprezes Sądu Wojewódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego, adwokat.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
przewodniczący zjazdów koleżeńskich 1957, 1967, 1973; prezes Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego; wiceprzewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich w Warszawie; prezes Klubu Kaliszan w Warszawie (aktualnie - od 1989 r.)
TWÓRCZOŚĆ: naukowa - ponad 70 prac z dziedziny prawa i procesu cywilnego; książki: Zażalenie w postępowaniu cywilnym (1975), Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej (1982), Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych (1989 i 1993), Czynności sądowe w sprawach cywilnych (1992 i 1995).
SUKCESY:
w nauce prawa i praktyce wymiaru sprawiedliwości jestem uznawany za autorytet w dziedzinie procesu cywilnego.
ZAMIŁOWANIA:
działalność społeczna, szerokie życie towarzyskie, stałe kontakty koleżeńskie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Alicja Anna z domu Beeli de Belfort, z męża - Bladowska, adwokat; syn Jacek - kupiec, córka Ewa Bladowska-Duda - notariusz w Kaliszu; mam dwóch wnuków.
ADRES:
04-088 Warszawa, ul. Majdańska 3/43 tel. 10-47-85.


BLADOWSKI LESZEK, pseud. Bladunio, Blady, lekarz weterynaryjny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1952, klasa (a), profil ogólny; 1958 r. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Dominik Lape - polonista i WYCHOWAWCA, prof. Władysław Żarnecki - matematyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od ukończenia studiów w 1958 r. na kierowniczych stanowiskach w państwowej służbie weterynaryjnej; od 1990 r. do dziś w wyniku zwycięstwa odniesionego w konkursie powołany przez Wojewodę Kaliskiego na stanowisko Wojewódzkiego Lekarza Weterynaryjnego - dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1960 r. członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w Poznaniu; od 1966 r. członek Zrzeszenia Lekarzy Wet. (w latach 1984-1990 członek prezydium zarządu głównego tego zrzeszenia w Warszawie); od 1984 r. prezes zarządu okręgowego tego zrzeszenia w Kaliszu; od 1957 r. uczestnik zjazdów asnykowskich, aktualnie już drugą kadencję wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.
SUKCESY:
za działalność zawodową i społeczną wielokrotnie nagradzany i odznaczany odznaczeniami resortowymi, regionalnymi oraz państwowymi - m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.
ZAMIŁOWANIA:
koleżeństwo - inicjator rocznikowych spotkań koleżeńskich, życie towarzyskie, hippika, automobilizm.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 3 wspaniałe kobiety: żona + dwie córki.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Graniczna 4, tel. domowy: 753-50-47, tel. służbowy 767-20-25.


BŁASZCZYŃSKA PATRYCJA, mgr neofilologii
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa (a) poszerzony język angielski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii, kierunek Językoznawstwo i Informacja Naukowa.
WYCHOWAWCA:
Katarzyna Moos-Natkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Barbara Kołacińska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
"Multi-Ex" S.A.Kalisz - specjalista ds importu, "Gabriel" S.A. Kalisz - area manager.
ZAMIŁOWANIA:
nauka języków obcych, podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
stan wolny.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Franciszkańska 7/11,
e-mail: patryzone@interia.pl


BOGACZ KRYSTYNA zob. CIERNIAK, BOGACZ KRYSTYNA


BOGACZ LILIANA zob. NYCEK, BOGACZ LILIANA


BOGATKO KRZYSZTOF, pseud. Orzeszek, mgr inż. Podstawowych Problemów Techniki, informatyk, księgowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (1974-1978), matura 1978, klasa (e), profil biologiczno-chemiczny, angielski; Politechnika Łódzka.
ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund  Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: własna firma .
ZAMIŁOWANIA: ogrody.
ADRES: www.bogatko.dim.pl , e-mail: bogatko@dimex.com.pl 


BOŃCZYK ADAM, pseud. Bumcyk, urzędnik samorządowy - Urząd Miejski.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1960-1964), matura 1964, jęz. angielski, klasa (a).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca naczelnika wydziału.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich, ale nie wszystkich.
ZAMIŁOWANIA:
zwyczajne tzn. ryby, grzyby, itp.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci - studenci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 3/5.


BOROWIAK ADAM (ur. 23 XII 1952 Zduny k. Krotoszyna), pseud. Borówka, mgr prawa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1971, profil klasy ogólny, jęz. niemiecki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Henryk Baszczyński, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kaliszu, Fabryka Pieczywa Cukierniczego “Kaliszanka” w Kaliszu - referent ds. ekonomicznych, Kaliska Drukarnia Akcydensowa - spec. ds. ekonomicznych i główny spec. ds. pracowniczych, Urząd Wojewódzki w Kaliszu - asystent wojewody kaliskiego, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektor ds. marketingu Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta "EKO", dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 1987-1989 - Koło Asnykowców przy Towarzystwie Miłośników Kalisza; od 1989 r. sekretarz; 1990 - 2000 - współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, od 2000 - prezes. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
TWÓRCZOŚĆ:
m.in. artykuły do prasy lokalnej, biogramy dla Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, twórca i redaktor biuletynu stowarzyszeniowego “Asnykowiec”, autor tomu "Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców", współtwórca albumu "Kaliszanie".
SUKCESY:
m.in. 1993 - Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczno-kulturalną; 2010 - wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 2013 - srebrnym medalem LABOR OMNIA VINCIT poznańskiego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; laureat "Złotej Dziesiątki" plebiscytu "Kaliszanin 2003". 2005 - nominowany do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
ZAMIŁOWANIA:
Stowarzyszenia Asnykowców, historia, dzieje regionu.
ŻYCIE RODZINNE:
żony: Małgorzata z domu Kranc, lekarz stomatolog (zm. 2001), od 2008 Zofia zd. Mieszczańska, primo voto Stefaniak, nauczycielka. Córki: Joanna - ur. 30.01.1980, nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Aleksandra - ur. 5.04.1982, absolwentka filologii polskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


BOROWIAK JERZY, pseud. Borówa, mgr ekonomii, ekonomista, przedsiębiorca.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa ogólna, jęz. angielski (a); Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki Podyplomowe Studia w zakresie organizacji i zarządzania.
WYCHOWAWCA:
Jan Rudnicki, Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S..A. w Kaliszu. Całe życie zawodowe przepracowałem na kierowniczych stanowiskach w energetyce, w eksploatacji i inwestycjach (Łódź, Bełchatów, Kalisz).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
jestem założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum A. Asnyka w Kaliszu (1990 r.). Kieruję ruchem asnykowskim od 1989 r. Członkiem koła “Asnykowców” przy TMK byłem od 1981 r. Organizowałem zjazdy w 1983 r., 1988 r. i 1993 r. Uczestniczę we wszystkich Zjazdach od 1973 r.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi (1988 r.) oraz liczne medale resortowe.
ZAMIŁOWANIA:
literatura i sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Wanda - radca prawny, syn Maciej - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka, córka Justyna - uczennica SP nr 4 w Kaliszu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Zagorzynek 30 tel. 766-28-97.


BOROWSKI JAN, pseud. Szymura - od nazwiska boksera... ale niezbyt często używano, na studiach - Dżoni - często, mgr ekonomii, ekonomista, pełnomocnik Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS w Koszalinie.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (c) profil humanistyczny (łacina); Wyższa Szkoła (obecnie: Akademia) Ekonomiczna w Poznaniu (1955-1960) oraz studium doktoranckie Politechniki Szczecińskiej (obecnie Uniwersytetu Szczecińskiego) w zakresie ekonomiki transportu (1976-1981) - nie zakończone z powodu kradzieży rękopisu znacznej części pracy doktorskiej.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba (WYCHOWAWCA i ulubiony matematyk, logik), Ulatowski “Pictus” (łacinnik i logik też ulubiony), ks. Stanisław Piotrowski (religia).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od grudnia 1960 w Zakładach Mechanicznych “H. Cegielski” w Poznaniu jako stażysta, 1961-1962 w Zakładach Metalowych “Zamech” w Elblągu, od marca 1962 i nadal w Przedsiębiorstwie PKS w Koszalinie przez różne stanowiska ekonomiczne do głównego ekonomisty i pełnomocnika dyrektora.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w latach 1988-1990 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju; w latach 1990-1994 radny Rady Miejskiej w Koszalinie i członek Zarządu Miasta; NSZZ “Solidarność” - członek i doradca w sprawach ekonomicznych; od 1965 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym - członek Prezydium Zarządu Oddziału w Koszalinie; Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) - członek; od 1992 w Partii Chrześcijańskich Demokratów, zwolennik Jana Olszewskiego, lustracji i dekomunizacji pełnej; udział w zjeździe asnykowskim w 1988 r.
TWÓRCZOŚĆ:
kilkanaście opracowań i kilka artykułów na temat problematyki transportu samochodowego i Państwowej Komunikacji Samochodowej - opracowane na zlecenie jednostki naukowo-badawczej, na konferencje naukowe oraz dla specjalistycznych, w tym zakresie, publikatorów. Doraźnie, na własny użytek, piszę wiersze o tematyce religijnej i patriotycznej (głównie).
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia za zasługi dla transportu, oznaki honorowe - zasłużony dla województwa koszalińskiego, za zasługi dla m. Koszalina, złota odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego itp.
ZAMIŁOWANIA:
filozofia i uzdrawianie... oraz historia Polski i polityka... Józef Piłsudski...; posiadam II stopień w zakresie naturalnego uzdrawiania “Rećki”.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Gabriela - księgowa z zawodu, obecnie na emeryturze; córki: Małgorzata - mgr historii, mężatka, mieszka w Wąbrzeźnie woj. toruńskie, Bożena - mgr biologii, panna, mieszka w Gdańsku.
ADRES:
75-334 Koszalin, ul. Pionierów 9/5.


BRASZAK MAŁGORZATA zob. HELMAN, BRASZAK MAŁGORZATA


BRAUDE ALEKSANDER (ur. 2 VI 1915 Mińsk) lekarz medycyny, pułkownik w stanie spoczynku.
Gimnazjum im. A. Asnyka, matura 1932; Uniwersytet Poznański Wydział Lekarski (1932-1935), Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1935-1939), specjalizacja drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1968) oraz organizacji i taktyki wojskowej służby zdrowia, specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie epidemiologii i chorób zakaźnych.
WYCHOWAWCA:
Helena Kindlerówna, ks. Bolesław Osadnik, Tomasz Łysek, Stanisław Krzysik, Stanisław Nowosielski; ULUBIONY NAUCZYCIEL: pastor dr Edward Wende.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
służba w wojsku na różnych stanowiskach od lekarza pułku lotniczego, epidemiologa okręgu wojskowego, asystenta w oddziale chorób wewnętrznych Wojskowego Szpitala Okręgowego do szefa wydziału lecznictwa i profilaktyki okręgu wojskowego; we wrześniu 1968 w stopniu pułkownika przeniesiony na emeryturę.
TWÓRCZOŚĆ:
literacka w miesięczniku szkolnym “Sztubak” (1930-32), wiersze i artykuły w “Gazecie Kaliskiej” przed 1939 i tygodniku “Ziemia Kaliska” w latach powojennych, 1978 nagroda za opowiadania Akta sprawy, zbiór opowiadań autobiograficznych Nigdy dość się nie umiera (Wrocław 1990).
SUKCESY:
ordery i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Bitwy pod Lenino, Srebrny Medal Zasłużony na Polu Chwały dwukrotnie, w tym Srebrny Medal Zasłużony na Polu Chwały pod Lenino; medale: “Za Odrę, Nysę, Bałtyk”, “Zwycięstwa i Wolności”, “Za Wyzwolenie Warszawy”, “Za Zdobycie Berlina”, złoty, srebrny i brązowy medal “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, “10-lecia Polski Ludowej”; odznaka resortowa “Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz “Odznaka Grunwaldzka”.
ADRES:
53-327 Wrocław, ul. Sztabowa 31/33 m 10 tel. 61-36-27.


BRODZIAK TOMASZ, obecnie mgr administracji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa (f) biologiczno-chemiczna; Policealne Studium Zawodowe nr 2 w Kaliszu, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji.
WYCHOWAWCA:
Józef Januszewicz, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Józef Januszewicz, Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
FWR “Runotex” Kalisz, etatowo harcerstwo (Komenda Hufca ZHP Opatówek, Komenda Chorągwi Kaliskiej ZHP), bezrobotny, Urząd Gminy Żelazków - Sekretarz Gminy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
ciągle harcerstwo - wszystko jeszcze przede mną.
TWÓRCZOŚĆ:
z pozycji konsumenta.
SUKCESY:
skromne odznaczenia harcerskie i państwowe, ale te ostatnie dawno i za “innego” prezydenta.
ZAMIŁOWANIA:
dalej harcerstwo, wędkarstwo (w wolnych chwilach - czyli, gdy żona pozwoli).
ŻYCIE RODZINNE:
żona Maria - nauczycielka, córka Justyna - uczennica klasy III, syn Wiktor - słuchacz zerówki.
ADRES:
62-850 Lisków, Zakrzyn 2.


BRONIECKI MAREK, pseud. Mały, technik analityki medycznej, logistyk magazynowy w AW Ciech Petrol.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1980-1984), matura 1984, klasa biologiczno-chemiczna; Policealne Studium Analityki Medycznej w Kaliszu.
WYCHOWAWCA:
Aleksandra Bogusławska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
logistyk magazynowy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek zarządu Klubu Sportowego “Liskowiak” w Liskowie.
ZAMIŁOWANIA:
sport i wędkarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Mirosława, syn Konrad, córka Dagmara.
ADRES:
62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 48.


BUCZKOWSKA, LESZKA JUSTYNA, pseud. Jutka, mgr pedagogiki specjalnej, specjalność: surdopedagogika, zawód: nauczyciel dzieci głuchych, logopeda.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa ogólna z jęz. angielskim (a); WSPS w Warszawie, Podyplomowe Studium Surdologopedii i Afazjologii UMCS Lublin.
WYCHOWAWCA:
Halina Turzyńska, Małgorzata Kaczmarek, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Natalia Grygielska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: nauczyciel w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Kaliszu.
ZAMIŁOWANIA:
językoznawstwo, żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Krzysztof, córka Ewelina.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 32/80.


BYSIKIEWICZ JANUSZ, pseud. Bysiu, inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, jęz. niemiecki (a); Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA:
prof. Kwietniewski, prof. Dominik Lape, prof. Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Dominik Lape.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
gł. energetyk WSK Kalisz.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
lotnictwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 3 dzieci Tomasz, Agnieszka, Elżbieta.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 13/2 tel. 57-11-67.


CAJDLER ARTUR, pseud: JOJO, magister prawa, prokurator
Lata w szkole: 1987-1991, rok matury: 1991, oznaczenie klasy (E), profil biologiczno-chemiczny, Wydział Prawa na Uniwersytecie we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA: Irena Magnuszewska.
ZAMIŁOWANIA: Egzotyczne podróże (Peru, Boliwia, Brazylia, Indie, Nepal, Kaukaz). Chodzenie po górach (Tatry, Himalaje, Andy, Góry Kaukazu - Elbrus). Fotografia!
ŻYCIE RODZINNE: Żona Magda - asnykowiec.
ADRES: Kalisz, Wrocławska 33/12, email: a.cajdler@wp.pl 


CAŁKA MAŁGORZATA, dr, bibliolog; bibliotekoznawca.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992) matura 1992, klasa (b), profil podstawowy, jęz. niemiecki; Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA:
Franciszek Podgórny, Maria Błaszczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
bibliotekarz.
ZAMIŁOWANIA:
podróże.


CIERNIAK Leszek, żołnierz zawodowy, pseud. Lechu
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1976), matura 1976, klasa (c), profil klasy: język francuski
WYCHOWAWCA: prof. Marcinkiewicz
ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Paszyn,
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: WKU Kalisz-żołnierz zawodowy
SUKCESY: I m. w Rajdzie Asnykowców w 2000 r.
ZAMIŁOWANIA: motoryzacja, sport
ŻYCIE RODZINNE: żona Jolanta, syn Dominik, córka Weronika
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1/13,  tel. 0/503957820, email: leskalisz@wp.pl 


CHARYTAŃSKI JAN ksiądz, prof. zwyczajny, pracownik naukowy.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1937-1939), profil humanistyczny, język niemiecki i łacina, matura 1945 poza Kaliszem; Wydział Filozofii ks.ks. Jezuitów w Krakowie, Wydział Filozofii KUL Pedagogika, Wydział Teologii ks.ks. Jezuitów w Warszawie, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Louvain.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Krzysik.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
9 lat - dziekan Wydziału Teologicznego “Bobolanum” ks.ks. Jezuitów w Warszawie, 20 lat - kierownik sekcji katechetycznej Wydziału Teol. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie .
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
20 lat przewodniczący sekcji wykładowców katechetyki i pedagogiki uczelni katolickich, 20 lat współpracy z Europejską Ekipą Katechetyczną, 30 lat pracy w Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski.
TWÓRCZOŚĆ:
130 publikacji naukowych, popularno-naukowych; założyciel i kierownik zespołu redakcyjnego, który wydał 12 tomów podręczników do nauki religii dla ucznia oraz dla nauczyciela.
ZAMIŁOWANIA:
historia, a zwłaszcza pamiętnikarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
kawaler, ksiądz, jezuita.
ADRES:
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61.


CHENCZKE (CHĘĆKA, nazwisko uległo transkrypcji niemieckiej, rosyjskiej, polskiej) HENRYK (ur. 18 I 1912 Skrajnia Rychnowska woj. kaliskie, syn Stefana i Joanny z domu Marek), pseud. Cyklop, ekspert handlu zagranicznego (węgiel).
Gimnazjum im. Adama Asnyka, matura 1933, profil filologiczno-humanistyczny; Wolna Wszechnica Polska XVI k.A 34/35, (nieukończona) Akademia Nauk Politycznych 36/37-38/39.
WYCHOWAWCA:
Zygmunt Dzierżyński; ULUBIONY NAUCZYCIEL: profesorowie: Krzysik, Nowosielski, Brokmanowa, Ziółkowska-Wende.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
samorząd terytorialny 1933-1945 z przerwą w czasie okupacji, praca w gospodarstwie rolnym Amtsverwaltung Spatenfelde, więzienie w Kaliszu i obóz pracy w Policach, po wyzwoleniu Prez. Pow. Rady Narodowej. w Kaliszu, burmistrz miasta Mieroszowa, burmistrz miasta Boguszowa do 31 V 1949, 1 VI 1949 - 3 VII 1981 CHZ Węglokoks, Katowice, w tym 1976-81 w Berlinie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1930 Związek Młodej Wsi, od 1936-39 prezes Zarządu Powiatowego, Zjazdy Asnykowców: 1973, 1983, XI 1939 - V 1941 Związek Walki Zbrojnej (likwidacja przez Gestapo), 1946-1949 Stronnictwo Ludowe.
SUKCESY:
dwukrotny Przodownik Pracy, Medal X-lecia (1955), Złota Odznaka TPPR, Przodownik Pracy Socjalistycznej, dwukrotnie Złota Odznaka Zasłużonemu dla Województwa Katowickiego (1964, 1973), Srebrny Krzyż Zasługi (1968), Złoty Krzyż Zasługi (1972), Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego (1973).
ŻYCIE RODZINNE:
1 v. Anna Wange, syn Sewer (ur. 1941 Tłokinia); 2 v. Zdzisława Paterek, synowie: Henryk (ur. 1947 Boguszów), Stefan (ur. 1952 Zabrze), Leszek (ur. 1955 Zabrze)
ADRES: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wałowa 1/2 tel. (0-18) 42-01-09.


CHLEBOWSKI MAREK, pseud. Zyga, dr nauk medycznych, lekarz psychiatra.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1980-1984), matura 1984, profil biologiczno-chemiczny; Akademia Medyczna w Łodzi (1990), doktorat - Wydział Lekarski II Akademii Medycznej w Poznaniu (1996).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr A. Bogusławska-Smakosz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
p.o. ordynatora oddziału szpitala psychiatrycznego w Ciborzu oddział dzienny ZZOZ w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Unia Polityki Realnej, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
TWÓRCZOŚĆ:
3 publikacje w prasie fachowej.
SUKCESY:
j. w.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka poważna, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty od 1990 - żona Katarzyna, córka Bogna ur. 1992.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. 3-go Maja 4/21.


CHODKIEWICZ DARIUSZ KAROL, pseud: Chodak, mgr. inż. rybactwa morskiego, funkcjonariusz Służby Więziennej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979), matura 1979, profil biologiczno-chemiczny, język niemiecki, klasa (f), Wydz. Rybactwa Morskiego AR w Szczecinie, Studia Podyplomowe: Wydz. Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - prawo karne wykonawcze, UAM - zarządzanie jednostką penitencjarną.
WYCHOWAWCA: prof. Irena Magnuszewska.
ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Maria Kostrzewa, prof. Andrzej Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Dyrektor Zakładu Karnego w Kaliszu.
SUKCESY: Kiedyś sportowe i naukowe, teraz resortowe. Troszeczkę...
ZAMIŁOWANIA: polityka, ogród, sporty walki, strzelectwo praktyczne.
ŻYCIE RODZINNE: jest.
ADRES: kom. 502 196 044, email: dariusz_chodkiewicz@op.pl 


CHOJNACKI TADEUSZ WŁADYSŁAW, rencista.
Szkoła Powszechna nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu (1948), I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1956 - Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu; klasa humanistyczna (b i c), jęz. łaciński, jęz. niemiecki.
WYCHOWAWCA:
kl. VIII - prof. Zofia Szczepańska, IX - ks. Stanisław Antczak, X - prof. Marcin Kornaga; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zajmowałem stanowiska pracownika umysłowego, towaroznawcy, zastępcy kierownika, samodzielnego referenta technicznego, pracowałem do 1993, obecnie na rencie inwalidzkiej II grupy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek założyciel Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu, członek Komitetów Organizacyjnych Zjazdów Asnykowskich w latach 1973 - IX Zjazd, 1978 - X Zjazd, 1983 - XI Zjazd, 1988 - XII Zjazd.
SUKCESY:
przez ostatnie 36 lat pracowałem w przemyśle drzewnym, w 1987 otrzymałem odznakę “Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, którą to odznakę bardzo sobie cenię.
ZAMIŁOWANIA:
sport i kolekcjonerstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
jestem żonaty 37 już lat, żona Anna oraz córka Iwona - mężatka i syn Robert - żonaty.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Bogumiła i Barbary 10/19 tel. 53-31-64.


CIERNIAK, BOGACZ KRYSTYNA technik ekonomista.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa (e) profil biologiczno-chemiczny, jęz. niemiecki; Policealne Studium Zawodowe - Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw.
WYCHOWAWCA:
Edmund Szlachta; ULUBIONY NAUCZYCIEL: E. Szlachta i Irena Kowalska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
specjalista d.s. kadr i samorządu, asystent prezesa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
30 IV 1977 - współorganizator spotkania “dwudziestolatków” - Matura ‘77.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, kino.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka od 18 lat, dwóch synów: Konrad 15, Radosław 13.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Żeromskiego 14 tel. 7602436.


CIERNIAK LESZEK, pseud: Lechu, WKU Kalisz - żołnierz zawodowy
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1976), matura 1976, klasa (c),  jęz. francuski; PSZ "Budowlanka".
WYCHOWAWCA:
prof. Marcinkiewicz, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Paszyn.
SUKCESY:
1 miejsce w Samochodowym Rajdzie Asnykowców w 2000 r.
ZAMIŁOWANIA:
motoryzacja, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Jolanta, syn Dominik, córka Weronika.
ADRES:
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1/13, tel. 503 957820, e-mail: leskalisz@wp.pl


CUPER DARIUSZ, mgr inż. elektryk, master of business administration
Lata w szkole: 1976-80, matura 1980, klasy (b), klasa o profilu ogólnym
WYCHOWAWCA: Andrzej Antczak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Andrzej Antczak
Politechnika Poznańska, Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, The Nottingham Trent University
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: palacz kotłów parowych w PZPS "Polmos"; nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu; energetyk, później Z-ca Kierownika Działu Obsługi Ruchu w ZPM H. Cegielski - Poznań; Kierownik Sekcji Energetycznej w ZM "Pomet" w Poznaniu; Główny Energetyk w PIPiS "ALSI" w Poznaniu; Główny Energetyk w Nestle Polska S.A. Oddział w Poznaniu (Goplana); Kierownik Działu Gospodarki Majątkiem Trwałym w Fabryce Wodomierzy PoWoGaz S. A. w Poznaniu
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: niezrzeszony uczestnik spotkań klubu MBA oraz imprez asnykowskich
TWÓRCZOŚĆ: "twórczość" asnykowska wierszowana, w tym "Epitafium IIIb"; tomik wierszy "Baśń"; Master Printing Inc.; Toronto; 2001
SUKCESY: liczne zrealizowane inwestycje i modernizacje energetyczne
ZAMIŁOWANIA: podróże, wędrówki górskie, żeglarstwo, twórczość "paraliteracka", fotografika, racjonalizatorstwo techniczne, akwarystyka,
ŻYCIE RODZINNE: żona Renata; dwie córki: Agata Anna i Marta Magdalena
ADRES: Osiedle Leśne 15B/82, 62-028 Koziegłowy, tel.: +61 - 812 80 77, email: darekcuper@wp.pl

CUPER STANISŁAW, ppłk rez. WP w korpusie osob. Służby Czołgowo-Samochodowej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1954-1959), matura 1959, klasa (b), jęz. angielski; Oficerska Szkoła Samochodowa im. Gen. Aleksandra Waszkiewicza w Pile (1962).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Wanda Gorgoniowa, prof. Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
różne stanowiska, od dowódcy plutonu do Szefa Służby Samochodowej i Materiałów Pędnych i Smarów w Oficerskiej Szkole WOP (Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
aktualnie członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, członek Komisji Socjalno-Bytowej Koła nr 2 w Kętrzynie.
TWÓRCZOŚĆ:
w okresie zawodowej służby wojskowej udział w ruchu racjonalizatorsko-wynalazczym.
SUKCESY:
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, medale i odznaczenia różne resortu Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej.
ZAMIŁOWANIA:
uprawa działki oraz szkolenie młodzieży z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Wacława i dwoje dorosłych, samodzielnych dzieci posiadających własne rodziny, tj. 31-letni syn Jarosław i 28-letnia córka Justyna.
ADRES:
11-400 Kętrzyn, ul. Kwiatowa 2A/17.


CZAPLICKI MAREK, ekonomista, handlowiec.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1956-1961), matura 1961, klasa ogólna (jęz. rosyjski i angielski); 4 semestry Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska, Krystyna Tustanowska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca dyr. WPHW-Kalisz, dyr. O/Kalisz - “Tonsil” S.A. Września.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wiceprezes Towarzystwa Polsko-Chińskiego O/Kalisz.
ZAMIŁOWANIA:
sport, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, troje dzieci (24, 21, 16 lat).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 1/7 tel. 7541-27.


CZARNIECKI ROBERT, lekarz medycyny weterynaryjnej, zawód - lekarz weterynarii, profesja - lekarz weterynaryjnej służby zdrowia - higiena mięsa.
Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972, matura 1972, w klasie IV tzw. fakultet biologiczno-chemiczny; Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Polska 1978-1985 ordynator w lecznicach w Szczecinku i Łęce Opatowskiej, lecznictwo i profilaktyka - małe i duże zwierzęta; Republika Południowej Afryki 1986-1995 Departament Rolnictwa / Dyrektorat Weterynaryjnej Służby Zdrowia, rządowy lekarz weterynarii, starszy rządowy lekarz weterynarii, princypał - rządowy lekarz weterynarii - dyrektor Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w rzeźni i przetwórni eksportowej (EU); USA 1996- Departament Żywności i Rolnictwa Oddział Badania Mięsa i Drobiu - lekarz weterynaryjnej służby zdrowia.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich 1973, 1978, 1983, 1993.
SUKCESY:
1. Wyjazd z Polski w 1985, 2. Zdanie egzaminów nostryfikacyjnych i uzyskanie rejestracji jako lekarz medycyny weterynaryjnej w RPA, 3. Nagroda pieniężna za bardzo dobrą pracę zawodową, nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w latach 1994/95 przyznana przez Departament Rolnictwa w Pretorii.
ZAMIŁOWANIA:
ornitologia, zoologia, muzyka rockowa.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, córka.


CZECHOWSKI JACEK, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1966), matura 1966, klasa (a), jęz. angielski; Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn, Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska, Krystyna Tustanowska, Kazimierz Paszyn, Maciej Wierzbicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zastępca kierownika produkcji Miro-Mark S.A w Kaliszu, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Prezes Fundacji im. Kazimierza Paszyna; udział w zjeździe 1973; uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym zjazdów 1978, 1983, 1988, 1993; jestem jednym z inicjatorów spotkań old-boyów w koszykówkę; byłem współorganizatorem wszystkich spotkań w koszykówkę Asnyk-Jagiellonowie; wspólnie z Markiem Mikołajczykiem organizowałem w 1996 r. zjazd 30-lecia matury.
SUKCESY:
osiągnięcia sportowe: 1965 r. - wicemistrzostwo Polski młodzików w skoku w dal i biegu 110 m p. pł., 1966 r. - mistrzostwo Polski młodzików w 5-boju lekkoatletycznym, 1967 r. - wicemistrzostwo Polski w biegu 400 m p. pł. juniorów, 1968 r. - mistrzostwo Polski 400 m p. pł., 5 miejsce w mistrzostwach Europy juniorów 400 m p. pł., 1969 r. mistrzostwo Polski 400 m p. pł., 1970 r. - 3 miejsce w sztafecie 4 x 400 m na mistrzostwach Polski (razem z AZS Poznań), 1967-1971 - członek kadry narodowej, uczestnictwo w wielu zawodach międzypaństwowych.
ZAMIŁOWANIA:
sport, muzyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Halina, nauczycielka fizyki w II Liceum im. T. Kościuszki, w I Liceum im. A. Asnyka, w Zespole Szkół Medycznych, obecnie uczy informatyki i fizyki w Zespole Szkół Włókienniczych, syn Piotr student marketingu i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - 3 rok - absolwent Asnyka, syn Maciej uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 23/25 tel. 76-76-095.


DANIELAK IZABELA zob. KRYSTKOWIAK, DANIELAK IZABELA


DARMOSZ DARIUSZ, mgr inż. elektryk, nadsztygar elektryczny, górnictwo odkrywkowe
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, profil ogólny, j. niemiecki, klasa (b), Politechnika Poznańska, podyplomowo: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA: prof. prof. Rakucińska, Baszczyński, Ast, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: członek SITG, uczestnictwo w zjazdach.
ZAMIŁOWANIA: wędkarstwo, poszerzanie wiedzy, internet.
ŻYCIE RODZINNE: wdowiec, trójka dzieci.
ADRES: Os. Wyzwolenia 2m 60, 62-700 Turek, 0-63-2782832, email: ddarmosz@polbox.com 


DĄBKOWSKI ANDRZEJ, pseud. IRA (imię amerykańskiego sprintera, rekordzisty świata na 100 m) lub zwyczajnie Dąbek, mgr inż. urządzeń sanitarnych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1957-1961), matura 1961, profil humanistyczny, klasa (a), angielski, łacina; Politechnika Warszawska.
WYCHOWAWCA:
prof. Krystyna Tustanowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
po ukończeniu studiów osiadłem w Warszawie, gdzie w przedsiębiorstwach branży sanitarnej przeszedłem drogę od stażysty do kierownika budowy, m.in. przy budowie Trasy Łazienkowskiej, od 1975 pracuję w Polskich Liniach Lotniczych, ostatnio jako szef zespołu zajmującego się projektowaniem i remontami biur handlowych tej firmy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. O ile mnie pamięć nie myli uczestniczyłem we wszystkich zjazdach asnykowskich po ukończeniu szkoły, z niezapomnianym zjazdem w 1967 r., kiedy po raz pierwszy do szkoły wkroczyły dziewczyny (nie jako goście).
SUKCESY:
za sukces i osiągnięcie uważam to, że do tej pory pracuję w wyuczonym zawodzie, a efekty pracy w PLL LOT są cząstką tworzenia wizerunku tej firmy w Polsce i świecie.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska, muzyka (ale tylko słuchanie), fotografia (ostatnio nieco zaniedbana).
ŻYCIE RODZINNE:
żona Barbara, syn Jacek.
ADRES:
02-776 Warszawa, ul. Miklaszewskiego 2/53.


DĄBROWSKA-LISOWSKA Jolanta, pseud: Baśka, dr. inżynier inżynierii środowiska, nauczyciel akademicki
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, profil ogólny, klasa (b), angielski,  Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA: prof. Lucyna Klimaszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Aldona Pilecka
TWÓRCZOŚĆ:
kilka artykułów naukowych i praca doktorska związana ze zbiornikiem zaporowym w Gołuchowie.
ZAMIŁOWANIA:
florystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
udane, mąż Krzysztof.
ADRES:
email: jlisowska@iis.ar.wroc.pl 


DEMCZUK MAREK, pseud. chyba nie miałem nic stałego?, dr n. med., profesja - “likorz”.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (d), profili wtedy nie było; Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski (1975).
WYCHOWAWCA:
Edmund Szlachta; ULUBIONY NAUCZYCIEL: tenże oraz “Franek” Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
do 1989 asystent - adiunkt w Akademii Medycznej w Łodzi, potem ordynator kardiologii w Sieradzu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, International Society of Noninvasive Cardiology, International Society of Clinical Brostatistics; obecnie polityką się nie zajmuję; w kilku zjazdach “Asnykowców” uczestniczyłem.
TWÓRCZOŚĆ:
trochę “naukowej” makulatury, nic istotnego.
SUKCESY:
stworzenie od podstaw oddziału kardiologii w Sieradzu, co w latach 90-tych uważam za niezły sukces.
ZAMIŁOWANIA:
science-fiction; komputery w medycynie, kardiologia (chyba jestem “workoholic”).
ŻYCIE RODZINNE:
mam, żona Jola z Łodzi i dwie córki, w szkole średniej.
ADRES:
98-210 Sieradz, ul. Armii Krajowej 14/34 tel. 22-63-08.


DEPCZYŃSKI WIESŁAW mgr inż. budownictwa wodnego, dr n. technicznych, doc. Politechniki Warszawskiej, obecnie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gimnazjum im. A. Asnyka (IV 1945-VI 1948), mała matura 1948, gimnazjum, klasa z jęz. francuskim, Liceum im. T. Kościuszki (kier. mat.-fiz.) - 1950; Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa Wodnego (1956).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Wanda Woźniakówna, Stanisław Krzysik, Wanda Gorgoniowa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej (1968-1973), dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Pol. War., członek kolegium Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej (1969-1972), członek Senatu Politechniki Warszawskiej (1978-1981 i 1987-1990), członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (1969-1990), członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 1975), obecnie wiceprzewodniczący Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Związek Harcerstwa Polskiego (1945-1950) ostatni zastępca Komendanta Hufca w Kaliszu, Zrzeszenie Studentów Polskich (1951-1956), Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Klub Kaliszan w Warszawie - wiceprzewodniczący; Zjazdy Asnykowców 1957, 1960, 1983, 1988, 1993 (innych nie pamiętam).
TWÓRCZOŚĆ:
Budowle i zbiorniki wodne (podręcznik akademicki, 1997), Budownictwo wodne i fundamentowanie (podręcznik, 1962), Miernictwo (podręcznik, dwa wydania - 1961, 1965), Zbiór przykładów z projektowania bud. piętrzących i elekt. wodnych (1973), Powódź w lipcu 1970 r. - praca zbiorowa (1972); 25 artykułów, ponad 100 prac nauk.-bad., 3 patenty, promotor 4 doktorów.
SUKCESY:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej (złota odznaka), Honorowy Obywatel m. Kalisza, nagrody II i III st. Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo morskie - jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.
ŻYCIE RODZINNE:
2 córki - studiują (ASP - rzeźba i UW - slawistyka).
ADRES:
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75/6.


DERA URSZULA, pseud. Szpilka, później Królik, mgr biologii, pracownik P.P.CH. “Calfrost” (kier. kontroli jakości).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (e), fakultet biologiczno-chemiczny; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
mgr Maria Błaszczyk; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Tadeusz Fursewicz (historia w I roku nauczania).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pracownik, a później kierownik Działu Kontroli Jakości w P.P.CH. “Calfrost” w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działalność w zarządzie dawnego “Koła Asnykowców” i obecnego “Stowarzyszenia Wychowanków Gimn. i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu”.
TWÓRCZOŚĆ:
żadna! poza okazjonalnymi, grafomańskimi tekstami na rzecz przyjaciół i koleżeństwa.
SUKCESY: Srebrny Krzyż Zasługi RP za działalność w Stow. “Asnykowców” (poważnie!), prywatnie - wspaniały, mały mężczyzna - syn Wojtek.
ZAMIŁOWANIA:
dobra (klasyczna!) literatura, podróże (pod każdą postacią), wszelkie spotkania i kontakty z ciekawymi ludźmi, filmy o zwierzętach, książki, książki...
ŻYCIE RODZINNE:
ukochany i jedyny syn Wojciech (lat 4).
ADRES:
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 28/13 tel. 7640-007.


DERBISZEWSKI BOGDAN, dr inż., inż. inżynierii środowiska.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971), matura 1971, klasa (c), ogólna; Politechnika Wrocławska we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
Henryk Baszczyński, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor, ukończone studia o specjalności wentylacje, klimatyzacja - praca w zawodzie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd w 1996 r. rocznikowy z okazji 25-lecia matury.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 3 dzieci.
ADRES:
Klimater, 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 60/64.


DĘBSKI KRZYSZTOF, pseud. Dębol, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa angielska VII-XI (b); Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu - 1970, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania w Warszawie - 1990.
WYCHOWAWCA:
Józef Goliński, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Marian Stawicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w latach 1975-1990 - dyrektor handlowy w Centralnej Bazie Części Zamiennych “Agroma” w Kutnie, od 1990 do dzisiaj - prezes i współwłaściciel firmy “Agrotop” w Krośniewicach.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny Rady Miejskiej w Kutnie, uczestnictwo we wszystkich zjazdach po ukończeniu szkoły.
SUKCESY:
stworzenie w 1990 r. firmy handlowej “Agrotop”, zasiadanie w latach 1995-96 w Radzie Nadzorczej Zakładów Mięsnych w Kole i współudział w prywatyzacji kapitałowej tej firmy.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - żona Jola - kaliszanka, dwoje dzieci - syn Tomasz lat 21 student III roku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, córka Katarzyna - lat 18 uczennica IV kl. Liceum Ogólnokształcącego.
ADRES:
99-300 Kutno, ul. Północna 59/31 tel. (0-24) 25-352-87.


DRAPIŃSKA, DUDZIAK ANNA KINGA, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, bibliotekarz-nauczyciel.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1980-1984), matura 1984, klasa ogólna, jęz. angielski (b); Studium Bibliotekarskie w Jarocinie, Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA:
1980-1983 mgr Maria Wróblewska, 1983-1984 mgr Maria Błaszczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w latach 1986/87 oraz w roku 1993 pracowałam w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu, od września 1993r. pracuję jako bibliotekarz i nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie woj. gorzowskie. Jest to szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
ZAMIŁOWANIA: literatura zwłaszcza psychologiczno-motywująca.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż, córka Basia ur. 25.02.1996 r.
ADRES:
73-222 Suliszewo, ul. Zwycięstwa 28/5.


DRAPIŃSKA, WIELGOSZ AGNIESZKA
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa ogólna z jęz. angielskim; Policealne Studium Ekonomiczne.
WYCHOWAWCA:
Lucyna Klimaszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
współwłaściciel prywatnej firmy.
ŻYCIE RODZINNE:
dwie córki.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 52.


DUDZIAK ANNA KINGA zob. DRAPIŃSKA, DUDZIAK ANNA KINGA


DYTFELD Dominik, lekarz
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1991-1995), matura 1995, klasa (e) biologiczno-chemiczna z jęz. angielskim i niemieckim; Akademia Medyczna im K. Marcinkowskiego, Poznań.
WYCHOWAWCA:
p. mgr Irena Magnuszewska
ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Magnuszewska, mgr Urbaniak
ADRES: ul. Zabrzańska 16/1, 61-131 Poznań, e-mail: dytfeld@poczta.onet.pl


FABJANOWSKI ARKADIUSZ, pseud. Arek, mgr inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa (d); Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA:
prof. Edmund Szlachta;
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w Polsce do 1983 Zakłady Przemysłu Jedwabniczego “Wistil” w Kaliszu - zastępca Gł. Energetyka, kierownik elektrociepłowni, przew. KZ NSZZ “Solidarność”; w Australii - telekomunikacja (Telstra-Australia).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w Polsce: NOT - SWP, w Australii: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (do tego doszło); na Zjeździe Asnykowców byłem w 1973 (jeżeli dobrze pamiętam).
TWÓRCZOŚĆ:
nie tworzę, ale pochłaniam twórczość innych.
SUKCESY:
w PRL za uczciwą pracę paszport w jedną stronę, a w Australii srebrny medal SPK .
ZAMIŁOWANIA:
lokalne polonijne programy radiowe, które prowadzę od 12 lat w Kanberze.
ŻYCIE RODZINNE:
ta sama żona Janina od 22 lat plus syn Dominik 20 lat.
ADRES:
64 Tenison Woods Cct., Bonython A.C.T. 2905 Australia.


FAMULSKA, MIŁEK IZABELA MARIANNA, pielęgniarka, teraz studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii Ogólnej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992) matura 1992, klasa (f), profil biologiczno-chemiczny; Zawodowe Studium Medyczne, Wydział Pielęgniarstwa.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Hanna Podgórna.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
1993r. - uczestnictwo w zjeździe asnykowskim, praca w sekretariacie zjazdu.
ZAMIŁOWANIA:
książki.
ŻYCIE RODZINNE:
syn Jakub ur. 30.11.1995 r.; mąż Jacek.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 21/51 tel. 640-387.


FAUST ANDRZEJ, prawnik, płk. rezerwy
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1965) matura 1965, język angielski, Uniwersytet im. M. C .Skłodowskiej w Lublinie, Studium Podyplomowe ASW w Łodzi, ASW Warszawa.
WYCHOWAWCA: mgr Krystyna Pawlicka
ULUBIENI NAUCZYCIELE: Eleonora Gniatczyńska, Krystyna Tustanowska, Irena Magnuszewska, Józef Kordelas, Jan Męczyński 
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: emeryt/doradca Prezesa Spółki z o.o. w W-wie 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: ZHP, PCK, LOK, członek Fundacji Pamięci Ofiar Holocaustu w W-wie 
SUKCESY: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 22 innych odznaczeń i odznak 
ZAMIŁOWANIA: wędkarstwo, historia, beletrystyka 
ŻYCIE RODZINNE: żonaty-żona Jadwiga Anna, dwoje dzieci: Ireneusz (lat 31 mgr inż. technolog żywienia, przebywa na stałe w Kanadzie) i córka Monika lat 28 (mgr zarządzania i marketingu -pracownik PKO BP w W-wie) 
ADRES: ul. Kosmonautów 5, 05-200 Wołomin, tel. 0-22 787 87 87 


FISZER ROMUALD, pseud. Fifi, mgr inż. rolnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1954-1958), matura 1958, klasa (a); Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
Zygmunt Paszkiewicz, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor PGR, z-ca dyrektora WOPR, aktualnie ekonomista rejon Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
z działalności społecznej wyleczono mnie dokumentnie - zjazd klasy 1996 r.
TWÓRCZOŚĆ:
jeszcze nie rozpocząłem, być może po przejściu na emeryturę.
SUKCESY:
było wiele lecz w okresie “zniewolenia” - szkoda gadać.
ZAMIŁOWANIA:
samochody.
ŻYCIE RODZINNE:
przeciętnie dobre ze wzlotami i upadkami.
ADRES:
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 79.


FLORKOWSKA EWA, mgr ekonomii
Lata w szkole: 1990-1994, rok matury: 1994, oznaczenie klasy: (E), profil klasy: biologiczno-chemiczny, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: prof. Bartolik, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Tomasz Kubczyk.
ZAMIŁOWANIA: natura - polowanie, nurkowanie
ŻYCIE RODZINNE: stan wolny
ADRES: email: ligia_27@wp.pl 


FRĄTCZAK WIESŁAW,  mgr inż. elektryk
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1974), matura 19745, klasa (c), Politechnika Łódzka
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kier. Działu Rozwoju i Logistyki - Haft Kalisz
ZAMIŁOWANIA: komputer, fotografika
ŻYCIE RODZINNE:
żona Grażyna,  syn Przemysław
ADRES:
ul. Karpacka 23-27/18,  62-800 Kalisz, e-mail: wfratczak@haft.kalisz.pl


FUŁEK DARIUSZ, mgr inż. architekt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1974, klasa matematyczno-fizyczna; Politechnika Wrocławska.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska, Józef Miklikowski, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Hańczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Biuro Projektów w Bolesławcu Śląskim.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - Maria, córka - Justyna, syn - Wojciech.
ADRES:
59-700 Bolesławiec Śląski, ul. Leśna 4.


FUŁEK JERZY, lekarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1986, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna Wrocław.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Danuta Duczmańska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Asystent Oddziału Wewnętrznego Z.Z.O.Z. w Ząbkowicach Śląskich.
ADRES:
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Żeromskiego 10.


FUŁEK MAREK, lekarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1972, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna Wrocław.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska, Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Ostrowie Wlkp.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Członek Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Radny Rady Miejskiej w Ostrowie Wlkp. w latach 1990-1994. Uczestnik wszystkich zjazdów asnykowskich.
ZAMIŁOWANIA:
narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - Ewa z d. Trębaczkiewicz - również asnykówka, dwóch synów - Marcin i Kuba.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 26a/8.

A-F G-J K-M N-P R-T U-Z

Cienka żółta linia