Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców R-T

Cienka żółta linia

RADZIEJEWSKI CZESŁAW, doktor nauk chemicznych
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968) matura 1968, klasa B, język angielski;
magisterium na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat  w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, staż podoktorancki  na University of Chicago i Rockefeller University w Nowym Jorku, 
Zawod, profesja: chemik, pracuje w firmie biofarmaceutycznej w USA i zajmuje się chemią białek.
Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych.
Adres: e-mail do pracy:  czeslaw.radziejewski@regpha.com, do domu:  czeslawr99@cs.com

RATAJEWSKI ANDRZEJ, mgr inż. zootechnik
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, klasa C, profil ogólny; Akademia Rolnicza w Poznaniu.
Wychowawca: prof. Janina Chwilczyńska; Ulubiony nauczyciel: wszyscy
Zajmowane stanowiska:
prywatna działalność gospodarcza w branży rolnej.
Działalność społeczna:
Zjazd 20-latków 1994.
Twórczość: Artykuły popularne i naukowe z zakresu drobiarstwa.
Życie rodzinne:
małżonka Krystyna, troje dzieci: Ola 19, Piotr 18, Ania 15.
ul. Witaszka 6 61-407 Poznań, tel./fax.:0-61 830-60-47, kom. 0 601 715 478,
e-mail:  infinity@friko2.onet.pl

RENDECKI BOGDAN, lekarz medycyny - rehabilitant.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951) matura 1951, klasa angielska; Akademia Medyczna - Warszawa.
WYCHOWAWCA:
Zbigniew Ulatowski.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 2 synów, 3 wnuków.
ADRES:
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m. 92 tel. 629-16-70.

RODECKA AGATA zob. MATCZAK, RODECKA AGATA

ROGACKI KAZIMIERZ JÓZEF, pseud. Prezes (przez 3 lata tj. w IV klasie gimnazjum i w obu klasach liceum pełniłem funkcję przewodniczącego Samorządu Szkolnego), dr n. med., specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, specjalista I° w dziedzinie medycyny społecznej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1949), matura 1949, klasa liceum typu przyrodniczego; Akademia Medyczna Poznań. Dyplom z odznaczeniem - wrzesień 1955 rok, I° specjalizacji w chirurgii ogólnej 1959 rok, II° specjalizacji w chirurgii ogólnej 1963 rok, I° specjalizacji z medycyny społecznej 1978 rok.
WYCHOWAWCA:
polonistka Wanda Gorgoniowa oraz anglistka Krystyna Tustanowska (pani Wanda Gorgoniowa jest siostrą znanego kaliskiego internisty doktora Zygmunta Mąki).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Szpital Miejski im. Strusia w Poznaniu, klinika chirurgii klatki piersiowej i serca - asystent. Szpital Miejski im. Przemysława II w Kaliszu, oddział chirurgii ogólnej - asystent, starszy asystent, zastępca ordynatora, ordynator oddziału chirurgicznego. Następnie Wojewódzki Szpital Zespolony - ordynator oddziału chirurgicznego 1955-1989 (ordynatorem byłem 20 lat). Specjalista wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej 1978-1987 dla województwa kaliskiego. Wykładowca w Szkole Pielęgniarek w Kaliszu 1960-1966.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach asnykowców (za wyjątkiem zjazdu przedostatniego). Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, czynny członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1955 r. i nadal. Inicjator i założyciel Regionu Wielkopolskiego a następnie Poznańsko-Kaliskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy - przewodniczący Zarządu Regionu 1992 i nadal. Członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza 1990-1993. Radny Rady Miejskiej Kalisza - 1994 i nadal. Liczne kursy chirurgiczne w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu (w tym kursy metodyczne ordynatorskie i dydaktyczne).
TWÓRCZOŚĆ:
Publikacje (14) z dziedziny chirurgicznej w: “Pamiętniki Zjazdowe Lekarzy Ziemi Kaliskiej”, “Polski Przegląd Chirurgiczny”, “Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”, Wydawnictwo z Konferencji Kół Studenckich AM Poznań 1954 r. Publicystyka w: Biuletynie Samorządowym “Aesculapius”, Biuletynie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (obecny tytuł “Lekarz Polski”), “Służba Zdrowia”, “Gazeta Lekarska”.
SUKCESY:
jako ordynator oddziału wykształciłem 12 chirurgów (8 na I° chirurgii ogólnej, 4 na II° chirurgii ogólnej), którzy obejmowali stanowiska samodzielne (ordynator, dyrektor, kierownik). Ordery i odznaczenia za pracę zawodową: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1996, Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie, Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia, medal XXX-lecia PRL, medal 40-lecia PRL.
ZAMIŁOWANIA: historia, malarstwo, rzeźba, mała architektura, literatura, filozofia.
ŻYCIE RODZINNE:
kawaler.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 6/3.

ROGUSZKA PRZEMYSŁAW, pseud. Hołysz,  inż. artylerii przeciwlotniczej, mgr nauczania techniki i informatyki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1976-1978), matura 1978, klasa (a) profil ogólny;
1982 Wyższa Szkoła oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Koszalin,
1996 - Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny,
1999 - Podyplomowe studia zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstw - Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki.
WYCHOWAWCA:  prof. Kazimiera Sitarz; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Urszula Ast.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1982-85 dowódca pododdziału przeciwlotniczego
1985-88 dowódca pododdziału podchorążych WSOWOPL
1988-97 wykładowca Zakładu Artylerii WSOWOPL
1997-98 Kierownik Praktyk i Prac Dyplomowych Prywatne Centrum Edukacyjne Koszalin
1998 Dyrektor naczelny oddziału RATTAN PRESTIGE w Koszalinie.
ZAMIŁOWANIA: kynologia, informatyka, jeździectwo.
ŻYCIE RODZINNE: żona Violetta, córki Joanna, Alicja.
ADRES: 75-906 Koszalin, ul. Reymonta 24/12, tel. (094) 3437100, adres e-mail: rattan@po.onet.pl

ROMOCKI JULIAN, chemik, specjalista od gazu i nafty.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (a); Studium przy Politechnice Warszawskiej.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Laboratorium przy Hucie “Warszawa”, Anglo-American Co. Rodezja, Kanada, Trynidad-Tobago serwis wież wiertniczych na morzu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: zjazd Asnykowców w 1957 r.
ŻYCIE RODZINNE: żona Joanna, córka Krystyna, synowie Andrzej i Stefan.
ADRES: 435 Wildernes Dr SE Calgary Alberta T23 2W6 Canada.

RONDALSKA DOROTA zob. SZUMSKA - RONDALSKA DOROTA

ROSADA, JANCZAK DAGMARA, pseud. Daga, licencjat jęz. angielskiego, specjalista ds. marketingu i reklamy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa ogólna z jęz. angielskim (a); Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, kierunek jęz. angielski; Studium Komunikacji Rynkowej w Poznaniu, kierunek marketing i reklama. Obecnie zaoczne studia II° na UAM w Poznaniu, kierunek filologia angielska.
WYCHOWAWCA:
Halina Turzyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Małgorzata Kaczmarek, Natalia Grygielska, Barbara Kołacińska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel jęz. angielskiego w Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, specjalista ds. marketingu w Kaliskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” S. A.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo, literatura angielska.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Radosław.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Tyniecka 26 tel. 764-23-19, kom. 0602299154.

ROTZAL ZYGMUNT, pseud. Zyzio, ubezpieczenia.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa z jęz. niemieckim (a).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Kwietniewski, prof. Dominik Lape, prof. Janina Chwilczyńska, prof. Krystyna Tustanowska, prof. Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca dyrektora Inspektoratu PZU “Życie” S. A. Łódź.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd 1957 r.
ZAMIŁOWANIA:
zwierzęta.
ŻYCIE RODZINNE:
samotny.
ADRES:
94-047 Łódź, Aleja Wyszyńskiego 78/61 tel. 877983.

RUDOWICZ JAKUB, pseud. Rudy, prawnik, aplikant radcowski.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa a o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim, Uniwersytet Wrocławski, wydział prawa i administracji 1993-1998, od 1998 r. aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: Katarzyna Moss - Natkowska, ULUBIENI NAUCZYCIELE: Tomasz Kubczak, Barbara Kołacińska.
ZAJMOWANE STANOWISKA: specjalista ds. prawnych w Energetyce Kaliskiej S. A., aplikant w Kancelarii Prawniczej - Bogusław Kański, POZNAŃ, ul. Dominikańska 7.
TWÓRCZOŚĆ: współautorstwo książki "Oddziały spółek kapitałowych - tworzenie i funkcjonowanie", KRAKÓW ZAKAMYCZE 1999 r.
ZAMIŁOWANIA: sport, podróże, film, ogrodnictwo.
ŻYCIE RODZINNE: żona - Joanna - koleżanka ze szkolnej ławy.
ADRES: Kalisz, Al. Wojska Polskiego 51/51, tel. 766-49-09, tel. kom. 604438239, e-mail:
rudowicz@friko4.onet.pl

RYGIEL-CHAMIELEC KRYSTYNA, mgr filologii polskiej i nauczycielka języka polskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa e potem d o profilu ogólnym z  językiem francuskim, Uniwersytet Wrocławski.
WYCHOWAWCA: Kazimiera Sitarz
ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
ZAJMOWANE STANOWISKA: nauczycielka.
TWÓRCZOŚĆ: na razie brak czasu na wybitną twórczość
ZAMIŁOWANIA: brydż i wiele innych, na które nie ma miejsca w tej rubryce.
SUKCESY: moje sukcesy to sukcesy moich uczniów - nagrody dyrektora i prezydenta miasta.
ŻYCIE RODZINNE: dwóch synów na studiach oraz mąż - cały czas ten sam.
ADRES: Kalisz, Al. Wojska Polskiego 60/56

RUDOWICZ KRZYSZTOF, pseud. Sołtys, inż. ogrodnik, właściciel ogrodnictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967), matura 1967, jęz. angielski, XI(b); Akademia Rolnicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCY:
Kazimierz Paszyn, Leokadia Gniatczyńska, Jan Szkudlarek.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
właściciel ogrodnictwa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
v-ce prezes P.Z.O. oddz. Kalisz, uczestnictwo w 5 zjazdach asnykowskich, uczestnictwo w 25 rocznicę matury, uczestnictwo w 30 rocznicę matury.
ZAMIŁOWANIA:
kwiaty - róże.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Ewa, synowie: Jakub (5 rok prawa), Mikołaj (ratownik medyczny), Adam (uczeń III LO).
ADRES:
62-800 Kalisz, Pólko 4 tel. 767-50-28.

RYCZKOWSKA BOŻENA zob. WALASZ, RYCZKOWSKA BOŻENA

SADOWSKI DOMINIK, pseud. Piniu, mgr inż. mechanik, specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, profil ogólny z jęz. angielskim (a); Politechnika Poznańska - lata 1992-1997, obrona pracy magisterskiej 4 lipca 1997 r.
WYCHOWAWCA:
Halina Turzyńska, Małgorzata Kaczmarek; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Wiesław Łukasiewicz, Andrzej Urbaniak, Małgorzata Kaczmarek, Lucyna Klimaszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 15.07.97 r. pracuję w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu na stanowisku: specjalista ds kształcenia.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.
SUKCESY:
1988 - I m. w skoku w dal - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży, 1990/91 - I m. w Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej, 1991/92 - III m. w Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej, 1990/91 - II m. w Mistrzostwach Województwa w lekkoatletyce w skoku w dal, 1991/92 - III m. w Mistrzostwach Województwa w lekkoatletyce w skoku w dal.
ZAMIŁOWANIA:
sport (aktywnie i jako kibic), żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
kawaler.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Legionów 29a tel. 766-60-86.

SAMULAK ZDZISŁAW, mgr inż. mechanik, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1954), matura 1954, klasa łacińska (a), Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniczny.
Wychowawca
:  prof. Jan Sudolski.
Ulubiony nauczyciel: prof. Janina Chwilczyńska, prof. Wojciech Węgrzyn.
Działalność zawodowa: Lata 1960-1981 Zakłady Automatyki Przemysłowej Mera-Zap w Ostrowie Wlkp. Konstrukcje i wdrożenia przemysłowe elementów automatyki pomiarowej dla elektrowni i elektrociepłowni.
Stanowiska - Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego, Z-ca Głównego Konstruktora, Kierownik Działu Postępu Technicznego, Główny Konstruktor.
Wykładowca – przedmiotów zawodowych w latach 1964-1981 w Zespole Szkół Przyzakładowych Mera-Zap w Ostrowie Wlkp. Lata 1982 – do dzisiaj New York Air Brake Corp. Watertown, N.Y. USA
Badania i Konstrukcje elementów i systemów hamulcowych dla pociągów pasażerskich, towarowych i lokomotyw.
Stanowiska – starszy konstruktor, kierownik – zastosowań układów hamulcowych.
Działalność społeczna – wieloletni sekretarz oddziału Rejonowego SIMP’u w Ostrowie Wlkp.
Sukcesy – nagrody i wyróżnienia Ministra Przemysłu Maszynowego, SIMP’u i wojewdztwa poznańskiego. Szereg wzorów użytkowych i patentów polskich i amerykańskich. Własne konstrukcje układów hamulcowych w pociągach pasażerskich dla VIA-RAIL, w pociągach towarowych dla CANADIAN NATIONAL RAILROAD  w Kanadzie oraz CUYAHOLA VALLEY RAILWAY CO., CLEVELAND, OHIO w USA.
Zamiłowania – podróże, filatelistyka.
Życie rodzinne – żona ROMUALDA – mgr farmacji, córka Katarzyna – mgr inż. elektronik, córka Karolina – dr farmacji.
Adres – 477 BARBEN AVE WATERTWON, N.Y.13601, USA, telefon, fax (315) 788-7145, 
e-mail: zsamulak@nyab.com 

SANECZNIK, GRZESIŃSKA ANNA MAGDALENA, pseud. Słonecznik, studentka Wydziału Prawa i Administracji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1991-1996), matura 1996, klasa ogólna, angielski/niemiecki (d).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jolanta Ruda, Maria Błaszczyk.
ZAMIŁOWANIA:
psychologia.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Grzegorz, córka Natalia (2 miesiące).
ADRES:
53-341 Wrocław, ul. Wielka 34/20

SAUCZEK MAREK, lekarz medycyny, chirurg specjalista urolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969) matura 1969; Akademia Medyczna w Poznaniu w 1976 r.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Aleksandra Bogusławska, Tadeusz Fursewicz - historia.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Starszy asystent Oddziału Urologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek PTL, PTU; zjazd asnykowski - 1994.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacje naukowe w PTU.
ZAMIŁOWANIA:
działka rekreacyjna nad jeziorem.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Aleksandra i dwoje dzieci: Magdalena l. 20 - studentka AM, Paweł l. 18 maturzysta.
ADRES:
62-510 Konin, ul. Okólna 39/5 tel. 431-859.

Schröder Jacek, pseud: Gutek, marynarz, inż. nawigator.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1967-1971) matura 1972, klasa: A, profil klasy: angielski, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.
WYCHOWAWCA: J. Kordelas kl. I, H. Rozpłochowski kl. II-IV
ULUBIONY NAUCZYCIEL: I. Magnuszewska, Z. Płuciennik
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: kapitan na statkach handlowych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: przemknąłem przez XIV zjazd, uczestniczyłem w XV zjeździe
ZAMIŁOWANIA: komputery, video-filmowanie
ŻYCIE RODZINNE: żona, dwóch synów (jeden również Asnykowiec).
ADRES: ul. Pienińska 2, 62-800 Kalisz, tel. (062) 766-31-18, e-mail: schroder@wp.pl 

SELIGA MARIAN, pseud. Marek, emeryt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa niemiecka (a).
WYCHOWAWCA:
Kwietniewski, Dominik Lape, Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik zaopatrzenia i zbytu Metalplast.
ZAMIŁOWANIA:
działka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwóch synów, dwóch wnuków, jeden prawnuk.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 69/8 tel. 7532244.

SELIGA WŁODZIMIERZ, pseud: Gucio, żołnierz zawodowy, mjr mgr - WKU Kalisz
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa biologiczno-chemiczna, język niemiecki, Wyższa Szkoła Oficerska Poznań, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra.
WYCHOWAWCA: prof. Halina Pawlaczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Poznań, Żary, Świdnica, Legnica, Kalisz - to garnizony mojej służby.
TWÓRCZOŚĆ: nie pozwalają mi nawet śpiewać - nawet w kolumnie wojskowej.
SUKCESY: ciągle niedoceniony.
ZAMIŁOWANIA: rodzinne spływy kajakowe - pokonaliśmy kilkanaście rzek (Wda, Czarna Hańcza, Rospuda, Krutynia, Brda, Gwda, San, Dunajec, Biebrza, Pilawa, Drawa, itd.) ok. 2000 km.
ŻYCIE RODZINNE: żona - ta sama Mirka co w Asnyku, syn Piotr absolwent Asnyka 2002, Katarzyna - tegoroczna absolwentka.
ADRES: Kalisz ul. Sawickiej 4/31 tel. 7648822, e-mail: wagiles@wp.pl 

SEYDAK PAWEŁ, pułkownik mgr dyplomowany, mgr filologii germańskiej, żołnierz zawodowy WP.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967) matura 1967, klasa VIII-XI(d), jęz. niemiecki; Uniwersytet Wrocławski (1967-1972), Akademia Wojskowa w b. NRD (1978-1981).
WYCHOWAWCA
w VIII klasie prof. Maciej Wierzbicki, później prof. Henryk Baszczyński “Kot”; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON.
TWÓRCZOŚĆ:
trochę publicystyki polityczno-wojskowej, tłumaczenia z niemieckiego (książki dot. II wojny światowej).
SUKCESY:
nic wartego wspomnienia.
ZAMIŁOWANIA:
strzelectwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwie dorosłe córki.
ADRES:
02-791 Warszawa, ul. Meander 16/15.

SIDORUK JAN WIESŁAW, pseud. Słoń, Gruby, lekarz medycyny, specjalista II° gin. położ., specjalista II° organizacji ochrony zdrowia.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1967) matura 1967, klasa 10(b), 11(b); Akademia Medyczna w Gdańsku.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
X kl. prof. Eleonora Gniatczyńska, prof. Krystyna Tustanowska, XI kl. prof. Jan Szkudlarek.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w latach 70-tych kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia w Turku; lata 80-te praca w ZOZ Turek na oddziale ginekologiczno-położniczym, kierownik Działu Organizacji i Nadzoru ZOZ-u; obecnie starszy asystent oddziału ginekologiczno-położniczego oraz kierownik Działu Pomocy Doraźnej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu. Uczestniczyłem we wszystkich zjazdach asnykowskich począwszy od X jubileuszowego zjazdu we wrześniu (16-17) 1978 r.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Marianna, syn Szymon Mikołaj, syn Jakub Aleksander.
ADRES:
62-700 Turek, ul. Karola S. Wyszyńskiego 3/51 tel. (0-63) 78-24-35.

SIERAKOWSKI MAREK, pseud. Sierak, dr n. med., ordynator, lekarz chirurg.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969) matura 1969, klasa ogólna, jęz. angielski (a); Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Aleksandra Bogusławska, Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
ordynator Oddziału Chirurgii II Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu; 1975-1989 pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu; wiceprezes Zarządu Kaliskiej Agencji Medycznej “Medix” Sp. z o.o.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: radny Rady Miejskiej Kalisza, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM Kalisza, przewodniczący Komisji Propagandy i Tradycji Łowieckich Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, członek Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Gastroenterologicznego; udział w ostatnich trzech zjazdach asnykowskich. Współorganizator i prowadzący audycje Radia “Centrum” W asnykowskim kręgu.
TWÓRCZOŚĆ:
tomik poezji I coraz ciszej w myślach, 15 prac naukowych z dziedziny chirurgii wydanych w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych, prowadzenie przez okres około 4 lat Kabaretu Chirurgów “Duo Marco”.
SUKCESY: I-sza nagroda w konkursie Studenckie debiuty wiosny za piosenkę Kramik, kompozytor i autor tekstu Pieśń Asnykowców oraz Hymnu chirurgów, zdobycie 11 zawodów, w tym m.in. motorniczy tramwajów, stolarz, hydraulik; wyróżniony odznaką Zasłużony dla miasta Poznania i odznaką Prezesa Stowarzyszenia za prowadzenie audycji radiowych W asnykowskim kręgu.
ZAMIŁOWANIA: łowiectwo, samochód, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Elżbieta, dwóch synów: Maciej i Michał + jamnik Rolls.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Czereśniowa 7.

SIKORA STANISŁAW
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1950.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Magdalena Rudnicka, Janina Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Mistrz zmianowy - Wydział Wykańczalni Fabryki Wyrobów Runowych “Runotex” w Kaliszu.
ADRES:
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 47/30 tel. 539-909.

SIKORSKI JAN, pseud. Siksa, ks. dr, prałat, proboszcz, Naczelny Kapelan Więziennictwa RP.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952) matura 1952, klasa zawsze (a); Uniwersytet Warszawski i Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia doktoranckie).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta, prof. Dominik Lape, ks. prefekt Stanisław Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
proboszcz parafii św. Józefa w Warszawie, Naczelny Kapelan Więziennictwa RP, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, wiceprezydent Światowego Stowarzyszenia Katolickich Kapelanów Więziennych I.C.C.P.C., członek Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
założyciel “Bractwa Więziennego” w Polsce.
TWÓRCZOŚĆ:
artykuły naukowe teologiczne z dziedziny teorii organizacji i zarządzania w duszpasterstwie, o muzyce kościelnej, o więziennictwie - w czasopismach krajowych i zagranicznych; książka Brewiarz dla świeckich, Warszawa 1988 - I wyd., 1995 - VI wyd.
SUKCESY:
Honorowy Kapelan Ojca Św. - Prałat, “Warszawiak Roku 1994”, złota odznaka polskiego więziennictwa.
ZAMIŁOWANIA:
kontakty z ludźmi zwłaszcza nietypowymi.
ŻYCIE RODZINNE:
święty celibat.
ADRES:
01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41 tel. 36-04-33, fax. 37-70-95.

SITKO-KISIEL DOMINIKA, magister kulturoznawstwa w zakresie egiptologii, doradca bankowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993) matura 1993, klasa (a), profil ogólny z rozszerzonym programem języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski.
WYCHOWAWCA: Katarzyna Natkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Tomasz Kubczak, Katarzyna Natkowska.
ZAMIŁOWANIA: podróże, kuchnia, psy.
ŻYCIE RODZINNE: od listopada 1997 r. zamężna.
ADRES: ul. Ogórkowa 42T/1, 04-998 Warszawa, tel. 0-22/893 80 50, e-mail: dkisiel@poczta.onet.pl 

SIWERS-ELIŃSKA KATARZYNA, mgr filologii germańskiej, germanistka, nauczyciel

SKALSKI KAROL, pseud: SARUL, lekarz medycyny
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1988-1992, matura 1992, klasa: e, profil: biol-chem, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA: prof. A Bogusławska -Smakosz , ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. M. Błaszczyk
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: asystent Oddziału Internistycznego II w Szpitalu Zespolonym w Kaliszu
ZAMIŁOWANIA
: języki, podróże, informatyka
ŻYCIE RODZINNE: Żona Magdalena, syn Mateusz
ADRES: e-mail: sarul@pharmanet.com.pl

SKRZYŃSKI KRZYSZTOF, lekarz medycyny, specjalista chirurg.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa XI (b); Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - VI.1972.
WYCHOWAWCA:
Józef Kordelas; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent Oddziału Chirurgicznego a następnie st. asystent, ordynator Oddziału Chirurgicznego.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacje w periodykach zawodowych - medycznych o profilu chirurgicznym.
ZAMIŁOWANIA:
podróże, historia, geografia, etnografia, języki obce.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci w wieku “studenckim”.
ADRES:
54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 3/25.

SKRZYPIŃSKI KRZYSZTOF, pseud: Skrzypek, mgr inż. chemii, policjant.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa c, ogólna, j. niemiecki, Wydz. Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.
WYCHOWAWCA: Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Hańczyk
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Współorganizowanie Zjazdu 20-latków
ZAMIŁOWANIA: Turystyka górska
ŻYCIE RODZINNE: Żona Aldona, dwie córki: Agata - 20 lat Kasia - 19 lat.
ADRES: 62-800 Kalisz ul. Będzińska 20 tel.062/767-02, e-mail: skrzypk@poczta.onet.pl

SKWERES ANDRZEJ, mgr pedagogiki, specjalista administracji, instruktor sportowy;
matura 1966, uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu;
WYCHOWAWCA: Józef Goliński,
ULUBIONY NAUCZYCIEL: Józef Goliński, Kazimierz Paszyn, Krystyna Tustanowska, Ola Bogusławska;
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: wiele, przeważnie instruktor kulturalno-oświatowy, nauczyciel, bibliotekarz, specjalista administracji;
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: założyciel, prezes i trener MUKS "Olimpijczyk" (kajak polo, kajakarstwo klasyczne), założyciel, reżyser kabaretu;
TWÓRCZOŚĆ: pisanie tekstów, reżyseria i kierowanie kabaretami: "Mamut" i "As".
SUKCESY: sportowe jako: trener (zdobycie kilku medali z zawodnikami "Olimpijczyka") oraz zawodnik (w latach: 1964-66 kilka medali w kajakarstwie jako reprezentant KTW Kalisz w tym Mistrzostwo Polski w "dwójce z Januszem Grudzińskim).
ŻYCIE RODZINNE: bardzo udane z Krystyną, dwoje dzieci (Ewa ekonomistka oraz Artur student anglistyki).
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Ułańska 2-4/50 .

SOBAŃSKA, KRZESZKIEWICZ IRENA, pracownik socjalny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1972), matura 1972, klasa niemiecka; Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu Wydział Pracowników Socjalnych.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Magnuszewska, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pracownik socjalny.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż + córka +pies.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa 14/6.

SOBCZAK, GRABOWSKA EDYTA, mgr inż. technologii chemicznej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa biologiczno-chemiczna, jęz. angielski, IV(e); Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Aleksandra Bogusławska-Smakosz, Alicja Witkowska.
ZAMIŁOWANIA:
książki, komputery, film, muzyka.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż.
ADRES:
58-304 Wałbrzych, ul. Bema 51.

SOBOCKA - MACHURA DANUTA, mgr farmacji I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975) matura 1975, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna w Łodzi.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Maria Wróblewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Apteka Prywatna “Witaminka” 62-817 Żelazków (właściciel).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: członek Stowarzyszenia Asnykowców od 1994 roku.
TWÓRCZOŚĆ:
niestety nie.
SUKCESY:
wciąż przede mną.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka rowerowa.
ŻYCIE RODZINNE: synowie: Łukasz (17), Jakub (9).
ADRES:
62-817 Żelazków, Żelazków 109/2 tel.769-10-32.

SOŁONIEWICZ BEATA, mgr inż. włókiennik-odzieżownik, specjalista ds eksportu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1977-1980), matura 1980, profil podstawowy, jęz. rosyjski i angielski, I(b); Politechnika Łódzka Wydział Włókienniczy Specjalność: Odzieżownictwo - ukończone w 1986 r., uczestnictwo w programie szkoleniowym Management Training in British Industry w 1995 r. w Anglii.
WYCHOWAWCA: mgr Andrzej Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
obecnie Z.P.J. “Wistil” Kalisz, wcześniej ZPO “Kalpo” Kalisz.
SUKCESY:
egzamin First Certificate.
ZAMIŁOWANIA:
nauka języków, podróże.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podgórze 6/3.

SOŁONIEWICZ MAREK, mgr inż. elektryk (specjalność: automatyka).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1957-1961), matura 1961, jęz. angielski, łacina, (a); Politechnika Łódzka Wydział Elektryczny - kierunek specjalistyczny: automatyka - ukończony w 1966 r., studia podyplomowe - Politechnika Wrocławska, kursy specjalistyczne w Westinghouse Electric Corporation (USA).
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
konstruktor elementów automatyki, projektant układów automatyki. Działalność zawodowa dominująca: programowanie i projektowanie automatyki dla elektrowni i innych obiektów.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
incydentalna działalność w SEP. W zjazdach asnykowskich nie uczestniczę.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podgórze 6/3 tel. 57-57-13 (lub 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 21/76 tel. 7647-621).

SOŁTAN PEREŚWIET JAROSŁAW ARTUR, mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968) matura 1968, jęz. angielski, klasa (b); Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Łodzi - kierunek bibliotekarski, Studium Nauczycielskie w Kaliszu - filologia polska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - filologia polska.
WYCHOWAWCA:
klasa VIII i IX Roman Błaszczyk, klasa X i XI Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: w okresie 4 lat nauki nie wyróżniałem żadnego nauczyciela.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca na stanowisku nauczyciela jęz. polskiego w szkołach podstawowych w: Doruchowie, Zygmuntowie, Wilczynie, Kaliszu oraz bibliotekarza w bibliotece przy NOT w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w czterech zjazdach asnykowskich: w roku 1988 i 1993 na pewno oraz dwóch, których lat niestety nie pamiętam.
ZAMIŁOWANIA:
od paru lat zajmuję się układaniem do druku krzyżówek.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Bożena, nauczycielka nauczania początkowego po Uniwersytecie Wrocławskim; dwie córki Agnieszka (r. 1974) studentka IV roku Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Anna (r. 1978) uczennica IV kl. liceum ogólnokształcącego.
ADRES:
62-550 Wilczyn, ul. Słoneczna 9.

SOSNOWSKA ANNA BEATA zob. KRYSIAK, SOSNOWSKA ANNA BEATA

SPALONY TADEUSZ, mgr inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Krystyna Tustanowska, Wojciech Węgrzyn, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w latach 1962-66 w Elektrowni “Adamów” w Turku, w latach 1966-70 w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku - na stanowiskach inspektora nadzoru, w latach 1970-91 w Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wlkp., w spółce “Mikro-ZAP” w latach 1991-95 na stanowisku projektanta, obecnie na emeryturze.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: uczestniczyłem w zjeździe w 1960 r.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wolności 48/16 tel. 5918655.

STANDEŁŁO DOROTA zob. KUCZYŃSKA-STANDEŁŁO DOROTA

STANISŁAWEK REMIGIUSZ, pseud. Sowa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993) matura 1993, klasa ogólna z jęz. angielskim/rosyjskim od I do IV zawsze (b); Studia: Akademia Ekonomiczna, Poznań, Informatyka Ekonomiczna.
WYCHOWAWCA:
mgr Lucyna Klimaszewska; ULUBIONY NAUCZYCIEL:  mgr Maria Wróblewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
samodzielny zespół produkcji oprogramowania u dużego integratora IT.
SUKCESY:
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, Medal Europejski Business Center Club, za oprogramowanie, którego projektem zarządzam - system zarządzania inteligentnymi budynkami, 6 (ponad 80 uczestników) miejsce w Mistrzostwach Świata w Rzucie Beretem (Krotoszyn).
ZAMIŁOWANIA:
fotografia, całodniowe wycieczki rowerowe, języki obce
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Świętokrzyska 19, e-mail: stanislawek_r@wp.pl

STANISŁAWSKI RYSZARD, pseud. Lwowiak, mgr inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952) matura 1952, jęz. rosyjski XIb; Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn 1962.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
WSK Kalisz, 1956-1962 kierownik Biura Techn. Działu Kontroli Technicznej, 1963-1980 z-ca gł. kontrolera jakości produkcji, 1981-1987 kierownik Działu Serwisu Technicznego i Rekl., 1975-1980 obsługa gwarancyjna silników lotniczych we Lwowie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
1958 - nadal działacz Stowarz. Inż. i Techn. Mechan. Pol. SIMP w Kaliszu. 1983, 1988 - uczestnik zjazdów asnykowskich.
SUKCESY:
Złota Odznaka SIMP, Srebrna Odznaka NOT.
ZAMIŁOWANIA:
szachy, muzyka, brydż.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Rogozińskiego 7.

STANOCH, NIEZGODZKA MAŁGORZATA, mgr inż. telekomunikacji, administrator systemu informatycznego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa ogólna (c); Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny kierunek Telekomunikacja.
WYCHOWAWCA: Ewa Pawlak-Pardus, Maria Kostrzewa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: programista, elektronik, obecnie administrator systemu w Zespole Informatyki Banku PeKaO S.A.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, dwóch synów.
Adres:61-745 Poznań, al. Marcinkowskiego 24/43.

STASIAK MARIA zob. WIELGOSZ, STASIAK MARIA

STASIAK PAWEŁ, technik dentystyczny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967) matura 1967, klasa (c); Studium Medyczne we Wrocławiu techników dentystycznych.
WYCHOWAWCA:
Kazimierz Jasiulewicz.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 8/2.

STEFANIAK ZOFIA zob. MIESZCZAŃSKA, STEFANIAK ZOFIA

STODOLNA, KAPCZYŃSKA MILANA pseud. Anilana (nadany mi przez prof. Golińskiego), specjalista odnowy psychobiologicznej, kosmetyczka dyplomowana.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, klasa IV(d) profil humanistyczny, jęz. francuski; Pomaturalne Studium Kosmetyczne w Warszawie, Rosyjsko-Amerykańska Międzynarodowa Akademia “Intercollege”.
WYCHOWAWCA:
prof. Maria Wróblewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
właścicielka Gabinetu Odnowy Biologicznej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
z przyjemnością uczestniczę w czwartkowych spotkaniach z kolegami asnykowcami, w corocznych rajdach samochodowych lecz mogę przyznać się do uczestnictwa jedynie w rocznikowym zjeździe kolegów i koleżanek po 20 latach od historycznej daty matury.
TWÓRCZOŚĆ:
brak.
ZAMIŁOWANIA:
medycyna Dalekiego Wschodu, podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż, dwie córki i maleńki wnuczek.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Widok 102/10.

STROPPOLO AGNIESZKA zob. BLADOWSKA-STROPPOLO AGNIESZKA

SUCHORSKI MAREK, mgr inż. rolnictwa, ogrodnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968) matura 1968, klasa ogólna, łacina (c); Akademia Rolnicza Poznań.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Maria Błaszczyk, prof. Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
własne gospodarstwo ogrodnicze.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny kadencji 1990-1994, uczestnictwo w zjazdach asnykowskich.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Teresa i trójka dzieci: córka Aneta, córka Alicja i syn Piotr.
ADRES:
62-860 Opatówek, ul. Poniatowskiego 20 tel. 7618-554.

SUCHORSKA IZYDORKIEWICZ ANETA, pseud. Suchorsia, mgr ekonomii
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993) matura 1993, klasa E, profil biologiczno-chemiczny z angielskim, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
WYCHOWAWCA: prof. Łukasiewicz
ULUBIONY NAUCZYCIEL: Barbara Kołacińska, Maria Magnuszewska,  Krystyna Tustanowska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: 1997-1999 praca na stanowisku analityk rynku kapitałowego w bankowości inwestycyjnej oraz funduszu emerytalnym , obecnie zajmowane stanowisko to senior financial analist w branży obrotu nieruchomościami
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
aspołeczna chociaż towarzyska
TWÓRCZOŚĆ: artykuły o tematyce ekonomicznej ściśle związane z rynkiem kapitałowym
SUKCESY: cały czas nad tym pracuję
ZAMIŁOWANIA: jeździectwo, fotografia
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Michał, kolega ze studiów
ADRES:
ul. Światowida 47B/10,  03-144 Warszawa,  tel. 0-501 78 78 71

SUROWIAK SYLWIA zob. SYPNIEWSKA SUROWIAK SYLWIA

SYPNIEWSKA, SUROWIAK SYLWIA, chemik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (c); Wydział Chemiczny, Poltechnika Wrocławska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Magnuszewska, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Miłośników Zawodzia.
SUKCESY:
nagroda Wojewody Kaliskiego za osiągnięcia zawodowe, złota odznaka za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
ZAMIŁOWANIA:
działka.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, córka Alicja.
ADRES:
62-800 Kalisz, Główny Rynek 2/3.

ŚCIESIEK JERZY, mgr inż. instalacji sanitarnych, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka /1950 -1952/, aresztowany w 1952 roku w X klasie, klasa łacińska /a/,  Matura w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Anny Jagiellonki po odbyciu kary więzienia - więzień polityczny. Politechnika Wrocławska, Wydział Instalacji Sanitarnych,  Studium Podyplomowe - Prawo Inwestycyjne Uniwersytet Wrocławski, TNOiK studium  doktoranckie.

Wychowawca : prof. Jan Sudolski.

Ulubiony nauczyciel : "Pictus"  - łacinnik.

Działalność zawodowa: BPBBO "Miastoprojekt" - Wrocław, "Dinstal"- Wrocław, PIS. ZGK Stare Miasto Wrocław  projektowanie, weryfikowanie i wykonawstwo.

Stanowiska: projektant, weryfikator, kierownik zespołu budów, szef produkcji, dyrektor techniczny.

Działalność społeczna: założyciel Młodzieżowej Organizacji Podziemnej "ORZEŁ.

Osiągnięcia, sukcesy nagrody: odznaczenia resortowe Min. Bud. i PMB, nagrody i odznaczenia za racjonalizacje /wzory użytkowe - zbiorniki wyrównawcze, filtry wentylacyjne/, odznaczony dla woj. wrocławskiego i miasta Wrocławia, odznaczenie więźniów politycznych.

Twórczość /literacka, naukowa, artystyczna/: Zespół  Jazzowy Politechnika Wrocławska. Utwory poetyckie przedstawiane na wieczorach autorskich i  zamieszczone w kalendarzu 2006, w katalogach Muzeum Ślężańskiego i Domu Edyty Stein.

Hobby: muzyka, poezja , sztuki piękne.

Życie rodzinne: - żona Bluma prawnik, Córka Sylwia prawnik, wnuczka Iga dwa lata, zięć Marek prawnik i pies Kuba.

Adres: ul. Zawiszy Czarnego 20, 52-241 Wrocław.

Adres e-mail: bluwia@op.pl

SZCZOT TOMASZ, pseud. Szczot, mgr inż. mechanik-technolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968) matura 1968, klasa (a) - bez profilu; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Aleksandra Bogusławska, Krystyna Tustanowska i p. pseudonim „Cyferka” - nie pamiętam nazwiska matemat. [Zdzisława Płuciennik - przyp. red.]
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: 1976-1981 - Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” - kierownik oddziału; 1981-1986 - Zakłady Mięsne w Poznaniu - specjalista d/s remontów; 1986-1994 - prywatny Warsztat Wytwarzania Elementów Wyposażenia Mieszkań - właściciel; 1994-1996 - Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” Pniewy - z-ca kierownika zakładu; 1996 - 2015 - Tor regatowy „Malta” - kierownik, 2015 - Politechnika Poznańska – kierownik Obiektu Sportowego Politechniki Poznańskiej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Aeroklub Poznański - działalność na różnych szczeblach klubu w różnych kadencjach: zarząd, prezydium zarządu, komisja rewizyjna; udział w jubileuszowym zjeździe nadzwyczajnym 1978 r., od 2015 - Prezes Zarządu.
SUKCESY:
sportowe - w samolotowych zawodach rajdowo-nawigacyjnych w mistrzostwach Polski na poziomie miejsce trzeciej dziesiątki utrzymałem na kilka lat.
ZAMIŁOWANIA:
lotnictwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty od 1980 r. - żona Wanda, córka ur. w 1982 r. - Marta. 2005 - rozwiedziony i powtórnie żonaty – żona Galina, Rosjanka.
ADRES:
61-049 Poznań, ul. Pobiedziska 15. m. 8.
ADRES E-MAIL: tomasz.szczot@aeroklub.poznan.pl

SZEFFEL STANISŁAW, technik budowlany.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1949-1953), matura 1953, klasa angielska; Technikum Budowlane w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Wanda Gorgoniowa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik Rozliczeń Finansowych w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, syn Marcin.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Polna 27b tel. 753-26-58.

SZELC KRZYSZTOF, student Akademii Medycznej w Poznaniu Wydział Stomatologii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1993-1997), matura 1997, klasa IV (e) profil biologiczno-chemiczny.
WYCHOWAWCA:
mgr Aleksandra Bogusławska-Smakosz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
podczas nauki w “Asnyku” uczestniczyłem w życiu społecznym, we wszystkich uroczystościach, akademiach i byłem ich organizatorem. Teraz, jako młody jeszcze Asnykowiec czynnie uczestniczę w uroczystościach typu “dni patrona”. W najbliższym czasie zamierzam zostać pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ: ukończony I stopień Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Teraz gram głównie muzykę rozrywkową i zaczynam komponować.
ZAMIŁOWANIA:
książki o różnorodnej tematyce, sport: narty, tenis, rower, wolny czas najchętniej spędzam w podkaliskich Krzyżówkach.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Polna 31/17 tel. 7532741.

SZKUDLAREK JAN ANDRZEJ, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972) matura 1972, klasa (b), angielski; Studium Silników Lotniczych - Kalisz, Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zdzisława Płuciennik.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Kalisz” Spółka Akcyjna - kierownik Biura Zapewnienia Jakości.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek założyciel Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu, od 1973 r. - wszystkie zjazdy, od 1978 r. - członek komitetów organizacyjnych.
ZAMIŁOWANIA:
sporty motorowe.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Grażyna.
ADRES:
62-800 Kalisz, al. Wolności 17/12.

SZMAJDZIŃSKA, ŻYWIOŁOWSKA DONATA, mgr inż. (elektroniki medycznej).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978) matura 1978, klasa (c) ogólna z jęz. angielskim; Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej specjal. Elektroniczna Aparatura Medyczna 1978-1983.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
I(c) - mgr Ewa Pawlak-Pardus, II-IV - mgr Maria Kostrzewa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca od 1983 r. - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (Szpital-Toruńska) jako specjalista d/s aparatury medycznej.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - Dariusz Żywiołowski, dzieci - Hanna lat 12, Sara lat 6.
ADRES:
62-860 Opatówek, ul. Łódzka 42A tel. 761-86-63.

SZMAJDZIŃSKI JACEK WOJCIECH, pseud. Bobas, adwokat.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa niemiecka (d); mgr filozofii - Akademia Teologii Katolickiej - Warszawa, mgr prawa - Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jan Sudolski, Zdzisława Płuciennik, Maciej Wierzbicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
palestra.
ZAMIŁOWANIA:
przyroda.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 10.

SZMYDT WIESŁAW, lekarz, dr med. spec. chorób wewnętrznych, kardiolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1950) matura 1950, klasa angielska; Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Stanisław Krzysik, wspaniały pedagog, udzielał lekcji łaciny.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
wieloletnia praca w Klinice Chorób Wewnętrznych, później Kardiologii AM w Poznaniu, równocześnie dodatkowe prace w ambulatorium w pogotowiu ratunkowym, w spółdzielni lekarskiej, obecnie praktyka prywatna w dziedzinie kardiologii.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: działalność w Związku byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego; udział w 2-ch lub w 3-ch zjazdach asnykowskich (w ostatnich nie brałem udziału).
TWÓRCZOŚĆ:
wieloletnia działalność naukowa i dydaktyczna w ramach prac w klinice.
SUKCESY:
nagrody związane z pracami naukowymi w klinice AM, wyjazdy zagraniczne w ramach stypendium naukowego m.in. pobyt w Brukseli w Klinice Kardiologii 1985 r.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, syn - również lekarz - anestezjolog.
ADRES:
60-748 Poznań, ul. Ułańska 22A/4 tel. 657-674.

SZPERA, KOLENDA URSZULA, mgr, asystent, biolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972) matura 1972, klasa I(c) - IV(c), fakultet biologiczno-chemiczny; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział BiNOZ.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Irena Magnuszewska, prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Pracowni Biochemii, Wojewódzki Zakład Weterynarii w Kaliszu; nauczyciel; asystent, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w XII zjeździe wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - Włodzimierz Kolenda; syn Zbigniew (student AR - Poznań), wychowanek Liceum im. A. Asnyka, rok ukończenia 1995; córka Katarzyna - uczennica szkoły podstawowej.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Żeromskiego 4 tel. 570-659.

SZRONIAK MAREK, mgr, nauczyciel, plastyk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa ogólna (a); WSP Częstochowa.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Ireneusz Pawlikowski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent w pracowni rzeźby - Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM w Poznaniu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach.
TWÓRCZOŚĆ:
działalność plastyczna w dziedzinie rzeźby i rysunku.
SUKCESY:
wystawy zbiorowe i indywidualne.
ZAMIŁOWANIA:
motoryzacja, konie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, córka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 33/10.

SZTRAJT IRENA, BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka ( 1989-1993), matura 1993, klasa (E), profil biologiczno-chemicznym z językiem angielskim, Murdoch University w Perth, Zachodnia Australia
WYCHOWAWCA: prof. Łukasiewicz, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Wróblewska
Zawód,  profesja: chemia ochrony środowiska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: obecnie pracuję w laboratorium rafinerii aluminium firmy ALCOA WORLD ALUMINA
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: członek APESMA (Association of Professional Engineers, Scientists and Managers Australia)
TWÓRCZOŚĆ: opublikowana praca naukowa nad metodą remediacji gleb zanieczyszczonych chlorowęglowodanami
SUKCESY: 1.stypendium naukowe ministra oświaty w Zachodniej Australii
2.dopuszczenie do dalszych studiów na stopień doktora
ZAMIŁOWANIA: muzyka
ŻYCIE RODZINNE: córka Ola i mąż Edwin
ADRES: 3B Huntington Road Coogee, WA 6166 AUSTRALIA, email: irenabc@iprimus.com.au

SZULC ROMAN, prof. zw., dr hab. med., anestezjolog i otolaryngolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1952) matura 1952, klasa ogólnokształcąca, języki: łacina, angielski, rosyjski, XI(b); Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Janina Chwilczyńska, prof. Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, członek zwyczajny Europejskiej Akademii Anestezjologii, członek Komitetu Terapii Dośw. PAN.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Zarządu Fundacji “Barka-Poznań”; uczestnik zjazdów asnykowskich w 1988 i 1993 r.
TWÓRCZOŚĆ:
autor i współautor 130 prac opublikowanych w czasopiśmiennictwie polskim i obcym. Współautor 4 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii i otolaryngologii.
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
ZAMIŁOWANIA:
myślistwo, współczesna historia Polski.
ŻYCIE RODZINNE:
ojciec czworga dzieci Katarzyny - lekarza, Witolda - aktora, Moniki - studentki Akademii Muzycznej, Piotra - licealisty. Dziadek czworga udanych wnucząt.
ADRES:
61-039 Poznań, ul. Powidzka 19 tel. 794-602.

SZUMSKA - RONDALSKA DOROTA, mgr prawa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa biologiczno-chemiczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Pedagogiczne, Studium Specjalne Socjoterapii.
WYCHOWAWCA: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu. Z-ca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
z-ca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, dwoje dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Winiarska 22e tel. 574594.

SZYKE JACEK, pseud. Dziki, dr inż. energetyk, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1952-1956) matura 1956, klasa (a); Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jan Rudnicki, nauczyciele, którzy mieli największe wiadomości: Wojciech Węgrzyn, Wanda Gorgoń, Janina Chwilczyńska, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor Zakładu Energetycznego Płock (1973-1983), dyrektor Elektrociepłowni Siekierki Warszawa (1983-1988), właściciel Firmy Konsultingowej JES Energy (współwłaścicielem jest Wojciech Kibler - kaliszanin i w firmie pracuje jeszcze 2 kaliszan) (od 1990 do dzisiaj).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
przewodniczący Sekcji Energetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lata 1983-1987), członek Towarzystwa Naukowego Płockiego; uczestnik wszystkich zjazdów asnykowców od momentu ukończenia szkoły.
TWÓRCZOŚĆ:
autor wielu publikacji, wystąpień, opracowań.
SUKCESY:
posiadacz wielu odznaczeń resortowych i państwowych, członek Rad Nadzorczych NFI.
ZAMIŁOWANIA:
działka, majsterkowanie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - filolog angielski, pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2 dzieci (studenci SGH - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
ADRES:
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77/10 tel. 227-955.

SZYMANOWSKA - OKROY IRENA, mgr inż. rolnictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, matura 1972, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Rolnicza w Szczecinie.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Chwilczyńska, Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
“bogaty” przebieg pracy zawodowej na różnych stanowiskach.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka. Uczestnictwo we wszystkich zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
jeszcze nie ujawniona.
SUKCESY:
to szerokie grono przyjaciół.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
córka - Marta, również asnykówka.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 21/136.

SZYMCZAK, PORAJ GRAŻYNA, dr n. hum., psycholog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973) matura 1973, klasa ogólna I-IV (b); Uniwersytet Łódzki kierunek Psychologia 1974-1979; dr n. hum. Uniwersytet Łódzki 1986 r.,
WYCHOWAWCA: Czesław Biczysko; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Błaszczyk, Tadeusz Fursewicz, Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
aktualnie - adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (podstawowe miejsce pracy); dyrektor Szkoły Fundacji Oświatowej “Nasza Szkoła” w Łodzi; dyrektor programowy Ośrodka Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Łodzi.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłam w jednym zjeździe - 1988?, spotkanie koleżeńskie klasowe - 1977 (styczeń), oczekuję informacji o kolejnych zjazdach.
TWÓRCZOŚĆ:
liczne publikacje naukowe w jęz. polskim i angielskim z zakresu problematyki psychologicznej.
ŻYCIE RODZINNE:
córka Magdalena (ur. 10.06.1981r.) uczennica Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
ADRES:
92-413 Łódź, ul. Henryka Batorego 2/52 tel. 70-91-15.

SZYSZCZYŃSKI STANISŁAW, pseud. Szyszka, mgr n. techn., inż. mechaniki w zakresie budowy samolotów, rzeczoznawca Stow. Inż. Mech. Polskich w zakresie wytrzymałości konstrukcji stalowych oraz konstrukcji żurawi budowlanych.
Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka (1923-1932) matura 1932, klasa humanistyczna; Państwowa Szkoła Techn. Lotnicza i Samochodowa w Warszawie Wydział Lotniczy 1935 r., Politechnika Łódzka Wydział Lotniczy 1950 r.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
dyrektor Stanisław Pacholski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1937-1939 Podlaska Wytwórnia Samolotów - konstruktor elementów; 1940-1945 Państwowe Zakłady Inżynierii URSUS - kierownik Kontroli Przyrządów i Izby Pomiarów; 1946-1950 studia na Politechnice Łódzkiej; 1950-1960 Politechnika Warszawska, Katedra Wytrzymałości Konstrukcji Lotn. - adiunkt; 1953-1964 Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urządzeń Budowlanych - Warszawa - kierownik pracowni, Główny Konstruktor, z-ca Naczelnego Inżyniera ; 1964-1970 Zakład Badań i Dośw. Zjednocz. ZREMB - Warszawa - dyrektor; 1970-1978 Mennica Państwowa - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przerobu Metali Szlachetnych - kierownik Zespołu Wydziałów Mechaniczno-Metalurgicznych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przewodniczący Rady Techn. Zespołu Rzeczoznawców SIMP - 1958-1990; dyplomy uznania za pracę społeczną w dziedzinie postępu technicznego i działalności organizacyjnej 1987; udział w prawie wszystkich zjazdach asnykowskich.
SUKCESY:
1964 - nagroda Ministerstwa Bud. i Przem. Mat. Budowl. za osiągnięcia organizacyjne i techniczne w przewozach i przeładunkach materiałów sproszkowanych bez opakowań; kilka patentów; 1975 - Nagroda Zarządu Głównego SIMP za opracowanie nowej metody wytwarzania den łódek przędzalniczych; medal uznania Ośrodka Bad. Rozwojowego Przerobu Metali Szlachetnych; 1983 - kilka patentów; dyplomy uznania “Zasłużony dla rozwoju ZORPOT-SIMP - 1986-1987; ”Godność zasłużonego seniora Stow. Inż. i Techn. Mech. Polskich” za wieloletnią pracę społeczną dla rozwoju ruchu stowarzyszeniowego i osiągnięcia zawodowe nadana w r. 1988; złote odznaki honorowe Stowarzyszenia Inż. i Techn. Mech. Polskich i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, medal 40-lecia, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta; Złota odznaka honorowa NOT.
ZAMIŁOWANIA: tenis, wędkarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - Krystyna z Chmielewskich, absolwentka Gimnazjum A. Jagiellonki w Kaliszu - matura 1933; synowie: Janusz lat 54 - renta inwalidzka, Zbigniew - zmarł w 1990 r. w wieku 36 lat zostawiając żonę Małgorzatę, syna Bogdana (19 lat) i córki - Kasię (11 lat) i Magdę (8 lat).
ADRES:
05-840 Brwinów, ul. Chopina 9 tel. 729-58-00.

SZYSZKA JÓZEF, mgr ekonomii, z-ca dyrektora firmy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976) matura 1976, klasa (b) ogólna; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - studia magisterskie dzienne, studia doktoranckie dzienne.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Czesław Kowalczyk, prof. Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
handlowiec - Biuro Handlu Zagranicznego H. Cegielski - Poznań; specjalista d/s promocji i wdrożeń - Dom Handlowy Nauki - Poznań; asystent kupca - IKEA - Poznań; z-ca dyrektora firmy “Rondo” - Poznań-Berlin.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w liceum - harcerstwo; studia - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - członek, wiceprezes; uczestnik zjazdu w 1994 r.
TWÓRCZOŚĆ:
sportowa - rzut oszczepem (liceum, studia); naukowa - członek Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (liceum); uczestnik olimpiady matematycznej i polonistycznej (liceum).
SUKCESY:
najlepszy absolwent Liceum w 1976 r.; liceum - uczestnictwo w zawodach SZS - lokat nie pamiętam; studia - mistrz i wicemistrz Polski Akademii Ekonomicznych w rzucie oszczepem; za osiągnięcia na studiach otrzymałem medal “Summa Cum Laude”.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Ewa, córki - Kasia, Natalia.
ADRES:
60-647 Poznań, ul. Urbanowska 20/3 tel. 486-191.

ŚLIWIŃSKI ADAM, pseud. Śliwa - wiadomo skąd; Żuczek - z uwagi na ówczesne zainteresowanie chrząszczami; Melon - to miało jakiś związek z kreskówkami o d’Artagnan`ie; lekarz medycyny, młodszy asystent w Pracowni Histopatologii i Cytologii Zakładu Diagnostyki Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1984-1986) matura 1988 w VIII LO w Poznaniu (1986 - przeprowadzka), klasa biologiczno-chemiczna, jęz. niemiecki, klasa I i II (e), (w Poznaniu angielski); Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu - 1994.
WYCHOWAWCA:
Aleksandra Bogusławska-Smakosz (biologia); ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Błaszczyk (j. polski), Franciszek Podgórny (przysposobienie obronne).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
młodszy asystent - stażysta w szpitalach klinicznych AM w Poznaniu X 1994 ÷ VIII 1995, młodszy asystent w WCO w Poznaniu od 01.XI.1995; od 15.III.1996 otwarty I stopień specjalizacji w zakresie patomorfologii.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
XIII zjazd Asnykowców - wrzesień 1993.
TWÓRCZOŚĆ:
od 1988 działalność w chórze Akademii Medycznej w Poznaniu - z roczną przerwą (podczas stażu) do dziś; okresowe próby przekładów (z różnym powodzeniem) wierszy W. Wysockiego (na polski).
SUKCESY:
finalista stopnia centralnego Olimpiady Biologicznej - 1987; laureat stopnia centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego (III miejsce) - 1988; list gratulacyjny JM Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu - 1994 za postawę i działalność w czasie studiów.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka klasyczna (w szczególności Beethoven); budowa plastykowych modeli samolotów (obecnie ok. 120 na koncie); strzelectwo.
ŻYCIE RODZINNE:
intensywnie poszukujący towarzyszki życia; mieszkam z matką.
ADRES:
62-020 Swarzędz, osiedle Kościuszkowców 14/29, skr. poczt. 17 tel. (0-61)173-828.

ŚWIĄTEK RYSZARD, ogrodnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1960-1964) matura 1964, klasa ogólna; Studium Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Henryk Baszczyński, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1969-1980 r. - kierownik Ekspozytury Transportu Zakładu Transportowo-Sprzętowego w Poznaniu; od 1980 r. - nadal w gospodarstwie ogrodniczym.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działalność społeczna na rzecz wsi; przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy sali gimnastycznej w Kokaninie; przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żelazkowie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Danuta, syn Piotr obecnie uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka.
ADRES:
62-815 Kokanin, Kokanin 75A.

ŚWIDERSKA URSZULA zob. WASILEWSKA, ŚWIDERSKA URSZULA

ŚWIDERSKI HENRYK STANISŁAW, mgr inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1955-1959) matura 1959, klasa rosyjska, angielska, (b); Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska (studia podyplomowe).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Kazimierz Paszyn, Wojciech Węgrzyn - geograf, Krystyna Tustanowska - jęz. angielski, Franciszek Zaręba - matematyka.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
inspektor nadzoru, projektant, kierownik pracowni (w Biurze Projektów); kontrakt w angielskim biurze projektów w Bagdadzie (Irak), kontrakt we włoskiej firmie wykonawczej w Sirt (Libia).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
SITPCHem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego); zjazd asnykowski 1993.
TWÓRCZOŚĆ:
naukowa - programy komputerowe z dziedziny obliczeń konstrukcji budowlanych.
SUKCESY:
specjalizacja zawodowa z dziedziny budownictwa (specjalista I-go stopnia).
ZAMIŁOWANIA:
literatura, wycieczki krajoznawcze, działka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, córka, syn, wnuk, wnuczka.
ADRES:
24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 9A/3 tel. dom. (081) 863-365, tel. służb. (081) 875-173.

ŚWIDERSKI WACŁAW JÓZEF, pseud. Jótek, mgr inż. mechanik energetyki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1954-1958) matura 1958, nie było w tym czasie profili; Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny (dyplom 1963 r.).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zygmunt Paszkiewicz, Krystyna Tustanowska, Wojciech Węgrzyn (“Hucek”).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1963 r. - Fabryka Kotłów RAFAKO SA, kierownik Pracowni Projektowej Kotłów i Aparatury, wiceprezes Rady Nadzorczej RAFAKO SA.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
związki zawodowe, SIMP (NOT), Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka; udział w zjeździe w 1994 r.
TWÓRCZOŚĆ: niestety brak talentu.
SUKCESY:
złota odznaka “Za zasługi dla przemysłu”, złota odznaka “Za zasługi dla energetyki”, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, medal im. Nikoli Tesli (za pracę w Jugosławii).
ZAMIŁOWANIA:
ogródek działkowy.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - żona Władysława (pracownik firmy Henkel), jedna córka - Bożena (studentka.
ADRES:
47-400 Racibórz, ul. Szczęśliwa 39/12 tel. (0-36) 15-56-51.

ŚWIDERSKI ZBIGNIEW, mgr inż. elektronik - żołnierz zawodowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966) matura 1966, klasa łacińska (c); Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, studia podyplomowe - Instytut Technicznego Zabezpieczenia Wojsk Lądowych.
WYCHOWAWCA:
Józef Nowicki,
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: szef Ośrodka Obliczeniowego Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP, komendant Ośrodka Wojskowego Instytutu Informatyki, pułkownik WP.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Prezes Koła PTTK, Łowczy Koła Łowieckiego; w zjazdach nie uczestniczyłem.
SUKCESY:
nagrody Ministra Obrony Narodowej za działalność racjonalizatorską, wdrożenia systemów informatycznych.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, myślistwo, działka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Urszula, syn Bartosz lat 20, córka Magdalena lat 18.
ADRES:
03-982 Warszawa, ul. B. Komorowskiego 18/25.

ŚWIECKA DANUTA zob. WALASZ, ŚWIECKA DANUTA

ŚWITALSKI HIERONIM, specjalista d/s organizacji i normowania pracy, wykształcenie zawodowe na kursach specjalistycznych i w praktyce.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1948) matura mała 1948, potem aresztowanie przez UB, w okresie 1945-1948 nie było podziału profilowego, klasa III (b) - 1948; 1956-1957 2 lata w Korespondencyjnym Liceum w Kaliszu, matura 1957 r.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zbigniew Ulatowski - łacinnik, humanista.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca w Spółdzielni Pracy “Stolarz” w Kaliszu od 1950 do 1983, stanowiska w zakresie płac oraz organizacji i normowania pracy; członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni; uczestniczyłem w ruchu spółdzielczości pracy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w XII i XIII zjazdach asnykowskich; od 1990 r. pracuję w Zarządzie Naczelnym Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego w Kaliszu jako sekretarz.
SUKCESY:
odznaczenie w r. 1991 przez Prezydenta Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
ZAMIŁOWANIA:
bibliofilstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
mieszkam z żoną Zofią, pobraliśmy się 25.08.1951 r. Mamy dwoje dorosłych dzieci, które założyły własne rodziny. Zarówno syn jak i córka posiadają wyższe wykształcenie.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 19/88 tel. 663-629.

TABAKA EWA BARBARA zob. ADAMKIEWICZ, TABAKA EWA BARBARA

TAMULIS, ADAMIN GRAŻYNA, mgr wych. fiz., nauczycielka wych. fiz. w SP Piotrów.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa ogólna (d); Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Bożena Ptak, mgr Kazimierz Paszyn, mgr Józef Goliński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczycielka wychowania fizycznego, I stopień specjalizacji zawodowej. Przodownik Turystyki Kolarskiej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
PTTK - Komisja Turystyki Kolarskiej. Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Udział w 25-lecie matury - 1997 r.
SUKCESY:
ZW SZS - medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego - 1992, ZG SZS - medal za zasługi w rozwoju szkolnej kultury fizycznej - 1989, Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - 1997, ZG PTTK - za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa - 1997, 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Amatorów w Kolarstwie Górskim - 1997.
ZAMIŁOWANIA:
sport, turystyka rowerowa.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Edward, córki: Monika (23 lata), Eliza (18 lat).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Wieniawskiego 38b tel. 57-78-58.

TAŃCZYN GRZEGORZ pseud. Mały, mgr farmacji, aptekarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1991-19795), matura 1975, klasa biologiczno-chemiczna (f), Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Farmaceutyczny.
WYCHOWAWCA: Natalia Grygielska,  ULUBIONY NAUCZYCIEL: Natalia Grygielska, Stefan Tołwiński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: mgr farm. Apteka "Wodnik" i Wodnik-Bis w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Oczekuję zaproszenia na pierwszy zjazd rocznika 95.
SUKCESY: Przyjdzie jeszcze na to czas...
ZAMIŁOWANIA: Nauki medyczne, Farmakologia ,motoryzacja, muzyka rockowa.
ŻYCIE RODZINNE: Żona, koleżanka z równoległej klasy biol-chem. z Asnyka. Syn Janek.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Korczak 8b/37, tel. 7609101, kom. 604580505, email: gtanczyn@kk.kalisz.pl

TOMALAK LESZEK, pseud. Dziadek, mgr inż. włókiennik - specjalizacja tkactwo oraz nauczyciel dyplomowany.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1953) matura 1953, klasa matematyczno-przyrodnicza, XI(d); Politechnika Łódzka Wydział Włókienniczy, Studium Pedagogiczne - pedagogika specjalna, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Studium Podyplomowe).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Wanda Gorgoniowa, Krystyna Tustanowska, Jan Żarnecki, Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zaczynałem po studiach od mistrza tkackiego, potem byłem kolejno w różnych zakładach: dyspozytorem zmianowym, kierownikiem DKJ, kierownikiem Zakładu Mech. Obr. Włókna, kierownikiem tkalni, z-ca kierownika d/s technicznych, kierownik warsztatów szkolnych; obecnie dziennikarz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w zjazdach asnykowskich jeszcze udziału nie brałem, teraz chciałbym w nich uczestniczyć; przez 4 lata byłem wiceprezesem d/s sportowych KS “Tęcza”-Łódź; przez 2 lata byłem prezesem Okręgowego Związku Szachowego w Łodzi.
TWÓRCZOŚĆ:
naukowa - jestem rzeczoznawcą; jestem współtwórcą trzech patentów i dwóch wzorów użytkowych (z włókiennictwa); krótko należałem do STS “Pstrąg”; przez 2 lata brałem udział w występach chóru PŁ.
SUKCESY:
jestem rzeczoznawcą w specjalnościach tkactwo (tkaniny bawełniane i techniczne) oraz towaroznawstwo tkanin bawełnianych i technicznych, zatwierdzonych w SWP; zawał serca; byłem mistrzem Kalisza w szachach w 1959 r.
ZAMIŁOWANIA:
pisanie i szachy. W szachach uzyskałem tytuł mistrza międzynarodowego. Pisanie trwa.
ŻYCIE RODZINNE:
w Łodzi założyłem rodzinę. Jestem żonaty z Barbarą Wysznacką. Mamy syna już dorosłego - po ukończonych wyższych studiach PWSSP - grafika.
ADRES:
91-037 Łódź, ul. Lutomierska 127/18 tel. dom. 53-04-61.

TOMCZYK ALICJA zob. MICHALAK TOMCZYK ALICJA

TORUNIEWSKI ROMAN, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1957), matura 1957, profil ogólny - jęz. angielski XI(b); Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Janina Wojciechowska, Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
technolog, kierownik Laboratorium Pomiarowo-Badawczego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
brałem udział w dwóch ostatnich zjazdach.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Maria z d. Maćkowiak, dwoje dzieci córka Agata i Grażyna.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Różana 23.

TRZECIAK, LEMAŃSKA IWONA, lekarz medycyny, II° specjalizacji z położnictwa i ginekologii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979), matura 1979, klasa biologiczno-chemiczna (e); Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
I-II klasa mgr Jacek Badlak, III-IV mgr Halina Nowak.
ADRES:
62-020 Swarzędz, os. Raczyńskiego 3/26 tel. (0-61) 8175-464.

TRZEŚNIEWSKI JAN, mgr inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa niemiecka; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Krystyna Tustanowska, Dominik Lape.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Żninie woj. bydgoskie, Naczelny Inżynier Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Ostrowie, biegły sądowy ds budowlanych Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu od 1979 r.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Zjazd Asnykowców w 1993 r.
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, 3 dzieci w tym syn i dwie córki bliźniaczki.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Traugutta 11 tel. 736-52-80.

TYLAK DANIEL, pseud. Stasiu, mgr ekonomii - żołnierz zawodowy ppłk rezerwy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966) matura 1966, klasa (d) j. niemiecki; Akademia Ekonomiczna - Poznań I stopień, Akademia Ekonomiczna - Wrocław II stopień.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1973 do 1994 r. w wojskowej służbie zawodowej, ostatnio Dowódca Jednostki Wojskowej w Kaliszu; od 1994 r. Wiceprezydent m. Kalisza, radny Rady Miasta jako sympatyk SLD.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
jako członek stowarzyszenia do 1987 r. udział w zjazdach okazjonalny, od 1987 systematyczny.
TWÓRCZOŚĆ: bez znaczących osiągnięć w tym zakresie.
SUKCESY:
towarzyszące pracy zawodowej, wyróżniony odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
działka i majsterkowanie.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci 24 i 22 lata (syn i córa). Żona Mirosława pracownik oświaty - wierny sympatyk Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 10/12 tel. 653-005.

A-F G-J K-M N-P R-T U-Z

Cienka żółta linia