Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców G-J

Cienka żółta linia

GAJEWSKI WŁODZIMIERZ, pseud: Prezes, mgr administracji
Lata w szkole: 1975 - 1979, matura 1979, oznaczenie klasy (f), profil klasy: biologiczno - chemiczny, jęz. niemiecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwesytetu Szczecińskiego, studia podyplomowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła Muzyczna w Kaliszu.
WYCHOWAWCA: prof. Irena Magnuszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Halina Pawlaczyk
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: kierownik personalny, pełnomocnik Zarządu d/s zamówień publicznych - Kaliskie Linie Autobusowe w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: działalność w PTTK, uczestnictwo z zjazdach asnykowców, członek Stowarzyszenia Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ: trochę jest
SUKCESY: nie będę się chwalił.
ZAMIŁOWANIA: muzyka, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE: żona Urszula, dzieci - Przemysław, Iwona, Sławomir.
ADRES: Kokanin 26, 62-817 Żelazków, tel. 7695121, e-mail: w.gajewski@kla.com.pl 

 GARLIŃSKI JÓZEF, historyk - pisarz, mgr prawa, dr z zakresu historii najnowszej (współczesnej).
Gimnazjum im. A. Asnyka (1931-1934), matura 1934; Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa 1935-1939, magisterium w marcu 1943 r. w konspiracji; London School of Economics and Political Science, doktorat z dziedziny historii najnowszej 1973 r.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Stanisław Pacholski - dyrektor szkoły, Stanisław Nowosielski - polonista.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
we wrześniu 1939 r. walczy w stopniu podporucznika w 1 pułku szwoleżerów. Następnie w konspiracji, m.in. szef Wywiadu Więziennego, a następnie Wydziału Bezpieczeństwa KG Armii Krajowej. Aresztowany w kwietniu 1943 r., osadzony kolejno na Pawiaku, w Oświęcimiu i w Neuengamme. Od 1945 r., po wyzwoleniu w Londynie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
m.in. prezesura Zarządu Głównego Koła Armii Krajowej, członek Rady i Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Londynie. Redaktor “Pamiętnika Literackiego”. Od 1976 r. prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Od 1991 r. w Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Udział w XIII Zjeździe Asnykowców w 1993 r. Honorowy Obywatel m. Kalisza - 1994 r.
TWÓRCZOŚĆ:
Dramat i opatrzność (1961) - nagroda Koła AK w Detroit; Matki i żony (1962), obydwie książki w drugim wydaniu, 1978; Ziemia - opowieść (1964); Między Londynem i Warszawą (1966); Politycy i żołnierze (1968), drugie wyd. 1971. W drugim obiegu, Prześwit, Warszawa, 1986; Normalne, krajowe, Omnipress, Warszawa, 1991; Poland, SOE and the Allies (1969) - angielskie wydanie tej książki; Oświęcim walczący (1974) - nagrody Fundacji Jurzykowskiego i Związku Pisarzy Polskich za najlepszą książkę wydaną poza krajem; Fighting Auschwitz (1975) - angielskie wydanie powyższej książki, w tymże roku 2 wydania amerykańskie, w latach 1976-78 4 angielskie wydania popularne. W r. 1976 wydanie francuskie, Volontaire pour Auschwitz. W r. 1981, Kraków wydanie podziemne. W r. 1992, wydanie krajowe, Oficyna wyd. Volumen; Ostatnia broń Hitlera (1977). W r. 1978 angielskie i amerykańskie wydanie, Hitler’s Last Weapons, 1979 popularne wydanie angielskie. W r. 1991 wydanie niemieckie, Deutschlands Letzte Waffen. Intercept, Secrets of Enigma War (1979). W latach 1980-81 wydanie amerykańskie pod tytułem, The Enigma War, i popularne wydanie angielskie. W r. 1980, wydanie polskie, Enigma; The Swiss Corridor (1981) - nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W r. 1987, wydanie polskie, Editions Spotkania, Paryż. W r. 1991 wyd. krajowe, Omnipress, Warszawa; Polska w Drugiej Wojnie Światowej (1982). W r. 1985 wydanie angielskie, Poland in the Second World War z mutacją amerykańską. W r. 1988 trzy wydania w drugim obiegu: WERS, Prawy Margines i CDN, Warszawa. W r. 1991 wydanie krajowe, Volumen, Warszawa; Niezapomniane lata (1987), dzieje Wydz. Bezp. KG Armii Krajowej; The Survival of Love (1991), wspomnienia wojenne. W r. 1991 wydanie amerykańskie; Świat mojej pamięci (wspomnienia), wyd. Warszawa, 1993.
SUKCESY:
odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari klasy V (1942) weryfikacja (1946); Krzyże: Komandorski z gwiazdą (1995), Oficerski (1980), Kawalerski (1972) - Orderu Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (1946 i 1965), Krzyż Armii Krajowej (1971), Krzyż Oświęcimski (1995), Jugosłowiański Krzyż Partyzancki (1966), Medal Penitencjarny MSW za wywiad więzienny w czasie wojny (1992), Medal “Polonia Mater Nostra Est” (1995).
ZAMIŁOWANIA:
sport, do dzisiaj w swoim klubie gra w tenisa.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Eileen Short, Irlandka, żołnierz Powstania Warszawskiego, zmarła 26.03.1990 r. (tablica pamiątkowa w katedrze polowej WP w Warszawie). Syn Jarosław, wykładowca w Eton College, aktualnie dyrektor szkoły w Houston (USA), dwóch wnuków.
ADRES:
94 Ramillies Road Londyn, W4 1JA.

GAWRYSZCZAK ANNA zob. MATUSIAK - GAWRYSZCZAK ANNA

GĄSIOR - OWCZAREK MARIA, mgr historii - nauczyciel historii i informatyki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1978-1981), matura w r. 1981, klasa (a), język francuski, UAM w Poznaniu - historia, Politechnika Łódzka - informatyka.
WYCHOWAWCA: Halina Pawlaczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Halina Pawlaczyk, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: v-ce dyrektor Gimnazjum w Koźminku, nauczyciel historii i informatyki w Gimnazjum w Koźminku.
ŻYCIE RODZINNE: mąż Grzegorz.
ADRES: Gać Kaliska 43, 62-840 Koźminek, tel. 062 763 74 27, email: maria_owczarek@poczta.onet.pl

GĄSIOROWSKA - SIUDZIŃSKA MARIOLA, pseud. Gęś, Gęsiu, tłumacz języka fińskiego – wolny zawód.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura w r. 1974, klasa (d), język niemiecki,

Uniwersytet Warszawski: Wydział Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, 1980 - magister filologii węgierskiej, dyplom: Kategoria tranzytywności i intranzytywności oraz jej odbicie w językach: fińskim i polskim
, Uniwersytet w Helsinkach: 1979 – pięciomiesięczne stypendium dla studentów języka fińskiego; 1985 – pięciomiesięczne stypendium dla  tłumaczy języka fińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: 1976 - Kurs dla pilotów wycieczek zagranicznych.
WYCHOWAWCA: Edmund Szlachta, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ:
Członek-założyciel Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
Członek Suomen Kirjallisuuden Seura (Towarzystwo Literatury Fińskiej)
Członek Towarzystwa Polska-Finlandia
JĘZYKI: Fiński, węgierski, rosyjski, niemiecki, angielski
SPECJALIZACJA:
Tłumaczenie słowa żywego:
- konferencyjno-konsekutywne,
- symultaniczne
- przysięgłe
Przekład tekstów z zakresu:
ekonomii, polityki, prawa, dziennikarstwa, techniki
Przekład literacki
przekłady i PUBLIKACJE:
PRZEKŁADY LITERACKIE
Mika Waltari Coś w człowieku, 1985 PIW, przekład i posłowie;
Juhani Aho, Pentti Holappa, Alpo Ruth, Eila Pennanen – nowele: Antologia noweli fińskiej, 1989 Wydawnictwo Poznańskie (nie ukazała się);
Jyrki Kiiskinen Suomies (Człowiek z bagien) – fragment, 1995 Suomen Kirjallisuuden Tiedotuskeskus (Centrum Informacji o Literaturze Fińskiej)
Markus Nummi Kadonnut Pariisi (Zaginiony Paryż) – fragment, 1995 Suomen
Kirjallisuuden Tiedotuskeskus (Centrum Informacji o Literaturze Fińskiej)
Kaari Utrio Miedziany ptak, 1997 Alma-Press,
Kaari Utrio Córki Ewy, historia kobiety europejskiej, 1998 Wydawnictwo 69
Leena Krohn Tainaron. Korespondencja z innego miasta, 1998 Literatura na Świecie, nr 7-8
Leena Krohn Donna Quijote i inni mieszkańcy. Portrety, 1998 Literatura na Świecie, nr 7-8
Kaari Utrio Jastrząb, 2000 Wydawnictwo 69,
INNE
Przekłady tekstów specjalistycznych w obie strony. Słuchowiska dziecięce na konkurs OIRT; Liczne recenzje wydawnicze i artykuły.
ZAMIŁOWANIA:
Muzyka poważna, Mazury, ZOO: trzy koniki polskie, trzy psy, dwa koty, dziewięć kaczek niemych, świnka morska, rybki… Boże uchowaj przed pająkami!
ŻYCIE RODZINNE: Dziękuję, bardzo udane: mąż i dwoje dzieci.
ADRES:
mgs.verbis@wp.pl

GIERYN JERZY, mgr inż. rolnik - zootechnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1948), matura w r. 1950, jednak nie w Gimnazjum Asnyka lecz w Liceum Kościuszki, klasa (b); Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
do r. 1960 - nauczyciel w Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu; do r. 1965 - nauczyciel w Szkole Rolniczej w Zychlinie; 1965-1967 - st. asystent w Rolniczych Zakł. Dośw. w Sielinku k/Opalenicy; 1967-1971 - st. inspektor w Centrali Nasiennej w Koninie; od 1971 - nauczyciel w Technikum Rolniczym w Kaczkach Średnich k/Turku; od 1990 na emeryturze. Prowadził także gospodarstwo rolne o pow. kilkunastu ha - od 1980 r.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny, w jednej kadencji także przewodniczący Rady Narodowej w Rychwale. Uczestnik zjazdów asnykowskich przynajmniej od 1978 r.
SUKCESY:
liczne nagrody i odznaczenia za pracę dydaktyczną i wychowawczą.
ŻYCIE RODZINNE:
nigdy nie założył rodziny. Zmarł w 1995 r.

GŁADYSZ DARIUSZ, mgr inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976), matura 1976, klasa ogólna; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Andrzej Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor ds komercyjnych PEC S.A. - Kalisz.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
1990-1994 radny - członek Zarządu Miasta Kalisza; od 1990 członek zarządu MKS Calisia.
ZAMIŁOWANIA:
komputer.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Miła 7.

GŁADYSZ ELŻBIETA zob. WIERZCHOWSKA, GŁADYSZ ELŻBIETA

GŁOWINKOWSKI ZDZISŁAW mgr inż., spec. automatyka; projektant automatyki przemysł.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1952, język angielski, łacina; Politechnika Poznańska (inż.), Politechnika Wrocławska (mgr).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
energetyk elektryk - eksploatacja, Fabryka Wodomierzy Wrocław; technolog w zakresie automatyki przemysłowej, ELWRO Wrocław; kierownik oddziału montażu urządzeń automatyki, ELWRO Wrocław; projektant automatyki przemysłowej, m.in.: główny projektant z zakresu automatyki dla III-ciej nitki Cementowni “Chełm II”, Cementowni “Falluja” - Irak, Cementownia “Kerbala” - Irak.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
niewielka, uczestnictwo w zjazdach: duchowa i w planach.
SUKCESY:
niegodne uwagi.
ZAMIŁOWANIA:
budowa własnego domku jednorodzinnego.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, syn z żoną, dwoje wnuków.
ADRES:
51-005 Wrocław, ul. Ostrowska 39 tel. (0-71) 72-72-69.

GOŹDZIEWICZ - WICHLACZ JOLANTA, magister pedagogiki, Bachelor of Social Work, Bachelor of Education
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1976-1980), matura 1980, klasa o profilu ogólnym (b), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Windsor - Windsor, Kanada, York University - Toronto, Kanada.
WYCHOWAWCA: mgr Andrzej Antczak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Urszula Ast.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Kierownictwo Departamentu Edukacji Specjalnej w Cedardale Public School w Oshawa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Kongres Polonii Kanadyjskiej - Oddział w Oshawa, Ontario, Kanada.
SUKCESY: Nagrody za prace społeczna na rzecz krzewienia polskości w środowisku kanadyjskim
ZAMIŁOWANIA: historia, turystyka
ŻYCIE RODZINNE: zamężna, dwoje dzieci: Marcin - 16 lat, Julia - 10 lat
ADRES: Jolanta Wichlacz, 370 Elmwood Court, Oshawa, Ontario, L1G 7X8, Canada, tel. (905) 725 - 6940, 
e-mail: jwichlacz@look.ca 

GNEROWICZ JERZY, pseud. Zorro, mgr inż. leśnictwa, mgr inż. rolnictwa, mistrz pszczelarski.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa (d); Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Leśny - 1970, Wydział Rolniczy - 1973.
WYCHOWAWCA:
Edmund Szlachta, ULUBIONY NAUCZYCIEL: bardzo ceniłem i lubiłem prof. Franciszka Zarębę (jęz. niemiecki).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1970 roku pracowałem w 14 instytucjach i firmach, a m.in.: Redakcja “Ziemi Kaliskiej” (1972-73), administracja państwowa, pracownik etatowy ZSL (1974-76), spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska (wiceprezes zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kaliszu 1981-83), Wojewódzki Związek Ogrodniczy w Kaliszu (dyr. biura); ostatnio na stanowisku dyr. Departamentu Administracji w Wielkopolskim Banku Rolniczym w Kaliszu. Od 1983 roku prowadzę własne gospodarstwo pszczelarskie w Skalmierzycach (40-110 rodzin pszczelich).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Powiatowy w Kaliszu (wiceprezes) 1970-74), Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Kaliszu - prezes zarządu w latach 1985-93, Polski Związek Pszczelarski - członek Zarządu Głównego (1986-90). Udział w X i XI Zjeździe Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka. ZSL a następnie PSL - od 1970 r.
TWÓRCZOŚĆ:
autor około 40 artykułów z zakresu upowszechniania postępu w rolnictwie, m.in. w czasopismach: “Służba Rolna”, “Wieś Współczesna”, “Pszczelarstwo”. Praca monograficzna nakładem Wojewódzkiego Związku Ogrodniczego w Kaliszu 1988 r. - 200 egz.: Dzieje społeczno-zawodowych organizacji ogrodniczych w Kaliszu w latach 1912-1987. Współpraca z pismami: “Zielony Sztandar”, “Ziemia Kaliska”, “Nad Wartą”.
SUKCESY:
przewodniczyłem Komitetowi Organizacyjnemu “VI Ogólnopolskich Dni Pszczelarstwa”, Ostrów Wlkp. 17-18.09.1988 r. Udział w Międzynarodowych Kongresach Pszczelarskich “Apimondia” (Warszawa - 1987, Lozanna - 1995, Antwerpia - 1997). Liczne wyróżnienia i odznaczenia pszczelarskie w tym: Medal im. Ks. Stefana Zawodnika (Słowacja).
ZAMIŁOWANIA:
pszczelarstwo w kulturze materialnej: malarstwo, grafika, exlibris, filatelistyka, medale i odznaki, twórczość ludowa, literatura pszczelarska, numizmatyka itp. Dwie wystawy ogólnopolskie (udział z własnymi eksponatami): Ostrów Wlkp. - 1988, Gdańsk - 1997.
ŻYCIE RODZINNE:
dwóch synów Maciej (ur. 1972), Dominik (ur. 1979).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3/51 tel. (0-62) 7653568.

GOCLIK JERZY, pseud. Szwed, nauczyciel, trener l.a., dziennikarz.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1958), matura 1958, klasa (b) język angielski; Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (nauczyciel wf), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (trener l.a.), Uniwersytet Szczeciński (socjologia i historia).
WYCHOWAWCA:
1953-56 prof. Janina Wojciechowska (Ameba), 1956-58 prof. Wanda Gorgoniowa (Wandzia), ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Wojciech Węgrzyn (Hucuł), prof. Mieczysław Leń.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1963 jestem nauczycielem w oświacie rolniczej: 1963-67 w Technikum Rachunkowości Rolnej w Koźminie Wlkp., 1967-70 w Technikum Rolniczym w Marszewie k. Pleszewa, 1970 - do dziś w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach woj. szczecińskie); od r. 1961 jestem trenerem lekkiej atletyki: 1961-70 w LKS Orkan Poznań, 1970 - Calisia Kalisz, 1971 do dziś LKS Spartakus Pyrzyce, Ogrodnik Pyrzyce, i LKS Pomorze Stagard.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
byłem trenerem kadry narodowej juniorek (biegi średnie) w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w latach 1967-87, członkiem Centralnej Rady Trenerów PZLA (1982-1988), członkiem Rady Głównej Zrzeszenia “Ludowe Zespoły Sportowe” (1992-1996). Uczestniczyłem w zjeździe w r. 1988.
TWÓRCZOŚĆ:
artykuły w prasie lokalnej fachowej (sport) i naukowej (socjologia), w młodości oczywiście wiersze (m.in. w Ziemi Kaliskiej), od r. 1994 jestem redaktorem naczelnym “Gazety Ziemi Pyrzyckiej”.
SUKCESY:
1977 - nagroda Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej za działalność sportową, 1985 - nagroda Ministra Rolnictwa za osiągnięcia dydaktyczne w oświacie rolniczej, 1996 - udział dwojga wychowanków w Igrzyskach Olimpijskich, 1973 - Barbara Bakulin została akademicką wicemistrzynią świata na 200 m.
ZAMIŁOWANIA:
podróże, literatura (powieści historyczne, biografie polityków), film (westerny), muzyka klasyczna.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Izabela Naglewicz-Goclik (od 1967), ekonomistka, córki Małgorzata (ur. 1970) - nauczycielka, Barbara (ur. 1974) - ekonomistka.
ADRES:
74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 3/7 tel. (0-92) 70-18-17.

GORZELANY TOMASZ, pseud. Gorzała, mgr inż. architekt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa (d) język niemiecki, plastyka. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury.
WYCHOWAWCA:
prof. Edmund Szlachta
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Hańczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
projektant architekt, nieustannie projektuję architekturę.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
społecznie nie pracowałem ale uczestniczyłem w zjazdach asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
twórczość architektoniczna i plastyczna, lubię tańczyć, projektowałem różne rzeczy - w moim mniemaniu przeważnie dobre.
ZAMIŁOWANIA:
malarstwo, rysunek, piękne kobiety...
ŻYCIE RODZINNE:
żona Bogusia - koleżanka z rocznika,  dwoje dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul Poznańska 46/47, tel. dom 7575682, praca 7674130, e-mail: tomgorz@asnyk.kalisz.pl 

GÓRECKA, PTAK ELWIRA, mgr inż., inż. budowlany.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, klasa (b) ogólna z jęz. niemieckim; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA:
Janina Rakucińska - kl. I-II, Henryk Baszczyński - kl. III, Urszula Ast - kl. IV, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Milada Baranek, Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pracuję w DODP Poznań Zarząd Dróg w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
brałam udział w dotychczasowych zjazdach. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.
ŻYCIE RODZINNE:
dwójka dzieci Dominik 17 lat i Barbara 16 lat, mąż Bogdan Ptak.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 48.

GÓRCZYŃSKA-ŻYŻKOWSKA KAMILA, pseud: Kama, politolog.
 
Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1990-1994, matura 1994, klasa (E), profil biologiczno-chemiczny z językiem angielskim i rosyjskim. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Podyplomowe Studia Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań Wydziału Nauk Społecznych, kierunek Nauki Polityczne i Dziennikarstwo. Specjalność: marketing polityczny i stosunki międzynarodowe.
WYCHOWAWCA:
Irena Bartolik
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Dyrektor ds. Marketingu i PR
ŻYCIE RODZINNE:
Mąż Hubert
ADRES:
Krasińskiego 4/3 60-830 Poznań, email: kami.g@wp.pl 

GÓRKA Barbara zob. ANTCZAK-GÓRKA Barbara

GÓŹDŹ JERZY, pseud. Śrubka, instruktor I-ej klasy samolotu B-767.
Szkoła podstawowa Nr 4, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1958-1962), matura 1962, klasa (c), angielski - łacina, WAM (3 lata), Akademia Lotnicza (Ulianowsk-1978), (Moskwa-1980),  Centrum szkolenia Boeing Seattle USA 1989.
WYCHOWAWCA:
prof. Krystyna Tustanowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Krystyna Tustanowska, prof. Paszyn, prof. Węgrzyn.
ZAWÓD, PROFESJA:  instr. pilot komunikacyjny,  instr. pilot szybowcowy,  instr. pilot balonowy
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Instruktor pilot PLL "LOT", sam. Ił-14, AN-24, TU-134, Ił-62,  B-767.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego, Członek Międzynarodowej Komisji FAI,  Przewodniczący Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego,  wieloletni sędzia krajowych i międzynarodowych zawodów szybowcowych.
TWÓRCZOŚĆ: 
Opracowanie i wydanie "Podręcznika dla obserwatorów" (sędziów zawodów balonowych).
SUKCESY:  Uczestnik wielu zawodów samolotowych, szybowcowych, balonowych. Start w zawodach balonowych o puchar Gordona Bennetta USA 1993 r. -  8 miejsce.
ZAMIŁOWANIA:  Krótkofalarstwo znak SP5CZA, komputery, sporty lotnicze, modele zdalnie sterowane radiem.
ŻYCIE RODZINNE:  Żona Grażyna-była stewardesa,  syn Piotr absolwent UW - również pilot w PLL "LOT"
ADRES:  02-384 Warszawa ul. Włodarzewska 57E m. 72, tel.  0-602236321,
e-mail: gozdzjerzy@acn.waw.pl  http://www.astercity.net/~srubka 

GRABOWSKA EDYTA zob. SOBCZAK, GRABOWSKA EDYTA

GRABOWSKI WŁODZIMIERZ CZESŁAW, mgr administracji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1957), matura 1957, klasa (b), profil dziedzinowy; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Krystyna Tustanowska, prof. Mieczysław Leń, prof. Janina Chwilczyńska, prof. Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
rencista, prac. umysłowy w ZPDz. “Polo” w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach asnykowskich.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Miedziana 7 tel. 57-12-35.

GRACZ, KASPER MAŁGORZATA, mgr filologii angielskiej, nauczycielka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979), matura 1979, klasa (a), profil ogólny z jęz. angielskim; najpierw Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, po wyjściu za mąż przeniosłam się do Wrocławia i ukończyłam Uniwersytet Wrocławski.
WYCHOWAWCA:
mgr Urszula Ast; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Kazimierz Paszyn, p. Ast.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1985-1988 nauczycielka w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, 1988 do chwili obecnej - nauczycielka w III LO im. M. Kopernika w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
nieregularna obecność na spotkaniach asnykowskich, udział w ostatnim zjeździe
ZAMIŁOWANIA: czytanie - zwł. literatura anglo-amerykańska.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - mgr inż. informatyk, prywatna firma komputerowa, dzieci: Wojciech - lat 14 i Joanna - lat 9, oboje SP nr 18.
ADRES:
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 6/7.

GRACZYK, KUŚWIK AGATA, mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego - nauczyciel klas początkowych, polonista.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1985-1988), matura 1988, klasa ogólna z językiem angielskim (c); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filia w Kaliszu, Studia Podyplomowe Filologii Polskiej i Klasycznej przy UAM.
WYCHOWAWCA:
mgr Halina Turzyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Lucyna Klimaszewska (nauczyciel matematyki), mgr Irena Kowalska (nauczyciel historii).
ZAMIŁOWANIA:
poezja współczesna.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka + 1 dziecko - Patrycja.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 6-12/96 tel. dom. 7644-606.

GRODZKI MIECZYSŁAW, mgr historii, pilot w lotnictwie wojskowym - samoloty odrzutowe myśliwskie, stopień wojskowy komandor porucznik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1949-1953), matura 1953, profil ogólny; Oficerska Szkoła Lotnicza w Radomiu, Uniwersytet Gdański (magisterium i studia podyplomowe).
WYCHOWAWCA:
wychowawców było wielu, prof. Eleonora Gniatczyńska i in.; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pilot, starszy pilot, dowódca klucza lotniczego, szef strzelania powietrznego jednostki, szef obrony cywilnej w miejskim Inspektoracie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w stowarzyszeniach nie uczestniczyłem, brałem udział w zjeździe asnykowskim.
SUKCESY:
nagrody i wyróżnienia za wykonywaną pracę.
ZAMIŁOWANIA:
lotnictwo.
ŻYCIE RODZINNE:
dom, praca, żona.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul Długosza 7B/4.

GRZEGOREK ANDRZEJ, mgr inż. konstrukcje budowlane.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1971), matura 1971, klasa (d); Politechnika Łódzka - konstrukcje budowlane, Politechnika Poznańska II fakultet - organizacja i zarządzanie.
WYCHOWAWCA:
Januszkiewicz (Siemion); ulubiony profesor: Szczepan Nałęcz (jęz. francuski).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
15 lat pracy wykonawstwo budowlane - kierownik budowy, nadzór budowlany, od 1986 - nadal: założyciel i współwłaściciel pierwszej sp. z o.o. w woj. kaliskim - przedsiębiorstwo “Caltex”.
ZAMIŁOWANIA:
szybownictwo - spadochroniarstwo, komputery.
ŻYCIE RODZINNE:
żona + 3 dzieci, małżeństwo “Asnykowe”.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Świętokrzyska 3 tel. 502 463 001, e-mail: grzegorek1@gmail.com

GRZEGOREK MARLENA zob. ŻYRO, GRZEGOREK MARLENA

GRZESIAK INGA, student
Szkoła Podstawowa nr 2, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (1990-1994), matura 1994, klasa (c), profil klasy: ogólny, angielski-niemiecki
WYCHOWAWCA: prof. Grażyna Wujkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Kowalska Irena
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: kierownik d/s księgowych
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Kubalskiego 6, tel. 0601 841678

GRZESIŃSKA ANNA MAGDALENA zob. SANECZNIK, GRZESIŃSKA ANNA MAGDALENA

GRZESIŃSKA MAŁGORZATA zob. WRÓBLEWSKA, GRZESIŃSKA MAŁGORZATA

GRZYMSKI ADAM, mgr praw - radca prawny.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1935-1939), mała matura, egzamin do Liceum im. A. Asnyka 1939, klasa (b) humanistyczna, jęz. niemiecki; Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1946-1950).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
radca prawny Wydz. Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz w przedsiębiorstwach państwowych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w pracach Akademickiego Koła Kaliszan do chwili jego likwidacji przez władze, członkostwo w Towarzystwie Miłośników Kalisza (Koło Asnykowców), członkostwo w Stowarzyszeniu Wychowanków naszej szkoły, udział we wszystkich kolejnych Zjazdach Wychowanków począwszy od 1947 do 1993.
TWÓRCZOŚĆ:
niestety - żadna.
SUKCESY:
za sukces uważam udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w charakterze żołnierza-ochotnika w 73 Batalionie Wartowniczo-Etapowym, stacjonującym w naszym gimnazjum od 24 sierpnia do 3 września 1939. Przez jeden dzień (3 września 39 r.) moja szkoła była moimi koszarami. Oprócz mnie przyjęto 2 kolegów-Asnykowców, którzy w 1939 zdali do II klasy Liceum: Lubomira Paszkowskiego - obecnie lekarz-dentysta w Legnicy, Jerzego Kotłowskiego - po wojnie nigdy nie wrócił oraz ucznia Gimn. Kościuszki Leszka Siemiątkowskiego.
ADRES:
53-338 Wrocław, ul. Wielka 39/7.

GUBAŁA MAREK, dr n. med., specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
Lata w szkole: 1969 - 1971, matura 1973, klasa A, profil klasy angielski
ULUBIONY NAUCZYCIEL Pan Profesor Paszyn
Ukończone szkoły, uczelnie: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Studia Podyplomowe Zarządzania Placówkami Służby Zdrowia
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: ordynator I Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Śląskiego w Cieszynie
ZAMIŁOWANIA: narciarstwo, muzyka
ŻYCIE RODZINNE: dwie byłe żony: Małgorzata i Katarzyna, syn Maciek - 27 lat, mgr zarządzania i bankowości, pracuje w hotelarstwie, córka Magda, lat 18, uczennica klasy maturalnej LO w Warszawie
ADRES: 43-400 Cieszyn, ul. Hławiczki 10a / 3, tel. kom. - 601509400, tel./fax - 334796884, email: mg@life.pl
 

GUTTMEJER BOGDAN, pseud. Gucio, mgr praw, adwokat - emeryt.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1938-1939), matura VI 1945, profil humanistyczny, łacina i niemiecki; Uniwersytet Poznański w Poznaniu (1945-1949).
WYCHOWAWCA:
prof. Stanisław Krzysik; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Tadeusz Pałęcki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
radca prawny w b. Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Poznaniu w l. 1949-1964; adwokat w 10 Zespole Adwokackim w Poznaniu w latach 1959-1991.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w stowarzyszeniach: Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Poznaniu oraz Duszpasterstwo Prawników w Poznaniu; uczestnictwo w zjazdach asnykowskich - wielokrotnie; byłem także sekretarzem w Komitecie Redakcyjnym międzyszkolnego czasopisma “Czyn i Słowo” w 1938/39 w Kaliszu.
TWÓRCZOŚĆ:
naukowa - niedokończona praca doktorska z powodu urodzenia się pierwszej córki i opieki nad nią i chorującą żoną.
SUKCESY:
żadne.
ZAMIŁOWANIA:
bridge (brydż).
ŻYCIE RODZINNE:
żona Teodozja z domu Markowska (Jagiellonka z Kalisza) oraz 2 córki: 1/ Iwona obecnie Nowak - lekarz stomatolog, 2/ Danuta obecnie Daniel - inż. elektryk, a także czworo wnucząt: Karolina i Katarzyna - rocznik 1979 oraz Izabela i Adam - rocznik 1983.
ADRES:
61-813 Poznań, ul. Ratajczaka 13/6.

GWIAŹDZIŃSKI JERZY, pseud. Gwiazdor, mgr matematyki specj. metody numeryczne, informatyk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa ogólna, jęz. niemiecki, (d); 1967 - Studium Nauczycielskie w Poznaniu kier. matematyka, 1972 - Uniwersytet Łódzki kier. matematyka, 1978 - Politechnika Poznańska - studia podyplomowe specjalizacja: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1972-1976 WSK PZL Kalisz - kierownik sekcji ds programowania, 1977-1978 PZZ Kalisz - główny specjalista ds organizacji zarządzania i informatyki, 1978-1990 - ZETO Kalisz - dyrektor zakładu, 1990- nadal - P.W. “Jemar” sp. zo.o. - prezes zarządu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działacz Zrzeszenia Studentów Polskich w latach 1965-1972 (sekretarz i przewodniczący Rady Uczelnianej), działacz NOT-u przewodniczący Komitetu ds Informatyki, członek zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka przez ostatnie 2 kadencje, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kaliszanie 2000, wiceprezydent Kaliskiej Izby Gospodarczej.
TWÓRCZOŚĆ:
nie posiadam.
SUKCESY:
1982 - Brązowy Krzyż Zasługi, 1984 - Medal 40 lecia Polski Ludowej, 1985 - odznaka “Zasłużony dla ZETO”, 1986 - srebrna odznaka NOT.
ZAMIŁOWANIA:
w latach “70” zwiedzanie “świata” jako pilot wycieczek zagranicznych, obecnie zwiedzanie “świata” + narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - żona Magdalena, trzy córki: Katarzyna, Marta, Justyna, dwie wnuczki: Agnieszka i Ewa + pies boxer “Benek”.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Polna 31/19 tel. 062 7532348.

HALABA LECH, lekarz medycyny, lekarz specjalista w zakresie neurologii.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1958-1962), matura 1962, klasa (c), łacina: Akademia Medyczna w Poznaniu oraz dziesiątki kursów specjalistycznych, doskonalących, zjazdów naukowych.
WYCHOWAWCA:
prof. Józef Nowicki; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Nowicki, prof. Sudolski, prof. Męczyński, prof. Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, kierownik Konsultacyjnej Poradni Neurologicznej, zastępca ordynatora Oddziału Wewnętrznego d/s Neurolgii.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wieloletnia działalność w radach narodowych, Polskim Towarzystwie Neurologicznym, wielokrotne uczestnictwo w zjazdach asnykowskich, 8-letnie przewodniczenie w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 8-letni udział w Zarządzie Wojewódzkim Pol. Tow. Lek.
TWÓRCZOŚĆ: brak.
SUKCESY:
szereg odznaczeń resortowych, wojewódzkich, państwowych.
ZAMIŁOWANIA:
podglądanie przyrody, muzyka poważna, turystyka, psy.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - lekarz dentysta, syn - mgr historii, córka - IV rok Wydziału Turystyki AWF Poznań.
ADRES:
62-400 Słupca, ul. Kopernika 85 tel. (063) 752-682.

HARĘZA, PUSZ ANNA, technik analityki medycznej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa (c) profil ogólny, jęz. angielski; Medyczne Studium Zawodowe Wydział Analityki Med.
WYCHOWAWCA:
w kl. I Jolanta Pardus, później Maria Kostrzewa; ULUBIONY NAUCZYCIEL: M. Kostrzewa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
od 1980 do chwili obecnej pracuję na stanowisku tech. analityki med. w WZZOZ nad Matką i Dzieckiem w Kaliszu.
ZAMIŁOWANIA:
książki.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż “asnykowiec”, dzieci: Marcin 14 lat, Piotr 9 lat.
ADRES:
62-800 Kalisz, pl. Kilińskiego 5/5 tel. 57-31-52.

HELMAN, BRASZAK MAŁGORZATA, technik dentystyczny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa ogólna z jęz. angielskim (b); Policealne Studium Zawodowe-Medyczne, technik stomatologiczny.
WYCHOWAWCA:
Lucyna Klimaszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
technik dentystyczny.
ZAMIŁOWANIA:
podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Janusz, syn Piotr.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 6/4 tel. 57-28-65.

HENKE ZDZISŁAW, pseud. Dedek, mgr wychowania fizycznego, nauczyciel, trener.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), klasa ogólna (d), jęz. niemiecki; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
WYCHOWAWCA:
prof. Szlachta; ulubiony nauczyciel prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel, trener.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wszystkie zjazdy nowożytne, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.
ZAMIŁOWANIA:
narty wodne i zimowe.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, syn, córka.
ADRES:
62-800 Kalisz, Główny Rynek 3/6 tel. 57-15-56.

HIERONIMCZAK JAN, pseud. “Hipek”, mgr inż. elektryk, obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa ogólna (a) - jęz. niemiecki i rosyjski; Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny.
WYCHOWAWCA: VIII - prof. Kwietniewski, IX-X - prof. Dominik Lape, XI - prof. Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Sylwester Sitarek.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: energetyk wydziałowy, gł. energetyk, dyrektor ds. technicznych, dyrektor przedsiębiorstwa, nauczyciel.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wieloletni członek zarządu Oddziału SEP w Kaliszu.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka LOK.
ZAMIŁOWANIA:
książki, filatelistyka.
ŻYCIE RODZINNE: żonaty, żona Barbara, dwie córki Katarzyna i Karolina.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 63/58, tel. 753-21-70.

HRABAŃSKA JOANNA, mgr inż. technolog żywności i żywienia człowieka, biotechnolog
W szkole: 1986-1991, matura: 1991, oznaczenie klasy: e, profil: biologiczno-chemiczny z j. angielskim
WYCHOWAWCA: Irena Magnuszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Irena Magnuszewska
Profesja: manager
Ukończone uczelnie: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Golders Green Colledge in London, Polish Open University in Warsaw - Wyższa Szkoła Zarządzania
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Zajmuję sie organizacją siedzib i działalności firm zagranicznych w Polsce. Od początku do pełnego rozruchu. Bardzo miła, pełna wyzwań praca.
ZAMIŁOWANIA: Aktualnie ogrodnictwo i budownictwo - potrzeba chwili przy organizacji siedziby życiowej
ŻYCIE RODZINNE: Mieszkam razem z moim partnerem Tomkiem w domu w miejscowości Łoś w położonej w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego pod Warszawą.
ADRES: Joanna Hrabańska, ul. Ogrodowa 14, 05-504 Łoś p-a Złotokłos, 0605 67 39 48, email: jhrabanska@o2.pl 

IWANKIEWICZ STANISŁAW prof. zwycz., dr hab. med., dr h.c., specjalista laryngolog, obecnie emeryt.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1931-1937), mała matura 1937; Akademia Medyczna we Wrocławiu 1950.
WYCHOWAWCA:
prof. Jadwiga Towtkiewicz, prof. Antoni Surman.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1969-1971 prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1971-1978 rektor AM we Wrocławiu, 1975-1991 kierownik kliniki otolaryngologii AM we Wrocławiu.
Działalność społeczna:1945 członek założyciel AZS we Wrocławiu i prezes AZS Wrocław. Członek honorowy AZS Wrocław i następujących towarzystw naukowych: honorowy Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii, honor. Polskiego Towarzystwa Neurologii, honor. Niemieckiego Towarzystwa Laryngologii, honor. Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr honoris causa Akademii Medycznej w Dreźnie; budowniczy Wrocławia; uczestnik kilku zjazdów Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
autor 342 prac z zakresu otolaryngologii, w tym 5 podręczników akademickich i 41 filmów dydaktycznych, 12 projektów racjonalizatorskich.
SUKCESY:
odznaczenia: Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż AK, medal za wojnę 39 r. i inne; kilkakrotne nagrody naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i Sekretarza PAN.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Krystyna z d. Zawodniak, dr n. med., okulista emer.; syn Jarosław - adiunkt AM Wrocław, żonaty, 3 dzieci; syn Radosław - dr hab., profesor Politechniki Wrocławskiej.
ADRES:
53-018 Wrocław, ul. Zimowa 5 tel. 61-41-63.

JABŁOŃSKA, WAŻNY ANNA, pseud. Japko, mgr etnografii - etnologii.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1970-1974), matura 1974,  jęz. niemiecki, łacina; Uniwersytet Wrocławski.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kustosz Działu Etnografii Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w asnykowskich zjazdach.
TWÓRCZOŚĆ:
scenariusze wystaw muzealnych, katalogi zbiorów, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
ZAMIŁOWANIA:
ukochanie kultury jarmarku, odpustu, kiczu. 
SUKCESY:
poważnych sukcesów nie stwierdzono.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż + troje dzieci 20-15-5 (w roku 2001), dwie dziewczyny i chłopak.
ADRES:
e-mail: tpolska@info.kalisz.pl 

JABŁOŃSKI JACEK, pseud. Jabłko, lekarz .
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, profil klasy biologiczno-chemiczny; Akademia Medyczna Kraków.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr inż. Kazimiera Sitarz, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent ZOZ Turek.
ADRES:
62-700 Turek, ul. Mehoffera 9.

JACKIEWICZ ELŻBIETA zob. MARSZAŁEK, JACKIEWICZ ELŻBIETA

JACKOWSKI ZYGMUNT, inż. mechanik.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1928-1936), matura 1936, profil humanistyczny, jęz. francuski, łacina; Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
polonista Marian Wróbel.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
naczelnik wydziału w Zjednoczeniu PKS, zastępca dyrektora w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych “Pekaes”.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział we wszystkich zjazdach asnykowskich w latach 1947-1988.
SUKCESY:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi, Warszawski Krzyż Powstańczy, medal za udział w wojnie obronnej, Krzyż Armii Krajowej.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - bezdzietny.
ADRES:
02-601 Warszawa, ul. Racławicka 8/39.

JAGODZIŃSKI KRZYSZTOF, pseud. Jagódka, inż. budownictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (d), ogólna z jęz. niemieckim; Państwowa Szkoła Techniczna we Wrocławiu Wydział Budowy Dróg i Mostów Kołowych, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu; przewodniczący Rady Nadzorczej Kaliskich Linii Autobusowych sp. z o.o. w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich.
SUKCESY:
wyróżnienia i nagrody zawodowo-branżowe.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, majsterkowanie, ogród.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwóch synów.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Piwna.

JANACZYK TADEUSZ, lekarz weterynarii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1965), matura 1965, klasa (c) łacina; Wydział Weterynarii Wrocław 1971.
WYCHOWAWCA:
prof. Aleksandra Bogusławska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. prof. Sudolski, Rudnicki, Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1971-1990 ordynator Lecznicy dla Zwierząt w Szczecinie, od 1990 Prywatna Lecznica dla Zwierząt.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2 kadencjach; udział w 2 ostatnich zjazdach Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
kilka doniesień w piśmiennictwie fachowym.
ZAMIŁOWANIA:
historia weterynarii.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Elżbieta, syn Bartłomiej 19 lat - student I roku weterynarii, syn Łukasz 17 lat - uczeń III kl. VI LO w Szczecinie.
ADRES:
71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 16E.

JANCZAK DAGMARA zob. ROSADA, JANCZAK DAGMARA

JANCZAK RADOSŁAW, pseud. Bysiek, mgr politologii i nauk społecznych, specjalista d/s marketingu w F.P.C. “Kaliszanka” sp. z o.o.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa (a); Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Politycznych.
WYCHOWAWCA:
mgr Halina Turzyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Andrzej Urbaniak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
specjalista d/s marketingu Fabryka Pieczywa Cukierniczego “Kaliszanka” sp. z o.o. w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka.
TWÓRCZOŚĆ:
w okresie studiów grałem na gitarze basowej w zespołach: “Blues Minus” (rodzaj muzyki - blues), “The Pain” (rodzaj muzyki - grunge, rock z Seatle), “Dłonie” (rodzaj muzyki - blues-rock); w okresie nauki w I LO grałem na gitarze w zespole “Włącznik Zmierzchu”.
SUKCESY:
drugie miejsce na festiwalu “Zaczarowany Świat Harmonijki Ustnej” w Poznaniu (z zespołem “Blues-Minus”); koncerty na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy; prowadzenie negocjacji i sfinalizowanie kontraktu reklamowego z Maciejem Molędą, Wytwórnią Fonograficzną “Ara-Intersonus”; organizacja koncertu Roberta Chojnackiego w Poznaniu - Polagra 97.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka, internet - komputer, żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Dagmara.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Tyniecka 26 tel. 062 764-23-19; 0-602 70 43 42; 0-602 29 91 54.

JANCZEWSKI ANDRZEJ, mgr inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1952, klasa XI(a); Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny.
WYCHOWAWCA:
w klasie maturalnej prof. Dominik Lape; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Dominik Lape, prof. Jan Żarnecki, prof. Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
m.in. - Instytut Elektrotechniki - asystent nauk.-bad., Biuro Projektów “Elektroprojekt” - projektant, Zjednoczenie Przemysłu Automatyki MERA - naczelnik wydz., Fabryka Mierników i Komputerów “ERA” Warszawa - dyrektor techniczny, - Izba Energetyki Przemysłowej - Dyrektor.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem we wszystkich zjazdach asnykowskich.
SUKCESY:
2 nagrody Ministra Przemysłu Maszynowego.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, muzyka klasyczna.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, syn, wnuczka.
ADRES:
02-490 Warszawa, ul. Dukatowa 6.

JANICKI KAZIMIERZ, pseud. Pigmej, prof. zw. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka (IX.1947-V.1949), matura licealna, klasa przyrodnicza; Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1949/50-1953/54), Temporary Research Assistant Oxford University (Department of Social Medicine).
WYCHOWAWCA:
ks. Stanisław Antczak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: wszyscy.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN, (były); v-ce przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN (aktualnie); v-ce przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (były). Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich (były).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członkostwo: Międzynarodowe Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział Euro-Afrykański; Międzynarodowe Towarzystwo Biostatystyki Klinicznej; European Society of Intensive Care Medicine (ESICM); Towarzystwo Internistów Polskich; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Polskie Towarzystwo Nadciśnieniowe; Polskie Towarzystwo Genetyczne; Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Udział w wielu medycznych kongresach i zjazdach międzynarodowych i krajowych (Sztokholm, Helsinki, Montreal, Hong-Kong, Manila, Melbourne, Lizbona, Barcelona, Nicea, Banja Luka, Jerozolima, New Delhi, Karaczi, Adana, Wiedeń, Budapeszt i in.).
TWÓRCZOŚĆ:
autor około 250 artykułów naukowych i szeregu wydawnictw książkowych, publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą, a w szczególności takich jak np.: Hematologia kliniczna (2-tomowa); Środowiskowe uwarunkowania występowania białaczek u ludzi; Epidemiologia porównawcza białaczek; Receptura dla studentów medycyny oraz Receptura dla lekarzy i studentów (wspólnie z L. Krówczyńskim); Domowy Poradnik Medyczny; Medycyna Naturalna; Turystyczny Poradnik Medyczny i inne.
SUKCESY:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi; Zasłużony Nauczyciel PRL; Odznaka Honorowa “Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”; Odznaka “Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”; Nagroda zespołowa M. Krakowa za wdrożenia osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki i in. Priorytetowe w świecie wykazanie współzależności występowania białaczek w środowisku rolniczym i rtęciowymi zaprawami nasiennymi.
ZAMIŁOWANIA: ornitologia.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Maria, córka Jolanta: lekarz pediatra, córka Marta: lekarz stomatolog, syn Wojciech: elektronik.
ADRES:
praca: I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10, tel. 421-11-93, fax 423-10-80; dom: 32-020 Wieliczka, ul. Legionów 16/4 tel. 278-35-02.

JASIŃSKI PIOTR, lekarz med, specjalista położnictwa i ginekologii, patomorfolog.
Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną (pierwsze trzy klasy we Władysławowie k. Turku), I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (d), jęz. niemiecki, fakultet biologiczno-chemiczny; Akademia Medyczna im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Bożena Ptak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Instytut Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu - st. asystent.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
ZSP, ZHP, SZSP.
SUKCESY:
Srebrna Odznaka SZSP, Brązowy Krzyż Zasługi.
ŻYCIE RODZINNE:
jedna żona - Justyna, jedna córka - Agnieszka.
ADRES:
60-665 Poznań, ul. Winiary 51/4 tel. 8233-438.

JAŚKIEWICZ SERGIUSZ, ogrodnik - biznesmen.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1977-1981), matura 1981; studium pomaturalne - ogrodnicze.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
właściciel firmy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczył w zjazdach 88 i 93.
SUKCESY:
nagrody sportowe - tenis.
ZAMIŁOWANIA:
tenis.
ŻYCIE RODZINNE: żonaty, dwoje dzieci Bartosz - Asnykowiec, Paulina.
ADRES:
62-860 Opatówek, ul. Łódzka 49a.

JAŚKIEWICZ WŁODZIMIERZ, mgr prawa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, język niemiecki (a); UAM Poznań.
WYCHOWAWCA:
Kwietniewski, Dominik Lape, Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Wojciech Węgrzyn, Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: emeryt.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
wszystkie zjazdy asnykowskie.
ZAMIŁOWANIA:
łowiectwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, syn Sergiusz - Asnykowiec.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Zgodna 4/10.

JAWOROWICZ JÓZEF EDWARD, pseud. Bokser, Jawor, mgr inż. elektryk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (a); Politechnika Poznańska Wydz. Elektryczny, Studium Podyplomowe Politechniki Poznańskiej - Organizacja i zarządzanie, Studium Podyplomowe Politechniki Warszawskiej - Inżynieria ruchu.
WYCHOWAWCA:
prof. Lape (do kl. X), prof. Janina Chwilczyńska (XI kl.); ulubieni nauczyciele: Lape, Tustanowska, Zaręba, Kornaga.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
główny elektryk, główny specjalista d/s mechaniczno-energetycznych, zastępca dyrektora.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1957 uczestniczyłem we wszystkich Zjazdach Asnykowców, z wyjątkiem 1988 r.; od 1967 pracowałem w Komitetach Organizacyjnych Zjazdów; od lat 70-tych byłem członkiem Zarządu wszystkich kolejnych organizacji asnykowskich.
SUKCESY: medal “Zasłużony dla Łowiectwa Wielkopolskiego”, złota, srebrna i brązowa odznaka LOK, Srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
narty, konie, starocie.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Legionów 23 tel. (062) 7644-553.

JEDWAB HENRYK, pseud. Cygan, B.S.C. (Textiles) inżynier dyplomowany, technolog, dyrektor działów, dyrektor fabryki, dyrektor marketingu, dyrektor rozwoju tworzywa.
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka (1927-1937), matura 1937; Universite de Nancy France, University of Leeds England.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
ksiądz Bolesław, Mustafa Gębicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Anglia: zastępca dyrektora fabryki wełnianej; Kanada: główny chemik - Warding Carpets, dyrektor rozwoju produkcji, dyrektor fabryki, dyrektor rozwoju rynku poliestrowego, dyrektor rozwoju rynku i marketingu firmy kanadyjsko-amerykańskiej; Kanada, Stany, Australia, Europa - doradca technologii i marketingu: nowe tworzywa, nowe metody produkcji; emerytura - prace charytatywne w reorganizacji fabryk, wprowadzenie nowych produktów, marketing, kontrola jakości - Polska, kraje bałtyckie, Rosja, Czechy, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Turcja.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Związek Polaków w Kanadzie, Związek Kombatantów RP, Legion Kanadyjski, Canadian Executive Service Org., Maharisui Global Development Co., Zjazd Asnykowców 1993.
SUKCESY:
jak wyżej.
ZAMIŁOWANIA:
tkactwo ręczne, historia średniowiecza.
ŻYCIE RODZINNE: wdowiec, jedna córka.
ADRES:
546 Buchanan Crescent, Gloucester ONT K1J 7Y1 Canada.

JESYP JAN, pseud. jakieś były, ale nie pamiętam, inż. rolnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (a); Akademia Rolnicza w Szczecinie.
WYCHOWAWCA:
zdaje się, że prof. Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. prof. Jan Rudnicki, Franciszek Zaręba, Janina Chwilczyńska, Marcin Kornaga, Dominik Lape, Krystyna Tustanowska, Helena Sępichowska. Cenię Ich, uważam za swoich dobroczyńców. Nie tylko uczyli ale nauczali żyć.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pracowałem w administrowaniu rolnictwem oraz w produkcji rolnej: prezes Powiatowego Związku Kółek Rolniczych, kierownik działu pasz WZGS, z-ca dyrektora PGR, kierownik Zakładu Produkcji Torfowej, od 1988 na rencie chorobowej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w zjeździe asnykowców we wrześniu 1967 r.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty.
ADRES:
71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 37/15 tel. 4422-897.

JEZIERSKA-ŚWITAŁA Marta, dr nauk chemicznych, chemik analityk, naukowiec
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991), matura 1991, klasa (e); profil biologiczno-chemiczny, z rozszerzonym angielskim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
WYCHOWAWCA:
mgr I. Magnuszewska
ŻYCIE RODZINNE:
Mąż Michał, córka Agata
ADRES:
Top Naeffstraat 3 3069 WS Rotterdam Holandia, e-mail: marta_switala@yahoo.com  

JEŻOWSKI ANTONI JÓZEF (ur. 16 III 1950) dr n. ekonomicznych, nauczyciel, dziennikarz, polityk samorządowy, nauczyciel akademicki.
I Liceum Ogólnokształcące im A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa (a) język angielski; Studium Nauczycielskie w Kaliszu (1973), Uniwersytet Wrocławski - filologia polska (1992), Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji (podyplomowe), (1998) - doktorat w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Magnuszewska; nauczyciel ciepło wspominany: mgr Maria (Leń) Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1973-1980 - nauczyciel Szkoła Podstawowa Ujazd Górny, 1980-1983 - zastępca gminnego dyrektora szkół Ujazd G., 1983-1987 - gminny dyrektor szkół, inspektor oświaty, Bolków, 1987-1990 - wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, 1990-1994 - marszałek Sejmiku Samorządowego w Jeleniej Górze, przewodniczący Zespołu Oświaty Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, członek Prezydium KSST, 1994 - konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Jeleniej Górze, 1995 - redaktor naczelny miesięcznika “Dyrektor Szkoły”, 1994 - wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu, zapraszany z wykładami na Uniw. Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, do wielu ośrodków szkolenia samorządu terytorialnego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjeździe 1993 r., swoje publikacje książkowe przekazuję do biblioteki Asnyka nieodpłatnie.
TWÓRCZOŚĆ:
jestem autorem książek: Sejmik samorządowy w relacjach prasowych (1993), Radnym być (1994), Finanse w oświacie (1994), Środki specjalne jednostek budżetowych w szkołach (1995), Prawo i gmina (1996), Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły (1997), Finanse oświaty samorządowej (1997) oraz ok. 40 artykułów popularnonaukowych i naukowych , kilkadziesiąt felietonów.
SUKCESY:
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1994), certyfikat “For Teachers and Trainers of Adults” (1996) wydany przez ASET w Wielkiej Brytanii.
ZAMIŁOWANIA:
prowadzenie własnej firmy “po godzinach”: Agencja Wydawniczo-Szkoleniowa AVIS - wydawanie książek, szkolenia kierowniczej kadry oświatowej.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Sabina (ślub 1973) - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolkowie, córki: Agnieszka - studentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Anna - studentka romanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
ADRES:
58-575 Bolków, ul. Niepodległości 14/1 tel/fax: 0-75 741-34-04.

JURKIEWICZ, KOKOT SYLWIA mgr wychowania plastycznego, artysta plastyk.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976), matura 1976, profil ogólny; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
WYCHOWAWCA:
Cz. Kowalczyk; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Klimczak, Kowalska, Lipińska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
uprawiam wolny zawód, wystawiam i sprzedaję swoje obrazy w różnych galeriach; na stałe współpracuję z galerią “Zapiecek” w Warszawie i A. Kareńskiej w Poznaniu.
TWÓRCZOŚĆ:
uprawiam malarstwo sztalugowe.
SUKCESY:
brałam udział w wielu ważnych wystawach w Polsce i za granicą; 11 wystaw indywidualnych, około 20 wystaw zbiorowych, m.in. w Polsce, Szwecji, Niemczech.
ZAMIŁOWANIA:
podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Janusz Kokot, córka Antonina (ur. 1982).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 4/3 tel. 57-17-41.

A-F G-J K-M N-P R-T U-Z

Cienka żółta linia