Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców K-M

Cienka żółta linia

KACZMARCZYK   IRENEUSZ, pseud: "plunek", mgr hotelarz, ekonomista.
I Liceum Ogólnokształcące im A. Asnyka, lata w szkole: 1964-1968, matura 1968, oznaczenie klasy: 4d, profil klasy niemiecki.
WYCHOWAWCA: Suchodolski+Płuciennik, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kaziu "Paszyn"
Ukończone szkoły uczelnie: AWF Poznań, AE Poznań.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Kraft Foods Polska (dyr. regionalny Hotel "Amber Baltic" - Zca dyr. Generalnego Hotel Orbis-Prosna (dyrektor).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Koszykarz Asnyka-uczestnik meczy oldboyów od 1984 roku.
ZAMIŁOWANIA: Koszykówka i filozofia jej uprawiania przez ludzi w każdym wieku i na każdym kontynencie.
ŻYCIE RODZINNE: żona - Izabela z Jagiellonek, córka - Olga absolwentka AE Poznań, syn - Marek maturzysta
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, tel/fax. 062-7649379,
e-mail: ikaczmarczyk@krafteurope.com 

KACZMAREK ANDRZEJ dr n. medycznych, specjalista urolog - chirurg.
I Liceum Ogólnokształcące im A. Asnyka (1958-1962), matura 1962, klasa (c); Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Nowicki, prof. Mieczysław Leń.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1968-1980 asystent oddziału urologii Szpitala PKP we Wrocławiu, 1980-1982 ordynator oddziału urologii General Hospital Nisurata (Libia), 1982-1996 st. asystent oddziału urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnik wszystkich zjazdów wychowanków od 1962 r.
TWÓRCZOŚĆ:
autor około 40 prac naukowych z zakresu urologii i onkologii w czasopismach krajowych i zagranicznych.
ZAMIŁOWANIA:
muzyka (jazz), sport, ogród, psy.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Urszula - lekarz, syn Paweł - lekarz.
ADRES:
53-006 Wrocław, ul. Agrestowa 107.

KACZMAREK RYSZARD, mgr administracji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967) matura 1967, klasa (b), jęz. angielski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Wrocławski, podyplomowe studia zarządzania i informatyki.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Kazimierz Paszyn, prof. Edmund Szlachta.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Maria Ewa, syn Igor - wychowanek I LO im. A. Asnyka.
ADRES:
62-800 Kalisz ul. Lipowa 33/12 tel. 7532891

KACZMARCZYK IRENEUSZ, pseud: "plunek", hotelarz, mgr ekonomii
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, klasa (4d); profil klasy: język niemiecki, AWF Poznań, Akademia Ekonomiczna Poznań
WYCHOWAWCA: Suchodolski+Płuciennik
ULUBIONY NAUCZYCIEL: Kaziu "Paszyn"
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Kraft Foods Polska (dyr. regionalny Hotel "Amber Baltic" - zca dyr. Generalnego Hotel Orbis-Prosna (dyrektor)
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Koszykarz Asnyka-uczestnik meczy oldboyów od 1984 roku
ZAMIŁOWANIA: Koszykówka i filozofia jej uprawiania przez ludzi w każdym wieku i na każdym kontynencie
ŻYCIE RODZINNE: żona-Izabela z Jagiellonek, córka-Olga absolwentka AE Poznań, syn-Marek maturzysta.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, tel/fax.062-7649379, email: ikaczmarczyk@krafteurope.com 

KAMIŃSKI ZBIGNIEW, pseud. - chyba nie miałem, mgr inż. urządzeń sanitarnych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1957), matura 1957, klasa (a); Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Sanitarnej.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
projektant, dyrektor techniczny Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, obecnie firma prywatna consultingowa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w dwu Zjazdach.
SUKCESY:
kurs marketingu w Danii organizowany przez EWG - 3 miesiące.
ZAMIŁOWANIA:
sport (tenis), muzyka (grana na saksofonie, skrzypcach, gitarze - kiedyś zawodowo).
ŻYCIE RODZINNE:
OK, żona, dzieci dorosłe + 1 wnuk!
ADRES: 45-221 Opole, ul. Chabrów 26/10 tel. 556-332.

KAPCZYŃSKA MILANA zob. STODOLNA, KAPCZYŃSKA MILANA

KAROLAK MIROSŁAW, pseud. Żarówa, biolog (specjalność - biologia środowiskowa)
Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 14 w Kaliszu, I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu, klasa biologiczno-chemiczna, wych. muzyczne, język niemiecki, przez dwa lata łacina z niezapomnianym prof. Szlachtą., Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

WYCHOWAWCA: prof. Józef Miklikowski, prof. Janina Chwilczyńska
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Maria Hańczyk
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Od ukończenia studiów pracuję w służbach ochrony środowiska. Od 1982 do1985 pracowałem w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Kaliszu jako inspektor, od 1985 do 1990 - w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu (starszy inspektor miejski mianowany), od 1990 do 1999 w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kaliszu, a obecnie w WIOŚ Poznań - Delegatura w Kaliszu jako główny specjalista.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w naszym zjeździe na 20-lecie matury, czasowy udział w pracach stowarzyszeń turystycznych, regionalnych itp.
SUKCESY: Złota Odznaka Olimpiady Biologicznej (III lokata w finale ogólnopolskim), Srebrna i Złota Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Środowiska, w trakcie studiów współorganizacja i udział w wyprawie studenckiej biologów do Nigerii i Kamerunu (1979-1980)
ZAMIŁOWANIA:
informatyka, akwarystyka, językoznawstwo, afrykanistyka
ŻYCIE RODZINNE:
Żona Renata, syn Radosław (1985), córka Olga (1997)
Adres:
ul. Babina 6-7 m.7, 62-800 Kalisz, (62) 5019172, 0606905665  e-mail: mirokar@poczta.onet.pl

KARWOWSKI EUZEBIUSZ, lekarz stomatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (b) z językiem angielskim; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba i Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lekarz stomatolog.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 16a/39.

KASPER MAŁGORZATA zob. GRACZ, KASPER MAŁGORZATA

KASPERUK SYLWIA, pseud. Syla, lekarz stomatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972) matura 1972). klasa ogólna i biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent w ZZOZ w Kaliszu + prywatna praktyka stomatologiczna.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
jestem członkiem Stowarzyszenia Asnykowców od dnia założenia; od XI zjazdu b. wychowanków zawsze uczestniczę we wszystkich spotkaniach Asnykowców.
SUKCESY:
satysfakcja z pracy zawodowej, wspaniały, ukochany syn Andrzej.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, dobra książka, film, teatr, spotkania towarzyskie z ciekawymi ludźmi.
ŻYCIE RODZINNE:
syn Andrzej.
Adres:62-800 Kalisz ul. H. Sawickiej 11 a/30.

KAŹMIERCZAK JERZY, pseud. Grom, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1949-1950), matura 1950, jęz. angielski; Politechnika Łódzka.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Janina Chwilczyńska, prof. Jan Żarnecki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
gł. mechanik - Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin, kierownik produkcji.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Kaliszu, członek Zarządu Stow. Wychow. Gimn. i Lic. im. A. Asnyka, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Kalisza, organizator i uczestnik wszystkich zjazdów asnykowskich od 1976 r., przewodniczący 3 kolejnych zjazdów asnykowskich do roku 1988.
SUKCESY:
srebrna odznaka NOT, złota odznaka SIMP, srebrny i złoty Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
motoryzacja, bridge, tenis, turystyka, wędkarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
ustabilizowane, żonaty.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Wioślarska 18.

KAŹMIERCZAK KRZYSZTOF, pseud. Kaziu, mgr inż. chemik spożywca, kierownik grupy produktów w dziale marketingu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1973-1977), matura 1977, klasa (a), profil ogólny, jęz. angielski; Politechnika Łódzka.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Ireneusz Pawlikowski (Picek), prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik grupy produktów w dziale marketingu “Winiary” S..A.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
radny Rady Miejskiej Kalisza od 1990r., członek Stowarzyszenia Asnykowców; w zjazdach wszystkich po 1977 roku.
SUKCESY:
organizacja Samochodowych Rajdów Asnykowców od II do X.
ZAMIŁOWANIA:
wędkarstwo, narciarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, 3 dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 78/24.

KAŹMIERCZAK TADEUSZ inż., zawodowa służba wojskowa - major (w rezerwie).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1957), matura 1957, klasa (b), profil ogólny; Wojskowa Akademia Techniczna (1962-67), Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych (1957-60).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mat. prof. Zaręba; prof. z geografii (?)
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: wykładowca (1/2 etatu) - Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej we Wrocławiu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
brałem udział we wszystkich zjazdach asnykowskich.
ZAMIŁOWANIA:
astrologia, radiestezja, parapsychologia.
ŻYCIE RODZINNE:
obecnie rozwiedziony.
ADRES:
51-133 Wrocław, ul. Obornicka 16/21.

KĘDZIERSKA KATARZYNA zob. KRÓL, KĘDZIERSKA KATARZYNA

KĘDZIERSKI ŁUKASZ, pseud. Ponton, Bachelor of Science (Honours) Degree in Microbiology, rozpoczęty doktorat na Monash University w Department of Microbiology, pracownik naukowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991), matura 1991, klasa (e), profil biologiczno-chemiczny z angielskim; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Oddział Analityki Medycznej (ukończone 2 lata), Monash University, Melbourne, Australia.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Magnuszewska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Irena Kowalska i wychowawczyni.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
doktorant w Departamencie Mikrobiologii, Monash University (projekt nad szczepionką na malarię).
ZAMIŁOWANIA:
plastikowe modelarstwo lotnicze, historia lotnictwa, literatura science fiction i fantasy, golf.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Katarzyna Kędzierska z d. Król, absolwentka LO im. A. Asnyka.
ADRES:
1/7 Golf Links Ave., Oakleigh 3166, Vic. Australia e-mail: kedziers@its-med.cc.monash.edu.au

KIBLER Ewa - Lukas, pseud: "Kibel", mgr chemii - nauczycielka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973), matura 1973, profil  biologiczno-chemiczny, oznaczenie klasy: b, Uniwersytet Łódzki -chemia
WYCHOWAWCA: Czesław Biczysko
ULUBIONY_NAUCZYCIEL: prof. Maria Błaszczyk, prof. Irena Magnuszewska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Pracowałam w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej w Kaliszu, w Spółdzielni Farmaceutyczno-Medycznej w Łodzi, w Młodzieżowym Domu Kultury następnie w Gminnej Szkole w Stawiszynie, w Szkole Podstawowej nr 7 w Kaliszu, a obecnie w Szkole Podstawowej nr 14.Jestem nauczycielką chemii i fizyki.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Uczestniczyłam tylko w spotkaniach mojego rocznika.
TWÓRCZOŚĆ: Wszystko jeszcze przede mną. 
SUKCESY: nagrody za osiągnięcia moich uczniów w konkursach chemicznych. 
ZAMIŁOWANIA: Najbardziej interesuje mnie chemia w życiu codziennym, skały i minerały (posiadam małą kolekcję kamieni), bardzo lubię filmy psychologiczne, ostatnio interesuje mnie projektowanie ogrodów.
ŻYCIE RODZINNE: mąż-Henryk, dwie wspaniałe córki: Joanna 18 lat wybiera się na medycynę (zainteresowania chemią i biologią) oraz  Ola lat 12 - siedzi tylko przed komputerem.
ADRES: Kalisz ul. H. Sawickiej 11/171, tel. 7647369, email: hlukas1@poczta.onet.pl

KLEDECKI MACIEJ, inżynier elektryk., informatyk
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979), matura 1979, profil  ogólny, oznaczenie klasy: c, Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA: kilka zmian
ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Główny Informatyk Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Kaliszu
SUKCESY: Złota Odznaka Turystyki Górskiej
ZAMIŁOWANIA: Polskie Tatry, turystyka górska, krótkofalarstwo, informatyka.
ŻYCIE RODZINNE: żona Róża (z tej samej klasy), syn Tomasz ur. 1986 r. asnykowiec matura 2005, córka Agata ur. 1996 r.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Taczanowskiego 18 tel. 0601-729777,  www.gulip.pl

KOBIERSKA KRYSTYNA obecnie FRĄCKOWIAK , mgr ekonomii
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1979-83, klasa biologiczno-chemiczna z j. angielskim matura 1983, klasa D, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Podylomwe Studium Prawo Pracy na Uniwersytecie im. A dama Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: Irena Magnuszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Magnuszewska i prof. Błaszczykowa.
ŻYCIE RODZINNE: mężatka, syn Adrian - Student PWSZ w Kaliszu
ADRES: Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 23/7 tel.7647680, email: krysia_f@wp.pl

KOBYLIŃSKA  KATARZYNA, pseud: kaśkol, magister edukacji wczesnoszkolnej
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1991-1995, matura 1995, klasa: a, rozszerzony program języka angielskiego,. UAM- IPA - Kalisz.
WYCHOWAWCA: prof. Czesław Kowalczyk, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Irena Kowalska
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: nauczyciel w Zespole Szkół nr 14 w Kaliszu
ZAMIŁOWANIA: książki, wędrówki górskie, muzyka, turystyka
ADRES: 0-605995473, ul. Piekarska 12/4, Kalisz, e-mail: kaskol761016@wp.pl

KOCHMAN PAWEŁ, lekarz
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa (f), profil biologiczno-chemiczny; Akademia Medyczna  im. K. Marcinkiewicza w Poznaniu, asystent oddz. Nefrologii i Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
WYCHOWAWCA: prof. Podgórna; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Urbaniak
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: asystent oddz. Nefrologii i Dializoterapii Szpital Wojewódzki Włocławek
ŻYCIE RODZINNE: żona Dorota, córka Daria
ADRES: 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 93/30, e-mail: pkochman@poczta.onet.pl 

KOKOT SYLWIA zob. JURKIEWICZ, KOKOT SYLWIA

KOLACJA JERZY, pseud. Nasłaniec (za zapytanie p. prof. Węgrzyna na lekcji geografii, gdzie produkujemy czołgi), dyplomowany ekonomista, rencista, pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej “Tani Dom” w Kaliszu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1958), matura 1958, klasa (c); Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu (1964-1968), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Podyplomowe 2-letnie Studium Administracji (1975-77).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Zaręba, Węgrzyn, Rudnicki, Paszyn, ks. Antczak.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
10 lat dyr. Banku Spółdzielczego w Blizanowie, 2 lata naczelnik gminy Blizanów, 14 lat zastępca dyr. Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu, 2 lata naczelnik Wydz. Kredytów w PKO BP O/Kalisz, od 1972 renta, od 1994 1/2 etatu w Spółdzielni” Tani Dom” w Kaliszu - wiceprezes Zarządu (Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Tanich Domów “Tani Dom”).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
nie posiadam specjalnych uzdolnień.
SUKCESY:
nie mam.
ZAMIŁOWANIA:
historia wielkich kultur, w tym religii.
ŻYCIE RODZINNE: ustabilizowane, żyję z pierwszą żoną, którą oswoiłem i udomowiłem!
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Braci Niemojowskich 31a.

KOLENDA URSZULA zob. SZPERA, KOLENDA URSZULA

KOŁODZIEJCZAK BARBARA, inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1972), matura 1972, klasa matematyczno-fizyczna, niemiecki, (c); Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Lądowego, budownictwo miejskie i przemysłowe - konstrukcje.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Magnuszewska, Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, główny specjalista ds. technicznych..
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach - średnio “co drugi”.
TWÓRCZOŚĆ:
rozdrażniona - gram na nerwach... .
SUKCESY:
największy sukces - to moja córka.
ZAMIŁOWANIA:
psy, chińska sztuka urządzania wnętrz.
ŻYCIE RODZINNE:
córka - absolwentka “Asnyka” Karina Mikulska, 2 jamniki długowłose.
ADRES:
62-800 Kalisz, Wał Staromiejski 12/59 tel. 753-08-16, 574-951.

KOMUNIECKI ZBIGNIEW, lekarz medycyny, pedagog muzyki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1950), matura 1950, klasa (a) profil przyrodniczy; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.
WYCHOWAWCA:
prof. Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lekarz przychodni rejonowej.
TWÓRCZOŚĆ:
komponowanie muzyki rozrywkowej.
ZAMIŁOWANIA:
sport, muzyka rozrywkowa.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Hanna - nauczycielka, synowie: Andrzej, Krzysztof, Adam, córka Stefania.
ADRES:
60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 25d/31 tel. 8239-220.

KONOPACKI WOJCIECH, pseud. Konop, dr psychologii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1966), matura 1966, klasa humanistyczna; Uniwersytet Jagielloński.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Józef Kordelas (matematyk).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w latach 1971-1989 obywatel II-giej kategorii, 1990-1994 - dyrektor departamentu Urząd Antymonopolowy - Warszawa, szef Gabinetu Prezesa, dyrektor departamentu Główny Urząd Ceł - szef Gabinetu, obecnie - dyrektor Wojewódzkiego ZOZ-u Psychiatrycznego w Łodzi. W latach 1983-1987 - adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkigo.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: działalność od r. 1980 w N.S.Z.Z. “Solidarność”, w tym na rzecz osób internowanych w stanie wojennym; 1989 - przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - do r. 1990.
TWÓRCZOŚĆ: doktorat z psychologii - obrona Uniwersytet Jagielloński 1983, II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej 1983; w ramach działalności artystycznej wymienić mogę grę na harmonijce ustnej wraz z kol. Stanisławem Kotem w czasie przerw między lekcjami w szkole średniej (kl. VIIIa - rok 1961). Kol. S. Kot grał na bębnie.
SUKCESY:
wszystko jeszcze przede mną. Jak dotąd 27 lat w służbie Narodu, na piersiach nadal pusto.
ZAMIŁOWANIA:
myślistwo, problematyka społeczno-polityczna, kobieta - wyłącznie własna żona, budowa domku rekreacyjnego.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Jadwiga z domu Dobuchowska, 2 dorosłych synów - 23 lata i 19 lat, bez większych upadków ani też wzlotów.
ADRES:
94-004 Łódź, ul. Kusocińskiego 124/7.

KOPF STANISŁAW dziennikarz - grafik.
II klasa Gimnazjum w latach 1938-1939, profil humanistyczny, jęz. francuski; studia na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu (Ecole National Superieure des Beaux Arts) 1945-1950.
WYCHOWAWCA:
Surman (język polski).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
redaktor graficzny w różnych czasopismach i wydawnictwach.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i ZAiKS, uczestnik jednego zjazdu Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
książki i albumy o tematyce Warszawy z lat wojny i okupacji; Dni powstania (dwa wydania 1957 i 1984), Lata okupacji, Sto dni Warszawy, Wyrok na miasto, Z kamerą w powstańczej Warszawie, 63 dni - album wydany na 50-lecie powstania, Być wolnym - Pour Etre Libre - album dwujęzyczny, autor scenariusza wielu wystaw w Warszawie i w Paryżu, w tym znanej ekspozycji w ruinach “Norblina”.
SUKCESY:
w latach 1950-1956 aresztowany i szykanowany za przynależność do AK i udział w Powstaniu Warszawskim; w roku 1992 nagroda kanadyjska im. Turzańskich za całokształt z dziedziny najnowszej historii Polski.
ZAMIŁOWANIA:
kolekcjonerstwo broni i różnych pamiątek z okresu II wojny światowej.
ŻYCIE RODZINNE:
wdowiec, syn - inżynier.
ADRES:
04-357 Warszawa, ul. Grochowska 186/59 tel. 610-02-36.

KOPRAS JERZY, mgr pedagogiki specjalnej, nauczyciel, II stopień specjalizacji zawodowej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973), matura 1973, klasa ogólny; Studium Nauczycielskie w Kaliszu - zaj. prakt.-techn. z wych. plastycznym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie - rewalidacja upośledzonych umysłowo, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - studia podyplomowe - rewalidacja przewlekle chorych i kalekich.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Halina Pawlaczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie woj. leszczyńskie, nauczyciel “klas życia” (praca z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz nauczyciel plastyki.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
TWÓRCZOŚĆ:
rozwijanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, prowadzenie ogólnopolskich warsztatów plastycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie.
SUKCESY:
nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty, nagroda Fundacji “Zdrowie Publiczne”, nagroda Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych za opiekę artystyczną nad uczniami nagrodzonymi i wyróżnionymi, odznaka “Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”, Brązowy Krzyż Zasługi, nagroda Wojewódzkiej Rady Artystycznej w inicjatywie “Talenty”, nagroda Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym.
ZAMIŁOWANIA:
amatorska twórczość plastyczna - udział w regionalnych i wojewódzkich wystawach.
ADRES:
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 3d/6 tel. (0-65) 53-80-817.

KORDYLEWSKI WŁODZIMIERZ lekarz specjalista laryngolog.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1950), matura 1950, klasa z jęz. francuskim; Akademia Medyczna w Łodzi (lek. med.), Akademia Medyczna we Wrocławiu (lekarz stom.).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. prof. Woźniakówna, Filipowska, Kuczewski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zastępca ordynatora oddziału laryngologicznego, p.o. ordynatora oddziału laryngologicznego, kier. przychodni dla miasta i pow. kaliskiego, kier. Woj. Przychodni Laryngologicznej, kier. Przychodni Specjalistycznej ZZOZ.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne, Stowarzyszenie Wych. Gimn. i Lic. im. A. Asnyka w Kaliszu.
TWÓRCZOŚĆ:
artykuły do periodyku “Otolaryngologia Polska”, artykuły do “Serwisu informacyjnego lekarzy województwa kaliskiego”.
SUKCESY:
odznaczenia zawodowe, m.in. za wzorową pracę w służbie zdrowia.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci - lekarze: laryngolog i okulista.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Legionów 2A.

KORNACKI KRZYSZTOF, pseud. Szydera - nadany przez nauczyciela wf prof. Paszyna, mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, zabytkoznawca.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1966), matura 1966, klasa (d) - jęz. niemiecki; Studium Nauczycielskie w Kaliszu - zajęcia praktyczne i wychowanie plastyczne (1968), Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych (1975).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1975-1978 adiunkt w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 1979 kierownik Muzeum Zamku w Gołuchowie, 1979 dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Polski Związek Łowiecki - członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - członek, Fundacja Ekologiczna “Ostoja” z siedzibą w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - prezes zarządu.
TWÓRCZOŚĆ:
Szkło, katalog zbiorów secesji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, kilkanaście małych katalogów wystaw czasowych secesji ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, artykuły w rocznikach stowarzyszeń i muzealnych.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi, brązowy i srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Medal św. Huberta.
ZAMIŁOWANIA:
myślistwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwoje dzieci, zięć, wnuk.
Adres do korespondencji: 21-132 Kamionka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce tel. 0-836 54588 fax 0-836 29-88 telex 0643393.

KOSZUTSKI OSKAR, pseud. Olik, mgr., starszy kustosz, historyk muzeolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1959-1963), matura 1963, klasa (a); Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny.
WYCHOWAWCA:
prof. Wojciechowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1968-1976 prac. naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, od 1976 w muzealnictwie, w różnych muzeach, od asystenta do st. kustosza, od 1984 dyrektor - st. kustosz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: wieloletnia działalność związkowa i samorządowa, obecnie przew. Rady Miasta Podkowa Leśna, członek prezydium Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Muzeów Polskich.
TWÓRCZOŚĆ:
wystawiennicza i publicystyczna.
SUKCESY:
stworzenie od podstaw prowadzonej obecnie placówki muzealnej tj. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
ZAMIŁOWANIA:
stare pocztówki.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwaj dorośli synowie.
ADRES:
05-807 Podkowa Leśna, ul. Sarnia 54 tel. 758-94-97.

KOŚCIELAK ZBIGNIEW, (ur. w 1942 w Russowie), pseud. Kibic - tak podpisywałem wszystkie swoje teksty w gablotkowej gazetce sportowej “u Paszyna”, mgr filologii polskiej, dziennikarz prasy, radia i telewizji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1956-1960), matura 1960, klasa (b) niemiecka; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1960-1965), Zakład Językoznawstwa Stosowanego UAM (doktorant).
WYCHOWAWCA:
prof. Henryk Baszczyński “Kotek”; 
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. prof. Janina Chwilczyńska, Wanda Gorgoniowa, Franciszek Zaręba, Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1965-1973 lektor języka polskiego dla cudzoziemców, asystent w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UAM w Poznaniu; od 1973 dziennikarstwo: “Głos Wielkopolski” (kier. działu kultury), “Gazeta Poznańska”. W 1982 powrót do Kalisza - “Ziemia Kaliska” (sekretarz redakcji), później kier. oddziału “Chłopskiej Drogi”, w latach 1990-1991 red. nacz. “Kuriera Sportowego Kaliskiego”, ostatnio Radio “Centrum” i Kaliska Telewizja Kablowa (reporter sportowy); w latach 1994-96 rzecznik prasowy prezydenta miasta Kalisza.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w asnykowskich zjazdach uczestniczę od 1973 r., byłem członkiem Koła Asnykowców przy Tow. Miłośników Kalisza, a obecnie - od początku - Stowarzyszenia.
TWÓRCZOŚĆ:
w okresie pracy w Uniwersytecie - artykuły naukowe z dziedziny dydaktyki języka polskiego dla cudzoziemców; od czasów licealnych - wiersze, fraszki, scenariusze widowisk, teksty piosenek; działalność redaktorska (m.in. Nasi profesorowie z Asnyka na Zjazd w 1988); ostatnio - wieczór autorski (22 X 1995) pt. “Najbliżej serca jest słowo”, po którym przygotowałem do druku tomik Obietnica niespełnienia - wiersze z lirycznej przestrzeni.
SUKCESY:
nagrody dziennikarskie; nagroda Ministra Kultury i Sztuki, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka za zasługi w rozwoju województwa kaliskiego; wyróżnienia i odznaki “resortowe” (kultura, sport, organizacje społeczne).
ZAMIŁOWANIA:
język rosyjski, literatura, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
pogmatwane; żona Henryka (ur. 1945) absolwentka polonistyki UAM mieszka z dziećmi: Marcin (1976) i Magdalena (1979) w Poznaniu; ja od 1982 r. w Kaliszu.
Adres do korespondencji: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20.

KOWALSKI Andrzej, mgr inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-72), matura 1972, oznaczenie klasy: c, profil klasy: bez specjalnego zacięcia, ale to był dobry wybór, Politechnika Wrocławska.
WYCHOWAWCA: Irena Magnuszewska
ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. EDMUND SZLACHTA, prof. Paszyn
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: biura projektowe, kierownik budowy
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: najbliższy Zjazd (2003) będzie moim pierwszym Zjazdem (mam nadzieje)
TWÓRCZOŚĆ: nic wielkiego, ale znają mnie w okolicy.
SUKCESY: nic na miarę światową, ale mam wielka satysfakcje z tego co mam.
ZAMIŁOWANIA: NARTY, NARTY, NARTY, woda, dobra muzyka i święty spokój.
ŻYCIE RODZINNE: ustabilizowane: żona Hanka i troje dzieci na swoim.
ADRES: cell: (630) 269 - 9453 USA, email: anjski@yahoo.com

KOWALSKI HENRYK, mgr prawa,
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (c) ogólna, Uniwersytet Łódzki.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Kazimierz Paszyn.
ZAWÓD:
informatyk.
ZAJMOWANE STANOWISKA:
Naczelnik Wydziału Informatyki w byłej KWP, obecnie KMP w Kaliszu.
HOBBY: informatyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwoje dzieci.
ADRES:
Kalisz, ul. Asnyka 30A/11 tel.766-46-39, adres e-mail: policja@zse.kalisz.pl.

KOWARA JACEK, dr nauk chemicznych, inż. chemik - specjalność Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa IV (e) biologiczno-chemiczna; Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie - studium doktoranckie, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Chemicznej i Wydział Chemiczny - indywidualny tok studiów.
WYCHOWAWCA:
prof. Janina Rakucińska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (1982-1996) - przygotowywanie pracy dyplomowej (1/2 etatu), pracownik naukowy (obrona dysertacji doktorskiej 1994 r.); własna Firma Doradztwa Chemicznego (od 1995 r.); KZKS “Winiary” S.A. w składzie “Nestle-Holding” (od 1997 r.) - technolog.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: instruktor ZHP - zastępca Komendanta Szczepu w “Asnyku”, organizator turystyki w środowisku młodzieżowym, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacje w liczących się czasopismach chemicznych o międzynarodowym zasięgu np: J. Chem. Soc Perkin Trans. 2, Heteroatom Chemistry, Phosphorus, Sulfur and Silicon, SynLett. Dysertacja doktorska obroniona w CBMiM PAN pt. Chemia i stereochemia nowych połączeń fosforoorganicznych zawierających heksokoordynacyjny atom fosforu.
SUKCESY:
finalista Olimpiady Chemicznej w 1978 r.
ZAMIŁOWANIA:
literatura piękna, filozofia i “majsterkowanie” (dekoracja wnętrz i ogrodów).
ŻYCIE RODZINNE:
żona Aurelia - nauczycielka, syn Michał - lat 10.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Wieniawskiego 42a, tel. fax. 577756, e-mail: kowara@polbox.com.

KRAWCZAK RAFAŁ., pseud. Krawat, student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące im A. Asnyka (1990-1994), matura 1994, profil ogólny z jęz. niemieckim i jęz. angielskim.
WYCHOWAWCA:
Grażyna Wujkowska; 
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Halina Nowak.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Halna 6.

KRAWCZYŃSKI Wojciech, chirurg, specjalista urolog
Lata w szkole: 1963-67, rok matury: 1967, oznaczenie klasy: A, profil klasy: angielski, Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: prof. I. Magnuszewska i J. Kordelas, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Krysia Tustanowska, I. Magnuszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: z-ca ordynatora oddz. urologicznego WSZ w Koninie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: PTL, PTU, EUA,, uczestniczyłem chyba we wszystkich zjazdach w liceum po maturze i byłem na JEDNYM balu karnawałowym!!!!
TWÓRCZOŚĆ: Nie mam zdolności.
SUKCESY: Moje dzieci, czekam na wygraną w toto (gram tylko w kumulacjach)
ZAMIŁOWANIA: To zależy od czasu i pieniędzy: jednak samochody i kobiety na zmianę. Lubię spędzać urlopy zdecydowanie w ciepłych krajach, najbardziej basen śródziemnomorski. Zimą narty, basen i rower ciągle. Dużo czytam. Lubię podróże samolotem, czasem szybko jeździć samochodem, przepadam za westernami z mojej młodości.
ŻYCIE RODZINNE: Żona Ewa germanista na utrzymaniu męża, syn Michał lekarz specjalizuje się w urologii
i pisze pracę doktorską, córka Małgorzata biolog, pracuje za granica i studiuje niemiecki, spanielka Goldasek. Mam niechęć do zajęć domowych.
ADRES: 62-502 Konin ul. Królowej Jadwigi 1. tel.: 602 397 009, email: krawczynski1950@o2.pl 

KRAWIEC WOJCIECH, mgr inż. łączność, gł. specjalista, kierownik Biura d.s. Rozwoju i Koordynacji Postępu Technicznego w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, aktualnie na wcześniejszej emeryturze.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1948), “T. Kościuszko” (1948-1950), matura 1950, profil klasy mat.-fiz., dlatego część klasy przeszła do Gimn. T. Kościuszki; jęz. francuski; Szkoła Inżynierska w Poznaniu specjalizacja: prądy słabe (1950-54), Politechnika Warszawska w Warszawie specjalizacja: Technika Fal Ultrakrótkich (1954-60).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. prof. Ludomiła Filipińska, Wanda Woźniak, Władysław Żarnecki, Jan Rudnicki, Zbigniew Ulatowski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca od 1956 w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych (obecnie “Elemis”), stanowiska od konstruktora elektronika poprzez st. konstruktora, kier. pracowni, kier. działu do gł. specjalisty - kier. biura. Obecnie pracuję jako emeryt na 1/2 etatu w WZT “Elemis”.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
brałem udział w kilku zjazdach Asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ:
kilka patentów, szereg opracowań racjonalizatorskich.
SUKCESY:
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Brązowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego, złota odznaka honorowa “Za Zasługi dla Warszawy”, złota odznaka Zasłużonego pracownika WZT.
ZAMIŁOWANIA:
szachy, filatelistyka, numizmatyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, jedno dziecko - syn.
ADRES:
01-450 Warszawa, ul. Astronautów 11/9.

KRAZIŃSKI MIECZYSŁAW, mgr administracji
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968) matura (1973), klasa humanistyczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Wielkopolski Bank Rolniczy SA - członek zarządu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich od XI zjazdu.
TWÓRCZOŚĆ:
do szuflady.
SUKCESY:
3 miejsce w zawodach narciarskich Asnykowców.
ZAMIŁOWANIA:
narty, góry, podróże.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 32 m.16.

KRENZ ALWINA, studentka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa (d), profil ogólny, jęz. niemiecki; Europa-Universitä t “Viadrina” Frankfurt (Oder) - Niemcy w 1997 ukończony 4 rok studiów, University of Guelph (Ontario, Canada).
Twórczość:1) współautorstwo redakcyjne książek poetyckich (opracowania edytorskie), 2) Międzynarodowe Festiwale i Konkursy Pianistów Jazzowych - fakty, komentarze, opinie (monografia 1974-1996), 3) działalność autorskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego “Viadrina”.
SUKCESY:
wygranie 2 konkursów na studia (roczne) za granicą (Finlandia, Kanada).
ZAMIŁOWANIA:
film, fotografia, komunikacja multimedialna, pływanie, wspinaczka skałkowa.
ŻYCIE RODZINNE:
pełne miłości i przyjaźni.
Adres do korespondencji: e-mail:euv-5642@euv-frankfurt-o.de

KRÓL,  KĘDZIERSKA KATARZYNA, Bachelor of Science (Honours) Degree in Immunology, pracownik naukowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991), matura 1991, klasa (e) profil biologiczno-chemiczny; Monash Univerity, Melbourne, Australia.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Magnuszewska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Irena Magnuszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pracownik naukowy w Mac Farlane Burnet Centre for Medical Research, Melbourne, praca nad projektami mającymi na celu wynalezienie szczepionki na AIDS.
TWÓRCZOŚĆ:
abstrakt pt. The Effekt of GM-CSF on HIV Replication opublikowany w “Journal of Cytokines and Interferon” (IX 1996), artykuł pt. Overview on the Role of Cytokines on HIV Replication (w druku).
SUKCESY:
Srebrna Tarcza w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu, Złota Tarcza w I LO, odczyt na międzynarodowej konferencji w Cairns, Australia.
ZAMIŁOWANIA:
aerobic, turystyka, golf, tenis.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - Łukasz Kędzierski, absolwent I LO im. A. Asnyka.
ADRES:
1/7 Golf Links Ave. Oakleigh 3166, VIC. Australia. e-mail: kath@burnet.mbcmr.unimelb.edu.au

KRÓLIKOWSKI WSZEBOR, WOJCIECH, pseud: Królik, inżynier elektryk - specjalista w telekomunikacji.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1957-1961), matura 1961, klasa (b), język niemiecki, Technikum Telekomunikacji Wrocław - 1967,  Politechnika Poznańska  - 1972, studia podyplomowe bud. ogólnego Warszawa - 1981 r
WYCHOWAWCA: Józef Kordelas, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Gniadczyńska, K. Tustanowska,
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: projektant elektryk, kier. pracowni projektowej, specjalista d/s przyg. inwestycji telekom.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Uczestniczyłem w dwóch zjazdach.
SUKCESY:  Uprawnienia proj. elektr. - 1976 r.,  uprawnienia proj. telekom. - 1999 r.,  srebrna odznaka "Zasłużony dla budownictwa mieszkaniowego",  Brązowy Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA: Motoryzacja, komputery.
ŻYCIE RODZINNE:  żona Helena, dwóch synów Radosław i Artur oraz wnuk Hubert (syn Radosława).
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Widok 100/91, tel. 062 766-26-26, pasbaj@poczta.onet.pl 

KRUCZKOWSKI HENRYK, bez tytułu - obecnie emerytura.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951), matura 1951; skrócone Studium Ekonomiczne przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca w rejonowych Komisjach Planowania Gospodarczego - 8 lat, praca w budownictwie (pion ekonomiczny) - 34 lata.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
byłem na kilku ostatnich Zjazdach asnykowskich.
ŻYCIE RODZINNE:
aktualnie wdowiec - bezdzietny.
ADRES:
60-818 Poznań, ul. Sienkiewicza 20/62.

KRYSIAK, SOSNOWSKA ANNA BEATA, lekarz medycyny, specjalista laryngolog i foniatra.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978) matura 1978, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna - Poznań 1984 r.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Kowalska; 
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr Maria Błaszczyk, mgr Aleksandra Bogusławska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
starszy asystent o. otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż, troje dzieci.
ADRES:
60-288 Poznań, ul. Promienista 34A.

KRYSTKOWIAK, DANIELAK IZABELA, lekarz stomatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1979-1983), matura 1983, klasa biologiczno-chemiczna; Akademia Medyczna we Wrocławiu Oddział Stomatologii.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Magnuszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lekarz stomatolog w Przychodni Rejonowej i w Przychodni Przyzakładowej w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka, półtoraroczny syn.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 60/2 tel. 753-36-73.

KRZEKOTOWSKI WOJCIECH, pseud. Krzekot, lekarz medycyny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (c) - łacina; Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
ordynator oddziału laryngologicznego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w ostatnim zjeździe asnykowskim.
ZAMIŁOWANIA:
sport, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwóch synów.
ADRES:
14-100 Ostróda, ul. Małka 24.

KRZESZKIEWICZ IRENA zob. SOBAŃSKA, KRZESZKIEWICZ IRENA

KRZEWSKI WIESŁAW, emeryt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa (b) jęz. angielski.
WYCHOWAWCA: Józef Goliński; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Krystyna Tustanowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
stopień aspirant sztabowy policji, przed odejściem na emeryturę - zastępca komendanta Komisariatu IV Policji w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestniczyłem w zjeździe w 1993 oraz w spotkaniu maturzystów w 1966.
ZAMIŁOWANIA:
majsterkowanie, filatelistyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Barbara - polonistka, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Stawiszynie; dwie córki, Joanna (ur. 1972) - zamężna, Aleksandra (ur. 1981) - uczennica Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu.
ADRES:
62-820 Stawiszyn, ul. Kaliska 10.

KRZYSIK JAN ZBIGNIEW, mgr inż. leśnictwa, leśnik.
Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka (1934-1939), matura w 1942 w Krakowie w warunkach okupacyjnych, liceum humanistyczne z jęz. francuskim; Uniwersytet Poznański w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
1. prof. prof. Nowosielski, Surman, Krzysik, 2. prof. Krupiński - polonista.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nadleśniczy, kierownik ośrodka szkoleniowego, inspektor kontroli technicznej, st. inspektor.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w stowarzyszeniach i zjazdach asnykowskich - permanentnie i b. emocjonalnie.
TWÓRCZOŚĆ:
jestem czynnym tłumaczem języka francuskiego i miłośnikiem narodu i kultury francuskiej.
ZAMIŁOWANIA:
historia, geografia, związki z Francją.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, czwórka dorosłych dzieci.
ADRES:
62-041 Puszczykowo, ul. Andersonów 6, tel. Poznań 133-458.

KRZYSIK STANISŁAW OLGIERD, pseud. wśród kolegów z klasy “Krzysztof”, ur. 26 II 1918 w Krakowie, mgr prawa - sędzia, adwokat.
Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka (1927-1935) , matura 1935, profil humanistyczny z łaciną; Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim im. J. Piłsudskiego w latach 1935-1939.
Wychowawcy, nauczyciele w wyższych klasach: Stanisław Nowosielski-polonista, Surman-polonista; Marian Wróbel-polonista; Kuczewski-matematyk; Mustafa Gembicki-fizyk; Fabrycy-dyrektor, historyk; Stanisław Krzysik-język łaciński; Jünger-germanista; ks. Borysewicz-etyka, Baworowski-wychowanie fizyczne.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
aplikant sądowy 1944-1946 w Kazimierzy Wielkiej i w Gdyni, sędzia w Okręgowym Sądzie we Wrocławiu 1946-1948, 1948-1949 aplikacja adwokacka, adwokat od 1950 r. we Wrocławiu w Okręgowej Izbie Adwokackiej. Działalność w samorządzie adwokackim: 1951-1964 skarbnik i sekretarz Rady Adwokackiej we Wrocławiu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przez 6 lat, członek Wyższej Komisji Rewizyjnej w Warszawie przez 3 lata, wizytator zespołów adwokackich.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd w r. 1960 w Kaliszu.
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 70-lecia Adwokatury Polskiej.
ZAMIŁOWANIA:
zwiedzanie zabytków przyrody i kultury w świecie.
ADRES:
53-404 Wrocław, ul. Stalowolska 33/24, tel.33-804-61.

KUBICKI TADEUSZ, dr n. med., lekarz, cytopatolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa (a) jęz. angielski; Akademia Medyczna.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Rudnicki, prof. Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Pracowni cytodiagnostyki Szpitala Grochowskiego w Warszawie, konsultant cytopatolog AM / Centralny Szpital Kliniczny AM ul. Banacha.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
udział w Zjazdach 1966 do chwili obecnej.
TWÓRCZOŚĆ:
naukowa.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo, narty.
ŻYCIE RODZINNE:
wdowiec, córka Justyna (ur. 1973).
ADRES:
02-764 Warszawa, ul. Egejska 8/13.

KUBISIAK ZYGMUNT, pseud. Kuba, lekarz med. - specjalista uszu, nosa, gardła i krtani, specjalista otolaryngologii dziecięcej i organizacji ochrony zdrowia.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951), matura 1951; Akademia Medyczna w Poznaniu (1957).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
1) Tustanowska, 2) Rudnicki, 3) Rudnicka.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
lekarz laryngolog, dyrektor (kierownik) lecznictwa otwartego miasta i powiatu kaliskiego w l. 1964-71, dyrektor Szpitala im Przemysława II 1972-74, od 1968 i nadal konsultant laryngologii dziecięcej w w/w Szpitalu, od 1994 Wojewódzki Lekarz i nadal w wojew. kaliskim.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w miejscowych władzach związków zawodowych, członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego; udział prawie we wszystkich zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
naukowa, wiele referatów naukowych na: 1) posiedzeniach miejscowych oddziałów szpitalnych, 2) zebraniach Kaliskiego Tow. Lekarskiego, 3) zjazdach laryngologów, 4) międzynarodowych zjazdach otolaryngologów dziecięcych.
SUKCESY:
II stopień specjalizacji z Otolaryngologii i Organizacji Ochrony Zdrowia, od ponad 25 lat samodzielnie prowadzący w Kaliszu laryngologię dziecięcą (jedyny w całym wojew. kaliskim) wojewódzki lekarz.
ZAMIŁOWANIA:
podróże.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona lekarz stom., specjalista ortodonta; trzy córki: 1) mgr analityki lekarskiej, 2) studentka Wydz. Chemii w Łodzi, 3) uczennica szkoły średniej.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Niecała 5 tel. 57-36-42.

KUCZA, PASZYN MAŁGORZATA mgr inż. architekt.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979, matura 1979, klasa (a), profil ogólny, jęz. angielski; Politechnika Wrocławska Wydział Architektury (1984).
WYCHOWAWCA:
prof. mgr Urszula Ast; ULUBIONY NAUCZYCIEL: oczywiście prof. mgr Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyrektor własnej firmy “Micronet Art” Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej “Topsel” S.A., dyrektor spółki komandytowej “Locum”, przewodnicząca Stowarzyszenia Architektów Polskich w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, uczestnik zjazdów Asnykowców w 1988 i 1993, sponsor sportu młodzieżowego, działalność w Radzie Kaliskiej Fundacji im. Kazimierza Paszyna.
TWÓRCZOŚĆ:
mój zawód jest moją twórczością; dziesiątki projektów i realizacji, m.in. budynki mieszkalne wielorodzinne w Kaliszu, siedziba własnej firmy, kościół w Brzezinach, budynki szkół podstawowych - nr 2 i na Zagorzynku, budynki przemysłowe, projekty wnętrz.
SUKCESY:
największy sukces - mój mąż Jarek oraz moje dzieci, inne osiągnięcia: ukończenie Liceum im. A. Asnyka z II lokatą, tytuł wicemistrza budownictwa za projekt 1993 r.
ZAMIŁOWANIA:
mój zawód.
ŻYCIE RODZINNE:
uregulowane: mąż Jarek Paszyn, syn Marcin -12 lat, córka Joasia - 9 mies.,.....?
Adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33/1, tel./fax 766-33-39, tel. 766-41-35 tel./fax 753-43-28 tel. 766-17-45 tel. dom. 7642-154.

KUCZA STEFAN, mgr inż. budownictwa lądowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1953), matura 1953, nie było podziału na profile; Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba, Jan Rudnicki, Dominik Lape, Krystyna Tustanowska, Janina Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1960-1963 kier. Miejskiej Służby Drogowej w Kaliszu, 1964-1965 kier. Ref. Przeds. i Urządzeń Kom. w Prez. MRN w Kaliszu, 1966-1968 st. insp. nadz. w Dyr. Rozb. M. w Kaliszu, 1969-1975 główny ins. nadz. w Dyr. Rozb. M. w Kaliszu, 1975-1982 zastępca dyr. d/s technicznych w Dyr. Rozb. M. w Kaliszu, 1982-1988 st. insp. woj. w Wydziale Budown. Urzędu Woj. w Kaliszu, 1969-1976 1/2 etatu na stanowisku projektanta w Biurze Proj. B.K. w Kaliszu, od 1982 rzeczoznawca budowlany PZITB.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach: 1957, 1967, 1968, 1983.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty od 1960, córka Małgorzata - matura w LO im. A. Asnyka 1979, syn Piotr - matura w LO im. A. Asnyka 1982.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Marynarska 1.

KUCZYŃSKA-STANDEŁŁO DOROTA, inspicjent, asystent reżysera.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1971), matura 1973, klasa angielska (b); Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
WYCHOWAWCA:
prof. Jan Szkudlarek, prof. Aleksandra Bogusławska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
inspicjent i asystent reżysera w Teatrze Nowym w Poznaniu, międzynarodowy sędzia kynologiczny.
SUKCESY:
brązowa i srebrna odznaka Związku Kynologicznego w Polsce.
ZAMIŁOWANIA:
kynologia, dobra książka, grzybobranie + wszystko co niesie ze sobą wesołość i wysokiej klasy poczucie humoru.
ŻYCIE RODZINNE: mąż - Wojciech aktor - Teatr Nowy, córka Agata - inspicjent Teatr Nowy, wnuczki - Marika i Justyna (8 i 2 lata).
ADRES:
60-705 Poznań, ul. Małeckiego 31/32 m. 20, tel. 86-50-173.

KUCZYŃSKI WALDEMAR, pierwsze imię MARIAN ale go nie używam, pseud. „Hefajstos” nadany mi przez prof. Paszkiewicza, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1954-1958), matura 1958, klasa (b) żadnych profili wtedy nie było; Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii Politycznej (1965).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Wanda Gorgoniowa - na początku nie lubiliśmy jej i baliśmy się jej, ale im byliśmy starsi, tym mniej się jej baliśmy i tym bardziej ją lubiliśmy. Lubiliśmy też prof. Tustanowską, prof. Zarębę, prof. Męczyńskiego.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: 1966 asystent na Wydz. Ekonomii Polit. UW, 1981 zastępca redaktora naczelnego “Tygodnika Solidarność”, 1983-1989 adiunkt w Szkole Wyższych Studiów Społecznych w Paryżu, 1989-1990 Podsekretarz Stanu, szef zespołu doradców Premiera Tadeusza Mazowieckiego, 1990 Minister Przekształceń Własnościowych, 1992 – 1998 samodzielny doradca gospodarczy, 1999 –2001 Główny doradca gospodarczy premiera Jerzego Buzka, 2002 – docent w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, członek Rady Strategii Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 1959-1966 PZPR (wyrzucony), 1968 więzień polityczny, 1978-1981 członek założyciel Towarzystwa Kursów Naukowych (Latający Uniwersytet), 1980-1982 “Solidarność” (ekspert MKS Gdańsk w sierpniu 1980, ekspert Komisji Krajowej do internowania), 1981-1982 (internowanie), 1982 – 1989 publicysta pism emigracyjnych, komentator Radia Wolna Europa i BBC, 1991-1995 członek Prezydium Unii Demokratycznej i Unii Wolności, 1995 – 2001, członek Rady Krajowej i Rady Politycznej UW.
TWÓRCZOŚĆ: A) Książki: 1) Po wielkim skoku - Nowa 1980, PWE 1981, przekład włoski 1981, 2) Obóz - Aneks 1983, CDN 1982, przekład niemiecki 1987, 3) Zwierzenia zausznika - BGW 1992, 4) Agonia systemu - Presspublica 1996, „Tadeusz Mazowiecki – Polityk Trudnych czasów” (red.) – „Presspublica„ 1997, Burza nad Wisłą” – Iskry 2002, Inicjator i Redaktor Naczelny Księgi „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 - 1999” – Fundacja Księgi Dziesięciolecie Polski Niepodległej, United Publishers 2001; B) Artykuły - kilkadziesiąt artykułów w naukowych czasopismach polskich i zagranicznych (Ekonomista, Gospodarka Planowa, Soviet Studies. L`Esprit, Europaische Rundschau etc.); C) Publicystyka, felietonistyka: radiowa w RWE 1983-1989 oraz BBC, a także „Tygodnik Solidarność” (1981), “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita”, “Wprost”, „Polityka” etc. również w pismach podziemnych opozycji lat 1976-1980 takich jak “Biuletyn Informacyjny”, “Robotnik”, “Krytyka” oraz w pismach politycznych emigracji lat 1982-1984: “Aneks”, “Kultura”, “Kontakt”, “Nowy Dziennik”. To są setki tekstów i audycji.
ODZNACZENIA: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2001.
ZAMIŁOWANIA: chodzenie do antykwariatu ze starymi książkami, “twórczość kulinarna” i picie czerwonego wytrawnego wina do kolacji.
ŻYCIE RODZINNE: jestem żonaty od ponad trzydziestu lat, mam troje dorosłych dzieci - syna i dwie córki oraz, jak dotąd dwie wnuczki.
ADRES: 02-904 Warszawa, ul. Bernardyńska 26/4, tel./fax 6429541. mail: w.kuczynski@chello.pl 

KUCZYŃSKI WOJCIECH, lekarz, ginekolog-położnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (a); Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
Janina Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Bronisława Iżewska, Kazimierz Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
z-ca ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek stowarzyszenia, uczestnik wszystkich zjazdów.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żona - lekarz, dwie córki.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Taczanowskiego 12.

KUJAWA HENRYK, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1961-1966), matura 1966, jęz. niemiecki; Uniwersytet Łódzki kierunek ekonomika i organizacja produkcji przemysłu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
dyr. Wydziału Gospodarki i Przekształceń Własnościowych UW w Kaliszu w latach 1992-1996, prezes Cukrowni Zbiersk S.A. w Zbiersku 1996-1998.
Działalność społeczna:
w okresie 1982-1995 członek zarządu Koła Dzieci Specjalnej Troski w Kaliszu.
TWÓRCZOŚĆ:
brak.
SUKCESY:
brak.
ZAMIŁOWANIA:
szachy.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Lidia, córki: Agnieszka, Marta.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 73/29, tel. 753 00 34.

KUJAWA WOJCIECH, lekarz weterynarii - mikrobiolog.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, klasa (b) grupa biologiczna; Akademia Medycyny Weterynaryjnej.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
bakteriolog w Woj. Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego.
TWÓRCZOŚĆ:
rzemiosło artystyczne - wyroby toczone z drewna.
SUKCESY:
specjalizacja z dziedziny mikrobiologii.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, dwoje dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 33/1 tel. 57-06-24.

KUŚWIK AGATA zob. GRACZYK, KUŚWIK AGATA

KUŚWIK, WYSOCKA ALINA , mgr inż. budownictwa lądowego
 Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969 - 1972), matura 1972, klasa (C), profil matematyczno - fizyczny, niemiecki, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego.
WYCHOWAWCA: Irena Magnuszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL Edmund Szlachta.
Zawód, profesja: nauczyciel akademicki
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA starszy wykładowca w Zakładzie Statyki i Bezpieczeństwa Konstrukcji
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Członek Rady Instytutu, Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej - Krynica 99', 2000',  Organizator corocznych Zawodów Wędkarskich.
TWÓRCZOŚĆ: publikacje naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych
SUKCESY: nagrody Dyrektora Instytutu, Dziekana Wydziału, Rektora PWr
ZAMIŁOWANIA: pływanie, koty, śpiew i tańce
ŻYCIE RODZINNE: mąż, dwie córki, trzy koty
ADRES: Alina Wysocka, ul. Bacciarellego 10F/9 51-649 Wrocław, email: alicjawys@yahoo.com 

KUŚWIK BARTOSZ JAN, pseud. Kusiek, student historii UAM - V rok stypendium we Freiburgu (2000 r.)
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1990-1995),  matura 1995, klasa c, UAM
WYCHOWAWCA:
prof. M. Gajzler, prof. .S. Tolwiński;
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
instruktor ZHP w stopniu podharcmistrz
ADRES: e-mail: kuswikb@yahoo.com

KUŚWIK GRZEGORZ, lekarz weterynarii, prywatny przedsiębiorca - dystrybucja słodyczy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1975-1979), matura 1979, profil biologiczno-chemiczny, język angielski, (d); Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
prof. Aleksandra Bogusławska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. prof. Zofia Siwińska, Urszula Ast.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Lecznica dla Zwierząt “Animals” ul. Serbinowska 1a - lek. wet., PHPU “Amiga” ul. Wrocławska 53-59 - właściciel.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
do 1992 r. bogata, od 1992 zawieszona - praca we własnej firmie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Urszula, dzieci Miłosz ur. 1987, Agnieszka ur. 1988.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Łysogórska 13 lub Kalisz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 71.

KWIASOWSKI ZBIGNIEW dr n. wojsk., żołnierz zawodowy, pracownik naukowo-dydaktyczny.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1963-1967), matura 1967, klasa (c) łacińsko-niemiecka; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytet Łódzki (mgr pedagogiki), Akademia Sztabu Generalnego, Akademia Obrony Narodowej - studia podyplomowe.
WYCHOWAWCA:
Kazimierz Jasiulewicz.
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Zakładu Taktyki Ogólnej i Rodzajów Wojsk - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi; na ukończeniu rozprawa habilitacyjna, planowane kolokwium - 1997 r. w Akademii Obrony Narodowej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Towarzystwa Wiedzy Obronnej, członek Towarzystwa zwalczania Narkomanii, udział w zjazdach asnykowskich w 1983 i 1993 r.
TWÓRCZOŚĆ:
do 1 listopada 1996 r. - 40 publikacji w kraju nt. prawa humanitarnego, logistyki wojskowej, działań taktycznych wojsk, dydaktyki wojskowej i ochrony służby zdrowia w działaniach wojennych.
SUKCESY:
nagroda rektora WAM za rozprawę doktorską (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności (1996).
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, majsterkowanie, film.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty od 1971 z absolwentką Liceum im. Anny Jagiellonki, dwie córki - dorosłe.
ADRES:
94-045 Łódź, ul. Przełajowa 11/12 tel. (042) 86-12-19.

KWINTA HUBERT, pseud. Długi, mgr rehabilitacji ruchowej, młodszy asystent, Oddział Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa ogólna z j. angielskim (a); Studium Fizjoterapii w Ostrowie Wlkp., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek rehabilitacji ruchowej.
WYCHOWAWCA:
Halina Turzyńska, Małgorzata Kaczmarek, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Natalia Grygielska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
młodszy asystent, Oddział Rehabilitacyjny WSZ w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.
SUKCESY:
z osiągnięć sportowych: 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej; wraz z zespołem juniorów Włókniarza Kalisz wielokrotne mistrzostwo makroregionu kalisko-sieradzkiego w piłce nożnej, z osiągnięć na polu kulturalno-oświatowym - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Promocji Zdrowia za film o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia.
ZAMIŁOWANIA: żeglarstwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Anna.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Korczak 4c/300.

LATOŃ ANDRZEJ, doktorat z filozofii, ksiądz katolicki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1977-1981) matura 1981, klasa (a), profil ogólny; Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, Institut Catholique de Paris (studia doktoranckie w Paryżu), Goethe-Institut in Iserlohn (Niemcy).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Halina Pawlaczyk (również ulubiona Profesorka).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu i Kolegium Teologicznym w Kaliszu; Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Kaliskiej.
TWÓRCZOŚĆ:
publikacja Le Té moignage dans la philosophie de Gabriel Marcel wydana we Francji.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Złota 144.

LEMAŃSKA IWONA zob. TRZECIAK, LEMAŃSKA IWONA

LESZKA JUSTYNA zob. BUCZKOWSKA, LESZKA JUSTYNA

LEWANDOWSKA MIROSŁAWA zob. OLSZYNA, LEWANDOWSKA MIROSŁAWA

LEWICKI JAN, pseud: Johnny, lekarz medycyny - chirurg.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1956-1959), rok matury 1959, oznaczenie klasy (c), Akademia Medyczna w Warszawie.
WYCHOWAWCA: Franciszek Zaręba, ULUBIONY NAUCZYCIEL: jak wyżej a także prof. Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: kolejno: asystent oddziałów chirurgicznych we Włocławku, w Kaliszu, w Kluczborku, Kierownik Przychodni Chirurgicznej w Wołczynie, dyrektor NZOZ "Eskulap" w Wołczynie.
ZAMIŁOWANIA: dawniej - alpinizm, obecnie - narciarstwo zjazdowe.
ŻYCIE RODZINNE: Żona, troje dzieci.
ADRES: 0- 602 321 483, email: jale@dom.pl 

LEWKOWICZ-JAKUBIK Alina, nauczyciel j. angielskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa (f), profil biol-chem; z językiem angielskim, studia na UAM oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.
WYCHOWAWCA: prof. Duczmańska, prof. Klimaszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Błaszczyk, prof. Natkowska, prof. Szlachta, prof. Paszyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: Byłam pierwszą nauczycielką j. angielskiego w LO we Wrześni, obecnie - nauczanie indywidualne.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Uczestnictwo w Zjeździe w 1998 roku.
TWÓRCZOŚĆ: Czy można nazwać twórczością  - "zarażanie" młodzieży do nauki języka?
SUKCESY: Sukcesem jest dla mnie każda bardzo dobra ocena maturalna moich uczniów, oraz każdy zdany międzynarodowy egzamin.
ZAMIŁOWANIA: rodzina, wyszywanie obrazów-głównie kwiaty i podróże
ŻYCIE RODZINNE: mąż -Tomek, informatyk, dzieci-Kuba (1985), hacker numer 1 w kraju, Jacek(1987) i Asia(1988).
ADRES: ul. Chrobrego 20/18, 62-300, Września tel. 61 4360963 lub 0601986034, e-mail: alina.jakubik@poczta.fm

LIBERSKA-GORZELANA BOGUMIŁA, lekarz medycyny - specjalista rechabilitacji medycznej
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974), matura 1974, klasa (a), profil ogólny; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA:
Lucyna Klimaszewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. J. Fursewicz, prof. Maria. Błaszczyk
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zawsze w rehabilitacji, z-ca ordynatora oddziału rehabilitacji, dodatkowo rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, aktywacja zawodowa i społeczno-socjalna osób niepełnosprawnych.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska.
ŻYCIE RODZINNE: mąż Tomasz - architekt - kolega z roku, dwóch synów.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Poznańska 46/47.

LISIECKA-CHLEBIO ANNA, nauczyciel geograf, przyrodnik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1990-1994), matura 1994, klasa (e), profil biologiczno-chemiczny z angielskim i rosyjskim; UAM Poznań, UŚ Katowice.
WYCHOWAWCA: I. Bartolik, ULUBIONY NAUCZYCIEL: T. Kubczak
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: nauczyciel przyrody
SUKCESY: nagroda burmistrza miasta Ustronia za działalność pedagogiczną,
ZAMIŁOWANIA: fotografia, przyroda, konie
ŻYCIE RODZINNE: mężatka 2 dzieci
ADRES: 43-400 Cieszyn; ul. Hallera 60, tel. 601 077 055, e-mail: apchlebio@poczta.onet.pl 

ŁAKOMIAK ANDRZEJ, mgr fizjoterapii, rehabilitant, masażysta.
Lata w szkole: 1990-1995, rok matury: 1995, oznaczenie klasy: (f), profil klasy: biologiczno-fizyczny, AM w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: mgr Natalia Grygielska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Natalia Grygielska.
ADRES: ul. Wysoka 5/9, 62-800 Kalisz,  757 19 91, email: andrzejlakomiak@vp.pl 

ŁASKI MARCIN, pseud. Jabol, licencjat ekonomii, ekonomista (promocja).
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991), matura 1991, klasa biologiczno-chemiczna, niemiecki (f); Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
WYCHOWAWCA:
prof. Barbara Kołacińska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Barbara Kołacińska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
prezes Zarządu Yellow Promotion Sp. z o.o. Agencja Reklamowa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
redaktor miesięcznika asnykowskiego “Adam” w 1990 r.
SUKCESY:
laureat Konkursu Publicznych Przemówień Poznań 1994.
ZAMIŁOWANIA:
sport (koszykówka, piłka nożna), muzyka, żona.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Katarzyna.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Smrekowa tel. 753-69-61.

ŁATKOWSKI JANUSZ, pseud. Łata, lekarz weterynarii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955), matura 1955, klasa (b) profil ogólny; SGGW Warszawa.
WYCHOWAWCA:
prof. Gorgoniowa; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Węgrzyn, Zaręba, Ulatowski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Prywatna Lecznica Weterynaryjna.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1978 prezes Koła Łowieckiego, obecność na ostatnich dwóch zjazdach asnykowskich.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
myślistwo, samochody.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty od 1967, żona lekarz weterynarii, dwie córki zamężne, wnuczek (lat 7), wnuczka (2 lata).
ADRES:
05-090 Raszyn, ul. Młynarska 2A.

ŁUSZCZYKIEWICZ PIOTR, pseud. Łuszczek, dr nauk humanistycznych, filolog, nauczyciel akademicki, eseista, krytyk literacki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1978-1983), matura 1983, klasa ogólna z językiem niemieckim (b); Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.
WYCHOWAWCA:
Maria Kostrzewa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik kaliskiej filii polonistyki UAM; adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Historii Literatury XX wieku Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; redaktor czasopisma literackiego “Arkusz”.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sekretarz Generalny w Zarządzie KTPN; zamierza wziąć udział w zjeździe w 1998 roku (15 lat po maturze).
TWÓRCZOŚĆ:
autor wielu publikacji w prasie literackiej (“Twórczość”, “Literatura”, “Nowe Książki”, “Teatr”, “Dialog”, “Poezja”, “Pamiętniki Literackie”, “Przegląd Humanistyczny” i in.). Wydał książki: 17 wierszy (Kalisz 1985), Książę erotyku (Warszawa 1995), Po balu (Warszawa 1997). Przekładał i pisał teksty dla teatru, opery, filmu i radia. Autor warstwy literackiej recitali aktorskich Ewy Wierzbowskiej, Agnieszki Dzięcielskiej, Moniki Szalaty i Joanny Żółkowskiej.
SUKCESY:
laureat stypendiów i nagród: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji, Fundacji Roberta Boscha, Kapituły Artystycznej Miasta Poznania, Medalu Młodej Sztuki, Wojewody Kaliskiego i in.
ZAMIŁOWANIA: słuchanie muzyki, jazda na rowerze, żeglowanie po Internecie, łasowanie w kuchni.
ŻYCIE RODZINNE:
bardzo udane - żona Karena (ta sama klasa w “Asnyku”), córka Antonina (pewnie w przyszłości też “Asnyk”).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 8/2, tel. 0-62 574403.

ŁYSZCZAK LIDIA, mgr pedagogiki, specjalista ds. reklamy, grafik komputerowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1969-1973), matura 1973, klasa ogólna, jęz. angielski; Studium Reklamy w Mińsku Mazowieckim, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Filia w Kaliszu.
WYCHOWAWCA:
prof. Tadeusz Fursewicz (1969-71), prof. Henryk Baszczyński (1972-73); 
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Bronisława Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
asystent plastyka w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu, nauczyciel alternatywny Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, nauczyciel-konsultant ds. informacji i wydawnictw w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
obecna na zjeździe w 1973, 1988, 1993.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. 3 Maja 2/27, e-mail: lidia@snyk.kalisz.pl 

ŁYSZCZYK, HOFFMAN Halina, pseud: Łycha, mgr inż. rolnictwa
 Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu 1974-1978, matura 1978, klasa c, profil ogólny z językiem angielskim, Akademia Rolnicza w Szczecinie (wydział ogólnorolny), Studium Pedagogiczne w Gorzowie Wlkp.
WYCHOWAWCA:
mgr Kostrzewa Maria
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - specjalista,nauczyciel chemii w szkole podst. w Wierzbnie woj. gorzowskie, Big Star - Kalisz-technolog
ZAMIŁOWANIA:
turystyka górska, literatura, teatr
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - Zbigniew Hoffman, synowie - Michał i Maciej, córka -Ola
ADRES:
62-800 Kalisz Al. Wojska Polskiego 4 m. 9 tel. 764-04-53, email: halina.hoffman@wp.pl 

MAAS BEATA, pseud: maaska, lekarz medycyny, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
1977-1985 SP nr 12 w Kaliszu, 1985-1989 I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, klasa (e), profil  biologiczno-chemiczny z językiem niemieckim,  1989-1995 Akademia Medyczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: prof. Andrzej Urbaniak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Irena Magnuszewska, prof. Maria Gajzler
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: pracuję w Wielkopolskim Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu, jestem stałym biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Lekarzem Zawodów Automobilklubu Wielkopolski.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: jestem członkiem Automobilklubu Wielkopolski
ZAMIŁOWANIA: czytanie książek rozmaitych, motoryzacja i historia
ŻYCIE RODZINNE: nie prowadzę
ADRES: 60-397 Poznań, ul. Bukowska 108a/4, tel. 0-602798737, email: beatamaas@op.pl

MACHOLAK MONIKA, studentka.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1990-1994), matura 1994, klasa o profilu ogólnym, niemiecko-angielska; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, specjalność jęz. niemiecki.
WYCHOWAWCA:
Grażyna Wujkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Maria Gajzler, Maria Antczak Wasilewska.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 18-20/3.

MACHURA DANUTA zob. SOBOCKA - MACHURA DANUTA

MAGDA-DANIS GABRIELA, nauczycielka, mgr pedagogiki specjalnej.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-19976), matura 1976, klasa o profilu ogólnym (b); Uniwersytet Łódzki
WYCHOWAWCA:
Czesław Kowalczyk; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Kowalska
DZIALALNOSC_ZAWODOWA: Dyrektor szkoły
ŻYCIE RODZINNE: mąż i syn
ADRES:
62-800 Kalisz ul. Asnyka 44/27 (62)753-66-37, email: gabrieladanis@poczta.onet.pl

MAJEWSKA ANNA,  mgr ekonomii
 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, ozn. klasy (a), klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym angielskim; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
WYCHOWAWCA: Katarzyna Moos Natkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Katarzyna Moos Natkowska, Tomasz Kubczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: specjalista ds. handlowych
ZAMIŁOWANIA: muzyka, film, piłka nożna
ADRES: 61-621 Poznań os. Kosmonautów 1/102, e-mail: annamajewska@wp.pl 

MAK HUBERT JACEK, student.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1990-1994), matura 1994, klasa ogólna z rozszerzonym jęz. angielskim (a); aktualnie student IV roku magisterskich studiów wieczorowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania i Marketingu.
WYCHOWAWCA:
Emilia Kubczak; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Irena Kowalska.
ZAMIŁOWANIA:
sport: biegi, koszykówka, tenis; polityka.
ŻYCIE RODZINNE:
ojciec Jan - absolwent Liceum A. Asnyka (1955), matka Mirosława - absolwentka Liceum A. Jagiellonki, brat Radosław - absolwent Politechniki Wrocławskiej, siostra Katarzyna - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kubusia Puchatka 24.

MAK JAN KRYSTYN, pseud. Maczek, Czerwony Mak, mgr inż. komunikacji, zawód wykonywany: inż. budownictwa ogólnego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1955), matura 1955, klasa ogólna, język rosyjski i łacina (b); Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Lądowego, absolwent 1961 r.
WYCHOWAWCA:
klasa VIII - Kazimierz Czyżewski, Wojciech Węgrzyn, klasa IX-XI - Wanda Gorgoniowa, klasa XI w r. szk. 1954/55 - Jan Rudnicki; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Franciszek Zaręba, Krystyna Tustanowska, Domnik Lape.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: od roku 1961 do czasu przejścia na emeryturę w 1995 r. pracuje w dziedzinie budownictwa; głównie w m. Kaliszu oraz na terenie województwa w następujących przedsiębiorstwach: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Poznaniu, Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Betonów “REMBET” w Kaliszu, Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana w Kaliszu, Kombinat Budownictwa Komunalnego w Kaliszu, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Kaliszu. Zajmuje m.in. stanowiska: inżyniera budowy, kierownika budowy, zastępcy kierownika grupy robót, kierownika betoniarni, kierownika produkcji pomocniczej, prezesa spółdzielni, zastępcy dyrektora ds. technicznych, głównego specjalisty ds. budowy obiektów służby zdrowia, starszego inspektora nadzoru budowlanego. Pracował w zespołach realizujących takie obiekty jak: “Runotex”, “Wistil”, “Haft”, gazownia miejska w Kaliszu, “Winiary”, Szpital Wojewódzki ulica Toruńska i Poznańska w Kaliszu, Szpital w Wolicy i Sokołówce, Dworzec PKS w Kaliszu, Redakcja “Ziemi Kaliskiej”, Chłodnia i Zamrażarnia W. Tyca w Kościuszkowie, ośrodki zdrowia w Korzeniewie, Koźminku, Opatówku i Gizałkach, modernizacja i rozbudowa szpitala w Jarocinie i wielu innych obiektach budownictwa mieszkaniowego i obiektach użyteczności publicznej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: nie należał nigdy do organizacji o charakterze faszystowskim, przestępczym i zdrady narodowej typu: ZMP, PZPR, ZSL czy SD. Współorganizator i aktywny członek organizacji małego sabotażu antykomunistycznego na terenie naszej szkoły p.n. “Mściciel”, która m.in. wykonała i rozrzuciła na terenie boiska szkolnego ulotki “wrogie Państwu Ludowemu” przed 1 maja 1954 (patrz Szkoła Kaliska s. 148). W okresie pracy zawodowej działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Piastował w nim funkcję od przewodniczącego Zarządu Koła do członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kaliszu. Współorganizator i wieloletni członek komisji konkursowej corocznego “Mistera Budownictwa“ woj. kaliskiego. W roku 1980 tworzył struktury NSZZ “Solidarność” na terenie Kombinatu Budownictwa Komunalnego w Kaliszu będąc z-cą przewodniczącego Komisji Zakładowej. W okresie pracy i działania do końca 1995 r. Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Poznaniu pełniłem jako obywatel amerykański przez wiele lat do czasu jego zamknięcia w drodze wyróżnienia odpowiedzialną społeczną funkcję “Wardena” w zorganizowanym przez Rząd Amerykański systemie ostrzegania “Warden System” dla członków amerykańskiej wspólnoty zamieszkującej w zachodniej Polsce. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka. Uczestniczyłem w wielu zjazdach asnykowskich.
TWÓRCZOŚĆ:
brak.
SUKCESY:
Srebrna i Złota Odznaka PZITB, Srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
polityka, sport, spotkania koleżeńskie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Mirosława - z d. Andrzejewska, absolwentka liceum A. Jagiellonki - obecnie rencistka; córka Katarzyna absolwentka naszego liceum rok 1989, ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu w roku 1994 - mgr inż. ogrodnictwa.; syn Radosław absolwent ZSZT w Ostrowie Wlkp., ukończył Politechnikę Wrocławską w roku 1996 mgr inż. elektronik; syn Hubert absolwent naszego liceum w 1994, aktualnie student IV roku magisterskich studiów wieczorowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania i Marketingu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kubusia Puchatka 24, tel. 7663-749.

MAK, BIENIASIEWICZ KATARZYNA, pseud. Maczek, mgr inż. ogrodnictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1985-1989), matura 1989, klasa biologiczno-chemiczna z jęz. niemieckim; Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Ogrodniczy specjalizacja Kształtowanie Terenów Zieleni, rok ukończenia 1994.
WYCHOWAWCA:
Andrzej Urbaniak, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Halina Turzyńska (nauczyciel jęz. polskiego).
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Leszek absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, dwoje dzieci - córka Agata (1994), syn Jędrzej (1997).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Kubusia Puchatka 24.

MAŁECKI JAN, pseud. Majcher, inż. mechanik technolog. urządz. klim.-chłodn.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka matura 1951; Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Gdańska, kurs magisterski.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Magda Rudnicka.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Centrum Techniki Okrętowej, kierownik pracowni; Biuro Projektów Budownictwa Morskiego - projektant; Stocznia Gdańska, kier. obiektu - montaż urządz.; Instytut Morski Gdańsk - kier. działu; Centr. Instytut Ochr. Pracy - Warszawa - kier. działu; Zakł. Techniczne - Warszawa - dyrektor; Ciepłownia w Międzylesiu - dyrektor; Fabryka Samochodów Osobowych - Warszawa - technolog.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek założyciel Klubu Kaliszan w Warszawie, współautor hymnu stowarzyszenia, uczestniczyłem w zjazdach asnykowców.
TWÓRCZOŚĆ: praca naukowa w Instytucie Morskim w Gdańsku, praca naukowa w C.I.O.P. w Warszawie, 17 patentów i wzorów użytkowych.
SUKCESY:
Srebrny Krzyż Zasługi.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo, stare samochody.
ŻYCIE RODZINNE:
samotny.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 155

MARCINIAK ANNA, mgr geografii, specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1988-1992), matura 1992, klasa ogólna z jęz. angielskim (a); UAM w Poznaniu Wydział Geografia.
WYCHOWAWCA:
Halina Turzyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Natalia Grygielska.
ZAMIŁOWANIA:
żeglarstwo, turystyka, narciarstwo.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Rajskowska 39, tel. 571997.

MARCINIAK MARCIN, pseud. Marcinek, mgr planowania przestrzennego i gospodarki lokalnej na Wydziale Geografii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1989-1993), matura 1993, klasa profil ogólny z rozszerzonym programem jęz. angielskiego; UAM Poznań 1993 - 1998 ukończone 1998 r.
WYCHOWAWCA:
Katarzyna Natkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: Katarzyna Natkowska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
członek Koła Naukowego Planowania Przestrzennego na UAM w Poznaniu.
ZAMIŁOWANIA:
sport: narciarstwo, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
od października 1998 r. będzie w związku małżeńskim z Barbarą Pacholczyk.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Rajskowska 39, tel. 57-19-97.

MARCINIAK ZBIGNIEW, mgr inż. transportu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1956), matura 1956, klasa XI(b); Politechnika Szczecińska.
WYCHOWAWCA:
prof. Jan Męczyński; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Franciszek Zaręba, prof. Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
główny specjalista Stoczni Szczecińskiej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
nie uczestniczyłem.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, 1 syn.
ADRES:
71-665 Szczecin, ul. Swiętoborzyców 34/2, tel. 442-1685.

MARCINKIEWICZ ALEKSANDER, pseud. Marcin, inż. budownictwa lądowego - konstrukcje budowlane i inżynierskie, projektant.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, angielski; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA:
mgr Irena Magnuszewska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: mgr Tadeusz Fursewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
projektant - własna działalność gospodarcza.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Klub Sportowy “Prosna” - sekcja szachowa, Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego.
SUKCESY:
złota, srebrna i brązowa odznaka Polskiego Związku Szachowego; srebrne i brązowe honorowe odznaczenie WKKFiT Województwa Kaliskiego; tytuł mistrza międzynarodowego w szachach korespondencyjnych.
ZAMIŁOWANIA:
szachy, filatelistyka, komputery.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - żona Zdzisława, 2 synów: Konrad i Grzegorz.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2/8.

MARCINKIEWICZ JAN, mgr historii, nauczyciel w I LO im. A. Asnyka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa (b); Uniwersytet Wrocławski (1971).
WYCHOWAWCA:
Józef Goliński.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
TWÓRCZOŚĆ:
współautor Szkoły Kaliskiej (1993).
SUKCESY:
mistrz międzynarodowy w szachowej grze korespondencyjnej.
ZAMIŁOWANIA:
szachy i literatura piękna.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona farmaceutka, 3 dzieci (2 synów i córka).
ADRES:
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 44/18 tel. 7640-144.

MARCINOWSKI STANISŁAW, lekarz medycyny, specjalizacja: I stopień - choroby wewnętrzne, I stopień - patomorfologia, II stopień - organizacji ochrony zdrowia.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951), matura 1951, klasa (c) język angielski; Akademia Medyczna w Krakowie.
WYCHOWAWCA:
prof. Srzednicka; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Chwilczyńska, prof. Fabrycy.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1. asystent Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powszechnego w Tarnowie, 2. dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowie, 3. kierownik Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
prezes Zarządu Miejskiego PCK w Tarnowie, prezes Zarządu Wojewódzkiego PCK w Tarnowie, członek Zarządu Głównego PCK w Warszawie; dwukrotnie brałem udział w zjazdach asnykowców w Kaliszu.
SUKCESY:
odznaczenia państwowe: 1000-lecie Państwa Polskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; resortowe: Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Srebrna i Złota Odznaka “Przodujący Kolejarz”, Srebrna Odznaka “Za Zasługi Dla Transportu”; inne: honorowa odznaka PCK IV, III, II, I stopnia, 50-lecia PCK; regionalne: Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego.
ZAMIŁOWANIA:
zbieractwo staroci: militaria.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwie córki - obie pracownice służby zdrowia.
ADRES:
33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 9/12.

MAREK ANDRZEJ, pseud. Hydra, mgr wychowania fizycznego, nieposkromiony profesjonalnie wolny człowiek.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966, klasa (a) profil ogólnorozwojowy, jęz. angielski; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. prof. Janina Chwilczyńska, Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
głowa rodziny.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
prawie wszystkie zebrania Stowarzyszenia Asnykowców i zjazdy asnykowskie.
TWÓRCZOŚĆ:
dwóch udanych synów.
SUKCESY:
jeszcze żyję.
ZAMIŁOWANIA:
konie - jeździectwo.
ŻYCIE RODZINNE:
udane.
ADRES:
63-322 Gołuchów, ul. Borowskiego 8.

MARKOWSKI KAZIMIERZ MARIAN, pseud. Mara, mgr inż. budownictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1948-1952), matura 1952, klasa (a) profil ogólny - językowy angielski, łacina; Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa (1958), Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. prof. Edmund Szlachta, Dominik Lape (wychowawcy i ulubieni nauczyciele jednocześnie).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
1.1959-1964 st. insp. nadzoru budowl. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu - rozbudowa zakładu z Uchwały Rządu, 2. 1964-66 Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej - st. insp. nadzoru i kier. działu inwestycji - rozbudowa zakładu, 3. 1966-67 Dyrekcja Budown. Roln. w Poznaniu - st. insp. nadzoru budowl., 4. 1967-71 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kaliszu - prezes Zarządu, kier. Spółdzielni, 5. 1971-75 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa - zastępca prezesa ds tech., z-ca dyr. ds techn., 6. 1975-80 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kaliszu - z-ca prezesa ds techn., 7. 1981-82 Inwestprojekt Warszawa Oddział w Kaliszu - kierownik pracowni projekt.-inwest., 8. 1982-90 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Dobrzec” w Kaliszu - prezes zarządu, dyrektor Spółdzielni, aktualnie - renta chorobowa.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (1972-nadal), w l. 1975-78 przewodniczący Koła przy Woj. Spółdz.. Mieszk. w Kaliszu, 1978-90 przewodniczący Zarządu Oddz. Woj. PZITB w Kaliszu i członek Zarządu Głównego, 1990-96 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy zarządzie Oddz. PZITB w Kaliszu, 1984-87 wiceprzewodniczący Rady Woj. NOT w Kaliszu; w działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimn. i Lic. im. A. Asnyka w Kaliszu od początku powstania Stowarzyszenia i wcześniej w Tow. Miłośników Kalisza, uczestniczę w kolejnych zjazdach począwszy od lat sześćdziesiątych, zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i wielu imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w obecnej kadencji członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
TWÓRCZOŚĆ:
w czasie działalności zawodowej i społecznej organizowałem i uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowo-technicznych, Kongresach Techniki, na których wygłaszałem wiele referatów i własnych opracowań dotyczących zagadnień techniczno-zawodowych.
SUKCESY:
sportowe - mistrzostwo m. Kalisza szkół średnich indywidualnie i zespołowo w tenisie stołowym, w tenisie ziemnym mistrzostwo indywidualne m. Kalisza w kat. seniorów; za działalność społeczną i zawodową otrzymałem szereg odznaczeń państwowych, resortowych i stowarzyszeniowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa, Złota Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości Mieszkaniowej, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Złota Odznaka NOT i PZITB, Zasłużony dla Woj. Kaliskiego oraz z czego jestem najbardziej dumny - Honorowe Obywatelstwo m. Kalisza.
ZAMIŁOWANIA:
zainteresowanie muzyką klasyczną i jazzową oraz uprawianie wielu dyscyplin sportowych, m.in. narciarstwa zjazdowego, tenisa ziemnego i pływania.
ŻYCIE RODZINNE:
ustabilizowane, żona Maria “Jagiellonka”, syn Marek “Asnykowiec”, żonaty, muzyk, pianista jazzowy mieszkający we Wrocławiu, utrzymujący częste kontakty z rodzinnym domem w Kaliszu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Winiarska 24 a, tel. 757-31-31.

MARKOWSKI MAREK PAWEŁ, mgr sztuki - muzyk, pianista.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1982-1986), matura 1986, klasa (a) profil ogólny z jęz. niemieckim; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kaliszu (klasa fortepianu prof. Krystyny Bujakiewicz), Akademia Muzyczna we Wrocławiu Wydział Instrumentalny Katedra fortepianu prof. Włodzimierz Obidowicz.
WYCHOWAWCA:
prof. Maria Gajzler; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Maria Błaszczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
uprawiam wolny zawód muzyka-pianisty, współpracuję z wieloma muzykami i kilkoma zespołami jazzowymi, orkiestrami symfonicznymi (sporadycznie), Teatrem Polskim we Wrocławiu, Festiwalem Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Polskim Radiem i Telewizją, dla których wykonywałem szereg nagrań; uczestniczyłem też w wielu Festiwalach Muzyki Jazzowej w kraju i za granicą (m.in. Jazz Jambore, Jazz nad Odrą itp.).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: uczestniczę w działalności artystycznej stowarzyszenia, zdarzało mi się występować w czasie zjazdów oraz imprez muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczyłem w wyjazdach na imprezy narciarskie na Zieleńcu.
TWÓRCZOŚĆ:
szereg nagrań i kompozycji własnych, m.in. dla Polskiego Radia i Telewizji, uczestniczę w koncertach i imprezach muzycznych, tworzę własne aranżacje muzyczne i programy artystyczne.
SUKCESY:
będąc uczniem Lic. A. Asnyka wygrałem eliminacje recytatorskie na szczeblu m. Kalisza, w konkursach muzyki jazzowej, w których uczestniczyłem zdobyłem II nagrodę na konkursie Jazz Junior w Krakowie (1991) i III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych w Kaliszu (1993) oraz nagrodę Prezydenta m. Kalisza za reprezentowanie miasta w czasie Dni Kultury Polskiej w Niemczech (1994).
ZAMIŁOWANIA:
turystyka wysokogórska i narciarstwo zjazdowe.
ŻYCIE RODZINNE:
rodzice: ojciec Kazimierz “asnykowiec”, matka Maria “jagiellonka” mieszkają w Kaliszu; w 1995 zawarłem związek małżeński z wrocławianką Aldoną Mioduszewską absolw. Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, żona pełni funkcję dyrektora kreatywnego w Agencji Reklamowej “ARRS” we Wrocławiu, pisze i tłumaczy również teksty do moich kompozycji; jak dotąd jesteśmy małżeństwem bezdzietnym.
Adresy: 51-153 Wrocław, ul. Orkana 19/1, tel. (071) 325-14-23 lub 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 24 a, tel. 57-31-31.

MARSZAŁEK, JACKIEWICZ ELŻBIETA, mgr inż. chemii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1977-1981), matura 1981, jęz. francuski (a); Politechnika Łódzka Wydział Chemii Spożywczej.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Halina Pawlaczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
technolog.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjeździe IX. 1988 r.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż, 2 córki.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Jarzębinowa 27.

MARSZAŁEK GRZEGORZ, mgr inż. chemii, specjalizacja: technologia tworzyw sztucznych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1954), matura 1954, klasa łacińska (b); Politechnika Łódzka Wydział Chemii ukończona w 1959 r.
WYCHOWAWCA:
prof. Wanda Gorgoniowa, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Dominik Lape oraz Wojciech Węgrzyn.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
technolog, główny technolog, z-ca dyrektora ds technicznych, zarządca komisaryczny, obecnie emeryt.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: współzałożyciel Stowarzyszenia Wychowanków naszej Szkoły (początkowo jako koła przy TMK) - sekretarz koła od założenia (X.1978 r.) do 1989 r.; po 1989 r. - członek Sądu Koleżeńskiego; za pracę w stowarzyszeniu i przy organizacji zjazdów (sekretarz komitetu organizacyjnego w latach 1978, 1983 i 1988) odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi; uczestniczyłem we wszystkich zjazdach asnykowskich od 1957 r. oraz uczestnik wszystkich dotychczasowych “Rajdów Asnykowskich”.
TWÓRCZOŚĆ:
współautor patentu oraz wzorów użytkowych.
SUKCESY:
odznaczony Krzyżem Zasługi, odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi oraz “Za zasługi dla Województwa Poznańskiego” (rok 1973) oraz “Za zasługi dla Województwa Kaliskiego”, “Zasłużony Działacz Kultury” i innymi.
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka i turystyka górska.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi (rok ukończenia 1960). Córka Elżbieta (ur. 1962) absolwentka Liceum im. A. Asnyka oraz Politechniki Łódzkiej Wydział Chemii Spożywczej. Syn Tomasz (ur. 1966) absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie Wydział Ogrodnictwa.
ADRES:
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 78/30, tel. (0-62) 753-38-53.

MARSZAŁEK STEFAN, mgr nauczanie początkowe, pedagogika.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1953), matura 1955 Liceum Pedagogiczne w Kaliszu, klasa ogólna z jęz. niemieckim; pedagogika - WSP Częstochowa.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Józef Nowicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel Szkoły Podstawowej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie Kaliskim gm. Brzeziny.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
działalność w organizacjach i związkach zawodowych istniejących na terenie pracy zawodowej i oświatowej, (rozbudowa placówek oświatowych na terenie pracy).
SUKCESY:
szereg nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej, odznaczenia państwowe na polu oświaty (medale i krzyże zasługi za działalność oświatową).
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona Pelagia - nauczyciel, dwoje dzieci, syn Robert lat 30, córka Agnieszka zamężna lat 26, ukończone studia UŁ.
ADRES:
62-874 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 35, tel. 7524111 wew. 102.

MARTYN BOGDAN HENRYK, inż. łączności o specjalizacji radiotechnika nadawcza, oficer rezerwy - porucznik WP.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1950-1952), matura 1952, klasa (b) profil matematyczny; Politechnika Gdańska (1952-56) uwieńczona dyplomem i tytułem inżyniera.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
J. Parylakowa.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Rozpocząłem pracę z nakazu pracy w Wojskowym Instytucie Łączności jako inżynier. Po rocznym stażu przeniosłem się do Dzierżoniowa, gdzie podjąłem pracę w Zakładach Radiowych “Diora”. W 1963 przeniosłem się do Wrocławia i tu podjąłem pracę we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych “Elwro”. W obu zakładach na stanowisku konstruktora, następnie starszego konstruktora i kierownika oddziału. Pracę zakończyłem w DZE “Unitra-Dolam” na stanowisku kierownika Laboratorium Badań Jakości Wyrobów.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w l. 1951-52 uprawiałem czynnie wioślarstwo w klubie sportowym ZS “Włókniarz”, w l. 1964-92 byłem członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, należałem także do Związku Filatelistów i Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, uczestniczyłem w XI zjeździe asnykowców.
SUKCESY:
nagroda państwowa za współudział w opracowaniu Centralnego Rejestratora Cyfrowego dla elektrowni “Turów”.
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka i ogródek przydomowy, fotografika.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Ewa z d. Dulębowska - lekarz stomatolog - na emeryturze, córka Małgorzata - mężatka.
ADRES:
53-024 Wrocław, ul. Sowia 5.

MARULEWSKA, primo voto ANTONIAK ALINA, technik prac biurowych, magister zarządzania strategicznego i marketingu, [Master of Business Administration (MBA)].
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1985-1989), matura 1989, klasa (a) profil ogólny z jęz. angielskim; Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie,  Wyższa Szkoła Zarządzania (The Warsaw Open University) w Warszawie przy Thames Valley University w Londynie
.
WYCHOWAWCA:
Krystyna Nowakowska (kl. I-III), Jan Marcinkiewicz (kl. IV); ulubieni nauczyciele: Maria Błaszczyk, p. Moss-Natkowska, Czesław Kowalczyk.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
IBP Bank S.A., Warszawa (bank zagraniczny) kierownik zespołu w Departamencie Handlowym (Commercial Officer).
ZAMIŁOWANIA:
podróże, poezja, taniec towarzyski, literatura, psychologia.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka od 1990 do 1996, obecnie po rozwodzie.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Ludowa 10/15.

MATCZAK, RODECKA AGATA, mgr prawa, sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1972-1976), matura 1976, 2 i pół roku klasa (a) matematyczno-fizyczna, półtora roku klasa (b) humanistyczna; Uniwersytet Łódzki.
WYCHOWAWCA:
w klasie mat.-fiz. najpierw prof. Płóciennikowa, później prof. Szlachta, a w klasie humanistycznej prof. Kowalczyk; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
po ukończeniu studiów kolejno aplikant sędziowski, asesor, a następnie sędzia orzekający w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Kaliszu.
ZAMIŁOWANIA:
literatura piękna, teatr, podróże i ... sztuka kulinarna.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż - notariusz Dariusz Rodecki, posiadający kancelarię w Kaliszu, dwoje dzieci Adaś i Celinka.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. M. Wańkowicza 32 B tel. 736-54-75.

MATUSIAK ANDRZEJ (ANDRE), mgr inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1964-1968), matura 1968, profil ogólnokształcący; Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów kierunek - Samochody i ciągniki.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Irena Magnuszewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: 
US DIAMOND WHEEL/OSWEGO, USA,  PLANT MANAGER 
ADRES:
999 LAKESTONE LN, AURORA, IL 60504  USA, TEL. (630)978-2878
email: MATUSIAK7@POCZTA.ONET.PL

MATUSIAK - GAWRYSZCZAK ANNA, mgr inż. chemik, nie pracuje.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1968-1972), matura 1972, w klasie IV fakultet biologiczno-chemiczny; Politechnika Szczecińska Wydział Technologii Chemicznej.
WYCHOWAWCA:
prof. J. Chwilczyńska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: B. Iżewska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
samodzielny technolog w KZKS “Winiary”.
ZAMIŁOWANIA:
narty, książki.
ŻYCIE RODZINNE:
mąż, dwóch synów.
ADRES:
02-062 Warszawa, ul. Zimorowicza 2/7.

MATUSIAK - WACHOWSKA MAŁGORZATA, mgr pedagogiki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1974-1978), matura 1978, klasa (c) profil ogólny z jęz. angielskim i rosyjskim; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek: Pedagogika kulturalno-oświatowa, Szkoła Wyższa im. Harolda Washingtona w Chicago - zaawansowany kurs jęz. angielskiego, kurs komputerowy, kurs kupna i sprzedaży nieruchomości.
WYCHOWAWCA:
prof. Maria Kostrzewa (j. pol.); ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Andrzej Antczak (jęz. ros.), prof. J. Marcinkiewicz (historia).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
pośrednik - kupno i sprzedaż nieruchomości.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im A. Asnyka od 1994, dotychczas nie brałam udziału w zjazdach asnykowskich, przyszłoroczny zjazd będzie moim pierwszym.
ZAMIŁOWANIA:
film, teatr, języki obce, turystyka.
ŻYCIE RODZINNE:
mężatka.
ADRES:
4850 S. Kostner Ave, Chicago, IL 60632 USA tel. 01(773)927-0877.

MATUSIAK TOMASZ, mgr administratywista, zastępca dyrektora, urzędnik samorządowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1976), matura 1976, profil podstawowy; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
mgr J. Marcinkiewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji.
ZAMIŁOWANIA:
samochody, sport.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, dwoje dzieci, córka i syn.
ADRES:
61-299 Poznań, Os. Lecha 123/20.

MAZURKIEWICZ ZBIGNIEW, pseud. Mazur, mgr inż. budownictwa, specjalista instalacji grzewczych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1965-1969), matura 1969, klasa (a); Politechnika Szczecińska Budownictwo Lądowe (1974), Diplome d’Etudes Superieures Specialises (DESS) Energetique - Universite de Reims (1982).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Biuro Kontroli Technicznej SOCOTEC od 1982.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Zjazd 1978, spotkanie Asnyk 69 - VI 92.
TWÓRCZOŚĆ:
żadna.
SUKCESY:
żadne.
ZAMIŁOWANIA:
ogród, giełda.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Lydia, troje dzieci.

MECKE RYSZARD mgr inż. - melioracje rolne.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1956-1961), matura 1961, klasa z jęz. łacińskim; Akademia Rolnicza w Poznaniu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
dr Sudolski.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
zastępca dyrektora Inspektoratu Wodnych Melioracji, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
czynne uczestnictwo SITWM.
SUKCESY:
odznaczenia: Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrna odznaka SITWM.
ZAMIŁOWANIA:
ogrodnictwo.
ŻYCIE RODZINNE:
żona i dwoje studiujących dzieci.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul Łódzka 140.

MENCEL DARIUSZ, pseud. Prezes, mgr inż. mechanik “samochody i ciągniki”.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975, matura 1975, klasa (a) ogólna; Politechnika Poznańska.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Jasiulewicz.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: kier. BHP, KT i BRD w PKS Ostrów, kier. Dz. Informatyki w PKS Ostrów, kier. Dz. Techniki MZK Ostrów, dyr. komercyjny Kaliskie Linie Autobusowe.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
odbierałem dla szkoły Medal Edukacji Narodowej z okazji 200 lecia KEN w Warszawie jako chorąży szkolny; brałem udział w 2 zjazdach asnykowskich, 1995 - zjazd “20 lat po maturze”.
SUKCESY:
przekształcenie MZK w KLA.
ZAMIŁOWANIA:
kwiaty, psychologia.
ŻYCIE RODZINNE:
trójka dzieci, mieszkam w Ostrowie.
ADRES:
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Zana 14a/5.

MICHALAK TOMCZYK ALICJA, pseud. Czarna, ekonomista.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1971-1975), matura 1975, klasa (d), jęz. francuski; Studium Ekonomiczne.
WYCHOWAWCA:
Maria Wróblewska, ULUBIONY NAUCZYCIEL: Edmund Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
urzędnik państwowy.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
zjazd rocznikowy - 1995.
ŻYCIE RODZINNE: mąż, 3 dzieci (16, 14, 7 lat).
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Bieszczadzka 12.

MICHALAK WOJCIECH, pseud. Michał, lek. med.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1959-1963), matura 1963, klasa (b) jęz. niemiecki; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. Bolesława Szareckiego w Łodzi - Wydział Lekarski - absolutorium 1969.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Jan Męczyński, prof. Franciszek Zaremba.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
ordynator Oddziału Gastrologiczno-Zakaźnego 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu, specjalista chorób wewnętrznych - gastrolog.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich od 1993 r.
ZAMIŁOWANIA:
fotografia.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Jolanta - nauczycielka, synowie: Tomasz l. 27 - lek. med., Radosław l. 19 - student Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, córki - Maria l. 15 - uczennica IX LO w Poznaniu, Zuzanna l. 12 - uczennica szkoły podst.
ADRES:
61-656 Poznań, Os. Powstańców Warszawy 8c/30 tel. 8238-717.

MICHALSKI JACEK, pseud. Dziewica, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966), matura 1966; Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Goliński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
po ukończeniu studiów kierownicze funkcje w fabrykach włókienniczych w Łodzi. Od 1982 prowadzę działalność na własny rachunek. Aktualnie prowadzę działalność wydawniczą, jestem doradcą ubezpieczeniowym firmy Commercial Union Polska S..A.
ZAMIŁOWANIA:
działka, majsterkowanie szczególnie w drewnie.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Anna - tłumacz języka angielskiego, dwaj synowie - Michał 20 lat, Piotr 11 lat.
ADRES:
91-844 Łódź, ul. Zbożowa 4/28.

MIESZCZAŃSKA, STEFANIAK ZOFIA, nauczyciel nauczania początkowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, klasa (c), muzyczna, język niemiecki; Studium Nauczycielskie.
WYCHOWAWCA:
prof. Józef Miklikowski, prof. Janina Chwilczyńska (3 lata), 
ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Maria Hańczyk.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w stowarzyszeniu od 1994 r., zjazdy: 1978 r., 1986 r.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka, książki, słuchanie muzyki poważnej, piosenki aktorskiej.
ŻYCIE RODZINNE:
syn Mateusz - 1986 r.; mąż Jacek - nie żyje 1995 r.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 19/84.

MIESZCZAŃSKI MARIUSZ, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1946-1951), matura 1951, jęz. francuski, łacina; Akademia Medyczna w Warszawie.
WYCHOWAWCA:
Janina Wojciechowska “Ameba”, Janina Chwilczyńska - polonistka, Jan Żarnecki - matematyk, Wojciech Węgrzyn (Hucuł) - geograf, Magdalena Rudnicka - geograf, Jan Rudnicki - fizyk, Zbigniew Ulatowski - łacinnik, Antoni Fiala - dyrektor, geograf, Ludomir Fabrycy - dyrektor.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Przychodni Internistycznej, Przychodni Specjalistycznej, lekarz poradni kardiologicznej.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
członek Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego - wieloletni sekretarz, a później skarbnik. Uczestnik wszystkich Zjazdów Asnykowskich - od 1949 r. (wówczas uczestniczył mój dziad Bolesław, ja byłem jego opiekunem).
TWÓRCZOŚĆ:
niewielka naukowa - wygłaszana na zjazdach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i na Zjazdach Lekarzy Ziem Zachodnich w Kaliszu oraz na zebraniach Kaliskiego Towarzystwa Lekarskigo.
SUKCESY:
niewielkie.
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty - dwoje dzieci, już dorosłe.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 52a.

MIKLAS KRYSTYNA zob. MOLSKA, MIKLAS KRYSTYNA

MIKLIKOWSKI JÓZEF, mgr filologii rosyjskiej, nauczyciel szkół średnich, obecnie na emeryturze.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1951-1955) matura 1955, klasa z jęz. łacińskim XIc; Studium Nauczycielskie w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
prof. Franciszek Zaręba, fizyk prof. Jan Rudnicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
nauczyciel jęz. rosyjskiego w szkołach średnich Poznania i Kalisza (m.in. w Liceum A. Asnyka 1971-1972) oraz lektor jęz. rosyjskiego w UAM Kalisz i Studium Nauczycielskim w Kaliszu. Przez 2 lata wizytator-metodyk jęz. rosyjskiego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od kilkunastu lat biorę udział we wszystkich zjazdach koleżeńskich.
SUKCESY:
Złoty Krzyż Zasługi i nagrody resortowe.
ZAMIŁOWANIA:
literatura piękna.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, 2 córki - mężatki, 4 wnucząt.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Chełmońskiego 11.

MIKOŁAJCZAK RAFAŁ, pseud. Dzidek, Czaka.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1987-1991) matura 1991, klasa ogólna z niemieckim (b); UAM - Wydział Prawa i Administracji, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność - finanse.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Maria Wasilewska-Antczak, Jan Marcinkiewicz, Andrzej Urbaniak, Czesław Kowalczyk.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
częściowa - Zjazd 1993 .
ZAMIŁOWANIA:
gra w karty.
ŻYCIE RODZINNE:
burzliwe.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 34/6.

MIKOŁAJCZAK ZDZISŁAW WOJCIECH, pseud. Mikołajec, Kupczyk, uprawniony (upr. bud.) Biegły Sądowy w dziedzinie budownictwa.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966) matura 1966, klasa język niemiecki XId; Pomaturalne Studium Budowlane w Kaliszu, 2 lata na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Handlowo-Towaroznawczy kierunek handel wewnętrzny, student “Marzec-68”.
WYCHOWAWCA:
prof. Franciszek Zaręba, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Maria Leń-Błaszczyk, Franciszek Zaręba, Maciej Wierzbicki, Jan Męczyński, Krystyna Pawlicka.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
biegły sądowy d/s budownictwa. Kosztorysowanie i szacowanie nieruchomości. Właściciel Biura Ekspertyz i Wycen w dziedzinie budownictwa i terenów “BEWBIT”. Inspektor w Biurze Pełn. Prezydenta d/s Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
poza I-szym po maturze uczestnictwo w każdym następnym zjeździe. Członek Zarządu Stowarzyszenia przez dwie kadencje.
TWÓRCZOŚĆ:
Chór “Echo” przy Bazylice Św. Józefa.
ZAMIŁOWANIA:
motoryzacja.
ŻYCIE RODZINNE:
żona Maria - rencistka, syn Rafał - absolwent UAM, córki-bliźniaczki ur. 1977 r. Justyna i Dorota - uczennice Technikum Ekonomicznego w Kaliszu.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 34/6 tel. 7653-268.

MIKOŁAJCZYK MAREK, inż. mechanik.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1962-1966) matura 1966, klasa b; Politechnika Poznańska, Akademia Spraw Wewnętrznych.
WYCHOWAWCA:
Józef Goliński.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kaliszu na stanowisku Naczelnika Wydziału. Obecnie na emeryturze.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
w czasie studiów aktywna działalność w ZSP na różnych stanowiskach do zastępcy przewodniczącego Rady Wydziałowej ZSP włącznie. Współudział w organizacji rajdów pieszych. W stowarzyszeniu Asnykowców od kilku lat organizacja Bali Asnykowców oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich imprezach.
SUKCESY:
zdobycie tytułu V-ce mistrza województwa kaliskiego w rajdach samochodowych za 1989 rok.
ZAMIŁOWANIA:
turystyka piesza i rowerowa oraz poznawanie piękna kraju i świata.
ŻYCIE RODZINNE:
dwóch synów urodzonych w 1974 r.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Szopena 16/38.

MILEWSKI JAN, pseud. Milek.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1945-1948) matura 1948, klasa przyrodnicza.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Marian Walecki (Wałek), Zbigniew Ulatowski (Piktus).
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
emeryt.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 1970 roku.
ZAMIŁOWANIA:
praca społeczna.
ŻYCIE RODZINNE:
żona, trzy córki.
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Pułaskiego 23/5.

MIŁEK IZABELA MARIANNA zob. FAMULSKA, MIŁEK IZABELA MARIANNA

MŁODAK ANDRZEJ, dr hab. nauk ekonomicznych

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1985 – 1989), matura 1989, klasa o profilu biologiczno – chemicznym z językiem niemieckim (e). 1989 – 1994 studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność – zastosowania matematyki, ukończone magisterium w 1994 r., 1995–1999 studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obrona pracy doktorskiej z ekonomii matematycznej w 1999 r.  Habilitacja (specjalności: statystyka i ekonomia matematyczna) – również w KAE SGH – w roku 2007.

WYCHOWAWCA: Andrzej Urbaniak

ULUBIONY NAUCZYCIEL: Czesław Kowalczyk, Andrzej Urbaniak i inni.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: od 1994 r. – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kaliszu (przekształconego po reformie terytorialnej z 1 I 1999 w oddział Urzędu Statystycznego w Poznaniu), od połowy 2000 r. – specjalista w Wydziale Analiz, a obecnie w Centrum Statystyki Miast UStat. w Poznaniu; współpraca z Centrum Statystyki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i innymi ośrodkami naukowymi.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Od  21. września 2000 r. – członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (obecnie pełnione funkcje: zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu). Od czerwca 2002 r. – członek rzeczywisty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

TWÓRCZOŚĆ: Monografia „Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej”, wyd. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa, 2006 (rozprawa habilitacyjna), publikacje w specjalistycznych krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz artykuły w prasie lokalnej popularyzujące statystykę, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

ZAINTERESOWANIA: historia, algorytmy numeryczne

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. H. Sienkiewicza 1, e–mail: amlodak@wp.pl

MNICH HELENA zob. ZDANOWSKA, MNICH HELENA

MOLSKA, MIKLAS KRYSTYNA, zaopatrzeniowiec.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1970-1974) matura 1974, klasa o profilu plastycznym.
WYCHOWAWCA:
Mirosława Wzgarda, Jan Marcinkiewicz; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Szlachta.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
referent, operator maszyn fakturujących, obecnie kierownik zaopatrzenia.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
uczestnictwo w zjazdach asnykowskich (4 razy).
ŻYCIE RODZINNE:
mąż Wojciech, córka Anna, syn Bartosz.
ADRES:
62-800 Kalisz ul. Kulisiewicza 16, tel. 7641-368.

MOLSKI RYSZARD, pseud. Rychu, mgr inż. mechanik o specjalności chłodnictwo.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1960-1964) matura 1964, klasa; Politechnika Łódzka.
WYCHOWAWCA:
Henryk Rozpłochowski -”Sefu”; ULUBIONY NAUCZYCIEL: “Krysia” Tustanowska, “Franek” Zaręba, “Mundek” Szlachta, “Maciek” Wierzbicki.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownicze techniczne stanowiska w przemyśle spożywczym.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
aż wstyd się przyznać ale w zjeździe uczestniczyłem tylko jeden raz w 1973 roku.
ZAMIŁOWANIA:
dobra książka, samochód.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty: żona Maryla, dwoje dzieci: Łukasz 17 lat, Agata 10 lat.
ADRES:
76-032 Mielno, ul. Orkana 7, tel. (0-94) 18-90-77.

MROZIŃSKI JERZY, prof. dr hab., profesor zwyczajny, chemik, nauczyciel akademicki.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1953-1957) matura 1957, klasa angielska, VIIIa - XIa; Uniwersytet Wrocławski, 1963.
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof.  Janina Chwilczyńska.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
kierownik Zespołu Naukowego - Magnetyków Molekularnych i Nowych Materiałów, kierownik Laboratorium Magnetycznego Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
przewodniczący Sekcji Chemii Koordynacyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCHem), członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTCHem, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu, członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, Ser. Współczesna Chemia Nieorganiczna, Warszawa.
TWÓRCZOŚĆ:
autor lub współautor 170 oryginalnych prac naukowych z zakresu chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, wykładowca na uniwersytetach w Danii, Chinach, Francji, Japonii, Kanadzie, Włoszech i in.
SUKCESY:
osiągnięcia naukowe dotyczą: teorii magnetyzmu molekularnego oraz syntezy nowej generacji materiałów magnetycznych. Nagrody: Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1971, Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk 1982, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1983, Ministra Edukacji Narodowej 1990. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski.
ZAMIŁOWANIA:
historia, filatelistyka, jogging.
ŻYCIE RODZINNE:
żonaty, żona - Danuta Mrozińska, doktor, adiunkt w Uniwersytecie Wrocławskim, córka - Anna Mrozińska, magister prawa.
ADRES:
51-114 Wrocław, ul. Bezpieczna 48/2.

MUCHA JACEK, pseud. mucha, inżynier informatyk, pilot samolotowy.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (1990-1994), matura 1994, profil ogólny z językiem angielskim i niemieckim, Politechnika Zielonogórska.
WYCHOWAWCA: prof. Grażyna Wujkowska; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Mirecki
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: działalność gospodarcza.
ZAMIŁOWANIA: lotnictwo.
ŻYCIE RODZINNE: żonaty.
ADRES: Kalisz ul. Poznańska 69 F, tel. 0501 609219,  e-mail: jm@simple.com.pl 

MUCHA JOANNA, student 5 roku prawa.
Szkoła Podstawowa nr 7, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (1991-1995), matura 1995, profil z rozszerzonym angielskim.
WYCHOWAWCA: prof. Czesław Kowalczyk; ULUBIONY NAUCZYCIEL: prof. Kowalska
ZAMIŁOWANIA: fotografia
ADRES: ul. Poznańska 69 E, 62-800 Kalisz, tel. 0608-558330

MUTH WŁODZIMIERZ, mgr ekonomii.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka (1958-1962), matura 1962, klasa (b) ogólny z jęz. niemieckim; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Handlowo-Towaroznawczy, Podyplomowe Studium Dziennikarskie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Studium Pedagogiczne (UAM w Poznaniu).
WYCHOWAWCA, ULUBIONY NAUCZYCIEL:
Franciszek Zaręba - w jednej osobie.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
w l. 1968-1972 pracowałem w MHD Art. Przemysłowymi w Kaliszu i w WSK “Delta-Kalisz” (kierownik sekcji analiz ekonom.), 1972 - współzałożyciel i red. nacz. dwutygodnika “Delta”. Założyciel i red. nacz. tygodnika międzyzakł. "Kaliski Włókniarz" (1973-1981 tj. do zamknięcia tytułu przez władze polityczne). 1982-1983 - ajent skupu makulatury i robotnik budowlany. 1983-1990 - nauczyciel jęz. niemieckiego.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
1974 r. - współzałożyciel delegatury Automobilklubu Wielkopolskiego w Poznaniu. Od 1976 r. - sekretarz zarządu Automobilklubu Kaliskiego (do 1984 r.?), do dziś członek zarządu Automobilklubu Kaliskiego. W Zespole Szkół Samochodowych im. S. Staszica w Kaliszu, od 1990 r. (1.09.); asystent wojewody kaliskiego, kier. oddziału, od 1.01.1993 r. do dziś - Pełnomocnik Wojewody Kaliskiego ds Współpracy z Zagranicą. Dwukrotne uczestnictwo w zjazdach absolwentów (m.in. w ostatnim, tj. XIII-tym).
TWÓRCZOŚĆ:
autor szeregu publikacji prasowych (lata 1972-1981), kilku artykułów (m.in. w “Roczniku Kaliskim”), w r. 1976 (?) korespondent “Głosu Wielkopolskiego” - szczegóły zna Marek Przybylski (naczelny “Głosu”).
SUKCESY:
1978 - odznaka “Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego” (dot. działalności “automobilklubowej”, 1980 - Brązowy Krzyż Zasługi (na wniosek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - za publikacje).
ZAMIŁOWANIA:
filatelistyka, kiedyś - numizmatyka, do dziś historia, zwłaszcza Polski.
ŻYCIE RODZINNE:
udane, nie narzekam.
ADRES:
62-800 Kalisz, ul. Karkonoska 2 tel. 7531474.

A-F G-J K-M N-P R-T U-Z

Cienka żółta linia