Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

30 marca 2007 - Walne zebranie Stowarzyszenia Asnykowców

Ks. Henryk kardynał Gulbinowicz z "Asnykowcem" w dłoni. W restauracji "Adria" przy ulicy Piekarskiej obradowało doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Stawiło się siedemdziesięcioosobowe towarzystwo reprezentujące kilka pokoleń absolwentów szkoły z ulicy Grodzkiej, w tym także  koledzy z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Leszna i Kutna. Obecny był Andrzej Urbaniak, dyrektor naszego Liceum.

Prezes Adam Borowiak wspomniał tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na zawsze. Odczytał nadesłane życzenia, od Bogdana Bladowskiego, Wojciecha Kiblera i Jacka Szyke z Warszawy, Stanisława Iwankiewicza i Adama Grzymskiego z Wrocławia oraz Zdzisława Samulaka z Florydy.

Prezes ogłosił, że za śmiałe inicjatywy komunikacyjne, krajoznawcze i towarzyskie, laureatem nagrody "Złotego Pióra" ustanowił kol. Krzysztofa Biernackiego.

Zenon Prętczyński z "Nadodrzańskiej strażnicy Asnykowskiej” we Wrocławiu przekazał piękną fotografię naszego przyjaciela i czytelnika ks. Henryka kardynała Gulbinowicza z "Asnykowcem" w dłoni. Walne zebranie, a także komisja rewizyjna na celująco oceniła działanie zarządu, a sąd koleżeński uroczyście obwieścił swoją zasłużoną bezczynność.

Po części oficjalnej, której przewodniczył Marek Sierakowski, tradycyjna koleżeńska posiada.