Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

 

Złote Pióra

Walne zebranie Stowarzyszenia Asnykowców

 

Stowarzyszenia Asnykowców podsumowało 15 rok swojej działalności. Walne Zebranie połączono z promocją dwóch książek o Kaliszu, kaliszanach i ich pasjach.

Wspólne wycieczki, bale, rajdy, spotkania opłatkowe, noworoczne i wszelkie inne - okazjonalne bądź zwoływane z potrzeby chwili. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu działa od 15 lat. Przez ten czas koleżeństwu udało się stworzyć kalendarz imprez, często urozmaicany nadzwyczajnymi wydarzeniami. W roku jubileuszu należał do nich m.in. I Międzypokoleniowy Rejs Morski Asnykowców, we wrześniu zorganizowany na trasie Gdynia - Kopenhaga - Roenne - Gdynia. 33-osobowa grupa śmiałków wypłynęła i szczęśliwie powróciła na pokładzie następcy legendarnego żaglowca szkoleniowego polskich harcerzy Zawiszy Czarnego. O rejsie pisaliśmy na łamach „ZK”.

Do niecodziennych chwil minionych 12 miesięcy należała też uroczystość nadania kaliskiej szkole języków obcych „LOGOS - fan” imienia Krystyny Tustanowskiej, znakomitego pedagoga, lingwisty, żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego nauczyciela i wicedyrektora Liceum im. A. Asnyka, legendy naszego miasta.

Stowarzyszeni chętnie spotykają się po latach. Okazji dostarczają rocznice kolejnych matur. W minionym roku na rocznikowy zjazd zaprosili „pięćdziesięciolatkowie” - absolwenci z 1955 r., skrzyknięci przez Józefa Jaworowicza.

Wszystkie wydarzenia odnotowuje biuletyn „Asnykowiec”, wydawany siłami stowarzyszenia. Jego piętnasty numer to już niemal książka, bogata w treści i formie.

Patkowski za społecznikostwo

Dogodnym czasem, aby spojrzeć na rok z dalszej perspektywy, było Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia na 9 kwietnia zwołane do kaliskiej restauracji Adria. Podczas jego trwania wręczono doroczną subiektywną nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka. Laur Złotego Pióra otrzymał tym razem Jerzy Borowiak, inicjator zimowych szaleństw kolegów i koleżanek na stokach. Historię mistrzostw w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, zainicjowanych przed jedenastoma laty, dokumentuje i przygotowana do druku praca „Narciarze - historia asnykowskiej gigantomanii”.

Premierę w Adrii miała także najnowsza książka Zbigniewa Kościelaka „Panorama z bursztynu - słoworyty z biografią Władysława Kościelniaka”, wydana przez Sławomira Woźniaka (Edytor).

Walne Zebranie rozpoczęło wspomnienie o odeszłych: Kazimierzu Borowiaku, Henryku Jedwabiu, Lidii Zengteler, Sławomirze Zimnym, Józefie Garlińskim, Eugeniuszu Adamiaku, Jerzy Górnym i o. Felicjanie Paluszkiewiczu. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 435 osób, w tym 293 z Kalisza, 128 z kraju i 14 z zagranicy. Działania tej grupy na rzecz ubogacenia społeczno-kulturalnego pejzażu Kalisza i regionu w ub. r. zostały docenione przez kapitułę VII Ogólnopolskiej Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego. Wyróżnienie wraz z pamiątkowym medalem i dyplomem prezes stowarzyszenia Adam Borowiak odebrał w Sandomierzu z rąk przewodniczącego jury, znakomitego pisarza Wiesława Myśliwskiego.

(tag), Życie Kalisza nr 16, 19 kwietnia 2006