Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Wspomnienia fotograficzne maturzysty
z roku 1952 kol. Romana Szulca

Cienka żółta linia

01 – woźni naszej szkoły, rok 1952, nazwisk nie pamiętam 04 – maturzyści rocznika 1952, od lewej: Roman Szulc, Jan Humieja, Sławomir Pietrzak
08 – prof. Ulatowski (wykładał łacinę) 07 – profesorowie: Tustanowska (j. angielski) i Rudnicki (fizyka) (trzeciej osoby nie przypominam sobie)
06 – zdjęcie maturalne rocznika 1952 klasy XIa, XIb i XIc 11 – klasa XI b, zima 1951/52
09 – matura 1952, klasa XI b (nie wszyscy), Rząd pierwszy (od lewej): Roman Szulc, Dyoniziak, prawdopodobnie nauczyciel W F: prof. Kornaga, polonistka prof. Chwilczyńska, dyr. szkoły mgr Fiala, Sławomir Pietrzak, NN, Głowinkowski; rząd drugi: Jabłoński, Ryszard Nagórski, Jan Urbański, NN, Jerzy Wünsche. 10 – grono profesorskie mojego rocznika maturalnego; rząd pierwszy (od lewej): prof. Kornaga (W F), prof. Wojciechowska (biologia, prof. Władysław Żarnecki (matematyk), prof. Tustanowska (j. angielski); rząd drugi: NN, ks. Antczak (religia), prof. Ulatowski (łacina), prof. Rudnicki (fizyka)
12 – woźny (nazwiska nie pamiętam) po zajęciach w naszej klasie 14 – lekcja chemii, w tle nauczyciel przedmiotu, prof. Czyżewski
15 – lekcja chemii, prowadzi prof. Czyżewski 16 – lekcja biologii, od lewej: prof. Wojciechowska, Jan Urbański, Tadeusz Kwiatek, Ryszard Cichecki, Galubiński, NN, Ryszard Nagórski
17 – klasa maturalna XI c, rocznik 1952 wraz z nauczycielami; rząd pierwszy (od lewej): ks. Antczak, prof. Chwilczyńska (j. polski), prof. Władysław Żarnecki, prof. Rudnicki, NN; rzad drugi: Roman Szulc, Jerzy Wünsche, Dyoniziak, Sławomir Pietrzak, Jan Urbański, NN, NN, Ryszard Nagórski, Ryszard Cichecki; rząd trzeci: Jabłoński, NN, Andrzej Sobczyński, NN. 18 – lekcja matematyki, prowadzi prof. Żarnecki
19 – lekcja j. angielskiego, prowadzi prof. Tustanowska 20 – lekcja geografii w klasie XI b, prowadzi prof. Węgrzyn
21 – prof. Tustanowska w czasie lekcji j. angielskiego 22 – lekcja przysposobienia obronnego, prof. Kornaga i Jan Urbański
23 – prefekt ks. Antczak w czasie lekcji religii w klasie XI b 24 – profesorki Wojciechowska i Tustanowska po uroczystości rozdania matur w „Asnyku” w 1952 r.
 

Cienka żółta linia