Wyszukiwanie rocznika lub nazwiska absolwenta

Asnyk.jpg (23253 bytes)

Adam Asnyk

Użyj poniższego formularza dla znalezienia adresu strony zawierającej szukany rocznik lub nazwisko absolwenta.
Dla bardziej złożonego wyszukiwania można stosować operatory AND, OR. Jeżeli podamy kombinację dwóch słów przedzieloną spacją lub operatorem OR wyświetlą się adresy stron zawierających w swej treści jeden lub drugi wyraz. Jeżeli przedzielimy słowa operatorem AND wyświetlą się tylko strony zawierające oba wyrazy.

Jest to wyszukiwarka Google zawężająca wyniki tylko do informacji z naszej witryny. Jej skuteczność jest bardzo wysoka, ale teoretycznie może się zdarzyć, że jakieś nazwisko nie zostanie odnalezione, choć występuje w bazie.

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA