Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Święto Zmarłych

Cienka żółta linia

Zbliża się 1 listopada - Święto Zmarłych. Będziemy na cmentarzach. Część z nas pojedzie do Kalisza. Część z nas ma już swoje groby w Warszawie.
     Będąc na którymś z cmentarzy warszawskich możemy pójść na groby kaliszan, tych zasłużonych dla historii, dla Polski, dla Kalisza, czy też na groby naszych kolegów z Klubu.
     Poniżej przedstawiam informacje o znanych mi grobach kaliszan, na czterech cmentarzach.

Na Cmentarzu Powązkowskim, wchodząc II Bramą (św. Honoraty) znajdujemy się w alejce pomiędzy kwaterami 13 i 15. Właśnie w kwaterze 13, jako czwarty od następnej kwatery 14, znajduje się grób (13-VI-4) Agatona Gillera, historyka, literata i publicysty, członka Rządu Narodowego w 1863 r., urodzonego w Kaliszu w 1831 r., zmarłego w 1887 r. w Stanisławowie na Pokuciu. (Agaton miał brata poetę, który podpisywał się "Stefan z Opatówka"). Na nagrobku odczytamy, że był on ojcem duchowym Związku Narodowego Polskiego w Ameryce. Staraniem tego związku zwłoki zostały w 1981 r. sprowadzone do Warszawy. Na cokole grobowca piękne epitafium Teofila Lenartowicza.

"Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły wierzył! 

Idź w czyn! Dobry przykład serce twe ośmieli.

Twój brat wygnaniec drogi syberyjskie przemierzył.

Prześladowanie długo cierpiał w cytadeli,

A przecież dobre serce w wichrach nie ochłódło, 

Ani je południowe żary nie wypiekły.

Podziwiaj nieprzebrane cudowne źródło,

Z którego myśli wzniosłe i łzy czyste ciekły 

A jeżeli już w Polskę zwątpiłeś bez końca. 

Odejdź i cieniem swym nic zasłaniaj słońca"

Idąc dalej tą samą alejką dochodzimy do Alei Katakumbowej. Skręcając w lewo za kwaterą 14, przed arkadą 26, naprzeciw kwatery 12-I/II, znajduje się grobowiec rodzinny rodziny Stanisława Wojciechowskiego, zmarłego w 1953 r., drugiego Prezydenta Rzeczypospolitej, jednego z twórców Polskiej Partii Socjalistycznej, wybitnego teoretyka i działacza spółdzielczości.
     Jeśli wejdziemy do katakumb, to m.in. za grobowcem Wojciechowskiego możemy odszukać miejsce spoczynku K. Trembeckiego - Sędziego Pokoju Powiatu Kaliskiego, zmarłego w 1855 r.
     Idąc dalej i obchodząc katakumby, dochodzimy do Alei Zasłużonych, gdzie znajduje się grobowiec Marii z Szumskich Dąbrowskiej, wybitnej pisarki i publicystki, działaczki organizacji niepodległościowych i społecznych, propagatorki ruchu spółdzielczego, doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Honorowego Obywatela m. Kalisza. Jej "Noce i dnie" są utrwalone w Kaliszu osiedlem Kaliniec i ulicami Serbinowską i Bogumiła i Barbary.
     Na cmentarzu Komunalnym (Wojskowym) w kwaterze 39-c-2-6 znajduje się grób prof. Tadeusza Kulisiewicza, artysty plastyka (i jego żony Barbary) - Honorowego Obywatela m. Kalisza, człowieka, który cały swój dorobek artystyczny przekazał rodzinnemu miastu.
     Obok, w kwaterze L-9-9, znajduje się grób płk Mieczysława Nowakiewicza, komendanta Straży Obywatelskiej m. Kalisza w lutym 1945 r. Był z nami w latach 70-tych w okresie starań o powstanie Klubu Kaliszan.
     W Alei Zasłużonych - Głównej, obok X. Dunikowskiego, znajduje się grób Wincentego Baranowskiego, wybitnego działacza ludowego (PSL "Wyzwolenie", SL, ZSL) ministra, posła, na którego nagrobku wyryte są nazwy miast: Wydrzyn, Wieluń, Warszawa, Łomża, Kalisz.
     W Alei Zasłużonych I-szej Bocznej (w prawo, na początku Alei Głównej) są groby dwóch kaliszan: Stefana Dybowskiego ministra Kultury i Sztuki w latach 1947-52, zmarłego w 1970 r.; Zdzisława Siedlewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług ( 1972-76), posła na Sejm, sekretarza CKSD, zmarłego w 1977 r.
     W Alei Zasłużonych II-ej Bocznej (na końcu Alei Głównej) znajduje się grób Stanisława Andrzejewskiego, urodz. w Opatówku, profesora Politechniki Warszawskiej, wybitnego energetyka, przewodniczącego Państwowej Rady ds. wykorzystania Energii Jądrowej, wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Agencji Atomowej ONZ, zmarłego w 1979 r.
     W kwaterze 13c, w punkcie centralnym cmentarzyka weteranów po­wstania styczniowego znajduje się grób generała Edmunda Taczanowskiego, naczelnika wojsk powstańczych województwa kaliskiego, dowódcy oddziału artylerii w powstaniu wielkopolskim w 1848 r., majora republikańskiej armii włoskiej Garibaldiego w 1849 r.

     Na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim (ul. Młynarska) groby najbardziej znanych kaliszan znajdują się w Alei E, za kaplicą Halpertów.
     Na narożniku alejki 9 - grobowiec Janka Waltera, zmarłego w 1995 r., członka-założyciela naszego klubu, księdza - seniora (biskupa) diecezji warszawsko-łódzkiej, członka Polskiej Komisji Ekumenicznej, asnykowca.
     Naprzeciwko, w alejce 9, grobowiec symboliczny Juliusza Bursche, wielkiego Polaka, patrioty, biskupa, zwierzchnika kościoła E-A od 1936 r., więźnia gestapo, Oranienburga, zmarłego w więzieniu w Berlinie w 1942 r.
     Przy alejce 13 - grobowiec rodzinny Bursche (1-ch braci Juliusza i syna):
     Emila zm. w 1934 r.. lekarza naczelnego Szpitala Ewangelickiego; Edmunda-profesora teologii Uniwersytetu Warszawskiego, więźnia Pawiaka i obozu koncentracyjnego w Mauthausen, w którym zginął w 1940 r.
     Alfreda, prawnika, więźnia Pawiaka, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1942 r.
     Teodora, inżyniera architekta, projektanta m. in. budynku ZNP na Powiślu, więźnia Pawiaka i obozu koncentracyjnego w Mauthausen, współtwórcy projektu pomnika w obozie Mauthausen, twórcy znaczka byłych więźniów koncentracyjnych, zmarłego w 1965 r.
     oraz Stefana, syna Juliusza, przemysłowca, rozstrzelanego w 1940 r. w Rodogoszczy (symboliczny).
     Przy alejce 15 - grobowiec rodziny Weiss, w którym m. in. jest pochowany prof. dr Marian Weiss, ortopeda, przez całe życie zawodowe związany ze Szpitalem Chirurgii Kostnej w Konstancinie, przekształconym przez niego w Stołeczne Centrum Rehabilitacji, kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, kawalera ,,Orderu Uśmiechu", jednego z tych co walczyli o powstanie Klubu Kaliszan, zmarłego w 1981 r.

     Na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym (Kalwińskim - przy ulicy Żytniej), w kwaterze l, przy alejce pomiędzy kwaterami 1 i 2, znajduje się grób doc. dr hab. Krzysztofa Dąbrowskiego, archeologa i muzeologa, człowieka wielce zasłużonego dla poznania najstarszej historii Kalisza, długoletniego kierownika Stacji Archeologicznej PAN w Kaliszu, dyrektora Muzeum Archeologicznego w Warszawie, członka Prezydium Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.
     W 1967 r. zorganizował dla nas, kaliszan, odczyt i spotkanie w Arsenale. Należał do grupy inicjatorów powołania Koła Kaliszan.
     W kwaterze C-4-21 znajduje się grób Ignacego E. Peszke, zmarłego w 1925 r., dziennikarza, prawnika, współpracownika Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej, przez jakiś czas redaktora "Kaliszanina".

Wiesław Depczyński

Od redakcji:

Ze względu na stosunkowo skromną dokumentację dotyczącą cmentarzy warszawskich, będziemy wdzięczni za wskazane miejsce spoczynku kaliszan, na poszczególnych cmentarzach.

  Kwartalnik "Kaliszanie w Warszawie" nr 12, 1996.

Cienka żółta linia