Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ks. prof. Stanisław Olejnik
(1920-2014)
Cienka żółta linia

 

ks. Stanisław Olejnik

 

Ksiądz profesor dr hab. Stanisław Olejnik urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Kaliszu. Świadectwo dojrzałości otrzymał po ukończeniu Gimnazjum im. Adama Asnyka. 22 grudnia 1944 roku na Jasnej Górze w Częstochowie przyjął święcenia kapłańskie. Studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończył doktoratem w 1948 roku, a dwa lata później został wykładowcą na tymże Wydziale. W 1954 roku na podstawie rozprawy Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki został habilitowany na tej uczelni w zakresie etyki i teologii moralnej. Prowadził szeroką działalność naukową, badawczą i dydaktyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii w Warszawie, a w latach 1958-1968 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1953 do 2002 był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1973, a profesora zwyczajnego w 1980 roku. Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie sprawował funkcję prodziekana w dwóch kadencjach i dziekana.  Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2007).

Dużo podróżował po świecie, gdyż zawsze Go to pasjonowało. Uczestniczył w wielu międzynarodowych zjazdach teologicznych. W latach 1968-1973 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Teologów Moralistów w Polsce w latach 1964-1975. Pracował jako członek Komisji do Spraw Nauki Katolickiej Episkopatu Polski (1967-1975) oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski (1974-1987).

Opublikował przeszło sto pięćdziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych (w tym 28 książek) z zakresu filozofii i teologii, a zwłaszcza teologii moralnej. Najważniejszą publikacją jest siedmiotomowe dzieło Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna (1988-1994).

Swoje wspomnienia zebrał w tomie Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika (Wrocław 2009). Publikował także na łamach Asnykowca.

Członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Ks. prof. Stanisław Olejnik zmarł 16 kwietnia 2014 w Domu Dobrego Pasterza we Włocławku, pochowany został z należnymi honorami na cmentarzu Tynieckim w Kaliszu.

  

Cienka żółta linia