Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Leszek Bladowski
(1933-2013)

Cienka żółta linia

POŻEGNANIE  LESZKA  BLADOWSKIEGO

 Pogrążona w smutku rodzino, koleżanki i koledzy lekarze weterynarii, przyjaciele. Zebraliśmy się dziś aby pożegnać lekarza weterynarii Leszka Bladowskiego, który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do domu ojca, pozostawiając pustkę w sercach ukochanej żony, córek oraz licznego grona przyjaciół.

Ś.P. Leszek Bladowski urodził się 22 marca 1933 r. w Kaliszu w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Wacław, zawodowy wojskowy, żołnierz obu wojen, uczestnik Powstania Wielkopolskiego i jeniec III Rzeszy wpoił synowi przedwojenny patriotyzm, wartości chrześcijańsko-narodowe oraz poczucie więzi z kolegami najpierw w szkole a następnie w grupie zawodowej. Tym zasadom Ś.P. Leszek pozostał wierny przez całe życie. Edukację rozpoczął w Kaliszu, gdzie w 1948 r. ukończył szkołę podstawową a następnie w latach 1948 -1952 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka - matura rocznik 1952. Asnykowcem pozostał już na zawsze, pielęgnując tamte przyjaźnie jako działacz i wieloletni wiceprezes stowarzyszenia wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

W latach 1952-1958 studiował na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej późniejszej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Roczny staż zawodowy odbył w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Kaliszu a następnie z dniem 1 sierpnia 1959 roku rozpoczął pracę zawodową na stanowisku kierownika Przychodni dla Zwierząt w Domasławku powiat Wągrowiec. Z dniem 1 czerwca 1969 r. został przeniesiony do Powiatowego Zakładu Weterynarii w Wągrowcu a od 2 listopada tegoż roku powołano Ś.P. Leszka Bladowskiego na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu. Był to okres jego intensywnej pracy na rzecz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt takich jak gruźlica, bruceloza, pryszczyca u zwierząt gospodarskich czyli szeroko pojętej weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Wreszcie 1 lipca 1977 roku Ś.P. Leszek powrócił na rodzinną ziemię i został przeniesiony do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Kaliszu gdzie objął funkcję Kierownika Oddziału Rejonowego, którą sprawował do prywatyzacji zawodu.

W grudniu 1990 roku w wyniku konkursu został Wojewódzkim Lekarzem Weterynaryjnym czyli dyrektorem Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Kaliszu. Funkcję tę pełnił aż do likwidacji województwa w 1999 roku. Następnie kierował jako koordynator Zespołem Kontrolno-Laboratoryjnym w Kaliszu i z tego stanowiska 30 czerwca 2000 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas pracy zawodowej, zarówno w Wągrowcu jak i w Kaliszu zajmował się nie tylko nadzorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt domowych dla ochrony zdrowia ludzi i produkcji zdrowej żywności.

Praca zawodowa nie pochłaniała całkowicie Ś.P. Leszka, który zawsze znajdował czas na działalność społeczną. Już od 1960 roku był członkiem Oddziału Wielkopolskiego PTNW w Poznaniu. Od 1966 roku był członkiem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii gdzie w roku 1984 został prezesem Zarządu Okręgowego w Kaliszu a w latach 1984-1992 również członkiem Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia. Po prywatyzacji zawodu Ś.P. Leszek Bladowski był jednym z założycieli Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w której pierwszych dwóch kadencjach zasiadał w Okręgowej Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu. Przez całe swoje życie czynnie uczestniczył w pracy Izby i do późnej starości interesował się jej osiągnięciami oraz problemami. Jako wielki pasjonat zawodu dbał również aby lekarz weterynarii w swym środowisku nie kojarzył się wyłącznie z leczeniem zwierząt ale abyśmy poprzez różnorakie inicjatywy społeczne i towarzyskie byli postrzegani jako osoby gruntownie wykształcone potrafiące żyć z pasją a jednocześnie służyć społeczeństwu. Takiego właśnie Ś.P. Leszka Bladowskiego chcielibyśmy zapamiętać a jego pasję zaszczepić kolejnym pokoleniom.

Spoczywaj w pokoju.

Ś.P. Leszka Bladowskiego żegnają dziś ukochana żona z córkami, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Powiatowi Lekarze Weterynarii z całej Wielkopolski oraz licznie zgromadzone koleżanki i koledzy lekarze weterynarii.

 Lek. wet. Jacek Sośnicki

Asnykowiec, matura 1979

Leszek Bladowski z kolegami 

Cienka żółta linia