Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Pisali o nas...

Najpiękniejsze najmniejsze ojczyzny

 

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu otrzymało Nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego.

Nagroda jest przyznawana osobom prywatnym bądź stowarzyszeniom za znaczące osiągnięcia w dziedzinie działalności na rzecz społeczności lokalnej; została stworzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Placówka powołuje jury oceniające zgłoszenia z całej Polski. Zespołowi przewodniczy znakomity pisarz Wiesław Myśliwski. W tym roku gremium pracujące pod jego kierunkiem przyjrzało się 14 rekomendacjom. Wśród nich za najlepiej służące idei regionalizmu obok Stefana Szmidta i Alicji Jachowicz-Szmidt z Nadrzecza k. Biłgoraj a - twórców Domu Służebnego Polskiej Sztuki, Słowa, Muzyki i Obrazu, Piotra Mankiewicza z Radzionkowa - twórcy Muzeum Chleba i Jana Puka z Trześni - etnografa amatora uznano Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

„Jury szczególnie wysoko ceni pomysły oraz programy społeczne o nośnym, nowatorskim i przyszłościowym charakterze. Uważamy, że Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego, szanując i doceniając wszelaką aktywność wobec przeszłości, winna propagować model aktywności dla przyszłości" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury.

Asnykowskie stowarzyszenie, jak pisaliśmy na łamach „ŻK", obchodzi w tym roku 15-lecie swojego istnienia i w tej chwili zrzesza już niemal 500 osób. Powstało z istniejącego przez kilkanaście lat w strukturze Towarzystwa Miłośników Kalisza Koła Asnykowców, które kontynuowało jeszcze XIX-wieczne tradycje ruchu absolwenckiego najstarszej ze szkół nad Prosną. Co pięć lat huczne zjazdy, na co dzień praca nad wspólnymi przedsięwzięciami kulturalnymi i wydawniczymi (album Kaliszanie", rocznik „Asnykowiec"), rajdy, wycieczki, w karnawale zabawy i bale - tak w skrócie przedstawia się działalność stowarzyszonych.

Uroczystość honorowania laureatów odbędzie się 28 maja na zamku w Sandomierzu. Nagrody, w tym roku przyznawane po raz siódmy, wręczy Wiesław Myśliwski.

Aleksander Patkowski jest uznawany za twórcę regionalizmu polskiego. Jego podstawę widział w budzeniu prowincji do samodzielnego życia we wszystkich dziedzinach oraz rozwijaniu sił drzemiących w rozmaitych środowiskach kraju.

 

Aleksander Patkowski ur. w 1890 r. w Ożarowie na Ziemi Sandomierskiej. Na uniwersytetach lwowskim i krakowskim studiował klasykę, anglistykę i polonistykę. Po uzyskaniu dyplomu wrócił do Sandomierza, gdzie przystąpił do organizowania gimnazjum polskiego. Uczył w nim do 1923 roku, zyskując opinię wybitnego nauczyciela i wychowawcy. Po przeprowadzce do Warszawy pracował w Towarzystwie Urządzeń Szkolnych i Laboratoryjnych Urania, następnie - w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Podczas wojny uczył na tajnych kompletach, wiele pisał. 12 stycznia 1941 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. Zginął 22 marca 1942 r. w Oświęcimiu.
 

 

Anna Tabaka, Życie Kalisza nr21, 25 maja 2005 roku.