Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Pisali o nas...

Walne „Asnykowców”

 

Andrzej Grzegorek - Walne zebranie sprawozdawcze  

 

W minioną sobotę członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum I Liceum im. Adama Asnyka uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczym za miniony rok działalności.

Nic mogło być inaczej – zebranie zorganizowali w murach swojej dawnej szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W roli gospodarza wystąpiła Elżbieta Karpisiewicz, 106. dyrektor „Asnyka”, zarazem pierwsza kobieta na tym stanowisku w dziejach szkoły. Po części oficjalnej, powitaniu zebranych, a także uczczeniu minutą ciszy tych, którzy w minionym roku na zawsze pomniejszyli grono asnykowskiej braci, rozpoczęto zasadniczą część spotkania. Zebraniu przewodniczyła Urszula Dera. Obszerne sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za miniony rok złożył Adam Borowiak. jego prezes. Za najważniejsze wydarzenie uznano XVII Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu (wrzesień 2013 r.). Na szczególną uwagę zasługują imprezy, które mają już swoją tradycję. W styczniu br. odbyło się XIV Noworoczne Spotkanie „Asnykowców” (...). Natomiast ważnym wydarzeniem kulturalnym była premiera książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego, poświęconej wybitnemu absolwentowi, Asnyka”, rotmistrzowi Józefowi Garlińskiemu. Imprezę zorganizowano w Muzeum Niepodległości w Warszawie (styczeń 2014 r.). Przy tak bogatej i wszechstronnej działalności zarząd mógł być spokojny o udzielenie absolutorium. W przyszłym roku stowarzyszenie będzie świętować 25-lecie swojej działalności.

— Historia ruchu absolwentów naszego liceum rozpoczyna się w 1879 roku, kiedy 123-osobowa reprezentacja uczniów byłej Wyższej Szkoły Realnej i późniejszego Gimnazjum Filologicznego spotkała się w Warszawie, by uczcić jubileusz pracy nauczycielskiej Jana Kluczewicza, pełniącego niegdyś w szkole funkcję jej dyrektora. W 1910 roku powstało w Warszawie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Byłych Wychowanków Szkół Kaliskich. W 1923 roku podjęło się organizacji zjazdu wychowanków szkół kaliskich. W trakcie zjazdu nadano szkole imię jej ucznia, wybitnego poety Adama Asnyka. Po wojnie, mimo wielu prób, dopiero w 1978 roku udało się w ramach Towarzystwa Miłośników Kalisza stworzyć Koło „Asnykowców”. Natomiast 22 lutego 1990 roku w sali Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego zebrało się 69 osób – założycieli Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. 7 kwietnia 1990 roku zebrało się po raz ostatni walne zebranie sprawozdawcze Kola „Asnykowców” przy TMK i I walne zebranie wyborcze stowarzyszenia – wyjaśnia Adam Borowiak. (grz)

 

Życie Kalisza, 2.04.2014