Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Włodzimierz Kazimierz Muth

Cienka żółta linia

Włodzimierz Kazimierz Muth

Włodzimierz Kazimierz Muth

Lat 61 (2005). Kaliszanin. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (matura 1962), Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich i Pedagogicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracował w zakładach przemysłowych Kalisza jako ekonomista oraz był redaktorem naczelnym zlikwidowanego w 1981 r. tygodnika „Kaliski Włókniarz”. Oskarżony
o współorganizowanie strajków w przemyśle lekkim Kalisza w 1980 r., był represjonowany w czasie stanu wojennego.

W latach 1982-1983, chcąc utrzymać rodzinę, pracował jako niewykwalifikowany robotnik. Od września 1983r. uczył języka niemieckiego i historii w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.

Od 1 września 1990 r. do dziś jest urzędnikiem rządowej administracji terenowej: w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu do końca 1998 r., a od roku 1999 – w kaliskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którą kierował do 15 maja 2003 r. Zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk, z powodzeniem wypełniając powierzone mu obowiązki. W latach 1993 – 1997 realizował z upoważnienia Wojewody Kaliskiego współpracę z zagranicą, w czym pomocna mu był znajomość 3 języków obcych (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego).

Solidny, rzeczowy, zawsze służący pomocą innym. Człowiek znający bardzo dobrze Kalisz oraz południowa część Wielkopolski i potrzeby jej mieszkańców. Bezpartyjny. Widzi potrzebę zmian ordynacji wyborczej i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (w wyborach większościowych) jako jednej z ważniejszych dróg wiodących do naprawy Rzeczypospolitej. Uważa, że dla dobra kraju potrzebni są parlamentarzyści wybierani bezpośrednio przez obywateli, a nie tacy, którzy – często przypadkowo – wybór zawdzięczają umieszczeniu na listach utworzonych przez partie polityczne. Bowiem taki bezpośredni wybór, w systemach jednomandatowych okręgów wyborczych, z powodzeniem stosowany jest w ponad 60 państwach, m. in. we Francji, USA, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Może zaistnieć zatem i w Polsce!

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Współzałożyciel Automobilklubu Kaliskiego, wieloletni członek Polskiego Związku Filatelistycznego. Pasjonat muzyki klasycznej.
 

   Cienka żółta linia