Marek Samoć
Cienka żółta linia

Marek Samoć

Prof. dr hab. Marek Samoć laureat I edycji konkursu w programie WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ur. w 1951 r. w Kaliszu. Profesor nauk chemicznych. Jest absolwentem Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Wychowanek Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, na którym obronił doktorat (1977) i uzyskał habilitację (1985).

W początkowym okresie kariery naukowej jego badania dotyczyły głównie zagadnień przewodnictwa elektrycznego substancji organicznych. Po stażu podoktorskim w National Research Council of Canada (1979/80) i zdobyciu doświadczenia w pracy z laserami skoncentrował się na badaniu oddziaływań substancji ze światłem laserowym, w tym na tzw. optyce nieliniowej. Te właśnie zagadnienia stanowiły główny temat prac badawczych, które profesor Samoć prowadził w trakcie pobytu w Uniwersytecie Stanowym w Buffalo w późnych latach osiemdziesiątych. W latach 1991-2008 przebywał w Australii, pracując w Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze. Obecnie łączy zdobyte tam doświadczenie w dziedzinie optyki nieliniowej z doświadczeniami w zakresie nanofotoniki i biofotoniki, którymi zajmował się na Uniwersytecie w Buffalo. To podejście doprowadziło go do sformułowania programu badawczego „Organometallics in nanophotonics“ przedstawionego w konkursie WELCOME ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2008 roku.

W projekcie realizowanym w ramach programu WELCOME w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej profesor Marek Samoć zamierza badać możliwości użycia związków organometalicznych (cząsteczek zawierających atomy metalu w połączeniu z fragmentami organicznymi) w trzech atrakcyjnych zastosowaniach praktycznych:

• w konwersji energii słonecznej w tzw. ogniwach trzeciej generacji,

• w przetwarzaniu sygnałów optycznych w urządzeniach wykorzystujących niezwykle silne nieliniowe właściwości optyczne pewnych związków organometalicznych,

• w dziedzinie biofotoniki przy tworzeniu nowych mikroskopowych metod diagnostycznych.

We wszystkich trzech przypadkach wykorzystana zostanie specyfika oddziaływań światła z obiektami o wymiarach nano: tj. od kilku do kilkuset nanometrów. Głównym partnerem zagranicznym prof. Samocia jest prof. Mark G. Humphrey z Wydziału Chemii Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.

Źródło: http://www.fnp.org.pl/files/WELCOME/Laureaci/MarekSamoc_welcome_000.pdf


Tomasz Wysocki : Cenny grant dla naukowca naszej politechniki


- Młodzi naukowcy muszą wyjeżdżać z Polski, bo dzisiaj nie da się uprawiać nauki w izolacji - mówi prof. Marek Samoć. Uczony z Politechniki Wrocławskiej jest laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych naukowców powracających z zagranicy.

Prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej wrócił do Polski, by prowadzić tu międzynarodowe badania.

W programie "Welcome" firmowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyłoniono trójkę laureatów. Prof. Marek Samoć, od czterech miesięcy dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej, wygrał unijny grant w wysokości ponad 6,3 mln zł na realizację cyklu pięcioletnich badań.

- To pozwoli mi na zbudowanie swojego zespołu badawczego. Studentów i doktorantów mogę szukać w drodze konkursu na całym świecie - mówi prof. Marek Samoć. - Grant w takiej wysokości to była ciekawa propozycja, nawet z perspektywy australijskiej uczelni, gdzie na naukę wydaje się znacznie więcej niż w Polsce.

Uczony, absolwent PWr, wyjechał z Polski w 1991 r.. Pracował na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i w Australii, najdłużej w Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze, kilkakrotnie klasyfikowanego w dwudziestce najlepszych uniwersytetów na świecie.

Prof. Samoć: - Młodzi polscy naukowcy także muszą wyjeżdżać z kraju, szukać doświadczenia w najlepszych ośrodkach na świecie. Dzisiaj nie da się uprawiać nauki w izolacji od tego, co się dzieje w świecie, a świat w tej dziedzinie ciągle przyspiesza.

Podstawą nagrodzonego projektu jest badanie oddziaływania światła na materię. - Światła używamy dzisiaj do wykonywania rozmaitych zadań. Szkielet internetu oparty jest na komunikacji światłowodowej. Istotnym ograniczeniem szybkości tej komunikacji są możliwości materiałowe - mówi prof. Samoć. Celem naukowców jest opracowanie materiałów, które usprawnią przesyłanie informacji.

Część badań obejmuje wykorzystanie fotoniki w medycynie. - Na przykład w terapii fotodynamicznej, w której lekarstwo jest aktywowane światłem. Fotonika jest także wykorzystywana w diagnostyce, m.in. chorób nowotworowych - dodaje naukowiec.

Inny segment badań dotyczy konwersji energii słonecznej. - Potrafimy już korzystać z energii słonecznej, ale dzisiaj wykorzystuje się na ogół ogniwa krzemowe. Będziemy pracować nad tzw. ogniwami trzeciej generacji, które mogą być tańsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne - zapowiada Samoć. Kluczem do tych nowych technologii będzie analiza wszystkich właściwości związków organometalicznych, pośrednich między związkami organicznymi a związkami metali.

Przy realizacji programu wrocławski naukowiec będzie współpracował z Australijczykiem prof. M.G. Humpreyem, chemikiem z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze, do Wrocławia przyjedzie także kilku jego dotychczasowych studentów.

Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,88047,6265957,Cenny_grant_dla_naukowca_naszej_politechniki.html

   Cienka żółta linia