Kazimierz Janicki
Cienka żółta linia

        Kilka tygodni po zakończeniu XIV Zjazdu, krajowe media poinformowały, że prof. Kazimierz Janicki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych został przyjęty w poczet członków Amerykańskiej Akademii Nauk. Wielki to zaszczyt dla asnykowskich nauczycieli i wychowanków. Gratulujemy. (A.B.)

     Kol. Kazimierz Janicki, maturzysta 1949 roku, pseudonim „Pigmej”. Uczestniczył w naszym ostatnim zjeździe. Oto jak się przedstawia w ankiecie asnykowca: „prof. zw. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, klasa przyrodnicza; Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1949/50-1953/54), Temporary Research Assistant Oxford University (Department of Social Medicine).
      Wychowawca: ks. Stanisław Antczak; ulubiony nauczyciel: wszyscy.
      Działalność zawodowa: Kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN, (były); v-ce przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN (aktualnie); v-ce przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (były). Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich (były).
      Działalność społeczna: członkostwo: Międzynarodowe Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział Euro-Afrykański; Międzynarodowe Towarzystwo Biostatystyki Klinicznej; European Society of Intensive Care Medicine (ESICM); Towarzystwo Internistów Polskich; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Polskie Towarzystwo Nadciśnieniowe; Polskie Towarzystwo Genetyczne; Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Udział w wielu medycznych kongresach i zjazdach międzynarodowych i krajowych (Sztokholm, Helsinki, Montreal, Hong-Kong, Manila, Melbourne, Lizbona, Barcelona, Nicea, Banja Luka, Jerozolima, New Delhi, Karaczi, Adana, Wiedeń, Budapeszt i in.).
     Twórczość: autor około 250 artykułów naukowych i szeregu wydawnictw książkowych, publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą, a w szczególności takich jak np.: Hematologia kliniczna (2-tomowa); Środowiskowe uwarunkowania występowania białaczek u ludzi; Epidemiologia porównawcza białaczek; Receptura dla studentów medycyny oraz Receptura dla lekarzy i studentów (wspólnie z L. Krówczyńskim); Domowy Poradnik Medyczny; Medycyna Naturalna; Turystyczny Poradnik Medyczny i inne.
      Sukcesy: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi; Zasłużony Nauczyciel PRL; Odznaka Honorowa „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”; Odznaka „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”; Nagroda zespołowa m. Krakowa za wdrożenia osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki i in. Priorytetowe w świecie wykazanie współzależności występowania białaczek w środowisku rolniczym i rtęciowymi zaprawami nasiennymi.
     Zamiłowania: ornitologia.
     Życie rodzinne: żona Maria, córka Jolanta: lekarz pediatra, córka Marta: lekarz stomatolog, syn Wojciech: elektronik.

   Cienka żółta linia