Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Cienka żółta linia

 GENEWA. Kaliszanin prezydentem europejskiego stowarzyszenia
 

Ostatnia wizyta profesora Nowaka w rodzinnych stronach w czerwcu br. wiązała się z koleżeńskim zjazdem z okazji 50-lecia matury. Na zdjęciu: prof. Andrzej Nowak (z lewej) z organizatorem zjazdu dr Leszkiem Bladowskim - na dziedzińcu gołuchowskiego zamku.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, internista i gastrolog, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - został wybrany prezydentem Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Genewie. Tam też odbyło się tajne głosowanie, w którym przedstawiciele 42 stowarzyszeń narodowych jednogłośnie opowiedzieli się za prezydenturą prof. Nowaka. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Antony Axon z Wielkiej Brytanii.

Profesor Nowak jest kaliszaninem, synem znanego kaliskiego ginekologa. Uczył się w Liceum Adama Asnyka, które ukończył w 1952 roku. Do dziś utrzymuje bliskie kontakty z tą szkołą i dawnymi kolegami, systematycznie bywa na zjazdach wychowanków. Koledzy szkolni zapamiętali go jako bardzo zdolnego i sumiennego ucznia, który zawsze chciał być lekarzem.

Studia medyczne rozpoczął we Wrocławiu. Kontynuował w Katowicach, gdzie w 1958 roku uzyskał dyplom lekarski. Od początku związał się ze Śląską Akademią Medyczną, pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych - początkowo jako wolontariusz, potem asystent, przechodząc przez kolejne szczeble aż do adiunkta. W tym czasie zdobył II stopień specjalizacji i obronił pracę doktorską (1962). W 1974 roku przeniósł się do nowo otwartej Kliniki Gastroenterologii, gdzie habilitował się (1976), a następnie otrzymał tytuł profesora (1984) - w rok później został kierownikiem tej kliniki. Od 1996 roku jest też konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii.

Prof. Nowak ma swym dorobku ponad 320 prac naukowych, z czego około 60 w czasopismach zagranicznych. Jego zainteresowania skupiały się przede wszystkim wokół patogenezy i leczenia ostrego zapalenia trzustki, choroby wrzodowej, zaburzenia homeostazy w gastroenterologii oraz endoskopii gastroenterologicznej. A mógł je rozwijać także dzięki stażom zagranicznym (m.in. w Hamburgu i Bostonie) oraz międzynarodowym kontaktom naukowym. W 1974 roku zorganizował w Katowicach Ogólnopolskie Dni Endoskopowe, które szybko stały się doroczną imprezą o międzynarodowym charakterze. W 1977 roku znalazł się w gronie założycieli Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, z ramienia którego wszedł potem w struktury europejskich stowarzyszeń o podobnym charakterze.

Odznaczony za swe zasługi m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia" - ceni sobie także takie wyróżnienie, jak tytuł "Honorowego członka Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego", który otrzymał w 1994 roku.

BS, Ziemia Kaliska, 15.11.2002 r.

Cienka żółta linia