Herb Stowarzyszenia Absolwentów Gimnzjum i liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Kol. Adam Borowiak, prezes Stowarzyszenia.
Autor kroniki, prezes Stowarzyszenia, 
(w latach 1989-2000 sekretarz), 
kol. Adam Borowiak
Fot.: Krzysztof Płociński (1996)