Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Pokłosie

XVII Zjazdu Asnykowców

List od prof. A Sikorskiego

 

List Marii Troc

 

  

List B. Bladowskiego

List Bogdana Bladowskiego, prezesa Klubu Kaliszan w Warszawie.

 

  

Jan Miodek

 

XVII Zjazd

List prof. Romana Szulca z Poznania, maturzysty z 1952 roku