Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Kosmiczna jednostka długości

Cienka żółta linia
 

Określając różne wielkości posługujemy się różnymi jednostkami. Nawet przy podawaniu wielkości liniowych, wyrażamy je w różnych jednostkach. (Pamiętając, że jednostką podstawową dla wielkości liniowych jest metr). W mechanice najczęściej posługujemy się milimetrem (1m = 103 mm). Przy podawaniu odległości między miejscowościami, czy w ogóle na Ziemi posługujemy się jednostką miliony razy większą czyli kilometrem. Poza ziemią, przy podawaniu odległości Ziemia-Księżyc posługujemy się kilometrami (średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384000 km). Przy podawaniu odległości Ziemia-Słońce, czy Ziemia-Planety, również w milionach i miliardach km, albo upraszczając w Jednostkach Astronomicznych (AU). (1AU = 149600000 km = zaokrąglona średnia odległości Ziemi od Słońca = 1,496*108 km). W układzie słonecznym posługujemy się też minutami i sekundami świetlnymi (1 sek. św. = 3*105 km). Poza naszym układem słonecznym przydatne są już tylko lata świetlne lub parseki (1ps jest to odległość z jaką połowa wielkiej orbity ziemskiej (tj. AU) jest widoczna jako łuk o kącie 1sek. = 206264,8 AU = 3,262 r. świetlnego). Lata świetlne są naturalną i właściwą jednostką tylko w obrębie naszej Galaktyki. (Średnica galaktyki = 100000 lat świetlnych). Podawanie odległości w przestrzeni międzygalaktycznej w milionach i częściej w miliardach lat świetlnych – tak jak się to robi obecnie, wydaje mi się pewnym nieporozumieniem. To jest tak jakby odległość między Warszawą a Lizboną wynoszącą 3600 km została podana w mm = 3600000 000 (trzy miliardy, sześćset milionów milimetrów). Odległość zaś z Warszawy do Poznania została napisana na drogowskazie jako 310000000 mm, wszyscy wyśmialiby albo oburzyli, że tak wielkie odległości podaje się w tak małych jednostkach, czyli analogicznie odnosząc się do tego przykładu, jeżeli podaje się jakąś wielkość w miliardach jednostek to znaczy, że tak jednostka jest zbyt mała do określenia tej wielkości. Do opisania wielkości kosmicznych, wielkich odległości w przestrzeni międzygalaktycznej, potrzebna jest kosmiczna jednostka długości. Proponuję, aby taką jednostkę kosmiczną była wielkość 100000 lat świetlnych, to jest tyle, ile wynosi powszechnie przyjęta średnica naszej Galaktyki.

Wszechświat w największym skrócie opisać można jako ogromną pustkę z miliardami jednostkowych punktów różnego rodzaju galaktyk czyli jednostek galaktycznych. Właśnie ta jednostkowość budowy wszechświata powinna przekonać wszystkich, że najbardziej naturalną jednostką do opisania Wielkiego Wszechświata jest średnica jednego z takich punktów czyli naszej Drogi Mlecznej. Zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu ludzi, będzie szokować nazwanie jednostką naszej Galaktyki, ale właśnie wielkość tej jednostki daje nam pojęcie o wielkości całego wszechświata.

Jestem głęboko przekonany, że najwłaściwszą nazwą dla takiej jednostki będzie nazwisko Mikołaja Kopernika, tego, który „zatrzymał Słońce a poruszył Ziemię”. Posługiwanie się taką jednostką ułatwi opisywanie odległości kosmicznych. Np. do najbliższej galaktyki Wielkiej Mgławicy w Andromedzie będzie „tylko” 20 Koperników, a do krańców oglądalnego wszechświata 280000 Koperników. Nowa jednostka „przybliży” odległości kosmiczne do świadomości ludzkiej, tym samym astronomia stanie się bardziej zrozumiała a przez to popularna wśród szerokiego grona ludzi. Jednostka ta uplastyczni proporcje wszechświata. 

Józef Jaworowicz

Józef Jaworowicz

Definicja nowej jednostki: Międzygalaktyczną jednostką długości jest Kopernik. Wielkość tej jednostki 105 lat świetlnych czyli powszechnie przyjęta średnica naszej Galaktyki – Drogi Mlecznej.

Wierzę, że po „oswojeniu” się z tematem, większość zgodzi się ze mną, że wprowadzenie nowej jednostki ułatwi określanie odległości w przestrzeni międzygalaktycznej, uplastyczni proporcje w tej przestrzeni, a także szerokiemu gronu ludzi „przybliży” niewyobrażalne odległości. 

 

 

 

 

Cienka żółta linia