Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

 

 

 List do Stowarzyszenia Wychowanków
     Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

       W imieniu własnym oraz całej swojej rodziny pragnę gorąco i serdecznie podziękować tym członkom Stowarzyszenia, dzięki którym organizowane są co roku mecze koszykówki dla uczczenia pamięci mojego męża Kazimierza Paszyna.
     Dla mnie osobiście jest to wydarzenie szczególne. Dzięki Wam, Drodzy Wychowankowie "Asnyka" mogę wrócić wspomnieniami do tych pięknych lat, kiedy byliście treścią życia mojego męża. Teraz, gdy po latach zachowaliście Go w swojej wdzięcznej pamięci i wkładacie tyle wysiłku w coroczne przygotowania do meczu, utwierdzacie we mnie wiarę, że mimo trudnych czasów, w jakich przyszło nam żyć, istnieje jeszcze najwyższe wartości, pielęgnowane przez tak wspaniałych ludzi, jak Wy.
     Z ogromnym podziwem patrzę na umiejętności techniczne i doskonały kondycję zawodników - absolwentów i proszę o przekazanie im moich najszczerszych wyrazów uznania i podziękowania za uczestnictwo w tegorocznym i poprzednich meczach oraz gratulacji z odniesionego w tym roku zwycięstwa.
     Z wielkim zadowoleniem przyjęłam fakt wzięcia udziału w tegorocznym meczu również młodzieży I i III Liceów Ogólnokształcących im. Adama Asnyka oraz im. Mikołaja Kopernika. To bardzo budujące, że są wśród młodych ludzi kontynuatorzy koszykarskich tradycji. Za to również proszę przyjąć, drodzy Organizatorzy, moje podziękowania (...).
      Korzystając z okazji, pragnę wszystkim członkom Stowarzyszenia złożyć życzenia pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w życiu zawodowym oraz zadowolenia i wielu miłych chwil przeżytych w gronie koleżanek i kolegów, wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.

Z poważaniem Leokadia Paszyn
Kalisz, 27 grudnia 1996 roku