Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

 

Ks. Jan Sikorski

 

List od ks. Jana Sikorskiego

Warszawa, 2 lutego 2016

 

Wielce Szanowny i Drogi Nasz Kolego Dyrektorze,

każdy sygnał łączności z Kaliszem i asnykowcami przyjmuję ze wzruszeniem i wdzięcznością. Dziękuję bardzo za twój ostatni list i załączony prezent, tj. nagranie Artystycznej Grupy asnykowskiej AGAT. Bardzo żałuję, że nie mogłem brać udziału we wszystkich asnykowskich uroczystościach, ale te w których uczestniczyłem podziwiając Twój talent przywódczy, pozostają w mej pamięci. Występ AGAT-u szczególnie napełnił mnie dumą i zachwytem nad talentami moich młodszych kolegów.

Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Twoich współpracowników życząc dalszej, skutecznej opieki św. Józefa Kaliskiego.

 

Z modlitwą

ks. Jan Sikorski