Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształc±cego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształc±cego im. Adama Asnyka

 

Prof. Mieczysław M±kosza

 

Mieczysław M±kosza