Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
 
 
  Maria i Krzysztof Budzyńscy

 

Maria Julita Aniszczenko-Budzyńska

Krzysztof Budzyński

 

Wrocław, 29.09.2011

 

 

Szanowny Pan

mgr Adam Borowiak

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków

Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka

w Kaliszu.

 

 

We wrześniu tego roku odwiedzili nas we Wrocławiu, po wielu latach, Kaliszanie Zofia Górecka, Jan Krystyn Mak i Romuald Zaręba, z którymi razem studiowaliśmy na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Od Janka Maka otrzymaliśmy w prezencie i z dedykacją wspaniałe publikacje Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu: dwa Biuletyny „Asnykowiec” (nr 9 z kwietnia 1999 r. i nr 18 z listopada 2010 r.) oraz książkę „Dotknięcie czasu – Listy Asnykowców”.

Już na samym wstępie piękna szata graficzna tych publikacji wzbudziła nasz ogromny podziw. Dzięki lekturze zamieszczonych tekstów poznaliśmy historię Waszej Szkoły, jej nauczycieli, wspaniałe życiorysy i sukcesy rozsianych po świecie absolwentów. Podziwialiśmy także, trwające do dziś, więzy między uczniami tej szkoły, a także podejmowane przez „Asnykowców” inicjatywy na rzecz swego miasta – Kalisza. Jak cenną lekturę stanowią dla nas sprezentowane nam publikacje „Asnykowców” może świadczyć to, że znaleźliśmy tam dużo znanych nam nazwisk Waszych absolwentów, tak bardzo zasłużonych dla nauki i kultury polskiej, pełniących ważne funkcje publiczne i podejmujących wiele szlachetnych inicjatyw.

Składamy Panu i Pańskim Współpracownikom nasze gratulacje i wyrazy uznania za włożoną pracę w powołanie i kierowanie Waszym Stowarzyszeniem oraz redakcję jego publikacji. Działalność Wasza jest wyjątkowa na skalę całego naszego kraju, żadne bowiem ze znanych nam wielu szkół o długoletniej tradycji nie może się z Wami równać.

O tym, jak bardzo cenimy sobie utrwalanie pamięci o dawnych, szybko mijających czasach, bliskich nam ludziach, chociaż czasem zapomnianych, tych którzy byli z nami związani, bądź mieli wpływ na nasze losy, może świadczyć to, że w roku 2010 napisaliśmy książkę pt. „Wędrówki pokoleń”. Książka ta, wydana na początku bieżącego roku, jest rodzajem kroniki rodzinnej. Opisujemy w niej znane nam losy naszych przodków, począwszy od drugiej połowy XIX wieku oraz przedstawiamy relacje z naszego i naszej najbliższej rodziny życia aż do czasów współczesnych. Nie pomijamy też ważnych faktów historycznych w różnych miejscach pobytu naszej rodziny. Wspominamy też szkoły i uczelnie, jakie kończyli nasi przodkowie: w Moskwie, w Petersburgu, w Wilnie (Szkoła Sióstr „Nazaretanek” i Uniwersytet im. Stefana Batorego) oraz w Poznaniu. Nie pominęliśmy także opisu naszych, z dużą tradycją liceów: im Gen. Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu i im. Piotra Skargi w Szamotułach, a potem studiów na Politechnice Poznańskiej. Opisujemy nasze wędrówki po ukończeniu studiów, kiedy to mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Koszalinie i Toruniu, a wreszcie stabilizację związaną z osiedleniem się na stałe, w 1978 roku, we Wrocławiu, ale z 10-letnią przerwą na pracę w Niemczech.

Z dużą satysfakcją i zainteresowaniem przeczytaliśmy w publikacjach ,Asnykowców” o trwających od dawna związkach łączących Wrocław z Kaliszem, o czym najsympatyczniej napisała w swoim artykule pt. „Pałac Królewski we Wrocławiu” Pani Ewa Pluta, Rzecznik Prasowy Muzeum Miejskiego we Wrocławiu (Biuletyn „Asnykowiec”, nr l8, listopad 2010).

 

Z wyrazami szacunku i uznania oraz życzeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz „Asnykowców”

 

 

Maria Budzyńska

Krzysztof Budzyński