Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

 

Dr inż. Janusz Pęcherz - list do Zenona Prętczyńskiego

 

Janusz Pęcherz - Zenon Prętczyński