Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Wystąpienie prezesa Adama Borowiaka na uroczystości
125-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
Cienka żółta linia

Szanowny Pan
dr Zbigniew Kledecki
Prezes
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego

 

Dzieje Kalisza nie byłyby pełne gdyby pominąć w nich ochronę zdrowia jego mieszkańców.

Z kolei mówiąc o dziejach medycyny nie można pominąć Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Ucierpiałby na tym zwłaszcza obraz życia naukowego i kulturalnego jednego z ważniejszych niegdyś miast polskich.

W drugiej połowie XIX wieku, lekarze kaliscy należeli do najaktywniejszych grup zawodowych.

W dniu 7 czerwca 1877 roku powołali do życia Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

Pod protokołem z tego zebrania widnieją podpisy 10 lekarzy, spośród których, Adam Drozdowski, Aleksander Hindemith, Juliusz Merkel i Kazimierz Mieszczański byli wychowankami szkoły, od 1923 roku noszącej imię swojego absolwenta Adama Asnyka.

Od pierwszych dni istnienia Towarzystwo odegrało bardzo ważną rolę w podnoszeniu higieny w naszym mieście.

Na posiedzeniach zapoznawało swoich członków z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny, czytano prace własne, analizowano ciekawsze przypadki z praktyki lekarskiej, zajmowano się sprawami zawodowymi.

Kaliskie Towarzystwo Lekarskie jako jedyna organizacja w Kaliszu doczekało się jubileuszu 125-lecia nieprzerwanej działalności.

Wielu członków Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego działa w różnych obszarach społecznej aktywności, często zabierając głos w istotnych kwestiach życia publicznego.

Swoje głęboko humanistyczne powołanie realizują także różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu wzbogacając kulturalne i duchowe oblicze naszego miasta.

Chyląc czoła wobec dokonań poprzednich pokoleń, cytując określenie dr Józefa Makowca, to jednym ze "słupów milowych" 125-letniej działalności Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego bez wątpienia staje się dr Zbigniew Kledecki, prezesujący tej zacnej socjecie od 1974 roku.

Dzięki Pańskiej, Panie Prezesie pasji, trudowi, a jednocześnie miłości i szacunkowi do przeszłości naszej wielkopolskiej i kaliskiej ziemi, połączonej z nieustannymi twórczymi poszukiwaniami, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie zawdzięcza swoją wysoką pozycję i uznanie nie tylko w środowisku medycznym.

Świadczy o tym lektura "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego", stworzonych z Pańskiej inicjatywy i do dzisiaj przez Pana redagowanych.

Ze swej strony wyrażam dumę i satysfakcję, iż w wielkim dziele jednego z najstarszych polskich Towarzystw Lekarskich, od "ojców założycieli" poczynając aż po czasy nam współczesne, tak znaczący udział mają absolwenci Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Jeden spośród nas, profesor Marian Weiss, godny naśladowania wzór lekarza - wizjonera, swój stosunek do spraw zawodowych i społecznych ilustrował ulubionym przez siebie mottem: "zrób dziś to, co miałeś zamiar zrobić jutro, abyś jutro mógł zrealizować to, co dziś jeszcze wydaje się niemożliwym"

Ad multos annos
Societas Medica Calisiensis


Adam Borowiak,
prezes


Kalisz, 15 czerwca 2002 r.

Cienka żółta linia