W czwartek 24 listopada 2005, w klubie "Pod Muzami" słuchaliśmy recitalu Agnieszki Sochackiej.

01a 02a 03a 04a 05a 06a 07a 08a 09a 10a 11a 12a