Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Apel Stowarzyszenia o utrzymanie i rozszerzenie województwa kaliskiego

   Cienka żółta linia

 

Pan
Zbigniew Włodarek
Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
w/m

Ksiądz Kasper Niesiecki w swoim dziele zatytułowanym "Korona Polska" wydanym w 1728 roku w drukarni Kolegium Jezuickiego we Lwowie, o województwie kaliskim pisze między innymi:

“Woiewodztwo to, ma trzy Powiaty; Kaliski, Koniński y Nakielski; Kasztelanów zaś,krom Kaliskiego y Gnieźnieńskiego, czterech; Lędzkiego, Nakielskiego, Biechowskiego, Kamieńskiego. Herb tego Woiewodztwa Zubrza Głowa, miedzy ktorey rogami korona, pierścień przez nozdrza iey, pole wszytko szachowane białe y czerwone.(...)
W Środzie Miasteczku razem z Poznańskim Woiewodztwem Seymikuie, y Depotatow na Trybunał Koronny dwoch, Posłow na Seym sześciu obiera, krom innych sześciu z Poznańskiego.”

Upoważniony i zobowiązany uchwałami Walnych Zebrań z 30 marca 1997 r. i 19 kwietnia 1997 r. Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu opowiada się za utworzeniem województwa kaliskiego w jego historycznych granicach obejmujących Wielkopolskę południowo - wschodnią, współcześnie odpowiadającym administracyjnym granicom województw kaliskiego i konińskiego.

Do wiadomości :
Senatorowie i Posłowie RP
z województwa kaliskiego

Kalisz. 6 lutego 1998 roku

P R E Z E S

mgr Jerzy Borowiak

   Cienka żółta linia