Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Adam Asnyk w filatelistyce
Cienka żółta linia

     Filatelistyka stanowi szeroką dziedzinę kolekcjonerstwa. Poprzez fakt gromadzenia znaków pocztowych daje ogromne możliwości ukazania wielu dziedzin, jak kultura, literatura, religia. Emisje znaczków pocztowych pozwalają na prezentację wybitnych osobistości wielu krajów. Są to przywódcy, święci, papieże, uczeni, pisarze. Spośród tych ostatnich swoje miejsce w filatelistyce zajął również poeta kaliski, Adam Asnyk.

     W latach osiemdziesiątych filateliści kaliscy dwukrotnie uczcili pamięć poety z grodu nad Prosną i umieścili jego podobiznę na znakach pocztowych.

     W dniu 7 czerwca 1981 roku odbyła się w Kaliszu II Ogólnopolska Narada Przewodniczących Kół Polskiego Związku Filatelistów. Z tej okazji wydano kopertę pamiątkową oraz stosowano okolicznościowy stempel pocztowy.

     Ilustracja na kopercie, wykonana w formie medalionu, ukazuje podobiznę Adama Asnyka opracowaną według rysunku Stanisława Fabijańskiego (1865-1947), zamieszczonego w "Świecie" w 1890 roku. Kasownik w kształcie prostokątnym zawiera podobiznę poety i napis informacyjny, z wkomponowanym stemplem dziennym. Podobiznę opracowano według rysunku Stanisława Witkiewicza (1851-1915). Stempel i kopertę projektował kaliski artysta plastyk, Andrzej Ozimina.

     Drugi stempel poświęcony patronowi naszej szkoły był stosowany w dniu 11 września 1988 roku z okazji 150. Rocznicy urodzin poety. Datownik w kształcie owalnym zawiera w otoku napis informacyjny. W części środkowej natomiast widnieje profil głowy Asnyka opracowany według płaskorzeźby z jego sarkofagu, znajdującego się na Skałce w Krakowie.

     Za sprawą Stowarzyszenia Asnykowców 2 sierpnia 1997 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu kartkę pocztową upamiętniającą 100. Rocznicę śmierci poety kaliskiego.

     Znak opłaty, wartości 50 gr, przedstawia portret Adama Asnyka według obrazu Kazimierza Pochwalskiego (1885-1940), imię i nazwisko poety oraz daty biograficzne: 1838-1897. W lewej połowie kartki umieszczono początek sonetu: "Jednego serca / tak mało, / tak mało/ Jednego serca / trzeba mi / na ziemi! I faksimile podpisu poety. Poniżej: 100. /rocznica śmierci / Adama Asnyka. Autorem projektu jest artysta plastyk, Mieczysław Wasilewski.

     Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka podjęło też starania o emisję znaczka pocztowego z okazji 160. Rocznicy urodzin poety. Niestety Ministerstwo Łączności odrzuciło propozycję. Niemniej jednak XIV Zjazd Asnykowców, przypadający w roku jubileuszowym, został upamiętniony okolicznościowym stemplem pocztowym. Zawiera on fronton szkoły z napisem informacyjnym w otoku oraz miejsce i datę stosowania: Kalisz 1 / 12.09.1998. Stempel projektował asnykowiec, Krzysztof Oleksiak, artysta grafik z Torunia.

Jerzy Bielawski

Jerzy Bielawski, asnykowiec, maturzysta z 1960 r., polonista, bibliofil, filatelista. Współtwórca i redaktor naczelny kwartalnika "Filatelista Kaliski".

   Cienka żółta linia