Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Informacja o obchodach 162. rocznicy urodzin Patrona Szkoły
Cienka żółta linia

         W 1896 roku Adam Asnyk obchodził w Krakowie trzydziestolecie swej pracy pisarskiej.
Z okazji tego ważnego jubileuszu grono przyjaciół poety w imieniu społeczeństwa kaliskiego złożyło Asnykowi w hołdzie album z widokami Kalisza wraz z następującą dedykacją napisaną przez Stefana Gillera:

Gród Twój rodzinny, Twój Kalisz prastary,
Gdzie trzy swe pierwsze ujrzałeś jutrzenki,
Jutrzenkę życia i wiedzy i wiary;
I gdzie rzuciłeś swe pierwsze piosenki,
Hołd w dniu imienin składając głęboki
Niesie Ci w darze znad Prosny widoki...
Falą Twych wspomnień zalśni ona sama,
Dumna, że także ma swego Adama.

Do tych serdecznych słów dopisują się kolejne pokolenia absolwentów szkoły z ulicy Grodzkiej, pamiętając o swoim starszym koledze i patronie.

Z okazji przypadającej 11 września - 162. rocznicy urodzin poety, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum imienia Adama Asnyka inauguruje kolejny sezon swej społeczno-kulturalnej działalności.

'Tegoroczne uroczystości rozpoczną się w piątek 8 września 2000 r. o godzinie 17.00 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki 12, gdzie nastąpi otwarcie wystawy „Grafika”, Edwarda Emery i Józefa Palmera, obaj z Kalifornii. Dla „asnykowców” szczególnie bliska jest osoba Józefa Palmera. Urodzony w 1915 roku w Kaliszu, maturzysta Państwowego Gimnazjum im. Adama Asnyka z 1933 roku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki w Poznaniu, w której w 1938 roku otrzymał tytuł inżyniera. Zamieszkał we Lwowie, skąd po wybuchu wojny został wywieziony cło Kazachstanu. Tam wstępuje do organizującej się pod dowództwem generała Andersa Armii Polskiej, w której duży w dowództwie Służby Warsztatowej. Z II Korpusem PSZ ląduje we Włoszech, gdzie bierze udział w bitwie o Monte Cassino. Po kapitulacji Niemiec wyjeżdża do Anglii, zatrudniając się w firmie inżynierskiej. W 1959 roku osiada w Los Angeles. Józef Palmer nigdy wcześniej nie studiował sztuki. Studia artystyczne rozpoczął dopiero po przejściu na emeryturę. Studiował w kilku uczelniach Los Angeles oraz na Wydziale Grafiki w Santa Monica College. Tutaj szybko odkryto jego talent i został asystentem profesora Donalda Edwarda Emery, z którym to właśnie zaprezentuje po raz pierwszy kaliskiej publiczności swoje dzieła.

Po artystycznych przeżyciach, zapraszamy na niedzielę 10 września 2000 r. na godzinę 10.00 do katedry św. Mikołaja, gdzie księża „asnykowcy” koncelebrować będą mszę św. w intencji profesorów, wychowanków i uczniów najstarszej kaliskiej szkoły.

Po mszy, ze sztandarem na czele przejdziemy pod pomnik Adama Asnyka, u stóp którego złożymy kwiaty w hołdzie poecie, koledze, chlubie Kalisza i narodu. Urodziny Patrona zakończymy w sali „Panorama” hotelu „Orbis-Prosna" koleżeńsko-rodzinnym spotkaniem przy muzyce i kawie.

Tegoroczne uroczystości odbywają się w dziesięciolecie zarejestrowania Stowarzyszenia Wycho­wanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka, kontynuującego ponad 120-letnią tradycję utrzymy­wania koleżeńskich więzi absolwentów jednej z najstarszych szkół w Polsce.

Aktualnie Stowarzyszenie skupia w swych szeregach 360 członków z Kalisza, kraju i z zagranicy. W mijającej dekadzie Stowarzyszenie Asykowców znacząco wpisało się w pejzaż kulturalno-społeczny miasta Kalisza. Opierając swoją działalność wyłącznie na składkach statutowych i darowiznach zorganizowaliśmy 13 wystaw, 12 spotkań autorskich i wieczorów poetycko-muzycznych, 14 koncertów i recitali, wydaliśmy cztery tomiki poezji oraz dwutomową monografię „Szkoła Kaliska”. Wszystkie przedsięwzięcia są dokumentowane m.in. na łamach biuletynu ilustrowanego „Asnykowiec” i stronach internetowych. Odtworzyliśmy tablicę poświęconą uczniom poległych w obronie ojczyzny w wojnie 1918-1920 r. Dzięki kol. Zenonowi Sroczyńskiemu przywrócono zbiorowej pamięci postać jednego z najwybitniejszych kaliszan, Prezydenta RP, „asnykowca”, Stanisława Wojciechowskiego. Kol. Józef Garliński ufundował natomiast tablicę dokumentującą ponad 700-letnie dzieje szkoły.

Corocznie organizujemy obchody urodzinowe naszego patrona, witamy kolejne roczniki abitu­rientów, organizujemy spotkania „Noworoczno-opłatkowe”, karnawałowe „Bale Asnykowców”, jesienne wieczory koleżeńskie „Pawlikanalia”, absolwenckie zloty rocznikowe. Kontynuujemy tradycje sportowe: organizując mecze koszykówki o puchar przechodni im. Kazimierza Paszyna, rajdy samochodowe i rowerowe, zloty campingowe i mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym.

Oczywiście największymi wydarzeniami są wielkie zjazdy absolwentów, których w ciągu 75 lat zorganizowano czternaście.

Utrzymujemy korespondencyjną więź z koleżeństwem rozsianym po kraju i świecie, dokumentując ich różnorodne losy życiowe.

Z naszej inicjatywy do grona Honorowych Obywateli miasta Kalisza wpisano Józefa Garlińskiego (1994), Jana Winczakiewicza (1995) i Henryka Jedwabia (1999), poparliśmy także Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego (1999). Do „Księgi Zasłużonych dla miasta Kalisza” wpisano Krystynę Tustanowską (1992), Witolda Jarnutowskiego (1992) i Franciszka Zarębę (1993). Prezesowi naszego Stowarzyszenia w latach 1990-2000, przyznano tytuł „Kaliszanina Roku `98”, a kol. Krzysztof Płociński odebrał z rąk Prezydenta Kalisza, wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Od kwietnia bieżącego roku Stowarzyszeniem kieruje nowy zarząd wybrany na III pięcioletnią kadencję, na czele którego znajdujemy Adama Borowiaka - prezesa, Leszka Bladowskiego i Marka Sierakowskiego - wiceprezesów, Urszulę Derę - sekretarza i Tadeusza Krawczyńskiego - skarbnika.

Z okazanych naszemu Stowarzyszeniu wyrazów uznania szczególnie jesteśmy dumni z przyznania w 1996 roku godności „Zasłużony dla miasta Kalisza”.

Przypominając w telegraficznym skrócie dorobek ostatniego dziesięciolecia, wyrażamy przekonanie, że tym samym wnieśliśmy swój udział do wspólnego dzieła, jakim jest zachowanie, wzbogacenie i przekazanie następnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego najstarszego polskiego miasta.

W tym przyjaznym nastroju, serdecznie zapraszam do udziału we wspólnym święcie, 162. uro­dzin Adama Asnyka.

 

 

 

 

 

Kalisz, wrzesień 2000 roku

 

  

Cienka żółta linia