Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

 

Informacja o uratowaniu grobu
śp. prof. Jana Męczyńskiego

 

Sugestia remontu grobu prof. Jana Męczyńskiego wyszła od p. prof. Aleksandry Bogusławskiej, która zlokalizowała groby naszych wychowawców i profesorów, spoczywających na cmentarzu Tynieckim w Kaliszu.

Znajdują się tu groby pięciu profesorów związanych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka. Są to groby prof. prof. Jana Męczyńskiego, Franciszka Zaręby, Wojciecha Węgrzyna, Jana Baszczyńskiego oraz Heleny Sępichowskiej.

Sprawę sprawdzenia stanu grobów podjęło trzech kolegów reprezentujących różne pokolenia absolwentów naszego Liceum: kol. kol. Romuald Zaręba, Józef Jaworowicz i Janusz Kowalski. W rezultacie oględzin poszczególnych grobów stwierdzono, że groby, z wyjątkiem grobu prof. J. Męczyńskiego są zadbane i w dobrym stanie. Grób prof. Męczyńskiego był właściwie ruiną. Na spotkaniu u kol. Jaworowicza, grupa tych trzech absolwentów Liceum A. Asnyka postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy na Zjeździe Wychowanków w celu dokonania remontu tego grobu. Kol. Romuald Zaręba poprosił proboszcza kaliskiej Bazyliki Mniejszej o nielikwidowanie tego grobu, oraz możliwość wykonania remontu, przez specjalistę z Godziesz, który przedstawił ofertę najniższej ceny. Ksiądz proboszcz odniósł się pozytywnie do tej prośby.

Pani Dyrektor wyraziła zgodę na umiejscowienie stolika ze skarbonką przy sekretariacie Zjazdu. Przy skarbonce umieszczono też zdjęcia przedstawiające krytyczny stan grobu.

W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 1453 zł, co stanowiło zaledwie 1/3 kosztów remontu. Kol. Jaworowicz uzupełnił własnym wkładem tę kwotę do 1500 zł. Prof. Krystyna Pawlicka ucząca w latach 1960 - 1966 j. rosyjskiego nadesłała 100 zł, podobnie jak prof. A. Bogusławska, co podniosło ogólną kwotę do 1700 zł.

W maju 2015 r. odbył się zjazd koleżeński A klasy rocznika 1961 - 1965. Na zakończenie Zjazdu pozostałą z rozliczenia kosztów uczestnictwa sumę 1200 zł postanowiono przeznaczyć na remont grobu prof. Męczyńskiego. Kol. A. Jańczak uzupełnił wkładem 100 zł całość sumy do równych 3000 zł.

Brakującą kwotę staraliśmy się uzyskać od Rady Miejskiej. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.

Z braku innych możliwości podjęliśmy negocjacje z wykonawcą, który zgodził się wykonać prace renowacyjne w ramach 3000 zł. Obecnie grób prof. Męczyńskiego jest odnowiony i zabezpieczony przed niszczeniem. Renowacji napisów na tablicach nagrobnych dokonał kol. J. Kotkowski (matura 1965).

Obecnie zamierzamy dokonać przeglądu grobów naszych profesorów na cmentarzu Miejskim przy ul. Górnośląskiej. Szczególnie będziemy poszukiwać grobu prof. Marcina Kornagi, wielkiego przyjaciela młodzieży, prześladowanego przez SB, co przyczyniło się do przedwczesnej śmierci tego lubianego i cenionego pedagoga. W razie stwierdzenia konieczności ewentualnych remontów, chcemy przeprowadzić zbiórkę na kolejnym zjeździe.

  

Kalisz, 2 kwietnia 2016

Józef Jaworowicz