Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ogólnopolska nagroda im. Aleksandra Patkowskiego dla naszego Stowarzyszenia
Cienka żółta linia

28 maja 2005 r.
— obchodzące w bieżącym roku 15-lecie działalności, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum
 i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, kontynuujące zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku tradycje ruchu absolwenckiego, a czerpiące z najlepszych wzorów i społecznikowskich tradycji Kalisza, zostało jednym z laureatów VII Ogólnopolskiej Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego, której organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Celem nagrody jest „wyzwolenie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalenie odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn".

Nagrodę przyznaje się osobom prywatnym bądź stowarzyszeniom za znaczące osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnych.

Z satysfakcją przyjmujemy to wyróżnienie, splendor dla naszego stowarzyszenia i dla naszego Kalisza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na sandomierskim zamku. Z rąk przewodniczącego jury, pisarza Wiesława Myśliwskiego, pamiątkowy medal wraz z dyplomem i gratyfikacją finansową odebrali, prezes Adam Borowiak i sekretarz Zofia Mieszczańska-Stefaniak

Cienka żółta linia