Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Z życia szkoły

5 tys. zł dla Michała

Michał Kowara - uczeń I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu został zwycięzcą drugiej edycji konkursu „Najzdolniejszy uczeń szkół ponadpodstawowych 2004/2005"

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas czwartkowej III konwencji wyborczej prezydenta miasta Janusza Pęcherza.

Nie był to przypadek. - Kiedy otrzymałem zaproszenie, spodziewałem się, że znalazłem się w gronie wyróżnionych uczniów. Jednak nie tego, że to mnie przypadnie główna nagroda i to jaka - mówi Michał Kowara.

Oprócz tytułu i dyplomu Michałowi przyznano stypendium w wysokości 5 tys. zł. Tytuł i nagroda trafiły w godne ręce. Średnia ocen Michała w roku 2004/2005 wyniosła 5,91. Złożyły się na nią szóstki ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego, z którego otrzymał ocenę bardzo dobrą. W ubiegłym roku szkol­nym była to najwyższa średnia ocen wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce. - Michał jest uczniem drugiej klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Swoje umiejętności potwierdził udziałem w kilku olimpiadach i konkursach. Jego prace z olimpiad filozoficznej i historycznej zostały zakwalifikowane do etapów drugiego stopnia, a w historycznej zajął trzecie miejsce w etapie okręgowym. Jest zwycięzcą międzyszkolnego konkursu chemicznego, a w konkursie chemicznym orga­nizowanym przez UAM w Poznaniu zakwalifikował się do drugiego etapu. Zakwalifikował się także do zawodów teoretycznych drugiego stopnia LIV Olimpiady Fizycznej w Poznaniu - mówi Andrzej Urbaniak, dyrektor I LO w Kaliszu. O sukcesach Michała w gimnazjum pisaliśmy przy okazji przyznania mu w tym roku stypendium naukowego Premiera RP.

Konkurs zorganizowali Stowarzyszenie Samorządny Kalisz i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.               

  (grz), Życie Kalisza nr 47, 23 listopada 2005 r.