Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.
9 kwietnia 2005 r.

9 kwietnia 2005 r.

W sali konferencyjnej Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, podsumowaniem III kadencji i wyborem prezesa oraz zarządu na lata 2005-2010 zajęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Stawiło się blisko stuosobowe towarzystwo, w tym absolwenci najstarszej kaliskiej szkoły przybyli z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gubina, Konina, Kutna, Ostrowa Wielkopolskiego i Turku.

Walne Zebranie odbywało się w pięknej sali Inkubatora Przedsiębiorczości Przybyłych witał umundurowany sekretariat Wybrany jednogłośnie na lata 2005-2010 prezes Adam Borowiak Nowy Zarząd w pełnym składzie
       
 

 

 

fot. Krzysztof Płociński

Serdecznie powitano seniora, 92-letniego ppłk. Stanisława Janczaka, maturzystę z 1934 roku, kombatanta 83 Pułku Strzelców Poleskich.

Życzenia nadesłali: prezes Klubu Kaliszan w Warszawie Bogdan Bladowski, Jacek Szyke z Warszawy, Zdzisław Samulak z Nowego Jorku, Stanisław Cuper z Kętrzyna, Jacek Krełowski i Krzysztof Oleksiak z Torunia oraz Zenon Prętczyński z Wrocławia.

Prezes Adam Borowiak zainaugurował obrady wspomnieniem spotkań asnykowców z papieżem Janem Pawłem II, które miały miejsce w Rzymie w 1991 roku oraz w Kaliszu w 1997 roku. Przypomniał także treść korespondencji wraz z papieskim błogosławieństwem, otrzymanym za pośrednictwem watykańskiego Sekretariatu Stanu dla członków Stowarzyszenia.

Zebrani wystosowali na ręce biskupa kaliskiego, ks. Stanisława Napierały okolicznościowe posłanie, a serdeczną modlitwą objęli także odeszłych kolegów.

Następnie prezes podziękował ustępującemu zarządowi przekazując każdemu z osobna list gratulacyjny. Ponadto ogłosił, że tegorocznym laureatem nagrody "Złotego Pióra" ustanowił Jerzego Matyjasza z Wrocławia, za organizowanie od jedenastu lat górskich wypraw, których ślady odnotował  na łamach "Asnykowca" oraz dokumentalno-wspomnieniowego wydawnictwa zatytułowanego "Buraki idą w góry".

Walne Zebranie, a także komisja rewizyjna na celująco oceniła działalność Zarządu, a sąd koleżeński uroczyście podkreślił swoją bezczynność.

W głosowaniu tajnym obowiązki prezesa na lata 2005-2010 jednomyślnie powierzono ponownie Adamowi Borowiakowi. Wiceprezesami zostali wybrani: Marek Sierakowski i Janusz Wysogląd, sekretarzuje Zofia Mieszczańska-Stefaniak, a pieczę nad finansami sprawować będzie skarbnik Tadeusz Krawczyński. Komisji rewizyjnej przewodniczy Jerzy Kaźmierczak, a sądowi koleżeńskiemu Jerzy Gwiaździński.

Po części oficjalnej, której przewodniczył Janusz Wysogląd, w klubie "Pod Muzami" tradycyjny obiad koleżeński, tradycyjnie składkowy.