Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Włodzimierz Garsztka
Spektakl "Teatru na Widoku"
z dnia 3 kwietnia 2007